Udostępnij:

Ziemia Kłodzka – Od Kladského pomezí – Glatzer Bergland

“Ziemia Kłodzka – Od Kladského pomezí – Glatzer Bergland” jest regionalnym miesięcznikiem transgranicznym. Pierwszy numer czasopisma został wydany w Nowej Rudzie w Święto Niepodległości, 11 listopada 1989 roku przez Komitet Obywatelski w Nowej Rudzie. Obecnie współwydawcami są Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka i Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Pismo jest periodykiem trójjęzycznym, częściowo drukowanym w języku polskim, czeskim i niemieckim. Redakcja czasopisma złożona jest z redaktorów z Polski, Czech i Niemiec. Przy czasopiśmie działa od wielu lat Rada Naukowa, której przewodniczy prof. dr hab. Lesław Koćwin.

Pierwszym redaktorem naczelnym periodyku był późniejszy burmistrz Nowej Rudy – Stanisław Łukasik, kolejnymi redaktorami byli:  Stanisław Tomkiewicz, Marek Kulpa, Jan Zasępa, Adam Kwas oraz Julian Golak.  Od kilku lat redaktorem naczelnym jest  Teresa Bazała.

Oficjalna strona: www.ziemia.klodzka.com

Kontakt: redakcja@ziemia.klodzka.com

Wydawca: Wydawnictwo Ziemia Kłodzka – Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej

Współwydawcy:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Stowarzyszenie Solidarność Polsko – Czesko – Słowacka

Publikacja dofinansowana z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Odsłuchaj treść artykułu

Dodano: 04.09.2023 11:48

330-333 wydanie czasopisma „Ziemia Kłodzka”

Wydanie elektroniczne dostępne na stronie www.ziemia.klodzka.com pokaż więcej »

Dodano: 03.04.2023 09:55

327-329 wydanie czasopisma „Ziemia Kłodzka”

Wydanie elektroniczne dostępne na stronie www.ziemia.klodzka.com pokaż więcej »

Dodano: 05.01.2023 14:14

324-326 wydanie czasopisma „Ziemia Kłodzka”

Wydanie elektroniczne dostępne na stronie www.ziemia.klodzka.com pokaż więcej »

Dodano: 01.10.2022 15:01

321-323 wydanie czasopisma „Ziemia Kłodzka”

Wydanie elektroniczne dostępne na stronie www.ziemia.klodzka.com pokaż więcej »

Dodano: 01.07.2022 11:01

318-320 wydanie czasopisma „Ziemia Kłodzka”

Wydanie elektroniczne dostępne na stronie www.ziemia.klodzka.com pokaż więcej »

Dodano: 03.04.2022 10:36

315-317 wydanie czasopisma „Ziemia Kłodzka”

Wydanie elektroniczne dostępne na stronie www.ziemia.klodzka.com pokaż więcej »

Dodano: 19.01.2022 14:00

312-314 wydanie czasopisma „Ziemia Kłodzka”

Wydanie elektroniczne dostępne na stronie www.ziemia.klodzka.com pokaż więcej »

Dodano: 01.12.2021 12:38

309-311 wydanie czasopisma „Ziemia Kłodzka”

Wydanie elektroniczne dostępne na stronie www.ziemia.klodzka.com pokaż więcej »

Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)