Udostępnij:

Regulamin newslettera OKiS

NEWSLETTER Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-101, ul. Rynek-Ratusz 24, umożliwia wszystkim jego subskrybentom bezpłatne, regularne, automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną informacji zw. z bieżącą działalnością OKiS, m.in. nt. koncertów, wystaw i imprez organizowanych przez naszą instytucję.

  • Korzystanie z usługi NEWSLETTER jest dobrowolne i bezterminowe.
  • Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne. Wysyła się go w zależności od liczby wydarzeń nie częściej jednak niż raz w tygodniu
  • W celu świadczenia powyższej usługi OKiS pozyskuje i gromadzi od osób zainteresowanych nazwy ich adresów poczty elektronicznej.
  • Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji poprzez kliknięcie w link, umieszczony w dolnej części każdego NEWSLETTERA.
  • Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą NEWSLETTERA.
  • OKiS zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.
  • Administratorem danych jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-101, ul. Rynek-Ratusz 24. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez OKiS wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi NEWSLETTER. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi NEWSLETTER.
  • Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) poprzez akceptację regulaminu użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie, na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowej od OKiS
Odsłuchaj treść artykułu
Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)