Format Literacki

 

Format Literacki, wydawany we współpracy Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, jest nie tylko samodzielnym wydawnictwem, które można znaleźć m.in. w kolejnych numerach Formatu, integrującego twórców z różnych dziedzin sztuk plastycznych,ale także w chwili obecnej pełni funkcję jednej z najbardziej wartościowych inicjatyw związanych z promocją wrocławskiej literatury. Wkładka literacka promuje eseistykę, prozę oraz poezję autorów z całej Polski, z mocnym naciskiem na promocję wrocławskiego środowiska literackiego. Redaktorem Formatu  Literackiego jest Andrzej Więckowski, przy współpracy Andrzeja Saja.

 

  • Pismo Artystyczne F O R M A T zostało założone w 1990 r. z inicjatywy dr. Andrzeja Saja  wówczas adiunkta ASP we Wrocławiu, wykładowcy przedmiotów teoretycznych, krytyka sztuki i fotografii. Pierwszy numer czasopisma  pod redakcją Saja (jest redaktorem naczelnym do dzisiaj)  ukazał się wiosną 1991 roku, jeszcze jako zeszyt czarno-biały
    (A4), całkowicie poświęcony tematyce uczelnianej. Począwszy od numeru drugiego pismo, zarejestrowane jako kwartalnik, pretenduje już do miana czasopisma ogólnokrajowego, poświęconego prezentacji rodzimej sztuki wizualnej, w tym promującego krajowe dokonania twórcze w obszarze wszystkich mediów tradycyjnych (jak malarstwo, rzeź­ba, rysunek i grafika) oraz w dokonaniach nowych mediów, w tym w fotografii, filmach wideo, instalacjach multimedialnych i grafice komputerowej. W prezentowaniu aktualnej tematyki artystycznej czasopismo nie skupia się wyłącznie na tzw. awangardowych dokonaniach i nie ogranicza się do wybranej, np. z obszaru sztuki postkonceptualnej czy krytycznej problematyki (chociaż oczywiście takie zagadnienia są prezentowane na łamach Formatu) ale odnosi się również do twórczości konwencjonalnej, realizowanej zarówno w środowiskach akademickich jak i poza nimi. Ta otwartość programowa wyróżnia pismo na tle innych, krajowych czasopism, zorientowanych na wybraną tematykę. Choć niewątpliwie można dostrzec w przypadku Formatu pewną preferencję programową w propagowaniu sztuki związanej z fotografią i samej fotografii  nobilitowanej ze względu na jej rolę we współczesnej sztuce.

 

 

 

Dodano: 28.10.2018 14:48

Format Literacki Nr 5 (2018)

Nr 5 (2018) pokaż więcej »

Dodano: 28.06.2018 13:14

Format Literacki Nr 4 (2018)

Nr 4 (2018) pokaż więcej »

Dodano: 15.03.2017 12:42

Format Literacki Nr 3 (2017)

Nr 3 (2017) pokaż więcej »

Dodano: 28.01.2017 12:38

Format Literacki Nr 2 (2017)

Nr 2 (2017) pokaż więcej »

Dodano: 28.01.2016 12:24

Format Literacki Nr 1 (2016)

Nr 1 (2016) pokaż więcej »