Udostępnij:

DZIAŁALNOŚĆ


OŚRODEK KUTURY I SZTUKI WE WROCŁAWIU

DOLNY ŚLĄSK

Promujemy dolnośląskich twórców naszego regionie, rocznie organizując ponad 1000 przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych na całym Dolnym Śląsku. Realizujemy cykliczne, międzynarodowe festiwale, plenery artystyczne, wystawy, warsztaty, wykłady, spektakle, koncerty oraz inne przedsięwzięcia. Wspieramy organizatorów wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w regionie.

W ramach Dolnośląskiego Laboratorium Kultury sieciujemy podmioty kultury, organizujemy szkolenia dla praktyków z regionu, wzmacniając kompetencje menadżerów i animatorów. Prowadzimy badania w polu kultury Dolnego Śląska i perspektyw rozwoju organizacji i instytucji, a od 2023 roku organizujemy Dolnośląski Kongres Kultury.

Prowadzimy aktywną działalność wydawniczą co roku wydając unikatowe publikacje na temat historii, sztuki i kultury dolnośląskiej, polskiej i europejskiej, monografie artystyczne, albumy twórców, opracowania krytyczne, poezję oraz beletrystykę. Wydajemy kultowy miesięcznik społeczno-kulturalny „ODRA” (powstały w 1961 r.), „Format literacki”, a także czasopismo „Ziemia Kłodzka”.

Produkujemy filmy dokumentalne i reportaże filmowe współpracując z TVP 3 Wrocław, TVP Historia, m.in. w ramach cyklu „Dolny Śląsk pełen historii”.

Prowadzimy Galerię FOTO-GEN w romańskim Domu Panien Trzebnickich, prezentując sztukę współczesną.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Promujemy dolnośląską kulturę i sztukę za granicą – organizujemy festiwale, wystawy, koncerty i spektakle artystów dolnośląskich w ramach współpracy z innymi regionami i instytucjami kultury. Szczególną uwagę poświęcamy twórcom sztuk wizualnych i perfomatywnych, wspierając ich rozwój i mobilność.

Regularnie gościmy zagranicznych artystów, zapraszając dolnośląską publiczność do spotkania z innymi kulturami. Od 2017 roku organizujemy Polsko-Gruziński Festiwal Kultury na Dolnym Śląsku i w partnerskim regionie Gruzji – Adżarii. Działamy w zakresie dyplomacji kulturalnej.

Współorganizujemy uroczystość przyznania Nagrody Kulturalnej Śląska Kraju Związkowego Dolnej Saksonii w ramach polsko-niemieckiego porozumienia i wieloletniej współpracy dwóch regionów Kraju Związkowego Dolnej Saksonii i Dolnego Śląska. Realizujemy przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne na pograniczu polsko-czeskim i polsko-niemieckim, jak Festiwal e-Glass czy Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Rozwijamy relacje i współpracę transgraniczną. Wspieramy projekty polonijne, a także upowszechniamy historię, tradycje i kulturę mniejszości zamieszkujących Dolny Śląsk.

 

Odsłuchaj treść artykułu
Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)