Udostępnij:

Format Literacki

Kwartalnik „Format Literacki” powstał z inicjatywy wrocławskiego środowiska literackiego jako pismo, którego celem jest promocja twórczości literackiej i eseistycznej w relacjach osób zaproszonych do współpracy. Inicjatywa angażuje bardzo szerokie środowisko wrocławskie, które do momentu jej powstania, nie miało możliwości prezentowania swoich dokonań artystycznych i literackich.

Tematyka poruszana na łamach czasopisma, to szeroko pojęta twórczość poetycka i prozatorska osób z Dolnego Śląska, a w szczególności Wrocławian. Kwartalnik obejmuje krytykę artystyczną, tematy traktujące o związkach literatury ze sztukami wizualnymi oraz innymi mediami, a także recenzje publikacji autorów dolnośląskich i spoza naszego regionu. Od 2021 roku wydawcami czasopisma są Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich –  Oddział we Wrocławiu.

„Format Literacki” współfinansowany jest z budżetu Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Kontakt: redakcja@formatliteracki.pl

ISSN: 2720-0892

 

       

Kwartalnik dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Odsłuchaj treść artykułu
Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)