Kontakt

Dział Sztuk Wizualnych

Kierownik: Agnieszka Chodysz-Foryś
agnieszka.chodysz@okis.pl
tel.: +48 71 3443864, wew. 242

Joanna Makowska
joanna.makowska@okis.pl
tel.: +48 71 3443864, wew. 241