Udostępnij:

Dodano:

01.07.2023 10:59

Laureaci pierwszej edycji Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego / Laureates of the first Horbowy International Glass Competition

[English below]

Wczoraj podczas oficjalnego otwarcia wystawy konkursowej Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego, Organizatorzy, pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego i w obecności Jury w składzie: Mykhaylo Bokotey, Patrik Illo, Mariusz Łabiński, Edyta Patro, Oldřich Plíva, Benjamin Wright oraz Igor Wójcik, wręczyli nagrody w pierwszej edycji Konkursu. Poznajmy Laureatów!

Dolnośląska Nagroda Główna – 25 000 PLN
Torsten Roetzsch (DE) za kompozycję Persevere.
Praca nagrodzona za perfekcyjne wykorzystanie właściwości optycznych szkła prostymi zasobami. Poprzez multiplikację i zestawienie cylindrycznych form w jedną całość i uzyskanie efektu spektakularnej rzeźby.

Nagroda Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – udział w Warsztatach i Sympozjum Szkła Artystycznego e-Glass Festival
Su-Yeon Kim (KR) za kompozycję Forest of the Stools: White 07.
Praca nagrodzona za innowacyjne rozwiązania technologiczne. Nowatorskie połączenie technik szklarskich: palnikowych i piecowych, oraz perfekcyjność wykonania unikatowego, przestrzennego szklanego obrazu.

Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – zapewnienie minimum dwutygodniowej rezydencji w Pilchuck Glass School
Emilia Marcjasz (PL) za kompozycję Podano.
Praca nagrodzona za przewrotne i żartobliwe przedstawienie szkła użytkowego poprzez zaprzeczenie użyteczności form oraz perfekcyjne wykorzystanie techniki palnikowej w stworzeniu monumentalnej rzeźby.

Nagroda Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze – warsztaty w Laboratorium Szkła w Jeleniej Górze
Brianna Gluszak (US) za kompozycję A look that got stuck and can’t find it’s way home.
Praca nagrodzona za pozatechnologiczne wykorzystanie medium szkła jako komunikatora ważnych aspektów życia społecznego. Mistrzowsko opanowany warsztat szklarski staje się nośnikiem osobistych emocji i społecznych rozważań

Nagroda Muzeum Szkła we Lwowie – udział w Międzynarodowym Sympozjum Szkła Dmuchanego we Lwowie
Dan Mirer (US) za kompozycję AR blow.
Praca nagrodzona za oryginalny przekaz procesu powstawania szkła hutniczego za pomocą kompozycji obrazów w technice video. Ukazanie zmiennych własności fizycznych szkła – w postaci ruchomej szklanej mozaiki.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom oraz gościom dzisiejszego ważnego dla sztuki szkła wydarzeniu! Specjalnie podziękowania kierujemy w stronę Pani Krystyny Horbowy za obecność oraz wsparcie w realizacji idei Konkursu.

 

————————————————————

Yesterday, during the official opening of the Post-competition exhibition of the Horbowy International Glass Competition, the organizers, under the Honorary Patronage of the Marshall of the Lower Silesia Region and in the presence of the Jury: Mykhaylo Bokotey, Patrik Illo, Mariusz Łabiński, Edyta Patro, Oldřich Plíva, Benjamin Wright and Igor Wójcik, presented awards in the first Competition. Let’s meet the Laureates!

Lower Silesian Main Prize – 25 000 PLN
Torsten Roetzsch (DE) for composition Persevere.
The work awarded for the perfect use of the optical properties of glass with simple resources. By multiplying and juxtaposing cylindrical forms into a single unit and achieving the effect of a spectacular sculpture.

The Award of the Culture and Art Centre in Wrocław – Participation in the E-Glass Festival, PL. Workshops and symposium
Su-Yeon Kim (KR) for composition Forest of the Stools: White 07.
The work awarded for innovative technological solutions. Innovative combination of torch and kiln glass techniques, and perfection of execution of a unique spatial glass image.

The Award from the Rector of the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław – Provision of a minimum two-week residency at Pilchuck Glass School, US.
Emilia Marcjasz (PL) for composition Served.
The work was awarded for its subversive and humorous portrayal of utility glass by denying the utility of forms and perfect use of torch technique in creating a monumental sculpture.

The Award of the Karkonosze Museum in Jelenia Góra – Workshops at the Glass Laboratory in Jelenia Góra, PL
Brianna Gluszak (US) for composition A look that got stuck and can’t find it’s way home.
The work awarded for non-technological use of the medium of glass as a communicator of important aspects of social life. Masterfully mastered glass workshop becomes a carrier of personal emotions and social considerations.

The Award of the Museum of Glass in Lviv – Participation in the International Symposium of Blown Glass in Lviv, UA
Dan Mirer (US) for composititon AR blow.
The work was awarded for the original transmission of the process of metallurgical glass formation by means of a composition of images in the video technique. Showing the changing physical properties of glass – in the form of a moving glass mosaic.

 

We would like to thank all participants and guests of today’s important glass art event! Special thanks go to Mrs Krystyna Horbowy for her presence and support in realising the idea of the Competition.

 

________

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. / The project is co-financed from the budget of the Lower Silesia Region Self-Government.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. / The Marshal of the Lower Silesia Region, Cezary Przybylski, has the honorary patronage over the event.
Wydarzenie organizowane jest w ramach 50-lecia Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. / The event is organised as part of the 50th anniversary of the Culture and Art Centre in Wrocław.
Projekt towarzyszył światowym obchodom Międzynarodowego Roku Szkła 2022 ogłoszonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych. / The project accompanied the global celebration of the International Year of Glass 2022 announced by the United Nations.
Organizatorzy / Organizers: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Patronat medialny / Media patrons: TVP 3 Wrocław, Szkło i Ceramika, TV Zachodnia, Muzyczne Radio, Jelonka.com, Glass Art Society, Pismo Artystyczne Format
Odsłuchaj treść artykułu

AKTUALNOŚCI

Dodano: 18.09.2023 02:00

Dolnośląski Kongres Kultury 2023

W dniach 13-14 października odbędzie się w DCF we Wrocławiu pierwsza odsłona Dolnośląskiego Kongresu Kultury w ramach obchodów Święta Województwa Dolnośląskiego. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia oraz zgłaszania udziału w panelach i dyskusjach. pokaż więcej »

Dodano: 15.09.2023 11:52

XIX EDYCJA Dolnośląskiego Konkursu Literackiego „MY POLACY – MY DOLNOŚLĄZACY” o Laur Złotego Pióra

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów szkół średnich, techników, szkół branżowych oraz VIII klas szkół podstawowych województwa dolnośląskiego. Termin nadsyłania prac mija 16 listopada 2023 roku. pokaż więcej »

Dodano: 25.09.2023 08:43

Galeria zdjęć z wystawy Konkursu im. Horbowego/ Photos of the Horbowy Competition’s exhibition

Prezentujemy galerię zdjęć Michała Pietrzaka z wrocławskiej wystawy w ramach Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego, którą można oglądać do 21 października w Galerii Geppart./ We present photos by Michal Pietrzak from the Wrocław exhibition as part of the Horbowy International Glass Competition, which will be open until 21st of October at the Geppart Gallery. pokaż więcej »

Dodano: 18.09.2023 08:00

Równowaga I Performance

Zapraszamy na drugą odsłonę projektu "Równowaga". 27 września w sali Instytutu im. J. Grotowskiego odbędą się działania artystyczne, performance w wykonaniu Janusza Bałdygi, Angeliki Fojtuch i Ewy Zarzyckiej. Realizacje trójki uznanych polskich artystów poszerzą kontekst pojęcia równowagi, tak kluczowego w diagnozowaniu przyczyn destabilizacji świata. pokaż więcej »

Dodano: 18.09.2023 07:00

10-lecie Zespołu HEJSZOVINA

Zapraszamy na jubileuszowy koncert Zespołu Wokalnego Hejszovina, podczas którego wystąpią również zaproszeni artyści z repertuarem operetkowym i operowym. Koncert odbędzie się 30 września o godz. 18:00 w Teatrze Zdrojowym w Kudowie-Zdroju. pokaż więcej »

Dodano: 18.09.2023 07:00

3. KWADRA PEŁNIA – KARKONOSKA NOC ELEKTRONICZNEJ AWANGARDY

Industrial Art po latach wraca z projektem 3 KWADRA - tym razem w pełni księżyca! 29-30 września 2023, Schronisko na Hali Szrenickiej pokaż więcej »

Dodano: 18.09.2023 07:00

I BAL CHARYTATYWNY DOBRE SERCA

Serdecznie zapraszamy na Bal Charytatywny, który odbędzie się już 29 września w Górze, a całkowity dochód z imprezy zostanie przeznaczony dla Podopiecznych Stowarzyszenia "Gramy dla". pokaż więcej »

Dodano: 18.09.2023 06:00

Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej we wrześniu

Zapraszamy na wrześniowe wydarzenia artystyczne w ramach XXXIV Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną” pokaż więcej »

Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)