Udostępnij:

Formularz zgłoszenia na warsztaty artystyczne w języku ukraińskim

DANE RODZICA/OPIEKUNA

DANE UCZESTNIKA MAŁOLETNIEGO

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu , zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1669). Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 24, 50-1-1 Wrocław jest administratorem Państwa danych. Informujemy również, że mają Państwo możliwość wglądu do danych osobowych ich usunięcia, poprawiania lub cofnięcia wyrażanych zgód zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018. r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669).

⦁ celem zbierania danych jest realizacja Projektu.
⦁ udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
⦁ udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
⦁ administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)