Ziemia Kłodzka – Od Kladského pomezí – Glatzer Bergland

“Ziemia Kłodzka – Od Kladského pomezí – Glatzer Bergland” jest regionalnym miesięcznikiem transgranicznym.

Pierwszy numer periodyku został wydany w Nowej Rudzie w Święto Niepodległości, 11 listopada 1989 roku przez Komitet Obywatelski w Nowej Rudzie . Obecnie współwydawcami są Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka i Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Pismo jest periodykiem trójjęzycznym,częściowo drukowanym w języku polskim,czeskim i niemieckim,Redakcja czasopisma złożona jest z redaktorów z Polski, Czech i Niemiec.Przy czasopiśmie działa od wielu lat Rada Naukowa,której przewodniczy prof. dr hab.Lesław Koćwin.

Pierwszym redaktorem naczelnym był późniejszy burmistrz Nowej Rudy – Stanisław Łukasik, później Stanisław Tomkiewicz, Marek Kulpa, Jan Zasępa, Adam Kwas, następnie Julian Golak. Obecnie jest nim już od kilku lat Teresa Bazała.

Oficjalna strona: www.ziemia.klodzka.com

Wydawca: Wydawnictwo Ziemia Kłodzka – Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej

Współwydawcy:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Stowarzyszenie Solidarność Polsko – Czesko – Słowacka

Publikacja dofinansowana z Budżetu Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 19.08.2021 15:16

307-308 wydanie czasopisma „Ziemia Kłodzka”

Elektroniczne wydanie czasopisma na: Wydanie elektroniczne ZK – Ziemia Kłodzka – od kladskeho pomezi – Glatzer Bergland (klodzka.com) pokaż więcej »

Dodano: 15.01.2021 14:43

304-306 wydanie czasopisma „Ziemia Kłodzka”

Wydanie elektroniczne dostępne na stronie www.ziemia.klodzka.com pokaż więcej »

Dodano: 02.11.2019 11:58

298-299 wydanie czasopisma „Ziemia Kłodzka”

Wydanie elektroniczne dostępne na stronie www.ziemia.klodzka.com pokaż więcej »

Dodano: 02.09.2019 11:43

296-297 wydanie czasopisma „Ziemia Kłodzka”

Wydanie elektroniczne dostępne na stronie www.ziemia.klodzka.com pokaż więcej »

Dodano: 02.07.2019 11:21

294-295 wydanie czasopisma „Ziemia Kłodzka”

Wydanie elektroniczne dostępne na stronie www.ziemia.klodzka.com pokaż więcej »

Dodano: 05.05.2019 10:53

292-293 wydanie czasopisma „Ziemia Kłodzka”

Wydanie elektroniczne dostępne na stronie www.ziemia.klodzka.com pokaż więcej »

Dodano: 15.12.2018 15:32

290-291 wydanie czasopisma „Ziemia Kłodzka”

Wydanie elektroniczne dostępne na stronie www.ziemia.klodzka.com pokaż więcej »

Dodano: 15.09.2018 15:25

288-289 wydanie czasopisma „Ziemia Kłodzka”

Wydanie elektroniczne dostępne na stronie www.ziemia.klodzka.com pokaż więcej »

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)