Artyści

Adam Abel
Marco Ambrosi
Ewa Andrzejewska
Andrzej Awsiej
Mirosław Bałka
Andrzej P. Bator
Krzysztof Bednarski
Piotr Błażejewski
Urszula Broll – Urbanowicz
Ewa Ciepielowska
Krystyna Cybińska
Zbigniew Maciej Dowgiałło
Andrzej Dudek – Dürer
Aleksander Dymitrowicz
Mirosław Filonik
Arno Fischer
Zbigniew Frączkiewicz
Waldemar Major Frydrych
Marek Gardulski
Barbara Gębczak – Janas
Ewa Granowska
Anna Gruszczyńska
Ryszard Grzyb
Bożena Grzyb-Jarodzka
Wiesław Hudon
Reiko Imoto
Marek Janiak
Paweł Jarodzki
Jerzy Kapłański
Marek Kijewski
Kostas Kiritsis
Grzegorz Klaman
Andrzej Klimczak – Dobrzaniecki
Leszek Knaflewski
Piotr Komorowski
Bogdan Konopka
Jerzy Kosałka
Jerzy Kołacz
Piotr Komorowski
Paweł Kowalewski
Magdalena i Andrzej Kucharscy
Romuald Kuteraj