„Malarstwo jako źródło”
Spotkanie z Mariuszem Mikołajkiem

Zapraszamy na spotkanie z Mariuszem Mikołajkiem, wrocławskim artystą malarzem i animatorem wydarzeń kulturalnych. Asumptem do wydarzenia, które odbędzie się 16 listopada w Centrum Historii Zajezdnia jest wydany w 2021 roku album zatytułowany „Malarstwo jako źródło” poświęcony twórczości naszego bohatera.

Mariusz Mikołajek w 1984 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Miejscem obrony pracy była Kolegiata Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim, gdzie SB zarekwirowała obrazy autora i próbowała doprowadzić do unieważnienia jego dyplomu. W latach osiemdziesiątych brał udział w niezależnym obiegu sztuki. Do oficjalnej działalności wrócił w 1991 kiedy wraz z Christosem Mandziosem, Czesławem Chwiszczukiem i Zbigniewem Milem oraz przy współpracy z PKP zaprezentował wystawę pt. „Popatrz kiedy przechodzisz… popatrz każdy przechodzi… ” w hali Dworca Głównego we Wrocławiu.

Od kilkunastu lat współpracuje z Witoldem Liszkowskim w projekcie „Budujemy miasto sztuki”. Najbardziej znane realizacje z tego cyklu to dwutygodniowy happening na rynku wrocławskim z 2011 roku, Kid’s Guernika – olbrzymi obraz namalowany przez wrocławskie dzieci pod artystyczną opieką obu twórców, czy akcja plastyczna związana z Euro 2012 na dziedzińcu Muzeum Współczesnego we Wrocławiu zatytułowana „Pokoje sztuki kibica”. Wraz z Witoldem Liszkowskim i Janem Mikołajkiem stworzył Fundację OK. Art. Wynikiem tej działalności są m.in. dwa nadodrzańskie murale „Podwórko odkrywanie sztuki” i „Podwórko nasze atelier”.

Jego malarstwo sytuuje się między sztuką przedstawieniową, a abstrakcją. Jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą, brał udział w wielu wystawach zbiorowych. Prace jego zostały zakupione do wielu kolekcji prywatnych i instytucjonalnych w kraju i za granicą. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

 

STANISŁAW FIRSZT „KARKONOSKI GENIUS LOCI”

Zbiór felietonów, które ukazywały się na przestrzeni lat m.in. na łamach portalu „Jelonka”. Opisane barwnie postaci i miejsca, które tworzą wyjątkowe zjawiska w obszarze kultury Kotliny Jeleniogórskiej. To świadectwo dokonań i losów bohaterów spisane dla potomnych i przede wszystkim współczesnych czytelników. Zaś młodszym pokoleniom pozwoli zapoznać się z kulturalnym bogactwem tej części Dolnego Śląska.

 

 


Zdjęcia:
S. Firszt, F. Grzywacz, A. S. Jawor, A.Nowak-Odelga, J. Moniatowicz, J. Staszak, M. Zubowicz, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Przygotowanie i druk: AD REM Jelenia Góra, al. Wojska Polskiego 91
Projekt okładki: Monika Słupek
Opracowanie graficzne: Natalia Jaskólska

 

Wydawca: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Współwydawca: Towarzystwo Karkonoskie
Druk: AD REM Jelenia Góra
ISBN 978-83-67067-01-0
ISBN
978-83-67156-05-9

Nakład:  150 egz.
Format:B5| liczba stron: 112| oprawa: twarda
Język: polski
Cena: 35 zł + koszt wysyłki

DOSTĘPNA W SPRZEDAŻY

Książkę można zamówić w sklepie internetowym: www.sklep.okis.pl

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Katalog 2021 | Transgresje. Nowoczesność i Tradycja Szkła Artystycznego Grupy Wyszechradzkiej

Katalog edukacyjny podsumowujący Transgresje. Nowoczesność i Tradycja Szkła Artystycznego Grupy Wyszechradzkiej. Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum, które zostały zrealizowane przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu w dniach 15-24 lipca 2021 roku. Jest to kontynuacja tradycji festiwali e-Glass odbywających się od 2008 roku, unikatowego w skali kraju przedsięwzięcia, którego ideą jest wymiana doświadczeń w dziedzinie sztuki i wzornictwa szkła, wdrażanie innowacyjnych i odtwarzanie starych, często zapomnianych, technik formowania szkła na gorąco, edukacja artystyczna, twórcze podejście do materii szkła oraz jego popularyzacja.

Więcej o wydarzeniu: LINK

W artystyczno-edukacyjnym przedsięwzięciu udział wzięli artyści, studenci, historycy sztuki, hutnicy i technologowie szkła. Swoje projekty realizowali studenci z Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu: Natalia Dzidowska (ASP Wrocław), Anna Hołowińska (ASP Wrocław), Katarzyna Pilic (ASP Wrocław), Aleksandra Wątroba (ASP Warszawa) i dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem artyści: Jakub Berdych Karpelis (CZ), ILLOLA – Patrik Illo (SK), Aleksandra Stencel (PL), Mariusz Łabiński (PL) i Igor Wójcik (PL) oraz prowadzący warsztaty plenerowe: Teresa Cukier (PL), Katarzyna Harasym (PL) oraz Joanna Bujak (PL).

Katalog zawiera teksty Andrzeja Mazura, Edyty Patro i Igora Wójcika, biogramy artystów i studentów. Większą cześć publikacji stanowią fotografie dokumentujące warsztaty i reprodukcje prac, które powstały w trakcie realizacji projektu.

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Katalog e Glass Transgresje 2021


Educational catalogue summarising Transgressions. Modernity and Tradition of Artistic Glass of the Visegrád Group. Lower Silesian Workshop and Symposium, which was organised by the Culture and Art Centre in Wrocław from 15-24 July 2021. It is a continuation of the tradition of e-Glass festivals held since 2008, a unique in the country undertaking, the idea of which is to exchange experience in the field of glass art and design, to implement innovative and recreate old, often forgotten, techniques of hot glass forming, artistic education, creative approach to the matter of glass and its popularisation.

Artists, students, art historians, glassworkers and glass technologists took part in the artistic and educational event. Students from the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław carried out their projects: Natalia Dzidowska (ASP Wrocław), Anna Hołowińska (ASP Wrocław), Katarzyna Pilic (ASP Wrocław), Aleksandra Wątroba (ASP Warsaw) and artists sharing their knowledge and experience: Jakub Berdych Karpelis (CZ), ILLOLA – Patrik Illo (SK), Aleksandra Stencel (PL), Mariusz Łabiński (PL) and Igor Wójcik (PL) and the workshop leaders of the outdoor workshops: Teresa Cukier (PL), Katarzyna Harasym (PL) and Joanna Bujak (PL).

The catalogue contains texts by Andrzej Mazur, Edyta Patro and Igor Wójcik, as well as artist and student biographies. The majority of the publication consists of photographs documenting the workshops and reproductions of works created during the project.

Co-financed from the budget of the Self-Government of the Lower Silesian Region.

Catalogue e Glass Transgressions 2021

Spotkanie wokół książki „Co Pan widzi? Różewicz filmowy”

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu zorganizował spotkanie autorskie z Andrzejem Sapiją wokół książki „Co Pan widzi? Różewicz filmowy”. Spotkanie poprowadziła wrocławska dziennikarka Iwona Rosiak, a gościem specjalnym, który m.in. odczytał fragmenty książki był Konrad Imiela – aktor i dyrektor artystyczny Teatru Muzycznego Capitol.

21 października 2022 (piątek), godz. 18.00
Galeria FOTO-GEN, plac bp. Nankiera 8, Wrocław

 

 

 

Zdjęcia ze spotkania z Andrzejem Sapiją, 21.10.2022 r., Galeria Foto-Gen OKiS we Wrocławiu

fot. P. Bąkowski

O KSIĄŻCE:

Co Pan widzi? Różewicz filmowy to niezwykły portret podwójny. Punktem wyjścia dla tej książki stały się materiały do filmów o poecie, kręconych przez jej autora, znanego dokumentalistę – Andrzeja Sapiję – na przestrzeni ponad 10 lat.  Rozmowy z Różewiczem i rozmowy o Różewiczu przeplatane są tu notatkami samego reżysera. Przyglądamy się więc zarówno poecie, jak i procesowi tworzenia filmów o nim. Co więcej, książka pozwala zobaczyć twórczość Różewicza w kontekście wielu dziedzin i w spojrzeniach wielu osób. Wypowiadają się tu min.: wybitny tłumacz Karl Dedecius, historyk sztuki Mieczysław Porębski, krytyk i historyk literatury Ryszard Przybylski, aktor Wojciech Siemion, poeta Czesław Miłosz, reżyser Kazimierz Kutz. Także członkowie rodziny: żona, syn, brat. Budowana rozmowami biografia pisarza jest więc zarazem wielowątkowa,  obszerna a przy tym rzetelna i niezwykle żywa. Relacje artystyczne nieodmiennie łączą się w niej z budowaniem międzyludzkich więzi. Mamy tu także do czynienia z fascynującym obrazem pewnego etapu rozwoju polskiej kultury. Tego, na którym uważnie ważone słowa zataczały szerokie kręgi.

ANDRZEJ SAPIJA, artysta plastyk, reżyser filmowy i telewizyjny, pedagog – profesor PWSFTviT w Łodzi. Zrealizował ponad sześćdziesiąt filmów dokumentalnych. Znaczna ich część poświęcona jest kulturze, sztuce i wybitnym artystom (m.in.: Tadeuszowi Różewiczowi, Tadeuszowi Kantorowi, Magdalenie Abakanowicz, Romanowi Opałce, Wojciechowi Fangorowi, Kazimierzowi Karabaszowi). Wiele filmów podejmowało  tematykę historyczną (np. JagiellonowiePolskie Państwo Podziemne, Powstanie Warszawskie… 60 lat później, Z pokolenia na pokolenie). Autor ośmiu spektakli dla Teatru Telewizji.

Redakcja, korekta: Renata Lis
Projekt i skład: Maciej Buszewicz

W trakcie wydarzenia będzie możliwość zakupu książki.

Więcej o książce na: www.okis.pl

 

 

 

Wydawcy:
Ośrodek Kultury i Sztuki We Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego,
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

 

Publikacja współfinansowana z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Organizator spotkania:        
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Aleksander Jasiński „Wszystko wylewa”

Wszystko wylewa to poetycki debiut Aleksandra Jasińskiego, urodzonego 13 września 1990 roku we Wrocławiu i ukształtowanego w czeskiej Pradze, angielskim Yorku i chińskim Nankinie. Tomik składa się z 60 wierszy podzielonych na trzy części. Pierwsza jest mroczna, druga raczej optymistyczna, chociaż jednocześnie prawie pozbawiona interpunkcji, oraz trzecia – bardziej prześmiewcza i eksperymentalna. Utwory powstały w ciągu ostatnich 8 lat, jednak większość  pochodzi z lat 2020– 2022, czyli czasów niepewności, lęku i życiowych zawirowań. To, co spaja utwory prezentowane w tym wyborze, oprócz oczywiście osoby autora i  jego swoistej gry z czytelnikiem, to wiara w ludzki duch hartowany przez niełatwą rzeczywistość.

Kilka z prezentowanych wierszy było nagrodzonych, m.in. w VII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Marii Konopnickiej, XXVII Konkursie Poetyckim Piastowskiej Biesiady Poetyckiej oraz VIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Michała Witolda Gajdy.

Na okładce i wewnątrz publikacji wykorzystano zdjęcia czeskiego fotografa Davida Gaberle.

 

Projekt graficzny: Marek Rybicki

Redakcja i korekta: Maciej Szłapka

Koordynacja wydawnicza: Marta Przetakiewicz

 

Wydawca: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Druk:  Drukarnia JAKS

ISBN 978-83-67067-17-1

Nakład: 300 egz.

Format: 15 × 21 cm | liczba stron: 80 | oprawa: miękka

Język: polski

Cena: 25 zł + koszt wysyłki

DOSTĘPNA W SPRZEDAŻY

Książkę można zamówić w sklepie internetowym: www.sklep.okis.pl

 

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

 

 

 

W lustrach Zachodu / współczesne malarstwo gruzińskie.”„In the Mirrors of the West / contemporary Georgian Painting

Katalog towarzyszący wystawie pt. „W lustrach Zachodu / współczesne malarstwo gruzińskie.”„In the Mirrors of the West / contemporary Georgian Painting.” Która odbyła się w Galerii Miejskiej we Wrocławiu  w dniach 19 sierpnia – 22 września 2022 w ramach Polsko-Gruzińskiego Festiwalu Kultury.

Na wystawie zaprezentowano pracy 14 gruzińskich artystów: Luka Beselia, Beka Bolkvadze, Giorgi Bolkvadze, Maia Chkonia, Kako Dzneladze, Sergo  Gogoladze, Jemal Gorgiladze, Akaki Jashi, Zurab Kochalidze, Spartak Kudba, Gela Meskhi, Guram Phutkaradze, Lado Sharashidze, Irina Toronjadze

 

Redakcja: Manfred Bator

Teksty:
Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego/
Davit Gabaidze Przewodniczący Najwyższej Rady Autonomicznej Republiki Adżarii/
Kako Dzneladze w-ce Minister Edukacji, Kultury i Sportu Autonomicznej Republiki Adżarii/
Manfred Bator Kurator wystawy/

Korekta polska: Anna Szczęśniak

Tłumaczenie: Aneta Sasin

Korekta angielska: Aneta Sasin

Projekt graficzny: Paulina Zielona

Wydawca: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Galeria Miejska we Wrocławiu

Druk:  Drukarnia JAKS, Wrocław

ISBN ISBN OKiS: 978-83-67067-18-8

ISBN GM: 978-83-962782-9-6

 Format: 20,5 × 27 cm | liczba stron: 54 | oprawa: miękka ze skrzydełkiem

Język: polski/angielski

Cena: brak

NAKŁAD WYCZERPANY

 

Publikacja towarzyszy wystawie pod tym samym tytułem.

Publikacja/ Projekt dofinansowana/y ze środków Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Polsko-Gruzińskiego Festiwalu Kultury

Patronat honorowy:
Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Davit GabaidzePrzewodniczący Najwyższej Rady Autonomicznej Republiki Adżarii
Zurab Beridze – Ambasador Gruzji w Rzeczpospolitej Polskiej

Patroni medialni:
Radio Wrocław, Radio Wrocław Kultura, Radio RAM, TVP 3, Odra, Wrocławski Portal, Kultura i Sztuka

 

Książka programowa dot. 60. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MONIUSZKOWSKIEGO W KUDOWIE-ZDROJU. Festiwal odbył się w dniach 24-28 sierpnia 2022 r.

Książka programowa dot. 60. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MONIUSZKOWSKIEGO W KUDOWIE-ZDROJU. Festiwal odbył się w dniach 24-28 sierpnia 2022 r.

Redakcja: Maciej Kieres, Joanna Drab-Pasierska

Teksty: Stanisław Rybarczyk

Korekta polska: Joanna Drab-Pasierska

Tłumaczenie: n.d.

Korekta angielska: n.d.

Projekt graficzny: Katarzyna Kieres

Wydawca: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego, Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne

Druk: Drukarnia GS MEDIA, Wrocław

ISBN OKiS: 978-83-67067-14-0

Format: 16,5 x 24 cm | liczba stron: 44| oprawa: miękka

Język: polski

Cena: brak

NAKŁAD WYCZERPANY

Patronat honorowy:
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Marek Mendyk
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński
Minister-członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marcin Gwóźdź
Senator Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Szwed
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski

Patroni medialni: Radio Wrocław, Radio Wrocław Kultura, Radio RAM, TVP 3, Wrocławianin, Niedziela, TVP Polonia, RDC, Ziemia Kłodzka, 24.klodzko.pl, TV Region, Telewizja Sudecka, TVK, The Warsaw Voice, Presto, Panorama, Maestro, DKL24.pl

 

 

Wroclife nr 5/2022 (52)

 

Oficjalna strona: www.wroclife.pl

Wydawcy:
Wroclife sp. z o.o,
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)