Udostępnij:

Dodano:

15.01.2019 13:18

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE: „Bądźmy Rodziną” Polsko- Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej 2018

                 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE: „Bądźmy Rodziną” Polsko- Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej

 

PEŁNA NAZWA ZADANIA:  „Bądźmy Rodziną” XXIX Polsko- Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej

PROMOCJA WYDARZENIA I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

– Podczas każdego wydarzenia w ramach ww. zadania była przekazywana informacja bezpośrednia, np. podczas inauguracji poszczególnych wydarzeń kulturalno- edukacyjnych i edukacyjno- kulturalnych, o wsparciu imprezy ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego, a także objęciu imprezy patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Ambasadora Rep. Czeskiej w Polsce  J.E. IVANA JASTREBA.
Logotypy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz zintegrowane logo OKiS, a także informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego były zamieszczane na drukach towarzyszących; plakatach, programach, zaproszeniach.
IInformacja o projekcie na stronach www organizatorów oraz w lokalnych mediach.

UCZESTNICY: razem ok 14 250, osób

W 2018 roku łącznie zorganizowano 125, różnorodne wydarzeia społ.-kulturalne, które zostały przeprowadzone w okresie od 04 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia  2018 roku, w 41 miejscowościach  w Polsce, w Czechach, ale także na Ukrainie.

W projekcie łącznie wzięło udział ponad 14 tysięcy uczestników z Polski, Czech, ale także z Ukrainy, Białorusi, Niemiec, a nawet z Łotwy, bowiem głównym celem,  który przyświeca organizatorom jest integracja europejska ludzi i współpraca  ponad granicami, w myśl hasła „Bądźmy Rodziną”. Cel do którego dążą organizatorzy już od wielu lat, abyśmy „Byli Rodziną” w Europie został znacznie przybliżony dzięki zrealizowanym wydarzeniom programowym w 2018 roku. Cztery nasze wydarzenia programowe udało się przeprowadzić także na terenie Ukrainy zachodniej, w nast. miejscowościach; Dunajów, Dowbysz, Jabłonka, Żytomierz.

PRZEBIEG IMPREZY ORAZ MIEJSCE I TERMIN WYDARZENIA:

XXIX Polsko-Czeskie  Dni  Kultury  Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną” trwały od kwietnia do grudnia 2018 roku. Bardzo uroczysta inauguracja XXIX Polsko-Czeskich Dni  Kultury Chrześcijańskiej miała miejsce w dniu  29 kwietnia 2018 roku w Dzierżoniowie, podczas której odbyła się msza święta w intencji dobrej współpracy polsko – czeskiej  i otwarcie stacji Dzierżoniów na Międzynarodowym Szlaku św. Wojciecha oraz międzynarodowe spotkanie kulturalno – edukacyjne, połączone z koncertem góralskiego zespołu „ Janicki”.

Honorowy Patronat nad XXIX Dniami objęli:  J.E. Ivan Jastrab – Ambasador Republiki Czeskiej i  Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

     Dni odbywały się w 32 miejscowościach po stronie polskiej i 6 po czeskiej oraz w 3 ośrodkach na Ukrainie. Najaktywniejsze ośrodki to: Bielawa, Krzeszów, Mieroszów, Nowa Ruda, Pieszyce, Sokołowsko,  Wałbrzych, Ząbkowice,  Broumov,  Neratov, Brandys nad Labem,  Stara Boleslav.

 W sumie odbyło się ponad 120 różnego rodzaju imprez z udziałem Polaków i Czechów. Jak co roku najwięcej było spotkań edukacyjno-kulturalnych różnych grup zawodowych i towarzyskich, organizowanych z okazji uroczystości kościelnych i świąt, między innymi: Spotkanie polsko-czesko-niemieckie na szlaku bł. ks. Gerharda Hirschfeldera Patrona Trzech Narodów, Europejskie Dni Dziedzictwa w Nowej Rudzie (15.09.2018), Dzień św. Wacława w Broumovie (29.09.2018), „Miłosierdzie istotą chrześcijańskiej doskonałości w Boguszowie -Starym Lesieńcu(5.10 2018),  XIX  Dni Poezji w Broumovie (19-21.10.2018), Polsko-Czeski Interdyscyplinarny Plener Artystyczny z udziałem gości z Ukrainy i Łotwy. Międzynarodowe Spotkanie Wigilijne w Sokolcu (21.12. 2018).

Podczas XXIX „Dni” obchodzono  też  rocznice: 100-lecie Niepodległości Polski i Czech, 800-lecie Wambierzyc, 35-lecie Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Rocznice  te uczczono  między innymi wystawieniem 6 spektakli „Wambierzycka Maryja” w wykonaniu Ogólnopolskiego Teatru William-Es w Boguszowie – Gorcach  Starym Lesieńcu, Świebodzicach, Nowej Rudzie(2), Świerkach. Organizatorzy Dni uczcili też Patrona trzech narodów bł. Ks .Gerharda Hirschfeldera wspólną z Czechami  i Niemcami uroczystością w  Kudowie-Zdroju Czermnej, gdzie znajduje się Jego sanktuarium (17.09.) Dniom towarzyszyło też otwarcie nowych  stacji na Międzynarodowym Szlaku św. Wojciecha w Dzierżoniowie, Niemczy, Mieroszowie, Nowej Rudzie, Wołowie, Miliczu, Rybnicy Leśnej, które były zazwyczaj połączone z wystawieniem spektaklu „Wojciechowe Ślady”  w wykonaniu artystów Ogólnopolskiego Teatru William-Es.

Podczas XXIX Dni odbyło się 17 spektakli i 15 koncertów, podczas których prezentowali się artyści i zespoły  z pogranicza polsko-czeskiego, a wśród nich chóry Stenavan z Broumova, Polsko-Czeski Chór „Amicitia” z Nowej Rudy. Tegoroczny Międzynarodowy Przegląd Chórów w Pieszycach w dniu 15.10. zgromadził 9 chórów z blisko 200 uczestnikami. Pokazał, że uczestniczące w nim od lat chóry śpiewają coraz lepiej, a towarzyszy im atmosfera podniosłości i braterstwa muzycznego w duchu „Bądźmy Rodziną”.

W czasie XXIX Dni zorganizowano  również 3 plenery artystyczne: „Architektura i przyroda ziemi broumovskiej” w Krinicach (13-21.05.),  Polsko-Czeski Interdyscyplinarny Plener Artystyczny (także z  udziałem artystów z Ukrainy i Łotwy), oraz 10 wernisaży twórców pogranicza. Prezentowano również wystawy „Szlak do wolności” oraz „Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej”. Otwarciu wystaw towarzyszyły wykłady Juliana Golaka: „Historia Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej”, prof. Konrada Czaplińskiego „Międzynarodowy Szlak św. Wojciecha”.

Odbyły się też konkursy dla dzieci i młodzieży. Finał międzynarodowy Konkursu „Co wiesz o pograniczu polsko-czeskim?” odbył się w Nowej Rudzie (18.10), a Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej (finał dolnośląski) w dniu 15.11. 2018r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie.

 Podczas tegorocznych „Dni” zorganizowano kilka ciekawych wydarzeń edukacyjnych: np. konferencje; „Czeskie enklawy narodowościowe na ziemiach polskich” w Strzelinie (24-26.05.2018),  „100-lecie Niepodległości Polski i Czech w Broumovie  (4.06.2018).

Idea „Bądźmy  Rodziną” została też przeniesiona na Ukrainę, gdzie organizatorzy uczestniczyli w  wydarzeniach edukacyjno-kulturalnych w Dunajowie,  Żytomierzu, Jabłonce i Dowbyszu.

Do udziału w różnorodnych wydarzeniach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną” zaproszono także młodzież, artystów i nauczycieli z Ukrainy, Łotwy, RFN i Białorusi, bowiem już od kilku lat organizatorzy starają się przenosić ideę „Bądźmy Rodziną” do narodów sąsiednich, szczególnie  za wschodnią granicą Polski.

Uroczyste zakończenie i podsumowanie tegorocznych już XXIX DNI „Bądźmy Rodziną” odbyło się 21. 12. 2018 roku w Sokolcu (w Górach Sowich) i było połączone z Międzynarodową Wieczerzą Wigilijną, w której wzięli udział przedstawiciele 5 krajów europejskich. Uczestnicy prezentowali zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia w różnych krajach europejskich oraz opowiadali o życiu codziennym mieszkańców  w takich krajach jak np.; Ukraina, Białoruś, Łotwa. Organizatorzy zapowiedzieli, że idea „Bądźmy Rodziną” będzie w kolejnych latach rozwijana i przenoszona także do innych krajów.

W uroczystym zakończeniu wziął udział także p. Tytus Czartoryski, nowy przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, który z dużym uznaniem wypowiadał się na temat zorganizowanych wydarzeń i akcji  podczas Polsko- Czeskiego Roku Kulturalnego oraz wydarzeń  kulturalno- edukacyjnych Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Bądźmy Rodziną”.

Zrealizowany programw w 2018 r;

WOŁCZYN

10.04.2018

(1) 10 00 Otwarcie wystawy „Szlak do Wolności”. Julian Golak – prelekcja pt. „Historia Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej”.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II.

Wydarzenie edukacyjno- kulturalne razpoczęło się w szkole im. Jana Pawła II powitaniem przez panią dyrektor szkoły, zachęceniem uczniów i nauczycieli do uważnego wzięcia udziału w zapoznaniu sie z niezwykłą wystawą  oraz wysłuchaniu prelekcji oraz poznaniu prezentacji multimedialnej . Następnie Julian Golak poinformował o wsparciu imprezy ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego, a także objęciu imprezy patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego pana CEZAREGO PRZYBYLSKIEGO i Ambasadora Rep. Czeskiej w Polsce  JE  IVANA JASTREBA.

W spotkaniu edukacyjno- kulturalnym w tej szkole wzięło udział 100, osób.

DZIERŻONIÓW
24.04.2018

(2) 12 00 Otwarcie wystawy „Szlak do Wolności”.

 Julian Golak poinformował o wsparciu imprezy ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego, a także objęciu imprezy patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego pana CEZAREGO PRZYBYLSKIEGO i Ambasadora Rep. Czeskiej w Polsce  JE IVANA JASTREBA.

(3) 12 30 Prelekcja Juliana Golaka pt. „Działalność Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej w latach 1981-2018”. Spotkanie działaczy pierwszej Solidarności. W spotkaniu wziął także udział burmistrz Dzierżoniowa, pan Dariusz Kucharski. W inauguracji wzięło udział 50 osób, a przez dwa tygodnie wystawę zwiedziło ok. 150 osób.    RAZEM; 200, osób.

Miejska Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie, ul. Sikorskiego 2.

 

DZIERŻONIÓW

 

29 kwietnia 2018r.

 

(4) Uroczysta Inauguracja Polsko- Czeskiego Roku Kulturalnego – 2018. XXIX Polsko- Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”.

Uczestniczyło w uroczystej inauguracji ok. 1000 osób. Julian Golak poinformował o wsparciu imprezy ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego, a także objęciu imprezy patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego pana CEZAREGO PRZYBYLSKIEGO i Ambasadora Rep. Czeskiej w Polsce  JE IVANA JASTREBA. W kościele św. Jerzego w Dzierżoniowie przemawiał pan IVAN JASTREB, który bardzo wyraźnie podkreślił istotne znaczenie tej niezwykle ważnej  akcji organizowanej od 29 lat.

Ponad tysiąc osób wzięło  udział w oficjalnej inauguracji XXIX edycji DNI pod hasłem „Bądźmy Rodziną”. Początek uroczystości miał miejsce w Dzierżoniowie o godz. 12.00 w kościele św. Jerzego. Byli obecni liczni goście z Polski i Republiki Czeskiej a także z RFN oraz z Ukrainy. Przyjechał  z Warszawy także nowy ambasador Rep. Czeskiej Ivan Jastrab, był to pierwszy jego przyjazd na Dolny Śląsk.

 Wydarzenie rozpoczęła uroczysta  msza święta koncelebrowana w kościele pw. św. Jerzego. Przewodniczył jej biskup Adam Bałabuch. Przy ołtarzu stanęło również kilkunastu księży, są  oni zaangażowani już od lat we współpracę polsko- czeską na pograniczu, między innymi ks. prałat  Marian Kopko, kustosz sanktuarium Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa,  ks. Romuald Brudnowski, który już od ćwierćwiecza jest  kapelanem Komitetu Organizacyjnego i przez kilka lat pracował w parafiach w Czechach. Gospodarz świątyni pod wezwaniem św. Jerzego w Dzierżoniowie – ksiądz proboszcz Józef Błauciak, serdecznie przywitał licznych gości. W kościele przemawiał ambasador Rep. Czeskiej Ivan Jastreb, który podkreślił duże znaczenie  (szczególnie dla mieszkańców pogranicza ) organizowanych już od 29 lat Polsko- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem Bądźmy Rodziną.

(5) W czasie mszy koncertował góralski zespół JANICKI, który wzbudził aplauz wśród licznie zgromadzonych uczestników mszy świętej inauguracyjnej. Po mszy na zaproszenie księdza proboszcza głos zabrał Julian Golak, który  przewodniczy już od 29 lat pracom Komitetu Organizacyjnego, podkreślił on  oddolny charakter organizowanych DNI oraz stały regularny  rozwój tej akcji, która ciągle rozszerza swój zakres działań,  nie tylko na pograniczu polsko- czeskim, ale również w innych rejonach.

(6) Tuż po mszy została zaprezentowana sztuka pt. ”Wojciechowe ślady”, w reżyserii Danuty Gołdon, powstała ona przed dwoma laty na polsko- czeskim plenerze artystycznym. Spektakl  przedstawia koleje życia,  spotkanie z Bolesławem Chrobrym oraz męczeńską śmierć Św. Wojciecha (w wykonaniu aktorów Ogólnopolskiego Teatru William – Es).

(7) Po wyjściu  z kościoła wybitni goście oraz burmistrz Dzierżoniowa  otworzyli uroczyście kolejną  już „stację Dzierżoniów”  na Międzynarodowym  Szlaku św. Wojciecha, który prowadzi z Pragi aż do Gdańska. Pomysłodawcą nowego międzynarodowego szlaku jest Julian Golak, główny organizator DNI, który zaproponował koncepcję tego szlaku już na początku 2015 roku.

Za opracowanie  merytoryczne od samego początku odpowiada historyk prof. Konrad Czapliński z Zielonej Góry. Inicjator nowego szlaku  Julian Golak, określił Świętego Wojciecha jako pierwszego biskupa – uchodźcę. Również prof. Konrad Czapliński podkreśli niezwykłą ważność  miasta Dzierżoniów  na nowym turystyczno –  edukacyjnym szlaku.

 Uroczystość na placu przed kościołem zakończyła prelekcja prof. Konrada Czalińskiego, z Zielonej Góry oraz  krótkie przemówienie burmistrza D. Kucharskiego, który wyraził podziękowanie, że Dzierżoniów został zakwalifikowany  jako stacja na Międzynarodowym Szlaku Św. Wojciecha. Na zakończenie wszyscy zebrani zaśpiewali trzy zwrotki pieśni „My chcemy Boga”. Biskup Adam Bałabuch dokonał poświęcenia tablicy pamiątkowej, na której jest pokazana trasa z Pragi aż do Gdańska, relikwiarz Św. Wojciecha i logo, tzn. rękawica świętego Wojciecha, zdjęta z ołtarza katery praskiej.

 Julian Golak, podkreślił, że DNI już od kilkunastu lat rozszerzają  swoją ideę „Bądźmy Rodziną” nie tylko na Czechy i Słowację, ale także wśród mieszkańców Białorusi (Lida, Grodno) i Ukrainy ( Stanisławów, Dunajów), gdzie próbujemy przenieść nasze dobre doświadczenia i ideę Bądźmy Rodziną. Nie ukrywał, że jest to jednak bardzo trudne.  Julian Golak jednak obiecał publicznie, że zadanie będzie kontynuowane. Jest to obecnie chyba  jedyna taka akcja w Europie, która regularnie buduje nie tylko relacje kulturalne, ale także prawdziwą solidarność międzynarodową. Idea „Bądźmy Rodziną” w 2018 roku będzie dalej rozwijana nie tylko na pograniczu polsko- czeskim…

„Bądźmy Rodziną” obecnie, to cykl wydarzeń społeczno-kulturalnych, które odbywają się od kwietnia aż do końca roku po obu stronach polsko-czeskiej granicy. Pierwsza edycja odbyła się w 1990 roku. Do dzisiaj zorganizowano ponad 1800 różnorodnych wydarzeń, takich jak koncerty, spektakle, wystawy, konkursy, spotkania integracyjne, wydarzenia kulturalno- edukacyjne, konferencje,  sympozja, itp.. Wydarzenia XXIX Polsko- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną” odbywały   się  w 2018 roku w  40 miejscowościach- wzdłuż 400, km granicy państwowej, ale także we Wrocławiu, Brandys and Labem Stara Boleslav i innych miejscowościach, np. w Wołowie, Miliczu, Lubiążu, Gdańsku, Będominie.

Udział ok. 1000, osób.

 

 

BIELAWA

28.05.- 02.06.2018

(8) XXV Międzynarodowy Plener Malarski w Bielawie, pn.  „Bielawskie pejzaże”.
Dziewieciodniowy plener malarski z udziałem 10 artystów, w tym 5 artystów czeskich, którzy malowali  i fotografowali okolice Bielawy.

 (9) Plenerowi towarzyszył piknik malarski  w Piławie Dolnej, podczas którego artyści malowali wspólnie z uczniami szkół bielawskich i dzierżoniowskich.

(10) 2. 06.2018. Wernisaż wystawy poplenerowej w Leśniczówce( ul. Korczaka 1). Zaprezentowano 20 prac powstałych na plenerze. W wernisażu wzięło udział 40 osób

29.05.2018

(11) Spotkanie poetyckie czeskiej poetki Very Kopeckiej z młodzieżą szkolną;

9.00. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Waryńskiego.

W spotkaniu uczestniczyło 120 uczniów  SP NR 4 w Bielawie wraz z nauczycielami. Artystka opowiadała o pracy artysty fotografika oraz czytała swoje wiersze. P. Kopecka mówi po polsku.

Vera Kopecka to poetka i fotografik z Broumova, autorka kilku polsko-czeskich tomików poezji, członek Polsko-Czeskiego klubu ART. STUDIO w Mieroszowie, organizator 19 edycji  Międzynarodowych Dni Poezji w Broumovie, z licznym udziałem poetów polskich, wielu wystaw w Polsce i spotkań poetyckich z młodzieżą.

29.05.2018

(12) Spotkanie poetyckie czeskiej poetki Very Kopeckiej z młodzieżą szkolną.

11.00.   Szkoła PodstawowA nr 7.

Udział wzięło 35 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 7 , opis jak wyżej

 

6.06.2018

(13) 17 00 Otwarcie wystawy „Szlak do Wolności”.W inauguracji wzięła udział p. A. Horanin wiceburmistrz Bielawy.

Miejska Bibloioteka Publiczna, ul. Piastowska 19.

(14) 17 30 Wykład Juliana Golaka pn. „Szlak do Wolności. 35 lat Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej”.

W otwarciu wystawy wzięło udział 50 osób. W czasie dwutygodniowego okresu ekspozycji, wystawę zwiedziło ponad 200 osób.

9.09.2018

 Inauguracja (lokalna) Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w Bielawie – Uroczysta Msza Święta

10.00  Kaplica przy ul. Wolności . Udział wzięło 170 osób.

(15)   Koncert  Wrocławskiej Orkiestry Barokowej  pt. „Sen Scypiona”

19.00   Koście pw. WNMP.

 (16)   W koncercie muzyki barokowej  wystąpili artyści z Polski i   Niemiec. Uczestniczyło 587 osób.

  1. 09. 2018

  Wernisaż wystawy Very Kopeckiej z Broumova (Czechy) pod nazwą: „Polsko – czeska przyroda na fotografii”.

 16.00 Galeria Art.-Inkubatora , UL.Piastowska 19

(17) Wystawa fotografii czeskiej artystki Very Kopeckiej, prezentująca na 100 fotografiach dziedzictwo przyrodnicze    i kulturowe okolic Bielawy i Broumova. Artystka jest od 29 lat zaangażowana we współpracę polsko-czeską. Wystawę zwiedziło 239 osób.

16.09.2018

(18) „Misterium Chleba”. Tradycyjna prezentacja wypieków chleba przygotowywana przez piekarzy-rzemieślników z Bielawy, Pieszyc i Dzierżoniowa, zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych.

Uczestniczyło 660, osób.

3.10. 2018

(19) Wernisaż wystawy prac Ewy Glury „Mój magiczny świat”

16.00  Galeria Art. Inkubator; ul.Piastowska 19.

Wystawa 50 obrazów bielawskiej artystki Ewy Glury, wykonanych różnymi technikami: olej, frywolitka,haft.Wystawę odwiedziło 390 osób.

Artystka jest organizatorem 25 plenerów malarskich w Bielawie, długoletnim prezesem Towarzystwa Miłośników Bielawy, autorką i wydawcą licznych publikacji o mieście i okolicach, członkiem Polsko-Czeskiego Klubu Artystycznego Art. Studio.

3.10.2018

(20) Wernisaż  wystawy prac Krystyny Leśniewskiej Pasionek „W strumieniu dróg”

17.00 Galeria ART.Inkubator , ul.Piastowska 19

(21) Wystawa 40 obrazów lądeckiej malarki Krystyny Lesniewskiej – Pasionek, poświęconych Dekalogowi i kobiecie.  W wernisażu uczestniczyło  50 osób. Wystawę w dniach 3-21.10,   odwiedziło 198 osób.

  1. 10. 2018.

(22) XVII  Dzień Papieski „Promieniowanie Ojcowstwa”

18.00  Msza święta, Kościół WNMP. Po mszy świętej spotkanie przed Pomnikiem Św. Jana Pawła II

Spotkanie  edukacyjno- kulturalne ku czci największego z Polaków św.Jana Pawła II, wspólna modlitwa i śpiew Scholi parafialnej pod kier. Anny Lutz. Udział ok.220 osób.

17.10.2018

(23) Otwarcie wystawy malarskiej ks.prof. Tomasza Hegesela pt. „Sceny biblijne”

17.00  Galeria Art. Inkubator, ul. Piastowska 19

Wystawa 100 prac znanego artysty i profesora teologii Ks.Tomasza Hergesela. Prezentuje wyjątkowe prace                      o tematyce biblijnej oraz cykl „PRZYRODA – 12 miesięcy. Wystawę zwiedziło ok.390 osób.

21.10.2018

  1. 00 Zakończenie (lokalne) XXIX Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w Bielawie.

 (24) 18. 50  Koncert kameralny Tomasza Drabiny pt. „Inspiracje”

            Kościół pw. Ducha Świętego przy ul. Słowiańskiej w Bielawie

Krakowski akordeonista, kompozytor i pedagog zaprezentował podczas godzinnego koncertu argentyńskie i polskie tanga, paryskie walczyki i melodie bałkańskie. Artysta jest laureatem licznych festiwali i konkursów. Udział wzięło 268 osób.

BĘDOMINO

12.07.2018

(25) Z okazji 100- lecia niepodległości Polski, zorganizowano międzynarodowe spotkanie edukacyjno-kulturalne w Będominie, gdzie znajduje się Muzeum Hymnu Narodowego J. Wybickiego.

Dzięki współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego, które pokryło koszty tej imprezy udało się zorganizować niezwykłe wydarzenie, w którym wzięli udział nasi Rodacy z Białorusi. Była to kolejna akcja, w której organizatorzy w sposób szczególny przeniesli ideę “Bądźmy Rodziną” także  dla mieszkańców Białorusi. Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Poznanie historii powstawania Polski i walki o niepodległość naszego kraju.
Na zakończenie zwiedzania muzeum wspólne śpiewanie polskiego hymnu narodowego. W czasie tego wydarzenia udukacyjno- kulturalnego głos zabrał przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, w którym podziękował. J. Golakowi za zorganizowanie w 2018 roku przyjazdu naszych Rodaków z Białorusi do Będomina. Wspólnie cała grupa zaśpiewała Mazurek Dąbrowskiego.

Recytacja wierszy polskich przez młodzież z Białorusi (w języku polskim), zakończyła ten niezwykły dzień, w którym  młodzież z Białorusi po raz pierwszy w swoim życiu zapoznała się z niezwykłą historią życia Józefa Wybickiego oraz poznała historię Polski.

W spotkaniu udział wzięło 50 osób.

BIELICE

 

21.04.2018

17 00.  Spotkanie kulturalno- edukacyjne z okazji 25-lecia Towarzystwa Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej „Kruszynka”.

(26) “Dom gościnny u Majów”. Spotkanie kulturalno- edukacyjne, podczas którego wspominano śp. Ks. prałata Stefana Witczaka “Kruszynkę”, byłego kapelana Solidarności Polsko- Czesko- Słowackiej. Towarzystwo kultywuje pamięć po wielkim społeczniku i człowieku, który kochał ludzi i angażował się w organizowanie współpracy polsko- czeskiej. W  patronie jakim jest  śp. Ks. Stefan Witczak, ciągle miejscowa ludność widzi przykład dla młodych i regularnie organizuje spotkania oraz akcje upamiętniające.

Udział wzięło 30 osób.

BOGUSZÓW-GORCE (Stary Lesieniec)

5.10.2018

 1500 Polsko-czeskie spotkanie kulturalno-edukacyjne pn. „Miłosierdzie istotą chrześcijańskiej doskonałości”.
Kościół św. Barbary w Starym Lesieńcu.

1600 Msza święta w intencji dobrej współpracy polsko- czeskiej,z udziałem mieszkańców miasta oraz gości z Republiki Czeskiej, pod przewodnictwem ks. bp. Adama Bałabucha.

(27) 1700 Program artystyczny nawiązujący do 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

 Koncert chóru katedralnego ze Świdnicy.

(28) Spektakl teatralny  pt. „Wambierzycka Maryja”. Teatru William-Es.

Z okazji 800- lecia Wambierzyc, Danuta Gołdon- Legler przygotowała sztukę teatralną  przedstawiającą losy różnych ludzi, którzy dotknięci chorobami zwracają się do z prośbą w modlitwie do Wambierzyckiej Maryji o cud uzdrowienia. Bohaterami są m. innymi; ojciec wraz z córką niemową, ranny żołnierz,  kobieta, która wraz z mężem modli się o poczęcie dziecka. Głęboka wiara, pokora, a jednocześnie nadzieja pozwalała doświadczyć niejednokrotnie, że Wambierzycka Królowa Rodzin, przez 800- lat była miejscem szczególnego uwielbienia i zaufania zarówno przez Czechów, Niemców i Polaków.

Udział wzięło; 100, osób.

BORZYGNIEW (gmina Żarów)

(30) 1000 – Międzynarodowe  spotkanie kulturalno-edukacyjne nad Zalewem Mietkowskim,  z organizacjami pozarządowymi i młodzieżą z Gminy Żarów

1100 – spotkanie z Burmistrzem Żarowa p. Leszkiem Michalakiem

(31) 1200 Warsztaty wokalne, polskie piosenki. Warsztaty prowadzi Danuta Gołdon, dyr. Ogólnopolskiego Teatru William-Es z Wałbrzycha. Wspólna nauka i śpiewania polskich piosenek. Przenoszenie idei Bądźmy Rodziną za granicę- w spotkaniu wzięł udział grupa 40- osób z Białorusi.

W spotkaniu kulturalno- edukacyjnym wzięło udział ok. 100, osób.

 

BRANDYS NAD LABEM –  STARA BOLESLAV (Republika Czeska)

16.11.2018
(32). 14 00  Otwarcie  wystawy o Polsko- Czeskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”.

 Brandýs nad Labem, Zamek  Brandys, Rudolfinská chodba.

(33). 1415 Koncert muzyczny uczniów Podstawowej Szkoły Artystycznej

(34). 1500 Prelekcja Juliana Golaka pt. Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną” – integracja społeczeństw pogranicza i nie tylko…”. Spotkanie kulturalno-edukacyjne.

Udział wzięło ok. 100, osób

BROUMOV (Republika Czeska)

04.06.2018

(35). 900 Konferencja z okazji 100-lecia niepodległości Polski i Czech.
Centrum Kongresove Hotel Veba, Broumov. Otwarcie; starosta Broumova; Jaroslav Bitnar i Julian Golak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

(36). 16 00 Występ uczniów Szkoły Artystycznej z Broumova pod kierownictwem Romany Roskovej i Bogdana Janeczko.

Prelekcje i wykłady wygłosili m. innymi; T. Bazała, J. Golak, P. Trencanska ( z Muzeum w Broumovie),  P. Kosnar, A. Matuszkiewicz.

 Ponadto uczestnicy mieli okazję zwiedzić wystawę obrazów Przemyslava  Volfa

(37). Wystawa obrazów Przemyslava Volfa pn. „Obrazy, airbrush a malba na zed.”

  Konferencję zakończyło wspólne zaśpiewanie przez uczestników konferencji i młodzież szkolną hymnów państwowych Rep. Czeskiej i Polski.

Udzial wzięło ; 50 osób.

28.09.2018

(38). Dzień św. Vaclava, głównego patrona Czech. Wydarzenie  kulturalno-edukacyjne. Spotkanie           w Broumovie, przypomnienie postaci Św. Vaclava, gł. patrona Czech.

 Udziałok. 100, osób.

19 – 21. 10.2018
(39). 19. Dni Poezji. Broumov 2018

Swoisty festiwal poetycki, w którym udział wzięło 48 poetów,  w tym 17 z Polski. Poeci odbywali spotkania w szkołach i bibliotekach, warsztaty poetyckie, spotkanie w bibliotece naukowej w Hradec Kralove. Wydany został tomik wierszy uczestników tegorocznych Dni Poezji. Dni organizuje Vera Kopecka.

Udział; 48, osób.

CIESZYN             

30.04.2018

(40). Polsko-czeskie spotkanie integracyjne z okazji 20 rocznicy Festiwalu Filmowego „Kino na granicy”. Wydarzenie kulturalno- edukacyjne z okazji 20- rocznicy festiwalu filmowego „Kino na Granicy”, z udziałem Polaków i Czechów, przez wszystkim z Solidarności Polsko- Czesko- Słowackiej. Wspominanie pierwszych akcji SPCz-S i omówienie planów współpracy na lata przyszłe.

Udział wzięło ok. 40 osób

 

CZĘSTOCHOWA

01.07.2018 r.  Jasna Góra w Częstochowie.

Udział w mszy świętej, w kaplicy Cudownego Obrazu.

(41). Spotkanie kulturalno-edukacyjne „Bądźmy Rodziną”, w ramach którego ponownie udało się przenieść ideę “Bądźmy Rodziną” do mieszkańców Białorusi. Spotkanie integracyjne, w niezwykle istotnym miejscu, tzn. w Częstochowie, ( na Jasnej Górze Zwycięstwa), miejscu symbolicznym w historii Polski, z udziałem młodzieży z Polski i Białorusi. Wydarzenie kulturalno- edukacyjne, z okazji 100- lecia niepodległości Polski. Zwiedzanie Jasnej Góry , wspólnie przez młodzież z Białorusi i Polski.

Udział ok. 60 osób.

DOWBYSZ (Ukraina)

25.11.2018.

(42). 12 00 Spektakl teatralny „Pastuszkowie Matki Bożej”, godz. 16.00. Kościół Sw. Jozefata.

(43). 17 00 Spektakl teatralny „Pastuszkowie Matki Bożej”.Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

Pomysł na scenariusz tej sztuki powstał w styczniu 2017 roku, napisała go Danuta Gołdon- Legler, dyrektor Ogólnopolskiego Teatru William-Es. Powstało przedstawienie, które jest zarówno dynamicznei dramatyczne, chętnie oglądane przez widzów zarówno w Polsce, w Czechach jak również na Ukrainie.

Spotkanie kulturalno- edukacyjne, przenoszenie idei „Bądźmy Rodziną” na Ukrainę. Dzięki występowi Teatru William-Es, udało się zintegrować lokalną społeczność i doprowadzić także do spotkania podczas, którego miejscowa ludność podzieliła się doświadczeniami ciężkiego życia na prowincji Ukrainy. Mieszkańcy parafii w Dowbyszu poprosili o kolejne przyjazdy ze spektaklami teatralnymi z Polski, bowiem, to bardzo ich umacnia i dodaje optymizmu.

Udział, ok. 200, osób.

 

DUNAJÓW (Ukraina)

29.09. – 30. 09. 2018r.

(44). Międzynarodowe Spotkania Dunajowskie. Spotkanie kulturalno-edukacyjne. Przenoszenie idei
„Bądźmy Rodziną” na teren Ukrainy. Spotkania Dunajowskie, mają swoją długą historię.

Od 4 lat jest ta stara idea integracyjna odtwarzana i przenoszona w nowe uwarunkowania społeczno- kulturalne w ramach Polsko- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej ”Bądźmy Rodziną”.

Spotkania edukacyjno- kulturalne, z udziałem społeczności lokalnej oraz gości z Uniwersytetu we Lwowie, a także z Polski.

Udział ok. 200, osób.

 

GDAŃSK

  1. 07. 2018 r.

Spotkanie kulturalno-edukacyjne z okazji 100- rocznicy odzyskania niepodległości.

(45). Zwiedzanie z przewodnikiem Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

(46). 1800 – 1845 – Przejazd i zwiedzanie Westerplatte.

 Prelekcja na temat” Historia rozpoczęcia
II Wojny Światowej i bohaterskiej obrony Westerpllatte”.

Spotkanie integracyjne, wspólna wycieczka w ramach przenoszenia idei “BądźmyRodziną” dla mieszkańców Białorusi.

Impreza zorganizowana przez stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej i Samorząd Województwa Pomorskiego.

Udział; 50, osób.

JABŁONKA (Ukraina)

 

Kościół pw. Św. Jozefata

(47). Godz. 15.00. Przedstawienie teatralne pt. „Pastuszkowie Matki Bożej”,

 w wykonaniu Teatru William-Es z Wałbrzycha.

Spektakl teatralny „Pastuszkowie Matki Bożej”. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.Pomysł na scenariusz tej sztuki powstał w styczniu 2017 roku, napisała go Danuta Gołdon- Legler, dyrektor Ogólnopolskiego Teatru William-Es. Powstało przedstawienie, które jest zarówno dynamicznei dramatyczne, chętnie oglądane przez widzów zarówno w Polsce, w Czechach jak również na Ukrainie.Spotkanie kulturalno- edukacyjne, przenoszenie idei „Bądźmy Rodziną” na Ukrainę. Dzięki występowi Teatru William-Es, udało się zintegrować lokalną społeczność i doprowadzić także do spotkania podczas, którego miejscowa ludność podzieliła się doświadczeniami ciężkiego życia na prowincji Ukrainy.

Udział wzięło ok. 100, osób.

 

 

KARPACZ

11.10.2018 r.

(48). Godz. 1100-1400; Wyjazd edukacyjny uczniów szkół z Sokołowska i Mezimesti w Rep. Czeskiej w Karkonosze. Zwiedzanie Karpacza i Świątyni Vang.

 Poznanie historii i obecnego funkcjonowania Karpacza, znanego kurortu w Karkonoszach.

 Spotkanie edukacyjno- kulturalne młodzieży szkolnej z Mezimesti  I Sokołowska.

 Udział; 40, osób.

 

 

KRZESZÓW

11-13.05.2018

(49). Festiwal Piosenki religijnej i patriotycznej w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Wydarzenie kulturalno- edukacyjne.
11 maja br. w klasztorze sióstr benedyktynek przeprowadzono warsztaty muzyczne. Dzień później na scenie Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Krzeszowie przeprowadzono przegląd piosenki a 13 maja 2018 na scenie na placu klasztornym odbył się koncert „Ku czci Niepodległej”. Połączony z piknikiem patriotycznym był jednym największych wydarzeń w regionie, które uczciły tę szczególną rocznicę.
Dodatkowo 15 sierpnia 2018 w Dniu Wojska Polskiego na scenie na placu klasztornym odbył się kolejny koncert i akademia słowno-muzyczna, który tym razem zgromadził ok 6 000 osób z terenu Dolnego Śląska i nie tylko. Podczas koncertów rozprowadzono darmowe egzemplarze śpiewnika „Ku czci Niepodległej”, pozwolił on na wspólny śpiew pieśni patriotycznych wraz z Zespołem Żołnierzy Rezerwy „ROTA”.

Udział ok. 100, osób

9.06.2018

(50). 18 00  Koncert zespołu „Śląsk”.Wydarzenia kulturalne.

Sanktuarium.

Udział ok. 600, osób

30.06.2018

(51). Koncert Józefa Skrzeka w bazylice Krzeszowskiej. Wydarzenie kulturalne.
Bazylika.

Udział ok. 600, osób

06.10.2018

(52). 1400 Spektakl teatralny „Pastuszkowie Matki Bożej”. Wydarzenie kulturalno- edukacyjne.

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

 Udział ok. 200, osób

 

KRZYDLINA MAŁA

04.07. 2018r.

(53). Centrum Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej. Spotkanie kulturalno-edukacyjne młodzieży z Dolnego Śląska i Białorusi. Poznanie historii i obecnej działalności Centrum Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej.Przenoszenie idei „Bądźmy Rodziną” dla mieszkańców Białorusi.

(54). Prelekcja prof. Konrada Czaplińskiego „Międzynarodowy Szlak św. Wojciecha, przedstawienie sylwetki
głównego patrona Polski. Nowa trasa turystyczno- edukacyjna szansą dla rozwoju polsko- czeskiego ruchu turystycznego”.

Uczestniczyło; 50, osób

 

KUDOWA- CZERMNA

 

10.06.2018

(55). Spotkanie  kulturalno- edukacyjne (polsko-czesko-niemieckie) na szlaku Bł. ks. Gerharda Hirschfeldera – patrona trzech narodów.

10 00 Msza święta w intencji narodów;  polskiego, czeskiego i niemieckiego.

Kościół św. Bartłomieja.

(56). 11.00;  Otwarcie wystawy „Bł. ks. Gerhard Hirschfelder”.

 

08.07. 2018

(57). 1100 „Działanie strefy Schengen, Powstanie Euroregionu Glacensis,  polsko- czeska współpraca
na pograniczu polsko- czeskim”;  Prowadzą Julian Golak i Joanna Cincio.

1200  Msza święta w intencji Polaków mieszkających na Białorusi, w kościele pw. św. Bartłomieja
w Kudowie- Czermnej. Przewodniczy ks. prałat Romuald Brudnowski.

(58). Przed mszą, w kościele; Prelekcja  Svietlany Worono  z Lidy oraz Juliana Golaka:

„Historia 20 – letniej współpracy organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska
i Grodzieńszczyzny”.

(59). Zwiedzanie z przewodnikiem słynnej Kaplicy Czaszek , cmentarza oraz pomników historycznych przed kościołem w Czermnej. Międzynarodowe  spotkanie kulturalno-edukacyjne  w Czermnej.

(60). Wspólna zabawa, spotkanie kulturalno-edukacyjne i program artystyczny w wykonaniu grup nieformalnych działających przy parafii pw. Św. Bartłomieja w Czermnej.

(61). 1400 –  Koncert muzyczny ks. Romualda Brudnowskiego, kapelana Komitetu Organizacyjnego Polsko- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”.

(62). Recytacja wierszy w j. polskim przez młodzież z Białorusi.

(63). 1530  – Wspólne piesze  wejście  na teren Czech. „Działanie strefy Schengen”- prelekcja Juliana Golaka.
Wycieczka edukacyjna, (przez przejście  graniczne Czermna- Mala Czermna) do Republiki Czeskiej.

Udział, ok. 100, osób

  1. 09. 2018

15 00 Polsko-Czesko-Niemieckie spotkanie kulturalno-edukcyjne z udziałem mieszkańców pogranicza oraz gości z Niemiec. Kudowa-Czermna, Dom Błogosławionego Gerharda Hirschfeldera

(64). Spotkanie kulturalno-edukacyjne, związane z otwarciem dwóch wystaw, poświęconych historii Kudowy-Zdroju          pt. „Czermna – Album sentymentalny” oraz wystawy biograficznej „Bł.ks.Grhard Hirschfelder- Patron trzech narodów” w Międzynarodowym Domu Spotkań w Kudowie Czermnej.Wystawie towarzyszył koncert Chóru Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Kłodzku oraz polsko – czesko – niemiecka biesiada.

Udział ok. 200, osób.

14.10.2018

Spektakl „Wambierzycka Maryja” w wyk. aktorów Teatru William Es z Wałbrzycha.

16.00 Kościół św. Bartłomieja Apostoła.

(65). Spektakl napisany przez Danutę Gołdon – Legler z okazji 800-lecia Wambierzyc, ukazujący historię tego miejsca pielgrzymkowego trzech narodów.

 Udział ok. 200, osób.

 

LUBIĄŻ

  1. 07. 2018 r.

(66). 1030 – Międzynarodowe spotkanie kulturalno-edukacyjne. Zwiedzanie klasztoru w Lubiążu z przewodnikiem; Spotkanie z p. Michałem Pulitem, założycielem fundacji na rzecz ratowania i remontu największego w Polsce założenia klasztornego.

Przenoszenie idei „Bądźmy Rodziną” dla mieszkańców Białorusi.Spotkanie integracyjne

Udział. Ok. 100, osób

LUDWIKOWICE KŁODZKIE

14.10.2018

(67). 1230 Spektakl Teatralny „Wambierzycka Maryja”.

Kościół św. Michała Archanioła.

Spektakl Wałbrzyskiego Teatru William-Es, upamiętniający 800-lecie powstania Wambierzyc i historię tego miejsca, opatrzony wspaniałą muzyką. Udział ok. 150 osób.

MALA UPA (Republika Czeska)

01.07.2018

(68). 15 00 Spektakl teatralny „Pastuszkowie Matki Bożej”.

Kościół w Mala Upa.Wydarzenie kulturalno- edukacyjne, przygotowane dla mieszkańców małej czeskiej miejscowości górskiej Mala Upa, w której przed laty bywał Vaclav Havel i Dada Fajtlova.

Udział; ok. 50, osób.

MEZIMESTI (Republika Czeska)

11.10.2018 r.

(69). Wyjazd edukacyjny ( autokarowy) z uczniami szkoły w Sokołowsku do Mezimesti. Zapoznanie się nauczycieli i uczniów. Wydarzenie integrujące społeczności szkolne dwóch przygranicznych małych szkół.

Spotkanie integracyjne uczniów i nauczycieli szkół w Mezimiesti i w Sokołowsku, połączone ze wspólną wycieczką do Karpacza i poznawaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza polsko-czeskiego, z udziałem 40 uczniów(po 20 z Polski i Czech) i 4 nauczycieli. Wyjazdowi towarzyszyły zwiedzanie zabytków Karpacza, wspólne zabawy w autokarze, poznawanie polskich i czeskich słów.

Udział wzięło 40 osób.

MIEROSZÓW

22.06. 2018r.

17.00. Rynek; Otwarcie „Stacji Mieroszów” na Międzynarodowym Szlaku Św. Wojciecha.

Prelekcja prof. Konrada Czaplińskiego „Życie i dzieło Św. Wojciecha”.

Udział wzięło ok. 100, osób.

18.00. Mieroszowskie Centrum Kultury. Otwarcie wystawy „Szlak do wolności”.

 Prelekcja Juliana Golaka „Powstanie i działalność Solidarności Polsko- Czesko- Słowackiej”

 

16.11.2018

(70). Otwarcie wystawy Malarstwa Zdzisława Szpaka i Andrzeja Niżewskigo.

 17.00  Sala wystawowa Mieroszowskiego Centrum Kultury

 Wystawa zorganizowana we współracy z Polsko-Czeskim Klubem Artystycznym ART. STUDIO w Mieroszowie, prezentuje twórczość dwóch malarzy z Boguszowa-Gorc, członków Klubu, Andrzeja Niżewskiego  i Zdzisława Szpaka.

Andrzej Niżewski jest twórcą nieprofesjonalnym, uczestnikiem ponad 50 międzynarodowycjh plenerów malarskich i interdyscyplinarnych w kraju i za granicą, swoje prace prezentował na ponad 60 wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jest też poetą. Zdzisław Szpak zajmuje się grafiką, malarstwem, rysunkiem i rzeźbą. Jest laureatem licznych wyróżnień, między innymi V Dolnośląskiego Przeglądu Plastyki Walor, Międzynarodowego Biennale Małej Formy Graficznej i Exlibrisu, brał udział  w wielu krajowych i zagranicznych plenerach.Zdobył I miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Plastycznych La Pallette Du Monde (2017). Wystawa czynna w dn. 16-30.11.2018 r.
W wernisażu uczestniczyło ok. 40 osób, w tym burmistrz elekt Andrzej Lipiński.
Wystawę zwiedziło ok. 500 osób.

29.10.2018

(71). 1300 „Wspomnienia o zmarłych Polakach i Czechach”.

Mieroszowskie Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 28. Spotkanie z Julianem Golakiem. Wspomnienia o zmarłych Polakach i Czechach, m. innymi;  J. Golak wygłosił wspomnienie o; Śp. prof. S. Olszamowskim i Śp. Janie Kousalu oraz innych znanych i mniej znanych Osobach, które już nie żyją.

Wydarzenie edukacyjno- kulturalne, z udziałum młodzieży i nauczycieli z Mieroszowa i Sokołowska.

Udział, ok. 100,

MILICZ

05.07.2018

(72). Otwarcie „Stacji Milicz” na Międzynarodowym Szlaku Św. Wojciecha.

Spotkanie kulturalno-edukacyjne. Wycieczka krajoznawczo- edukacyjna; „Stawy Milickie, wielkie dziedzictwo kultury pozostawione przez zakon Cystersów”. Zwiedzanie Milicza z przewodnikiem.
1200 –  Spotkanie z władzami miasta oraz mieszkańcami Gminy  Milicz.

1600 – Msza św. w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli, w intencji Rodaków mieszkających
na Białorusi. Przed rozpoczęciem mszy św. Odznaczenie mieszkańca Milicza
p. kpt. Jana Sumisławskiego  (92 lata), złotą  odznaką „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”, odznaczenia dokonali Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego; Julian Golak i Ryszard Lech.

– Otwarcie „stacji Milicz” na Międzynarodowym Szlaku św. Wojciecha. Prelekcja prof. Konrada Czaplińskiego i Juliana Golaka o  szansach  na dynamiczny rozwój międzynarodowego ruchu turystycznego.

(73). – Spotkanie ze świadkami historii; z kpt. Janem Sumisławskim, mjr. Józefem Oleksiewiczem, weteranami walki o wolność Polski oraz z p. Ireną Jazienicką,  ur. przed II Wojną Światową
w Stanisławowie i przymusowo przesiedloną w 1945 roku ze Stanisławowa (obecnie Ukraina).

Przenoszenie idei „Bądźmy Rodziną” dla mieszkańców Białorusi.

Wydarzenie kulturalno- edukacyjne.

udział; ok. 200, osób.

NACHOD (Republika Czeska)

08.07.2018 r

(74). 0930 Wycieczka edukacyjna autokarowa do Rep. Czeskiej. Prelekcja Joanny Cincio (bohemistki)
o polsko- czeskiej współpracy gospodarczej oraz społ.- kulturalnej. Działanie strefy Schengen.

Wydarzenie edukacyjne, w ramach przenoszenia idei “Bądźmy Rodziną” dla mieszkańców Białorusi.

Udział; 50, osób.

 

NERATOV (Republika Czeska)

15.08.2018

1000 – Kościół Wniebowzięcia NMP w Neratovie. Msza święta z udziałem Polaków, Czechów
i Niemców.

(75).  Spotkanie integracyjne osób z Czech, Polski i Rep. Czeskiej. Wspomnienie historii powstania, zniszczenia i odbudowy kościoła Wniebowzięcia NMP w małej wsi. W odbudowie, która trwała przez minione 15 lat brali udział Czesi, Polacy i Niemcy. Kościól w dalszym ciągu spełnia rolę niezwykłego miejsca, które w sposób szczególny łączy Polaków, Czechów i Niemców

Udział; ok;. 100. Osób.

NIEMCZA

13.05.2018

(76). 20 00  Spektakl „pastuszkowie Matki Bożej” w wykonaniu aktorow ogólnopolskiego Teatru William-Es. Reżyseria Danuta Gołdon-Legler.

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Wydarzenie kulturalno- edukacyjne.

Udział, ok. 100, osób.

05.08.2018
(77). 1600 Koncert pieśni i tańców z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Zespół Tańca Ludowego „Bandanki”. Zespół śpiewaczy „Grodzianie”. Danuta Gołdon-Legler (sopran), Paula Maciołek (sopran).
Rynek.

(78). 1900 Spektakl muzyczny „Santo Subito”.
Rynek. Wydarzenie Kulturalno- edukacyjne.

 udział. Ok. 200, osób.

11.11.2018

(79). Prezent dla Grodu Niemczy i jego mieszkańców od Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Nowej Rudy i „Chóru z Gór” z Bystrzycy Kłodzkiej.

1600  Dom Kultury w Niemczy

udział. Ok. 100, osób.

NOWA  RUDA

22.04.2018

14 00   Msza święta w intencji dobrej współpracy polsko-czeskiej.

          Kościół Matki Bożej Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych.

(80). 14. 5O;  Spektakl teatralny pt. „Wojciechowe ślady” w wykonaniu Ogólnopolskiego teatru William-Es.

(81). 15. 20;  Otwarcie „Stacji Nowa Ruda” na Międzynarodowym Szlaku św. Wojciecha na Górze Wszystkich Świętych. Prelekcja Juliana Golaka o okolicznościach zainicjowania nowego międzynarodowego szlaku Św. Wojciecha.

(82).  wystąpienie prof. Konrada Czaplińskiego; „ Postać biskupa Wojciecha i historyczne znaczenie wyprawy do Polski  oraz męczęńska śmierć Św. Wojciecha”

(83). 16 00  Koncert Zespołu Pieśni tańca Nowa Ruda.

Miejski Ośrodek Kultury, ul. Strzelecka 2a.

Spotkanie kulturalno – edukacyjne, którego celm było otwarcie stacji Nowa Ruda na Międzynarodowym Szlaku św. Wojciecha oraz promocja postaci Św. Wojciecha- głównego patrona Polski.

Po mszy św. w górskim kościele, który pełni funkcję sanktuarium Ziemii Noworudzkiej odbył się spektakl teatralny ‘Wojciechowe slady w wyk. aktorów wałbrzyskiego Teatru William Es w kościele Matki Bożej Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych oraz koncert Zespołu Piesni i Tańca Nowa Ruda w Miejskim Ośrodku Kultury.                                                                                                                                                                       Udział; razem-  ok. 500 osób.

1.06.2018r.

(84).

 Wernisaż wystawy  malarstwa Józefa Obacza.

Niepełnosprawny artysta (pozbawiony lewej ręki), mieszka w Wałbrzychu i każdą wolną chwilę wykorzystuje na twórczość malarską. Ur. się w 1934 roku w Wołczkowie (Wojew. Stanisławowskie).  Po II Wojnie Światowej został razem z rodzicami przymusowo wysiedlony na tzw. Ziemie odzyskane. W trzeciej klasie szkoły zawodowej (Liceum Pedagogiczne) został aresztowany i skazany przez Sąd Wojskowy na 5 lat więzienia… „Za usiłowanie obalenia ustroju siłą…” Część kary odbywa w pracy w kopalni węgla kamiennego.Tam w wypadku traci lewą rękę i lewe ramię. W 1980 i 1981 roku współtworzy NSZZ Solidarność w Wałbrzychu a następnie „Solidarność Poligrafów”. Od roku 1986 pracuje intensywnie i urządza wystawy indywidualne.

16.00 Galeria „Mozaika

(84). Wystawa prezentująca 30 prac wałbrzyskiego artysty Józefa Obacza otwarta w noworudzkiej galerii artystycznej „Mozaika”.

Wystawęzwiedziło;250,osób.

15.09.2018

Europejskie Dni Dziedzictwa.

Otwarcie wystawy „Oni walczyli o Niepodległość Polski”.

17.00    Muzeum Wittiga, ul. Słupiecka 42.

(85). Spotkanie kulturalno-edukacyjne z wykładem i wystawą prezentującą noworudzian, którzy walczyli o Niepodległość Polski. Zaprezentowano 10 sylwetek żołnierzy, przygotowanych przez członków ich rodzin. Wystawie towarzyszył pokaz  filmu I  wykład o obozie w Radogoszczy , zaprezentowany przez Stanisława Średzińskiego.

 Udział 35 osób

21.09.2018

(86)

 Uroczysty koncert pt. „Bo wolność krzyżami się mierzy”.

 12.00   Miejski Ośrodek Kultury, ul. Strzelecka 2a.

Wydarzenie edukacyjno – kulturalne z udziałem polsko-czeskiego Chóru „Amicitia” , w którym wspólnie spiewają uczniowie z partnerskich szkół: SP NR 6 W Nowej Rudzie i Szkoły Artystycznej w Broumovie.

Chór wykonał polskie pieśni patriotyczne. Spotkanie odbyło się zokazji zjazdu szkół noszących imiona bohaterów bitwy o Monte Cassino.

Udział; 350 osób.

8.10.2018

(87)  Seminarium dla nauczycieli pn. „Współpraca szkół na pograniczu polsko-czeskim. Nowe atrakcje turystyczno- kulturowe.

12.00 Centrum Turystyczno-Sportowe, ul. Kłodzka.

Wydarzenie edukacyjno – kulturalne dla nauczycieli i uczniów szkół polskich i czeskich, poświęcone prezentacji  doświadczeń współpracy szkół na pograniczu z udziałem oraz promocji atrakcji turystyczno-kulturowych na pograniczu, z udziałem środowisk szkolnych z kikunastu miast Polskii Czech.

 

Relacja z organizacji i przeprowadzenia konferencji polsko- czeskiej – seminarium dla nauczycieli  pn. „Współpraca szkół na pograniczu polsko- czeskim. Nowe atrakcje turystyczno- kulturowe”.
W dniu 08. 10. 2018 roku w Nowej Rudzie, w siedzibie CTS, stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej zorganizowało w ramach XXIX Polsko- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”, ciekawą konferencję dla nauczycieli oraz młodzieży szkolnej. Konferencję rozpoczął Julian Gola, który przywitał licznie zgromadzonych uczestników, oraz poinformował, że odbywa się ona jako projekt dofinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli ; Arkadiusz Ignasiak, konsul honorowy Rep. Czeskiej we Wrocławiu oraz Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Ponad 90 osób, które przyjechały z różnych miejscowości z Polski i Czech, między innymi z Ostrawy, Mlada Boleslav,  Broumova,  Kłodzka, Wałbrzycha, Nowej Rudy, Kudowy- Zdroju, Bystrzycy Kłodzkiej, Strzegomia, Bielawy, Świdnicy, Świebodzic, Bolesławca wzięło udział w  konferencji, podczas której  zaprezentowano trzy ciekawe  prelekcje.
Pierwszą wygłosił  prof. Maciej Szymczyk, który przedstawił prezentację multimedialną pn.”Młyny papiernicze w Dusznikach- Zdroju i  WLk.  Losinach. Przykład współpracy transgranicznej na rzecz wpisania zabytkowych młynów papierniczych na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Od kilku już lat oba zabytkowe obiekty mają szansę na dokonanie wpisu na listę UNESCO, dzięki solidarnej i regularnej promocji oraz wsparciu ze strony  władz regionalnych w Polsce i w Czechach.
Prelekcja wzbudziła żywe zainteresowanie i dyskusję wśród nauczycieli, którzy wyrazili chęć odwiedzania (wraz z uczniami) tych niezwykłych zabytków kultury przemysłowej.
Drugą prelekcję zaprezentował Julian Golak, pomysłodawca i inicjator nowego międzynarodowego Szlaku św. Wojciecha, który ma prowadzić z Pragi, przez trzy kraje czeskie, Dolny  Śląsk, Wielkopolskę, wojew. kujawsko-pomorskie, województwo warmińsko- mazurskie oraz pomorze aż do Gdańska. Nowy szlak został uroczyście zainaugurowany przez kard. Dominika Dukę, w dniu 23.04. 2016 roku w katedrze praskiej. Od trzech lat ten nowy szlak turystyczno- edukacyjny wyznaczają wspólnie Julian Golak i prof. Konrad Czapliński. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali także materiały informacyjne w języku polskim i czeskim, w tym nowy folder autorstwa prof. K. Czaplińskiego, który wydała Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
Ostatni referat wygłosił dr Ryszard Gładkiewicz, przewodniczący Polsko- Czeskiego Towarzystwa Naukowego, który zaprezentował projekt I Kongresu Polonoznawstwa Czeskiego, którego organizacja planowana jest w 2019 roku w Czechach. Po sukcesie zorganizowanego w 2016 roku I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego, który odbył się w 10 miejscowościach w Polsce i w Czechach, dr. R. Gładkiewicz przedstawił trwające od roku rozmowy polsko- czeskie  i aktualny stan  przygotowania tej wielkiej akcji naukowej, edukacyjnej, ale także  społ. -kulturalnej. Jednocześnie poprosił nauczycieli i młodzież do włączenia się  w organizację tego ciekawego i potrzebnego polsko- czeskiego wydarzenia. Konferencja zakończyła się  ciekawymi wystąpieniami nauczycieli z Polski  Czech, którzy wyrazili zainteresowanie prowadzeniem dalszej współpracy pomiędzy szkołami, szczególnie na pograniczu polsko- czeskim.

Uczestnicy ok w wieku od 15-65 lat

 

Udział 100, osób.

16- 17.10.2018

Wieczór wspomnień o zmarłych Polakach i Czechach, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości…”

W dniu 16.10.2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Rudzie – Słupiec (ul. Słupiecka 2) oraz w dniu 17.10.2018 r. w MBP w Nowej Rudzie Filia nr 3  (ul. Bohaterów Getta) odbyły się dwa wydarzenia kulturalne pn. „Wieczór wspomnień o zmarłych Polakach i Czechach, którzy przyczynili się do odzyskania wolności” Spotkania prowadził dr Rafał Brzeziński. Na początku spotkań poinformowano o objęciu tej imprezy patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Cezarego Przybylskiego oraz że zadanie to zostało dofinansowane ze środków budżetu województwa dolnośląskiego.

UCZESTNICY:  W dwóch  spotkaniach wzięło udział ok. 40 osób, w wieku od 25 – 75 lat, w tym nauczyciele, emeryci, przedstawiciele organizacji społecznych; Grażyna Grzeszyk, Teresa Fereżyńska, Teresa Bazała, Ewa Jazienicka, Ewa Grabowska, Krystyna Bałon, Jan Iwanicki z żoną, Julian Golak, Piotr Połon, Jerzy Sołtyszczak, Zofia Szostakiewicz oraz inni.

W ramach zadania „Bądźmy Rodziną” Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej odbyły się dwa pod nazwą  „Wieczór wspomnień o zmarłych Polakach i Czechach…” Spotkania  w MBP w Nowej Rudzie – Słupiec (w dniu 16.10,2018 r.) i  w Nowej Rudzie – Centrum (17.10.2018 r.) prowadził dr Rafał Brzeziński., który w sposób szczególny podkreślił znaczenie książki J. Golaka  pt. „Wspomnienia o ludziach którzy już odeszli…” . Prowadzący spotkania wskazał, że ta książka ze względu na swoją zawartość powinna znaleźć się w każdej polskiej i czeskiej bibliotece. Uczestnicy dwóch wieczorów wspomnień, którzy przysłuchiwali się prezentowanym wspomnieniom,  przedstawiali także własne przemyślenia o zmarłych Polakach i Czechach.  Na spotkania  przyszli mieszkańcy Nowej Rudy oraz okolicznych miejscowości. W czasie spotkań wspominano Polaków i Czechów, którzy zasłużyli się w walce o wolność w Polsce i w Czechach. Przypomniano takie postacie jak np. Vaclav Havel, Iri Diendsbir, Marketa Fialkova, Jan Kousal. Wielu uczestników tych spotkań zwróciło uwagę, że znali osobiście niektóre osoby opisane w książce. J. Golaka.  Wspominano między innymi księdza śp. Zdzisława Ostapiuka, ks. Norberta Zemana i Tomasza Kociczkę z Broumova.  Uczestnicy spotkań byli zainteresowani także życiorysem zmarłych w ostatnich latach mieszkańców Nowej Rudy: śp. Stanisławie Jazienickim, który był najdłużej pracującym drukarzem i nauczycielem zawodu w Szkole Poligraficznej w Nowej Rudzie. Wspominano także Czesława Lisa, który był twórcą Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie.

21.10.2018

(88). Spektakl „Wambierzycka Maryja”.
12.30  Kościół pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Spektakl „Wambierzycka Maryja” w wyk. aktorów Teatru William Es z Wałbrzycha.  Spektakl napisany przez Danutę Gołdon – Legler z okazji 800-lecia Wambierzyc, ukazujący historię tego miejsca pielgrzymkowego trzech narodów.

Udział 150 osób

18.10.2018

(89). Finał międzynarodowy Konkursu „Co wiesz o pograniczu polsko-czeskim Ziemia Kłodzka i Nachodska?”

10.00  Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Stara Droga 39

Wydarzenie edukacyjne z udziałem 20 uczniów – po 10 z Polski i Czech oraz 8 nauczycieli. Konkurs promujący wśród uczniów szkół podstawowych wiedzę o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym oraz kulturze w Euroregionie Glacensis.

Udział; 28, osób.

Finał międzynarodowy konkursu „Co wiesz o pograniczu polsko-czeskim. Ziemia Kłodzka i Nachodska” odbył się 18 października 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie. Teresa Bazała w imieniu Komitetu Organizacyjnego poinformowała o wsparciu konkursu ze środków budżety Województwa Dolnośląskiego , a także o objęciu przez Pana Cezarego Przybylskiego Marszałka Województwa patronatu honorowego. Celem konkursu jest stałe pogłębianie wiedzy uczniów ze szkół podstawowych po obydwu stronach granicy o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym Ziemi Kłodzkiej i Ziemi Nachodskiej oraz o współpracy przygranicznej w Euroregionie Glacensis. Finał międzynarodowy odbywa się na przemian w jednym roku w Nowej Rudzie, w następnym w Cervenym Kostelcu w Republice Czeskiej. Uczniowie rozwiązują zadania konkursowe w drużynach dwuosobowych, złożonych z Polaka i Czecha, dobieranych przez losowanie. W konkursie wykazują się znajomością geografii, historii , atrakcji turystycznych pogranicza polsko-czeskiego, podstawowego słownictwa polskiego i czeskiego, wiedzą o Euroregionie Glacensis.

W tym roku w finale wzięło udział 20 uczniów ze szkół podstawowych w wieku 13 do 15 lat, po 10 z Polski i Czech. Byli to uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie, Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie oraz ze Szkoły Podstawowej w Jugowie. Stronę czeską reprezentowali uczniowie ze szkół w Machowie, Policach nad Metują i Czervonym Kostelcu. Konkurs przebiegał w miłej atmosferze, uczniowie musieli porozumiewać się ze sobą, poznając język sąsiada, korzystali też ze znajomości języka angielskiego. Konkurs nadzorowała komisja w składzie: Teresa Bazała -wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”, Dariusz Chojecki Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie, Richard Bergman – wicestarosta miasta Cerveny Kostelec, Jan Nawrat – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Machowie.

I miejsce zdobyła w Konkursie drużyna w składzie: Kamila Molenda (SP nr 6 w Nowej Rudzie) i Vendula Kubeckova (SP Machov), II – Dariusz Redlicki (SP nr 7 Nowa Ruda) i Carmen Arribasova (SP Machov) , III – Mieszko Małodobry (SP w Jugowie) i Eliska Jirmanova( SP W Machowie). Konkurs zakończył się wręczeniem nagród, zrobieniem wspólnego zdjęcia i poczęstunkiem. Konkurs znacząco przyczynił się do poszerzenia wiedzy uczniów o współpracy transgranicznej i był promocją Dolnego Śląska.

15.11.2018
(90). Finał Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej.

10.00 Miejski Ośrodek Kultury, ul. Strzelecka 2a.

Wydarzenie kulturalno – edukacyjne w formie konkursowej dla uczniów wszystkich szkół w Euroregionie Glacensis.       W konkursie zaprezentowalo się kilkudziesięciu uczestników w różnych kategoriach wiekowych,  w prezentacji wybranych tekstów poetyckich i  poezji śpiewanej, między innymi z  Nowej Rudy, Bielawy, Dzierżoniowa, Ząbkowic i innych miast.

Komisja konkursowa złożona była z Polaków i Czechów. Byli to znani twórcy lokalni – muzycy i poeci. Komisji konkursowej przewodniczyła p. D. Gołdon- dyr., Ogólnopolskiego Teatru William- ES.

 Udział ok. 200, osób. Uczestnicy konkursu 68

20-21.11.2018

(91). Seminarium uczniowskie problemy ochrony środowiska na pograniczu.

 „Czyste powietrze nad Nową Rudą”.

 10.00   Miejski Ośrodek Kultury, ul. Strzelecka 2a.

 Dwudniowe wydarzenie edukacyjne prezentujące kilkumiesięczne badania i obserwacje uczniów nad stanem ochrony powietrza na pograniczu, szczególnie w Nowej Rudzie i okolicach w formie posterów i prezentacji multimedialnych.

Aktywny udział w pracach konkurosowych – wzięło udział 70 uczniów, wspomaganych przez 15 nauczycieli. W ciągu dwóch dni wzięło udział w seminarium,  otwarciu i zwiedzeniu wystawy prac plastycznych i posterów ok. 350 osób.

Udział ok. 350, osób.

20.11.2018

(92)  Konkurs plastyczny „Zieleń to życie” – wystawa prac.

12.00  Miejski Ośrodek Kultury, ul. Strzelecka 2a.

Wydarzenie edukacyjno – kulturalne dla przedszkolaków i uczniów klas 0-3 noworudzkich szkół podstawowych, którzy wykonywali prace plastyczne o tematyce „Mój zielony skwer, moje zielone podwórko”,  w dowolnej technice plastycznej. Na konkurs wpłynęło 25 prac w formie rysunków i makiet.

 Wystawę zwiedziło 150 dzieci ze szkół i przedszkoli oraz nauczyciele.

Udział, ok.150, osób.

21.11.2018

(93) Konkurs „Jak chronić powietrze nad Nową Rudą”.

10.00 Miejski Ośrodek Kultury, ul. Strzelecka 2a.

Wydarzenie edukacyjne, promujące wśród mieszkańców, a szczególnie dzieci i młodzieży ochronę powietrza. Młodzież zaprezentowała w formie konkursowej 9 referatów w formie prezentacji i filmów w 3 – osobowych zespołach badawczych (razem 27 uczniów).

 W sesji wzięło udział ok. 100 uczniów z różnych szkół.

11.12.2018

Hol wystawowy, Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie

(94). Otwarcie wystawy „Szlak do Wolności. 35. Solidarności Polsko-Czesko-Slowackiej”. Prelekcja Juliana Golak pt. „Nieznana historia Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej”. Julian Golak przedstawił mało znane działania nielegalnej Solidarnośći Polsko- Czechosłowackiej, która w latach 80- tych XX- wieku przeprowadziła wiele akcji na rzecz wolności i odzyskania niepodległości.

18.00 Miejski Ośrodek Kultury

Udział w otwarciu wystawy wziął między innymi p. Tytus Czartoryski, przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

(95). Spotkanie weteranów i kombatantów, z okazji 100- rocznicy odzyskania niepodległości.

Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie, był miejscem, w którym zgromadziło się ok. 20 osób

 Spotkanie zagaił Julian Golak, który przywitał przybyłych gości i podziękował za przyjęcie zaproszenia. Wspomnienia działaczy Solidarności oraz innych osób represjonowanych w czasie Stanu Wojennego.

W spotkaniu wzięły m. innymi osoby posiadające potwierdzony status „Działacza opozycji antykomunistycznej”. Swoje wspomnienia zaprezentował m. innymi Julian Golak, Adam Matuszkiewicz, którzy przedstawili mało znane wspomnienia z działalności (z czasów stanu wojennego). Przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji- p. T. Czartoryski, zabrał głos podczas tego spotkania edukacyjno- kulturalnego, w którym podziękowal za zorganizowanie tego niezwykle ważnego i potrzebnego wydarzenia w 2018 roku, w którym obchodzimy 100- lecie odzyskania niepodległości. Miejski Ośrodek Kultury, ul. Strzelecka 2a.Udział w uroczystym otwarciu oraz w spotkaniu weteranów i kombatantów wzięło ok. 50 osób. Łącznie wystawę zobaczyło do końca 2018 roku; ok. 300, osób.

 

RYBNICA LEŚNA

12.11.2018

1200 Msza święta w intencji dobrej współpracy polsko-czeskiej, pod przewodnictwem ks. prałata R. Brudnowskiego, kapelana Polsko- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”.

(96). 12.30.Prelekcja Juliana Golaka; ”Nowy międzynarodowty Szlak Św. Wojciecha z Pragi do Gdańska- kiedy i dlaczego został zainicjowany”.

Kościół św. Jadwigi.

(97). 1300 Uroczyste otwarcie stacji Rybnica Leśna na Międzynarodowym Szlaku Świętego Wojciecha, z udziałem burmistrza Mieroszowa- A. Lipińskiego..

Kościół św. Jadwigi.  Udział ok. 50, osób

PIESZYCE

 14 października 2018 r.

(98). Międzynarodowy Przegląd Chórów

15.00 KościóŁ św.Antoniego

W Przeglądzie uczestniczyło 8 chórów z pogranicza polsko-czeskiego, w tym dwa czeskie.
150 chórzystów oraz 150 słuchaczy, razem ok. 300, osób z Polski i Rep. Czeskiej.

Tegoroczny Międzynarodowy Przegląd Chórów w Pieszycach był ciekawy i potwierdził potrzebę oraganizowania na pograniczu tego rodzaju wydarzenia kulturalnego.

   Czeski zespół STENAVAN we wszystkich wzbudził zapał i entuzjazm, bowiem otrzymał największe oklaski. Wszystkie chóry chciały dorównać, być równie dobre. Również drugi chór, który otrzymał duże oklaski był stworzony przez artystów z obu miast partnerskich, tzn. z Broumova i Nowej Rudy. Polsko- Czeski Chór AMICITIA, bardzo się podobał.Podobała nam się atmosfera wzajemnego podziwu i szacunku. Jedna z dyrygentek w imieniu wszystkich uczestników wyraziła ten podziw na podium. Panowała inna zgoła atmosfera, jakiejś podniosłości, wzajemnego braterstwa muzycznego i może dlatego tradycyjna „Barka”, śpiewana wspólnie przez polskich i czeskich wykonawców, w tym roku inaczej wybrzmiała, miała inną konotację. Bardzo się cieszymy z tych wpływów czeskich na nasze prezentacje chóralne, o to nam, organizatorom przecież chodziło.  Celem przeglądu są wzajemne relacje, wymiana, wspólnotowość, ale też aspekt poznawczy, przenikanie się kultur, wzajemne wpływy muzyczne. Tradycyjnie Międzynarodowy Przegląd Chórów otworzyła pani Dorota Konieczna – Enozel – Burmistrz Pieszyc i została z nami, bowiem śpiew chóralny, współbrzmienie wielu głosów jest tak piękne, że nie można mu się oprzeć. Ponadto pani Burmistrz ufundowała nagrodę dla wybranego chóru. W tegorocznym Międzynarodowym Przeglądzie Chórów Pogranicza Polsko-Czeskiego wzięło udział 150 uczestników. Chóry prezentowały się tradycyjnie w kościele Św. Antoniego w Pieszycach, gdzie gospodarzem jest ksiądz prałat Edward Dzik. Gospodarzem jest On niezwykłym, bo potrafi wytworzyć niepowtarzalną atmosferę i od wielu lat wspiera akcje kulturalne, szczególnie muzyczne i wokalne w ramach  Polsko- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej”Bądźmy Rodziną”.

Uczestniczyło (razem); ok.500, osób.

 

PIESZYCE

13.10.2018

1200  Msza wraz z koncertem.

(99). 1400 Spektakl teatralny „Pastuszkowie Matki Bożej”.

Kościół św. Antoniego z Padwy.

Uczestniczyło, ok. 100, osób

SOKOLEC

Polsko-Czeski Interdyscyplinarny Plener Artystyczny
15.12.2018 r. do 22.12.2018, Sokolec

Polsko-Czeski Interdyscyplinarny Plener Artystyczny z udziałem gości z Ukrainy i Łotwy trwał od 15.12.2018 r. do 22.12.2018 r. i odbywał się w ramach zadania „Bądźmy Rodziną” Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej 2018. Plener zainaugurował Pan Julian Golak, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, który poinformował na uoczystej kolacji w dniu 15.12.2018 r. o patronacie honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz, że projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.  Podczas przedsięwzięcia odbyły się liczne spotkania kulturalno-edukacyjne artystów z czterech krajów, w tym rzeźbiarzy, malarzy, muzyków oraz poetów. Kuratorem plenery był Pan Henryk Hnatiuk. W ramach kulturalno-edukacyjnych spotkań artystów były także spotkania zorganizowane z prof. Czaplińskim oraz przewodniczącym Komitetu Julianem Golakiem. Artyście zwiedzili pogranicze Gór Sowich, sztolnie Walimskie oraz Świdnicę. Wieczorami odbywały się uroczyste kolacje, na których swoje prelekcje wygłaszał prof. Konrad Czapliński. Prelekcje dotyczyły znaczenia nowego międzynarodowego szlaku św. Wojciecha, który rozpoczyna się w Pradze i będzie prowadził aż do Gdańska, natomiast I etap szlaku kończy się we Wrocławiu, stolicy Dolnego Śląska. Ponadto prof. Czapliński osobiście wykonał trzy obrazy w technice akwarela, na których pokazał trzy drewniane kościoły w Rybnicy Leśniej, Łomnicy i Sierpnicy, gdzie będą stacje szlaku św Wojciecha. Wernisaż prac poplenerowych odbył się w dniu 21.12.2018 połączony z uroczystą kolacją, na której plener został podsumowany przez kuratora projektu Pana Henryka Hnatiuka. W czasie wernisażu swoje wiersze zaprezentowali poeci A. Matuszkiewicz oraz Vera Kopecka w języku polskim oraz Czeskim.

 

21.12.2018

18 00  Karczma pod Sową.

(100).Spotkanie kulturalno-edukacyjne „Międzynarodowa wieczerza wigilijna. Uroczyste podsumowanie XXIX Polsko- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej Bądźmy Rodziną”.

PEŁNA NAZWA; Międzynarodowa  wieczerza  wigilijna. Prezentacja zwyczajów świąt bożego narodzenia w różnych krajach europejskich. Uroczyste podsumowanie XXIX Polsko- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną” oraz Polsko- Czeskiego Roku Kultury 2018.

Spotkanie kulturalno-edukacyjne w dniu 21.12. 2018 r.  w ramach XXIX Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną” oraz Polsko- Czeskiego Roku Kultury- 2018, zgromadziło 60 osób z 5 krajów europejskich; Polski, Czech, Ukrainy, Białorusi i Łotwy. Zebrani goście przedstawili pokrótce różne zwyczaje świąt Bożego Narodzenia w swoich krajach. Wszyscy uczestnicy zebrani przy tradycyjnej polskiej wieczerzy wigilijnej śpiewali kolędy polskie i inne,  np. te, które powstały na terenie obecnej Ukrainy. Kolęda „Bóg się rodzi moc truchleje”, powstała w okolicach Stanisławowa a napisał ją Fr. Karpiński.

 (101). Program artystyczny składający się z kolęd i pastorałek zaprezentowała Danuta Gołdon – Legler, znana aktorka, wokalistka i reżyser. W 2018 roku pani Danuta Gołdon została laureatką nagrody kulturalnej SILESIA, przyznanej przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

(102). Swój występ artystyczny zaprezentowała również grupa młodzieży z Iwano-Frankiwska (Ukraina), która została przygotowana do koncertu przez  panią D. Legler. Ponadto swoje wiersze zaprezentował w j. polskim i łotewskim  Vladimirs Resetovs z Łotwy.

(103). Bardzo nastrojowe wiersze, w języku polskim i czeskim- przy zapalonych świecach-  odczytali także  Vera Kopecka z Republiki Czeskiej oraz Antoni Matuszkiewicz.

Spotkanie kulturalno-edukacyjne w Sokolcu, w Górach Sowich, w dniu 21.122018 roku było uroczystym podsumowaniem  XXIX Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną” oraz Polsko-Czeskiego Roku Kult. Spotkanie rozpoczął Julian Golak, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, który poinformował o patronacie honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego i wsparciu tego wydarzenia ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego. Poinformował także, że w 2018 roku zorganizowano ponad 120 różnorodnych wydarzeń społeczno- kulturalnych w 41 miejscowościach w Polsce, Czechach i na Ukrainie, gdzie już od kilku lat jest przenoszona idea „Bądźmy Rodziną”, (Dowbysz, Dunajów, Stanisławów, Jabłaonka, Żytomierz).

Samorząd Województwa Dolnośląskiego reprezentował radny senior Sejmiku Tytus Czartoryski, który pełni funkcję przewodniczącego Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

W programie „Bądźmy Rodziną” w 2018 roku nie mogło zabraknąć  tradycyjnej „Wieczerzy wigilijnej” i prezentacji różnych zwyczajów świąt bożego narodzenia, jako ważnego elementu kultury chrześcijańskiej. Stół wigilijny pobłogosławił ks. Marek Zołoteńki z Wałbrzycha.

   Na zakończenie prezentacji zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia zabrał głos p. Tytus Czartoryski, który podziękował za zaproszenie oraz wysoko ocenił organizację wydarzenia.

Przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji, podkreślił także znaczenie  kultury chrześcijańskiej oraz potrzebę dalszego rozwijania ważnego zadania  jakim są Polsko- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Bądźmy Rodziną”.

Po trzech godzinach podsumowano wydarzenie  kulturalno-edukacyjne oraz zapowiedziano starania o zorganizowanie w 2019 roku jubileuszowych XXX Polsko- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”.

DATA I MIEJSCE WYDARZENIA: 21. 12. 2018r. Karczma pod Sową. Sokolec w Górach Sowich.

UCZESTNICY: 60 osób w wieku od 20 lat do 86 lat.

Razem uczestniczyło; 60, osób

SOKOŁOWSKO

 

21.09.2018

1000   Szkoła Podstawowa w Sokołowsku.

(104). Biegi przełajowe dla uczniów szkół z Mezimesti i Mieroszowai i Sokołowska.

Biegi przełajowe po Sokołowsku z udziałem ok. 60 uczniów z 4 szkół podstawowych z Gminy Mieroszów oraz miasta partnerskiego Mezimesti, w trzech kategoriach wiekowych. Na zakończenie spotkanie integracyjne i kulturalno- edukacyjne przy ognisku.

Udział, ok. 100, osób.

11.10.2018

745 Wyjazd edukacyjny  uczniów szkół z Sokołowska i Mezimesti

(105). Wyjazd edukacyjny do Karpacza promujący wśród dzieci i młodzieży dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza. W programie zwiedzanie zabytków Karpacza, poznawanie polskich i czeskich słów, zabawy i quizy w autobusie. Udział 40 uczniów ( po 20 z Polaków i Czechów) i 4 nauczycieli ze szkół w Sokołowsku i Mezimesti.

Uczestniczyły; 44, osoby.

SOPOT

11.07.2018

(106). Spotkanie kulturalno-edukacyjne. Zwiedzanie Sopotu z przewodnikiem. Spotkanie z artystką rzeźbiarką, p. Ewą Beyer Formelą, która od 50 lat tworzy nad morzem i w górach Ziemi Kłodzkiej, na pograniczu polsko- czeskim. Zapoznanie z dziełami  rzeźbiarki,  które są eksponowane na terenie Sopotu.

Uczestniczyło; 50, osób.

 

 

STRZELIN

 

24-26.05.2018

(107). Konferencja “czeskie enklawy narodowościowe na ziemiach polskich”.

Strzeliński Ośrodek Kultury.

Pomysł konferencji zrodził się z ciekawego listu, który przed kilku miesiącami napisa, -wcześniej nieznany organizatorom – obywatel Rep. Czeskiej do Juliana Golaka. Pomysł był na tyle ciekawy, że podjęło się rozwinąć ten temat  Polsko- Czeskie Towarzystwo Naukowe, ktoremu przewodniczy p.  dr. Ryszard Gładkiewicz. Konferencja bardzo ciekawa z udziałem przedstawicieli  różnych środowisk z Polski i Czech.

Uczestniczyło; 40, osób.

 

SZYMBARK

11.07.2018r.
(108). Impreza kulturalno-edukacyjna dla młodzieży z Białorusi „Przenosimy ideę “Bądźmy Rodziną” przez granicę”.

Zwiedzanie z przewodnikiem, centrum historii przesiedleń przymusowych narodów, które jest urządzone  w Szymbarku.

(109). Lekcja historii o przymusowych wysiedleniach narodów podczas wojny oraz po zakończeniu II Wojny Światowej. Ważna refleksja , szczególnie dla młodzieży, w ramach obchodów 100- lecia odzyskania niepodległości Polski.

Uczestniczyło; 50, osób.

 

ŚWIEBODZICE

07.10.2018

(110). 1830 Spektakl teatralny „Wambierzycka Maryja”.

Kościół św. Mikołaja. Ważna inicjatywa kulturalno- edukacyjna, zorganizowana w ramach jubileuszu 800, lat Wambierzyc.

Słowo wstępne; “O Polsko- Czeskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej oraz szczególnym  znaczeniu Wambierzyc dla narodów Polski, Czech i  Niemiec” wygłosił na prośbę ks. proboszcza Józefa Siemasza,  Julian Golak.

Uczestniczyło; 100, osób.

 

 

ŚWIERKI

 

28.10.2018

(111). 800-lat Wambierzyckiego Sanktuarium Trzech Narodów. Spektakl teatralny „Wambierzycka Maryja” w wykonaniu Ogólnopolskiego Teatru William-Es.

9.00 Kościół pw. Św. Mikołaja.

 Uczestniczyło ok.100 osób

WAŁBRZYCH

Koncert organowy w wykonaniu Jakuba Monety

21.10.2018r. Kaplica parafialna Rzymskokatolickiej Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej

 

21.10.2018r., w niedzielę, w kaplicy parafialnej Rzymskokatolickiej Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu, w ramach XXIX Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną” odbył się koncert organowy w wykonaniu Jakuba Monety ze Świdnicy. Udział w koncercie wzięło kilkadziesiąt osób. Koncert odbył się z okazji 40 rocznicy wyboru Polaka na Stolicę Piotrową, oraz z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Występ artystyczny potrwał 1 godzinę. Mieliśmy okazję posłuchać utworów F. Nowowiejskiego, M. Szarzyńskiego, Gorduna , Y. Gordona, J.S.

Ilośc osób: ok 80

 

WOŁÓW

 04.07.2018

Wydarzenie edukacyjno- kulturalne; Otwarcie stacji Wołów” na Międzynarodowym Szlaku  św. Wojciecha

1300 – przyjazd do Wołowa grupy młodzieży z Białorusi,  zwiedzanie z przewodnikiem najciekawszych punktów w mieście: Ratusz, Zamek Piastowski, kościoły, mury obronne, starówka
1700 – Msza Św. w Kościele pw. św. Karola Boromeusza w Wołowie w intencji dobrej współpracy narodów Polski,  Czech i Białorusi. Prelekcja o życiu i misji Św. Wojciecha.

(112).
1800 – spektakl pt. ”Wojciechowe Ślady”  w wykonaniu Ogólnopolskiego Teatru William-Es.

(113)
1830 – Uroczyste otwarcie „Stacji Wołów” na Międzynarodowym Szlaku Św. Wojciecha,  z udziałem burmistrza miasta i mieszkańców Wołowa. Spotkanie integracyjne (kulturalno- edukacyjne) młodzieży z Dolnego Śląska i Białorusi,  z udziałem władz miasta Wołów.

Uczestniczyło; ok. 200, osób.

 

WROCŁAW

 

01.07.2018

(114). Impreza edukacyjno-kulturalna dla młodzieży szkolnej z Dolnego Śląska i Białorusi.

„Poznajemy historię Polski”, międzynarodowe spotkanie integracyjne z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i Czechy.

(115). 1000 Prelekcja ks. prof. Józefa Patera, dyrektora Muzeum Archidiecezji Wrocławskiej na temat
”Historia Wrocławia, powstanie pierwszego biskupstwa wrocławskiego, początki polskiej państwowości”.

Zwiedzanie Ostrowa Tumskiego, spacer do Rynku oraz przejście  na Plac Solny.

1215 Fontanna w Rynku, przejście do gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwiedzanie Kościoła Uniwersyteckiego i Uniwersytetu Wrocławskiego.

(116). 1300 Spotkanie z rektorem Uniwersytetu  Wrocławskiego JM prof. Adamem Jezierskim.

Prelekcja prof. dr hab. Adama Jezierskiego na temat „Historia i obecna działalność Uniwersytetu Wrocławskiego”.

Uczestniczyło; 50, osób.

03.07.2018

(117). 1400 Koncert organowy w sali muzycznej „Oratorium Marianum”                                                                                              Spotkanie z dr Adolfem Juzwenko, dyrektorem Zakładu Narodowego OSSOLINEUM

(118). 1500 Powstanie, historia i obecna działalność Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”.
–             zwiedzanie oraz kr. modlitwa w Kościele Garnizonowym.

(119).   1600           Zwiedzanie  Muzeum Pana Tadeusza. Przygot.

Uczestn; 50, osób.

23.10.2018

(120). 1800 Koncert „Zaczarowana miłość”, w wykonaniu P. Danuty Gołdon- Legler z Wałbrzycha  i Jakuba Klicha z Krakowa. W koncercie były zaprezentowane najpiękniejsze utwory o miłości z filmu, musicalu i operetki, np. wykonawcy zaśpiewali m. innymi „Dumka na dwa serca” Krzesimira  Dębskiego, „ La  vije en rosse”, „To świt to zmrok”- z musicalu „Skrzypek na dachu”.

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, pl. Kościuszki.

 Uczestniczyło; ok. 90, osób.

13.11.2018

(121). 1400 Spotkanie kulturalno-edukacyjne z okazji 100-lecia niepodległości na Ostrowiu Tumskim we Wrocławiu . Międzynarodowy Szlak Świętego Wojciecha.

(122). Spotkanie z prof. Konradem Czaplińskim – autorem albumu pt. „Praga – Dolny Śląsk, na Szlaku Świętego Wojciecha”.

Wrocław – Rynek. Ostrów Tumski.

Uczestniczyło; 10, osób.

 

ŻYTOMIERZ (UKRAINA)

26.11.2018

(123). 17 00 Impreza edukacyjno-kulturalna „Przenosimy ideę Bądźmy Rodziną przez granicę”.Spotkanie integracyjne

(124). Spektakl teatralny „Pastuszkowie Matki Bożej” w wykonaniu Ogólnopolskiego Teatru Willim-Es.
Spektakl teatralny „Pastuszkowie Matki Bożej”. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.Pomysł na scenariusz tej sztuki powstał w styczniu 2017 roku, napisała go Danuta Gołdon- Legler, dyrektor Ogólnopolskiego Teatru William-Es. Powstało przedstawienie, które jest zarówno dynamicznei dramatyczne, chętnie oglądane przez widzów zarówno w Polsce, w Czechach jak również na Ukrainie.Spotkanie kulturalno- edukacyjne, przenoszenie idei „Bądźmy Rodziną” na Ukrainę. Dzięki występowi Teatru William-Es, udało się zintegrować lokalną społeczność i doprowadzić także do spotkania podczas, którego miejscowa ludność podzieliła się doświadczeniami ciężkiego życia na prowincji Ukrainy.

Kościół pw. Św. Wacława.

Uczestniczyło; ok. 200, osób.

 RAZEM w 2018 roku uczestniczyło ok. 14 250, osób.

RAZEM w 2018 roku zorganizowano; 124 różnorodne wydarzenia społeczno- kulturalne

w  40, miejscowościach w Polsce, w Czechach i na Ukrainie.

(124) Wystawa „Bądźmy Rodziną” -produkcja

Wystawa została wyprodukowana z dniem 31.12.2018 r., zawiera 20 plansz wystawowych o wymiarach 100cm x 200cm wraz z mechanizmami rollup. Będzie w programie wystaw na rok 2019 oraz będzie eksploatowana w latach następnych.

(125) Książka pt. Wspomnienia o Polakach i Czechach autorstwa Juliana Golaka

 

Książka została wydana w ramach „Bądźmy Rodziną” XXIX Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej

Książka została wydana w roku 2018, który jest jubileuszowym rokiem 100- ecia odzyskania niepodległości.

Jest wspomnieniem osobistym autora o Ludziach, których znał i którzy przyczynili się za swojego życia do odzyskania wolności w Polsce i w Czechach.

Autor wspomina między innymi takie Osoby jak np; Vaclav Havel, Tadeusz Mazowiecki, Lech Kaczyński, kard. Miroslav Vlk, kard. Józef Glemp, abp. Karel Otćenasek, gen. Stanisław Skalski, Płk. Józef Sokol, Jan Paweł II, Stanisław Kupść, ks. Krzysztof Rutkowski, Stanisław Jazienicki, ks. Stefan Witczak, Jan Kousal, Jiri Dientsbier, Henryk Borkowski, Violetta Villas, Jerzy Giedroyc, Daniel Udod, Marketa Fialkova, Zdzisław Dumański, płk. Jerzy Woźniak, Tomasz Kocicka, ks. Norbert Zeman, Vaclav Burian, Stanisław Olszamowski oraz inne osoby. Dodatkowym ciekawym aspektem zawartym w tej książce jest przedstawienie postaci Św. Wojciecha – głównego patrona Polski oraz znaczenia tej postaci w historii a także współczesnego życia Polaków i Czechów.

Nakład 400 szt.


Organizatorami
„Bądźmy Rodziną” Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej są
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Stowarzyszenie Komitet Obywatelski  Ziemi Kłodzkiej

 

 

Odsłuchaj treść artykułu

AKTUALNOŚCI

Dodano: 01.10.2023 09:15

Dolnośląski Kongres Kultury 2023

W dniach 13-14 października odbędzie się w DCF we Wrocławiu pierwsza odsłona Dolnośląskiego Kongresu Kultury w ramach obchodów Święta Województwa Dolnośląskiego. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia oraz zgłaszania udziału w panelach i dyskusjach. pokaż więcej »

Dodano: 01.10.2023 09:00

XI Festiwal Niezależnej Kultury Białoruskiej, „RAZEM-LEPIEJ”

Od 1 po 8 października, zapraszamy wydarzenia, wśród których zaplanowano m.in. wieczór poetycko-literacki z Uladzimiram Niaklajevym, spotkanie wokół książki CELA 18, prezentację monodramu MÓJ CHLEB Zoi Belochvostik, czytania performatywne, wystawy, oraz koncerty białoruskich artystów. pokaż więcej »

Dodano: 03.10.2023 10:54

Fotorelacja z koncertu z okazji 10-lecie Zespołu HEJSZOVINA

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z koncertu z okazji 10-lecie Zespołu HEJSZOVINA, który odbył się 30 września w Teatrze Zdrojowym w Kudowie-Zdroju. pokaż więcej »

Dodano: 03.10.2023 08:00

WIECZÓR poetycko – literacki z ULADZIMIRAM NIAKLAJEVYM, spotkanie wokół książki «SAM»

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu wraz z Fundacją „Za Wolność Waszą i Naszą” oraz Wrocławskim Domem Literatury zapraszają na wieczór poetycko-literacki Uładzimira Niklajeu wokół książki „Sam” który odbędzie się w ramach XI Festiwalu Niezależnej Kultury Białoruskiej. pokaż więcej »

Dodano: 03.10.2023 07:00

10. Festiwal Marii Czubaszek i Wojtka Karolaka – Cały Kazio

Zapraszamy wszystkich miłośników muzyki i dobrego słowa do uczestnictwa w jubileuszowym 10. Festiwalu Marii Czubaszek i Wojtka Karolaka. To wyjątkowa okazja, aby razem celebrować Jubileusz w magicznym otoczeniu Polanicy-Zdroju. pokaż więcej »

Dodano: 03.10.2023 07:00

IV edycja koncertu Melodie Trzech Pokoleń

Koncert Melodie trzech pokoleń, którego czwarta edycja odbędzie się w Oratorium Marianum 6 października o godz. 16.00, będzie nawiązywał do majowego XX Konkursu Piosenki Słowiańskiej. Laureaci tego konkursu bowiem, oraz absolwenci Instytutu Filologii Słowiańskiej nadawać będą ton temu koncertowi i niekoniecznie w językach wykładanych w tym Instytucie. pokaż więcej »

Dodano: 03.10.2023 06:00

Wieczory Zakrzowskie

Jan Surma (organy) i Monika Piechaczek (sopran) wystąpią podczas koncertu z cyklu WIECZORY ZAKRZOWSKIE 8 października o godz. 16.00 w Kościele pw. Św. Jana Apostoła we Wrocławiu-Zakrzowie. pokaż więcej »

Dodano: 03.10.2023 05:00

Krótka historia teatru w Europie. Tom drugi, spotkanie autorskie z prof. Józefem Kelerą

Zapraszamy na spotkanie z prof. Józefem Kelerą poświęcone książce „Krótka historia teatru w Europie”, t. 2. Spotkanie poprowadzi prof. Janusz Degler pokaż więcej »

Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)