40 lat Kawiarni Artystycznej Pod Kalamburem – Art Cafe . Spotkanie promujące album.

Zapraszamy na spotkanie promocyjne zorientowane i poświęcone w całości publikacji o charakterze albumowym, wspominkowym, historycznym i rozrywkowym: 40 lat Art Cafe Kalambur.

Naszymi gośćmi będą:
Michał Litwiniec (pomysłodawca i koordynator, znany również jako szef kalambura)
Berenika Nikodemska (reaserch, opracowanie części 1982-2002)
Łukasz Plata (redaktor publikacji)
Jan Stolarczyk (autor, bywalec, juror w kalamburowych konkursach literackich)
Jacek Drumowicz (piekło składu)

Spotkanie poprowadzi Karol Pęcherz.

Wydawcy:
Fundacja Kalambur
Ośrodek Kultury i Sztuki Wrocław
Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza.Publikacja sponsorowana z oszczędności rodziny Litwińców
Projekt współfinansowany przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Funduszu Wsparcia Kultury
Publikacja współfinansowana z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Znalezione obrazy dla zapytania urząd marszałkowski dolnoślaski

Więcej o wydawnictwie na stronie www.okis.pl
Książkę można zamówić w sklepie internetowym:www.sklep.okis.pl

Wystawa pofestiwalowa State of Glass. Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu 2022

Zapraszamy na kolejną wystawę podsumowującą jedną z najbardziej spektakularnych imprez, poświęconych w całości projektowaniu i tworzeniu szklanych dzieł sztuki. W ramach „State of Glass” w Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno zobaczymy prace artystów i studentów, które powstały w lipcu 2022 roku w ramach projektu o tej samej nazwie.

Celem projektu „State of Glass. Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu” było tworzenie autorskich dzieł sztuki i designu przez wybitnych specjalistów i twórców szkła, a także wymiana doświadczeń pomiędzy artystami, hutmistrzami i technologami z Polski i Czech. Wpisując się w Międzynarodowy Rok Szkła 2022 ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, rozbudowany program festiwalu pozwolił zaprezentować wszechstronne możliwości tego materiału, czyli artystyczną, technologiczną, naukową i ekonomiczną rolę szkła oraz jego znaczenie dla poprawy jakości i rozwoju nowoczesnych technologii.

State of Glass jest także formą promocji tzw. „kulturowego złota” Dolnego Śląska, z jego unikatowym w skali ogólnopolskiej szlakiem hutnictwa i niezwykle bogatej tradycji artystycznej w tym zakresie.

Wystawa w Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno to kolejna okazja do poznania twórczości wybitnych specjalistów i twórców szkła, ale także poszerzenia wiedzy o regionie słynącym od setek lat z tradycji szklarskich. Przewodnim tematem tegorocznych działań uczestników pleneru były poszukiwania wokół stanu szkła na pograniczu polsko-czeskim z zakresu zarówno szkła artystycznego, jak i użytkowego.

W ramach wystawy zobaczymy prace:

ARTYŚCI / ARTISTS
Mariusz Łabiński / PL
Katarzyna Pilic / PL
Jiří Šuhájek / CZ

STUDENCI / STUDENTS
Марія Дунайська (Mariia Dunaiska) / UKR
Natalia Dzidowska / PL
Dominika Łaska / PL
Marcelina Matynia / PL

GOŚCIE FESTIWALU / FESTIVAL GUESTS
Jakub Berdych / CZ
Софія Довгань (Sofia Dovhan) / UKR
Анастасія Капиця (Anastasiia Kapitsia) / UKR
Вікторія Онисько (Wiktoria Onysko) / UKR
Назарій Вініченко (Nazarij Winiczenko) / UKR
Róża Wójcik / PL
Igor Wójcik / PL

PROWADZĄCY WARSZTATY / LEADERS OF THE WORKSHOPS
Joanna Bujak / PL
Kamila Mróz / PL

 

Serdecznie zapraszamy!
Godziny otwarcia wystawy: https://miastoszkla.pl/kontakt

 

 

 

 

 

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski.

Otwarty Uniwersytet Poszukiwań. Sceniczne rewelacje w Domu Plastyków, czyli o Teatrze Artystów Cricot.

17 lutego 2022, godz. 17:00
Sceniczne rewelacje w Domu Plastyków, czyli o Teatrze Artystów Cricot
Wykład dr Justyny Michalik-Tomali w ramach OUP

Na mapie zjawisk zaliczanych do polskiej przedwojennej awangardy teatralnej Teatr Cricot zajmuje miejsce szczególne. Przez lata niedoceniany, traktowany jako zjawisko marginalne, amatorskie, funkcjonujące raczej jako „krakowska anegdota” niż poważna propozycja artystyczna (na co niewątpliwy wpływ miał Tadeusz Kantor), dopiero dziś w pełni ujawnia swoją wyjątkowość i nowatorskość teatralnych idei. W tym kulturowym tyglu, prowadzonym przez Józefa Jaremę, współistniało i pracowało ze sobą wiele znakomitych osobistości tego czasu – malarzy, rzeźbiarzy, scenografów, muzyków, literatów i krytyków sztuki, a artystyczne propozycje Cricotu, nierzadko brawurowe, przełamujące i wykraczające poza tradycyjne konwencje teatralne, proponowały nowy rodzaj artystycznego doświadczenia.

Wykład będzie próbą omówienia historii i najważniejszych realizacji Teatru Cricot. Próbą odpowiedzi na pytanie, na czym miało polegać nowe doświadczenie artystyczne, jakie proponował widzom. Szczególne miejsce poświęcone zostanie twórczości Henryka Wicińskiego, który uznawany jest – obok Jaremy – za jeden z głównych „filarów” Cricotu. Analiza zachowanych projektów scenografii i kostiumów autorstwa Wicińskiego skłania do wniosku, że był to człowiek zdecydowanie wyprzedzający swoją epokę, a tym samym pozwala śledzić echa przedwojennej awangardy w twórczości artystów działających po II wojnie światowej. Przede wszystkim w twórczości Kantora.

Justyna Michalik-Tomala – doktor, pracuje w Katedrze Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka książki „Idea bardzo konsekwentna. Happening i Teatr Happeningowy Tadeusza Kantora” (Universitas, 2015), współredaktorka licznych książek i katalogów wydawanych przez Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie awangardy, studiów kulturowych, performatyki, sztuki i polityki oraz związków pomiędzy historyczną awangardą i neoawangardą. Obecnie przygotowuje książkę poświęconą „Umarłej klasie” Kantora.

Bilety: bezpłatne wejściówki do pobrania tutaj

 

 

 

18 lutego 2022, godz. 9:00–13:00
Wiciński – reinterpretacja
Warsztaty z Robertem Rumasem dla grupy roboczej OUP

Plastyczne warsztaty scenograficzne będą dialogiem z wykładem dr Justyny Michalik. W czasie zajęć skorzystamy z projektów scenograficznych Henryka Wicińskiego oraz metod, jakie stosował w konstruowaniu napięć i znaczeń w przestrzeni scenicznej, które według niego miały „wyzwalać i organizować nasze uczucia i wzrok”. Spróbujemy nasz wysiłek ukierunkować na utopijne budowanie i eksperymentowanie…

Mottem do pracy będzie myśl artysty: „Realistyczność teatru, który apeluje do widza znajdującego się w pewnym dystansie do spraw dziejących się na scenie, powinna opierać się na dobrze zrozumiałej artystycznej przesadzie”.

Tydzień przed warsztatami uczestnicy grupy roboczej otrzymają wytyczne, które będą służyły jako przygotowanie do warsztatów.

Robert Rumas jest artystą plastykiem, kuratorem, projektantem przestrzeni wystawienniczych i scenicznych w galeriach i muzeach, scenografem teatralny. Ukończył w 1991 roku Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa oraz w Pracowni Multimediów. Zainteresowany problematyką społeczeństwa jako obiektu manipulacji w kontekście pojęć dotyczących ekonomii, religii, narodu czy rasy. Uważany jest obok Katarzyny Kozyry, Artura Żmijewskiego i Pawła Althamera i Zbigniewa Libery za jednego z najważniejszych przedstawicieli nurtu sztuki krytycznej w Polsce lat dziewięćdziesiątych. Prezentował swoje prace w znaczących galeriach polskich, m.in. w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki i w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Brał udział w wielu ważnych wystawach międzynarodowych m.in. w Kunst- und Ausstellungshale w Bonn, Moderna Musset w Sztokholmie, Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie, Kunsthalle w Wiedniu, Berlinie, Hamburgu i Bohum, Muzeum Sztuki w Zagrzebiu oraz Ludwig Museum w Budapeszcie. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach sztuki współczesnej w Polsce i poza jej granicami. Jest autorem wielu aranżacji i organizacji przestrzeni prezentacji sztuki współczesnej. Współpracował z wieloma polskimi i zagranicznymi kuratorami m.in. Dorotą Monkiewicz, Andą Rottenberg, Danielem Muzyczukiem, Joanną Zielińską i Bojaną Pejić. Od 2004 roku zajmuje się organizacją przestrzeni i scenografią w spektaklach multimedialnych, teatralnych i operowych. Na stałe współpracuje z reżyserem Michałem Zadarą i reżyserką Martą Górnicką. Scenografie i organizacje przestrzeni teatralnych według swoich projektów realizował w Teatrze Narodowym i Operze Narodowej w Warszawie, Teatrze Powszechnym i Nowym Teatrze w Warszawie, Starym Teatrze w Krakowie, Teatrze Polskim i Wrocławskim Teatrze Współczesnym, Teatrze Polskim w Poznaniu, Teatrze Polskim w Bydgoszczy, Teatrze Wybrzeże w Gdańsku oraz w Maxim Gorki Theater i Komische Oper w Berlinie oraz Staat Theater Braunschweig. W roku 2015 roku za całokształt twórczości otrzymał prestiżową nagrodę im. Katarzyny Kobro przyznawaną przez Akademię Artystów Polskich w Muzeum Sztuki w Łodzi. W roku 2020 był kuratorem wystawy „Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku” w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.

 

 

Otwarty Uniwersytet Poszukiwań
Otwarty Uniwersytet Poszukiwań (OUP) to program regularnych spotkań o charakterze wykładów i warsztatów odbywających się w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, adresowanych do wszystkich zainteresowanych poruszaną w ich trakcie tematyką, a w sposób szczególny do studentów uczelni wyższych Wrocławia i innych polskich ośrodków akademickich.

Więcej informacji na temat Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań na stronie www.grotowski-institute.pl

 

Awangarda teatralna Europy Środkowo-Wschodniej i jej obecność w teatrze współczesnym.
Kurs wiodący Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań realizowany w roku akademickim 2022/2023 stanowić będzie jedno z podsumowań zbliżającego się do swojego finału projektu finansowanego ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, a zarazem próbą otwarcia dalszych możliwości namysłu nad awangardą w kontekście współczesnym. Do udziału w nim zaproszeni zostali tym razem nie tylko polscy badacze i badaczki, ale i gości z Ukrainy, Białorusi, Czech i Słowenii, którzy zaprezentują w trakcie wykładów i seminariów dorobek awangard teatralnych swoich krajów oraz podejmą próbę refleksji nad ich współczesnymi aspektami.

Więcej informacji na temat Kursu wiodącego 2021/2022 Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań na stronie www.grotowski-institute.pl

Organizatorzy:
Instytut im. Jerzego Grotowskiego,
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

instgrotow_logo-kolorInstytut Teatralny

 

Współorganizacja
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
OKiS_logo_instytucja_RGB

 

 

 

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Szkolenia z bezpieczeństwa wydarzeń o charakterze publicznym: Organizuj i śpij spokojnie. Bezpieczeństwo wydarzeń o charakterze publicznym

Dolnośląskie Laboratorium Kultury zaprasza na szkolenie „Organizuj i śpij spokojnie” wyłącznie praktyków kultury, przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych, urzędów i organizatorów pracujących przy organizacji imprez publicznych działających na terenie Dolnego Śląska. Szkolenie jest oparte o najnowsze, współczesne praktyki z zakresu ochrony i zabezpieczenia imprez masowych i niemasowych: Organizuj i śpij spokojnie! Bezpieczeństwo wydarzeń o charakterze publicznym.

Szkolenie o tym, jak zarządzać bezpieczeństwem wydarzeń i imprez kulturalnych.

2 lutego 2023, godz. 9:00-15:00
Dolnośląska Biblioteka Publiczna,
Wrocław, Rynek 58, sala 35

Informujemy, że nabór chętnych do udziału w szkoleniu został zamknięty. 

 

Szkolenie dostarczy wiedzy między innymi na temat:

 • specyfiki wydarzeń kulturalnych i sportowych o różnym charakterze,
 • polskim prawie dotyczącym imprez, w tym miedzy innymi ustawa o BiM czy Ustawa o Ruchu Drogowym
 • roli Organizatora i jego zadaniach w kwestii bezpieczeństwa
 • jakie zagrożenia mogą nas spotkać na imprezach o charakterze publicznym i jak je umieć przewidzieć
 • reakcji ludzi w sytuacjach zagrożenia,
 • dokumentacji wymaganej na imprezy masowe oraz inne imprezy o charakterze publicznym
 • sposobu komunikacji z uczestnikami wydarzeń, aby przebiegło bezpiecznie,
 • współpracy ze specjalistami z agencji ochrony i pracownikami ochrony
 • podstawy zarządzania tłumem oraz niebezpieczeństwa z tym związane
 • jak poprawnie i po co zrobić analizę ryzyka nawet dla najmniejszego wydarzenia o charakterze publicznym
 • jakie są różnice między zabezpieczeniem, bezpieczeństwem a obsługą widza i jakie to ma znaczenie dla Organizatora imprezy.
 • Jak współpracować i czego wymagać od agencji ochrony wynajmowanej do zabezpieczenia imprezy.
 • Współpraca organizatora ze służbami państwowymi i miejskimi. Zadania i obowiązki każdej ze stron

 

Program szkolenia: 

 • Imprezy masowe w Polsce oraz imprezy o charakterze publicznym, charakterystyka
 • Podstawy prawne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Zadania i rola Organizatora
 • Cykl imprezy masowej , nowoczesne podejście do organizacji imprez
 • Bezpieczeństwo, zabezpieczenie, serwis – 3S – system
 • Możliwe zagrożenia na imprezie publicznej i jak się robi prostą analizę ryzyka
 • Zachowanie ludzi w sytuacji kryzysowej. Co musisz wiedzieć?
 • Zarządzanie tłumem. Zachowanie tłumu, zachowanie ludzi w tłumie. Jak obserwować tłum i czy da się zarządzać tłumem.
 • Organizacja imprezy – jak to robią najlepsi? Na czym polega ich sukces?
 • Podstawowa dokumentacja na imprezę
 • Co powinien zawierać plan ochrony/ zabezpieczenia
 • Zintegrowany model bezpieczeństwa – co to jest?
 • Współpraca Organizatora ze Służbami Państwowymi
 • Agencje ochrony- jak z nimi działać, jak z nimi współpracować, jak je kontrolować?
 • Rola Policji w kwestiach bezpieczeństwa imprez masowych
 • Schemat organizacyjny służb bezpieczeństwa podczas imprezy masowej
 • Sytuacje kryzysowe- co to jest i z czego wynikają
 • Trochę o zarządzaniu tłumem i o tym jak ludzie zachowują się na imprezach
 • Co możemy zrobić żeby było bezpiecznie? – podsumowanie dnia szkoleniowego

 

Czas trwania szkolenia:  ok. 8  godzin
Liczba miejsc ograniczona do 25 osób
Każdy uczestnik otrzyma  imienny dyplom ukończenia szkolenia.
Prowadzenie: Marcin Samsel, ekspert ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

 

Certyfikowany trener, wykładowca w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Specjalizuje się między innymi w zarządzaniu tłumem, systemach antyterrorystycznych i systemach zarządzania kryzysowego. Praktyk  organizator, pod jego opieką przeprowadzono kilkaset wydarzeń zarówno sportowych jak i artystycznych.

Wydarzenia kulturalne, zarówno te masowe jak i o mniejszej skali, organizowane przez instytucje kultury wymagają kompleksowego i nowoczesnego zarządzania bezpieczeństwem uczestników. „Bezpieczeństwo” to zawsze koszt, który niejednokrotnie jest największym obciążeniem dla organizatora wydarzenia. Na szkolenie zapraszamy  osoby, które na co dzień zajmują się organizacją wydarzeń kulturalnych, sportowych lub innych o charakterze publicznym  i chcą w profesjonalny sposób zarządzać bezpieczeństwem podczas sowich wydarzeń, niezależnie od ich wielkości i skali.

Obecne widowiska sportowe oraz kulturalno-rozrywkowe, wymagają nowoczesnego, kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem –  najważniejszego i podstawowego elementu każdej imprezy masowej. Aktualne potrzeby widzów, mediów i środowisk lokalnych, zmuszają organizatorów imprez do ciągłego doskonalenia oraz bardzo restrykcyjnego przestrzegania procedur i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa.

„Bezpieczeństwo” to zawsze koszt, który niejednokrotnie jest największym obciążeniem dla organizatora imprezy masowej. Jednym ze sposób ich obniżenia jest skuteczne, efektywne, czasami własna (a nie wynajęte z agencji ochrony) służby informacyjne i porządkowe obsługujące imprezy masowe i ich uczestników

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Szkolenia z bezpieczeństwa wydarzeń o charakterze publicznym: Dokumentacja na imprezę – to wcale nie jest tak skomplikowane, jak się wydaje!

Dolnośląskie Laboratorium Kultury zaprasza na szkolenie wyłącznie praktyków kultury, przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych, urzędów i organizatorów z terenu Dolnego Śląska: Dokumentacja na imprezę – to wcale nie jest tak skomplikowane jak się wydaje.

Szkolenie o tym, jak w najprostszy sposób napisać poprawnie dokument do każdej imprezy. Dowiedzą się Państwo, dlaczego one są takie ważne, co muszą zawierać i przede wszystkim, po co i dla kogo one są!

3 lutego 2023, godz. 9:00-15:00
Dolnośląska Biblioteka Publiczna,
Wrocław, Rynek 58, sala 35

 

Informujemy, że nabór chętnych do udziału w szkoleniu został zamknięty.

 

Program szkolenia: 

 • Wnioski i ustalenia z raportu NIK z kwietnia2019 roku dotyczącego imprez masowych i innych wydarzeń kulturalno-sportowych
 • Poprawna dokumentacja jako element systemu bezpieczeństwa imprezy masowej i niemasowej
 • Jak przygotować i zorganizować takie imprezy jak: imprezy masowe, biegi i imprezy plenerowe nieobjęte ustawą, marsze- przemarsze- parady stacjonarne i ruchome
 • Podstawy prawne

– ustawa o Bezpieczeństwie Imprez Masowych
– art. 65 Kodeksu Ruchu Drogowego
– ustawa o Zgromadzeniach

  • Zadania i rola  Organizatora  w kwestiach bezpieczeństwa, w tym odpowiedzialność prawna
  • Dokumenty obowiązkowe do każdego rodzaju imprezy
  • Analiza ryzyka – po co jest, dlaczego jest taka ważna i jak ją zrobić poprawnie?
  • Co w dokumentach jest ważnego dla każdej ze służb jak Policja, Pogotowi, Straż Pożarna
  • Procedura składania dokumentów
  • Współpraca Organizatora ze Służbami Państwowymi oraz agencją ochrony.  Jak policzyć wymaganą ilość pracowników ochrony, służb medycznych, ale również ilość toalet dla publiczności.
  • Kontrola na imprezie. Kto i kiedy może nam skontrolować imprezę ? Kto i kiedy może przerwać imprezę w trakcie jej trwania?
  • Komunikacja i zasady stosowania dokumentacji
  • Ćwiczenia: z analizy ryzyka i oceny zagrożeń do imprezy, wypełnienie wniosku na imprezę masową lub zajętość pasa ruchu w sposób szczególny
  • Po co są i do czego służą inne dokumenty przygotowane na imprezę masową i niemasową.
  • Regulamin imprezy – jak go przygotować poprawnie i czemu służy
  • Lista przedmiotów zabronionych
  • Plan operacyjny wydarzenia – co to jest i po co jest?
  • Graficzny plan imprezy i plan zmiany organizacji ruchu drogowego – jak zrobić? Kto może go przygotować? Elementy obowiązkowe.

 

Czas trwania szkolenia:  ok. 8  godzin
Liczba miejsc ograniczona do 25 osób
Każdy uczestnik otrzyma  imienny dyplom ukończenia szkolenia.
Prowadzenie: Marcin Samsel, ekspert ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

 

Certyfikowany trener, wykładowca w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Specjalizuje się między innymi w zarządzaniu tłumem, systemach antyterrorystycznych i systemach zarządzania kryzysowego. Praktyk  organizator, pod jego opieką przeprowadzono kilkaset wydarzeń zarówno sportowych jak i artystycznych.

W kwietniu 2019 roku ukazał się bardzo krytyczny raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący przestrzegania przepisów prawa w kontekście imprez masowych oraz organizacji imprez na podstawie art. 65 ustawy o ruchu drogowym. W raporcie wyczytać możemy, że urzędy wydawały pozwolenia na imprezy pomimo tego, że 52% wniosków nie zawierało kompletu dokumentów. A w 60% skontrolowanych, składanych dokumentów przez organizatorów zawierała błędy. Jednocześnie po wydarzeniach z 13 stycznia 2019, wiele urzędów (zwłaszcza w dużych miastach) znacznie restrykcyjnie podchodzi do składanej dokumentacji, jak i znacznie częściej kontroluje imprezy i wydarzenia, na które wydawana jest zgoda.
Jednocześnie organizatorzy imprez, głównie ze względu na brak przygotowania merytorycznego w tym zakresie oraz złożoności przepisów mają coraz większy problem z łatwym i szybkim przygotowaniem dokumentacji na imprezę. A prawdziwe kłopoty przychodzą, kiedy z jakiegoś powodu ta dokumentacja poddana zostaje kontroli po imprezie!

 

Dolnośląskie Laboratorium Kultury przy Ośrodku Kultury i Sztuki zajmuje się monitorowaniem sytuacji w kulturze regionu, wsparciem wartościowych zjawisk, sieciowaniem podmiotów kultury i podnoszeniem kompetencji kadr kultury.

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


XXV JUBILEUSZOWY BAL CHARYTATYWNY

3 lutego 2023 roku w hotelu MERCURE Jelenia Góra odbędzie się „XXV Jubileuszowy  Bal Charytatywny”.  Ta regularnie odbywająca się od lat impreza, której inicjatorem był patron Fundacji – Jerzy Szmajdziński wpisała się na stałe w kalendarz bali karnawałowych w regionie jeleniogórskim. Zebrane  w wyniku prowadzonej licytacji i sprzedaży losów środki, powiększone o indywidualne darowizny osób fizycznych i prawnych, pozwoliło nam dotychczas ufundować ponad 300 uczniom szkół podstawowych z regionu jeleniogórsko-legnickiego roczne stypendia w wysokości po 1 000 PLN.

Podobnie do lat poprzednich na Balu bawić się będzie wiele znanych osobistości ze świata gospodarki, polityki i kultury. Uczestnicy Balu czynnie wspierają akcję charytatywną, skierowaną dla dzieci i młodzieży naszego regionu, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, sporcie i działalności społecznej, a znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Bilety na Bal w cenie 280 PLN od osoby można nabyć dokonując przelewu na konto Fundacji BGŻ S.A 85 2030 0045 1110 0000 0218 5440.

XI KONCERT CHARYTATYWNY Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

W niedzielę 29 stycznia, o godzinie 18.00 zapraszamy do Wrocławskiego Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia na wyjątkowy koncert charytatywny. Całkowity dochód z koncertu (bilety, zbiórka do puszek, licytacja, loteria) zostanie przeznaczony na pomoc podopiecznym Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

Koncert poprowadzi, niezmiennie od pierwszej edycji, pomysłodawca – KABARET NEO-NÓWKA. Fantastyczne kabaretowe trio w osobach ROMAN ŻUREK – lider, autor tekstów i założyciel grupy, MICHAŁ GAWLIŃSKI – najmłodszy, ale solidny filar w grupie – mistrz improwizacji oraz RADEK BIELECKI – najmłodszy w grupie, ale stażem. Człowiek wielu talentów.

 

 

W Sali Audytoryjnej Wrocławskiego Centrum Kongresowego, na zaproszenie Fundacji wystąpią znakomici artyści:

SMOLIK//KEVFOX – Debiutancki album SMOLIK // KEV FOX był jednym z najlepiej ocenianych albumów 2015 roku, za który artyści odebrali FRYDERYKA w kategorii elektronika i alternatywa. Od czerwca 2017 ma status platynowej płyty. W wersji koncertowej te misternie skonstruowane, pełne melancholii melodie SMOLIKA i niepowtarzalny, hipnotyzujący, silny wokal KEVA nabierają kompletnie nowej energii. W 2018 ukazała się QUEEN OF HEARTS czyli EP, której sesja nagraniowa miała miejsce w legendarnym Real World Studios w UK, którego właścicielem jest Peter Gabriel. Premiera koncertowa EP miała miejsce w ramach Live Sesji w YouTube Space w Berlinie. Duet wciąż koncertuje, pojawił się na większości liczących się festiwali (m.in Tauron Nowa Muzyka, Męskie Granie, Olsztyn Green Festiwal itp) Obecnie artyści pracują w studio nad kolejnym albumem.

GRUPA MoCARTA – jak sami mówią o sobie, traktują Matkę Muzykę z żartobliwą ironią. Na przekór dostojnej powadze sal koncertowych, na przekór zaprzysięgłym melomanom, fanom rocka, rapu czy muzyki pop, łączą muzykę klasyczną z rozrywkową okraszając każdy występ humorem o wysokiej, jak nie inaczej, kulturze. Grupa MoCarta powołała się do życia w 21 marca 1995 roku w składzie: Filip Jaślar – I skrzypce, Michał Sikorski – II skrzypce, Paweł Kowaluk – altówka i Artur Renion – wiolonczela. Przed kamerami telewizji Canal+ w, prowadzonym przez redaktora Edwarda Mikołajczyka, kwartet wykonał wspólnie utwór w programie pod tytułem „Na Gapę”. Dzień ten został uznany za oficjalną datę powstania zespołu. Łatwo zapamiętać – pierwszy dzień wiosny. Po tragicznym wypadku samochodowym, w którym ginie Artur Renion, po zawieszeniu działalności, do kwartetu wchodzi nowy wiolonczelista Bolesław Błaszczyk.

RADEK BIELECKI z zespołem – Aby nie pominąć talentów, którymi został obdarzony, powiemy w skrócie- artysta kompletny! Kojarzony głównie z działalności w Kabarecie Neo-Nówka , 29 stycznia nie tylko poprowadzi koncert i licytację, ale także zagra i zaśpiewa! Obdarzony wielkim sercem – nasz niezawodny przyjaciel, któremu już teraz dziękujemy za wszystko.

Last but not least

MATEUSZ KRZYKAŁA z MACIEJEM ŚWIĘTYM
MATEUSZ
to zwycięzca V EDYCJI THE VOICE KIDS – najpopularniejszego muzycznego talent show. Swoim talentem, osobowością i charyzmą sceniczną wywalczył sobie kontrakt fonograficzny. W styczniu wystąpi w towarzystwie kolejnego człowieka renesansu, który pełni rolę naszego ambasadora – MACIEJA ŚWIĘTEGO Wrocławski artysta z sukcesami w świecie rysunku, grafiki, tego dnia zachwyci kolejnym talentem  – muzycznym akompaniując Mateuszowi w trakcie jego występu.


Bilety
w cenie od 105 zł do 210 zł do nabycia na stronie www.bilety24.pl

 

 


Organizatorzy:
Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”
Fundacja Bo chcę…
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Patronat honorowy:
Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły:
RADIO RAM, RADIO WROCŁAW oraz TELEWIZJA ECHO

Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

XX Ogólnopolski Koncert Charytatywny na rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie

28 i 29 stycznia 2023 roku Syców będzie świętował jubileuszową XX-tą edycję Ogólnopolskiego Koncertu Charytatywnego na rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie

Zapraszamy na obchody wydarzenia, którego ideą jest pomoc Rodakom na Wschodzie. W tym roku myślimy szczególnie o Polakach i Poloniach, które mieszkają na Ukrainie, podkreślając aktualne potrzeby.

Głównym artystą XX-go Koncertu 28 stycznia o godzinie 16:00 będzie Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze, który wystąpi w taneczno-wokalnym repertu. arzeGości przywita sycowska Grupa Revas. Natomiast 29 stycznia o godzinie 13:00 w kościele pw. św. ap. Piotra i Pawła odbędzie się uroczysta Msza Św. w intencji ojczyzny, a o 15:00 specjalny Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Zespołu Mazowsze.

Obydwa koncerty odbędą się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie, a pieczę nad artystami i wsparcie organizacyjne zapewnia także Centrum Kultury w Sycowie oraz Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Jarosława Obremskiego Wojewody Dolnośląskiego oraz Cezarego Przybylskiego Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

 

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc na koncerty obowiązują specjalne karnety.

Dystrybucja Bezpłatnych Kart Wstępu
Bezpłatne Karty Wstępu będą do odebrania od 16.01.2023 (poniedziałek) w:

 • Domu Kultury w Sycowie, ul. Kościelna 16, pokój nr 6 (Księgowość) w Sycowie – w godzinach: 08:00-15:00;
 • Muzeum Regionalnym w Sycowie, ul. Plac Wolności 7 – w godzinach pracy placówki (poniedziałek 07:30-15:30, wtorek 10:00-18:00, środa-piątek 07:30-15:30);

Rezerwacja Bezpłatnych Kart Wstępu jest możliwa telefoniczne od 16.01.2023 do 25.01.2023 pod numerem: 62 785 51 53 – wew. 25.
Rezerwacja telefoniczna ważna będzie przez dwa dni robocze, po nieodebraniu Bezpłatnych Kart Wstępu w terminie rezerwacja przepada.
Liczba Bezpłatnych Kart Wstępu jest ograniczona.

Zobacz więcej informacji o Ogólnopolskim Koncercie Charytatywnym na sycow.pl

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)