Regulamin Zasad Bezpieczeństwa OKiS w Sali Teatru Laboratorium

ZASAD BEZPIECZNEGO UCZESTNICTWA WIDZÓW W WYDARZENIACH OŚRODKA KULTURY I SZTUKI WE WROCŁAWIU W SALI TEATRU LABORATORIUM (Rynek-Ratusz 27, Wrocław)

Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony w związku z wejściem w życie Rozporządzeniem Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej [Rozporządzenie Rady Ministrów RP z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 473).

 

 1. Widzowie udający się na spektakl, wchodzą do budynku wejściem, które znajduje się pod adresem Rynek-Ratusz 27 od strony Przejścia Żelaźniczego.
 2. Wejście na teren budynku jest możliwe dla osób, które mają zasłonięte usta i nos (maseczka – zapewniona we własnym zakresie). Korzystanie z środków ochrony jest obowiązkowe przez cały czas przebywania na terenie budynku.
 3. Widzowie proszeni są o przybycie do budynku najpóźniej 10 minut przed jego rozpoczęciem – celem wypełnienia procedur związanych z bezpieczeństwem uczestnictwa.
 4. Wejścia i wyjścia odbywają się rotacyjnie. Ruchem kierują pracownicy Obsługi Widza. Prosimy o stosowanie się do ich zaleceń/wskazówek.
 5. Pracownicy Teatru są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w wydarzeniu osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w punktach poprzedzających.
 6. Osoba spóźniona nie będzie wpuszczana na wydarzenie, a kwota za bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.
 7. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonej przez Teatr.
 8. Rekomendujemy zakupienie biletów elektronicznych, które można nabyć w systemie ekobilet na stronie: https://ekobilet.pl/osrodek-kultury-i-sztuki
 9. Organizator umożliwi sprzedaż biletów tradycyjnych w budynku na 45 minut przed wydarzeniem ale pod warunkiem, że pula biletów elektronicznych nie zostanie wyczerpana do godziny 15.00 danego dnia. Sprzedaż biletów tradycyjnych będzie prowadzona z zachowaniem wszelkich środków ostrożność z możliwością płatności bezdotykowej.
 10. Po wyczerpaniu puli biletów elektronicznych zakup biletów tradycyjnych na miejscu nie będzie możliwy.
 11. Dokonanie zakupu biletu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.
 12. Regulamin dotyczy wszystkich osób zamierzających uczestniczyć w wydarzeniu, niezależnie od tego czy nabyły bilet osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.
 13. Obsługa Widza pracuje w maseczkach.
 14. Kontrola biletów odbywa się bezdotykowo.
 15. Obiekt jest wietrzony i dezynfekowany (widownia, toalety, klamki, poręcze i in.)
 16. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu lub przebywania na terenie budynku mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
 17. Regulamin został wprowadzony w życie Zarządzeniem Dyrektora OKiS z 1 marca 2022 roku i obowiązuje od dnia 1 marca 2022 roku do odwołania

Bilet ulgowy przysługuje: emerytom, rencistom, uczniom, studentem.

Odsłuchaj treść artykułu
Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)