Partnerzy

Nasza działalność opiera się również na budowaniu silnej współpracy z centrami kultury, galeriami i muzeami. Dzięki wypracowanemu porozumieniu wzajemnie się wspieramy tworząc wielkie, ciekawe i prestiżowe projekty.

Dziękujemy serdecznie stałym partnerom porozumienia DFA oraz wszystkim wspierającym nas i współpracującym z nami partnerom i instytucjom w całej Polsce jak i poza jej granicami.

Współpracujące z nami stale instytucje i galerie:

Bielsko – Biała:

Elbląg:

Katowice:

Olsztyn:

Piotrków Trybunalski:

Poznań:

Sopot:

Szczecin:

Warszawa:

  • Galeria ZPAP

Wrocław:

Festiwal Miesiąc Fotografii w Bratysławie
Międzynarodowy Festiwal Rzeźby „Objekt a socha” w Bratysławie

oraz wiele innych, zaprzyjaźnionych miejsc.

Oficjalni Patroni Medialni festiwalu to:

Loża Mecenasów DFA:

Patroni Medialni poszczególnych projektów, to: Polskie Radio PR 2, Polskie Radio PR 3, Radio RAM, EXIT – Nowa Sztuka w Polsce, The Warsaw Voice, magazyn o sztuce Arteon, Artinfo, kwartalnik Fotografia, Kultura Polska, Fotopolis.

Dzięki wspaniałomyślności i zaangażowaniu grupy naszych Przyjaciół i Mecenasów od końca 2003 roku udało się nam zrealizować około 50 cykli wystaw oraz wydać ponad 30 katalogów.

Dlatego też pielęgnujemy współpracę i zawsze staramy się odwdzięczyć naszym Dobroczyńcom.

Pragniemy złożyć gorące podziękowania Sponsorom i zaprzyjaźnionym z Dolnośląskim Festiwalem Artystycznym:

Równie ważna była współpraca logistyczna, wsparcie materialne, wielka przyjaźń i przychylność wielu międzynarodowych i polskich instytucji, stowarzyszeń, samorządów, galerii i muzeów.

Dziękujemy serdecznie za wielkie wsparcie:

Funduszowi Wyszehradzkiemu, Polskiemu Instytutowi w Pradze, Węgierskiemu Instytutowi Kultury w Warszawie, Węgierskiemu Ministerstwu Kultury w Warszawie, Czeskiemu Centrum w Warszawie, Województwu Pardubickiemu, Samorządowi Miasta Moravská Trebová, Muzeum Miejskiemu w Kralikach, Muzeum Medalierskiemu w Kremnicy, Słowackiemu Muzeum w Uherskim Hradistu, Kunstdienst der Evangelischen Kirche im Berliner Dom w Berlinie, Gesellaschaft fur Gegenwartskunst und Kirche Berlin, Agencji Artystycznej RAK, Miastu Lądek Zdrój, Uzdrowisku Lądek Zdrój.