Kontakt

Dział Sztuk Performatywnych

kierownik Karolina Michalska-Cecot
tel. 71 344 28 64, w. 239
karolina.michalska@okis.pl

Alicja Szumańska
tel. 71 344 28 64, w. 227
alicja.szumanska@okis.pl