X

Premiera pierwszej monografii Jerzego Rosołowicza

Książka „Jerzy Rosołowicz. Monografia” jako pierwsza porządkuje całą twórczość tego ważnego i jedynego w swoim rodzaju artysty, zawiera szereg opracowań bibliograficznych oraz rozbudowane kalendarium życia i twórczości Jerzego Rosołowicza.

W tym naukowym opracowaniu zbiorowym pod redakcją dr Mariki Kuźmicz, współredagowanym przez Agnieszkę Chodysz-Foryś, znajdziemy teksty Mariki Kuźmicz, Łukasza Mojsaka, Luizy Nader, Pawła Polita, Pawła Szroniaka, Igora Wójcika i Magdaleny Ziółkowskiej. Ważną częścią publikacji są rozmowy o artyście przeprowadzone przez redaktorkę z Anną Szpakowską-Kujawską, Jarosławem Kozłowskim, Zbigniewem Makarewiczem i Andrzejem Dudkiem-Dürerem oraz szeroki wybór tekstów Rosołowicza.

Prezentacja wydanej w ubiegłym roku książki stanie się okazją do rozmowy o złożonym, wyrazistym i niezwykle aktualnym dziele Rosołowicza, na którą serdecznie zapraszamy. Udział wezmą Marika Kuźmicz, Luiza Nader, Magdalena Ziółkowska i Łukasz Mojsak, a spotkanie poprowadzi Anna Sańczuk.

Wydawcą książki jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Szczegółowe informacje: https://sklep.okis.pl/produkt/jerzy-rosolowicz-monografia/
Logo Ośrodka Kultury i Sztuki we Wocławiu
Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ze środków Fundacji PZU oraz przez Wojciecha Grzybałę.
Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa z Fundacją PZU.
Patronat honorowy nad publikacją objął Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Szczególne podziękowania składamy Panu Aleksandrowi Rosołowiczowi.

Spotkanie autorskie wokół publikacji „Jerzy Rosołowicz. Monografia”

26 stycznia 2024 odbyło się spotkanie autorskie wokół pierwszego monograficznego opracowania twórczości Jerzego Rosołowicza.

Naukowe opracowanie zbiorowe pod redakcją dr Mariki Kuźmicz, współredagowane przez Agnieszkę Chodysz-Foryś zawiera teksty Mariki Kuźmicz, Łukasza Mojsaka, Luizy Nader, Pawła Polita, Pawła Szroniaka, Igora Wójcika i Magdaleny Ziółkowskiej.

Ważną częścią publikacji są rozmowy o artyście przeprowadzone przez redaktorkę z Anną Szpakowską-Kujawską, Jarosławem Kozłowskim, Zbigniewem Makarewiczem i Andrzejem Dudkiem-Dürerem oraz szeroki wybór tekstów Rosołowicza.

Monografia jako pierwsza porządkuje całą twórczość tego ważnego i jedynego w swoim rodzaju artysty, zawiera szereg opracowań bibliograficznych oraz rozbudowane kalendarium życia i twórczości Jerzego Rosołowicza.

Autorem projektu książki jest Łukasz Paluch.

Szczególne podziękowania składamy Panu Aleksandrowi Rosołowiczowi.

Wydawcą książki jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Logo Ośrodka Kultury i Sztuki we Wocławiu

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ze środków Fundacji PZU oraz przez Wojciecha Grzybałę.

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa z Fundacją PZU.
Patronat honorowy nad publikacją objął Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Stanisław Dróżdż, Początekoniec. Pojęciokształty. Poezja konkretna. Prace z lat 1967–2006

Wznowienie książki, która ukazała się nakładem Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu w 2009 roku.

Pierwsza monografia twórczości Stanisława Dróżdża – zawierający wszystkie prace pokazane na wystawie z lat 1967 – 2006. Trzy zamieszczone w nim eseje – Grzegorza Dziamskiego, Tadeusza Sławka oraz kuratorki wystawy, Elżbiety Łubowicz – są próbą całościowego spojrzenia na tę twórczość, podejmując ten problem z różnych punktów widzenia, zarówno od strony teorii sztuki, jak i literaturoznawstwa. Ich autorzy ukazują, jak problematyka dzieł artysty wyrażała się w szczególnej dla niego estetyce, budowanej przez długie lata, samotnie i konsekwentnie, w obszarze między dwiema dziedzinami: poezją i plastyką.

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Patronat honorowy nad publikacją objął Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Redakcja: Elżbieta Łubowicz

Teksty: Małgorzata Dawidek-Gryglicka, Grzegorz Dziamski, Michał Głowala, Elżbieta Łubowicz, Paweł Majerski, Tadeusz Sławek, Eugeniusz Żabski

Tłumaczenie: Dominika Kowalewska, Karol Waniek

Korekta tłumaczenia na język angielski: Marcin Turski

Projekt graficzny: Monika Aleksandrowicz

Projekt uzupełniający: Bartosz Konieczny

Wydawca: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Druk: Drukarnia Jaks s.c. Sławomir Kępa, Jerzy Janeczek

ISBN: 978-83-67067-05-8

Format: 23,7×23,3 cm | liczba stron: 288 | oprawa: miękka

Język: polski i angielski

Dostępna w sprzedaży

Cena: 40 zł + koszt wysyłki

Książkę można zamówić pisząc na adres wydawnictwa@okis.pl

Jerzy Rosołowicz. Monografia

Redakcja l Editor: Marika Kuźmicz
Współpraca redakcyjna l Coeditor: Agnieszka Chodysz-Foryś

Koordynacja l Coordination:
Agnieszka Smutek
Projekt l Graphic design: Łukasz Paluch l AnoMalia art studio

Autorki i autorzy tekstów l Authors of the texts

Marika Kuźmicz, Łukasz Mojsak, Luiza Nader, Paweł Polit, Paweł Szroniak, Igor Wójcik, Magdalena Ziółkowska, Jerzy Rosołowicz
Uczestniczka i uczestnicy rozmów l Participants of the interviews
Andrzej Dudek-Dürer, Jarosław Kozłowski, Zbigniew Makarewicz, Anna Szpakowska-Kujawska

Przekład l Translation: Karol Waniek
Korekta l Proofreading: Jerzy Cierniak, Darren Durham
Współpraca przy kwerendach l Collaboration on searches: Agnieszka Chodysz-Foryś, Adam Parol, Agnieszka Smutek

Tłumaczenie tekstu Teoria Funkcji Formy autorstwa Jerzego Rosołowicza pochodzi z książki Jerzy Rosołowicz. Działanie neutralne, red. M. Piłakowska, Fundacja 9/11 Art Space, Poznań 2020.
The translation of Jerzy Rosołowicz’s text Theory of the Function of Form has been taken from the book Jerzy Rosołowicz. Neutral Activity, edited by M. Piłakowska, Fundacja 9/11 Art Space, Poznań 2020.

Zdjęcia i ilustracje l Photos and ilustrations:
Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Galeria Piekary, Muzeum Śląskie, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Muzeum w Koszalinie, Repozytorium Cyfrowe – Filmoteka Narodowa, Agencja Wyborcza.pl oraz kolekcje prywatne Tobiasza Adama Kowalczyka, Wojciecha Grzybały i archiwum Jerzego Rosołowicza
and private collections of Tobiasz Adam Kowalczyk, Wojciech Grzybała, and Jerzy Rosołowicz’s private archive.

Autorzy zdjęć l Photographs by
Zygmunt Gajewski, Marek Gardulski, Jerzy Jacek Gładykowski, Adam Gut, Mariusz Kowalski, Małgorzata Kujda, Piotr Liger, Mirosław Łanowiecki, Ilona Łukajniuk Jacek Mężyk, Dariusz Mikołajczak, Maciej Niećko, Arkadiusz Piętak, Arkadiusz Podstawka, Wojciech Rogowicz, Tadeusz Rolke, Grzegorz Solecki, Rafał Sosin, Krzysztof Wilczyński, Wojciech Woźniak, Rafał Wyrwich, Grzegorz Zabłocki, Archiwum Fotograficzne Muzeum Narodowego w Krakowie, Pracownia Fotografii Cyfrowej MNP

Na okładce l Cover
Dokumentacja działania z Naczyniem do łowienia rosy, Wrocław 1976. Archiwum Jerzego Rosołowicza
Documentation of action with Utensil for Catching Dew, Wrocław 1976. Jerzy Rosołowicz Archive

Wydawca l Publisher
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Culture and Art Centre in Wrocław – Cultural Institution by the Government of the Lower Silesian Region

© 2023 Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright © 2023 Culture and Art Centre in Wrocław
All rights reserved

ISBN 978-83-67067-48-5 / oprawa miękka l softcover
ISBN 978-83-67067-60-7 / oprawa twarda l hardcover

Wrocław 2023

Druk l Print: Drukarnia Akapit Sp. z o. o.

W książce użyto krojów l Typefaces: Skolar Latin, Effra, Noe Display
Format: 200 x 260 mm
Liczba stron l number of pages: 516
Oprawa: miękka i twarda l Binding: soft and hardback
Język: polski i angielski l Language: Polish and English
Cena l  Price: 80 zł + koszt wysyłki / 80 PLN + shipping cost
Dostępna w sprzedaży l Available for order

Wydawca dołożył wszelkich starań w celu ustalenia praw autorskich do reprodukcji zamieszczonych w tej publikacji. W przypadku pominięcia lub pomyłki prosimy o zgłoszenie się do wydawcy.
Publisher has undertaken sincere efforts to establish the owners of copyright to the reproductions included in this publication and asks to be notified of any omissions or errors.

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ze środków Fundacji PZU oraz przez Wojciecha Grzybałę.
The project is co-financed from the budget of the Lower Silesia Region Self-Government and with funds from the PZU Foundation and Wojciech Grzybała.

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa z Fundacją PZU.
The project is implemented in partnership with the PZU Foundation.

Patronat honorowy nad publikacją objął Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
The Marshal of the Lower Silesia Region, Cezary Przybylski, has the honorary patronage over the publication.

 

Wkrótce: Karolina Jaklewicz. Geometria w stanie napięcia

W 2024 roku Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu wyda książkę pt. „Karolina Jaklewicz. Geometria w stanie napięcia„.

W publikacji znajdą się teksty:

Dorota Monkiewicz / Geometria w stanie napięcia
Luiza Nader Karolina / Jaklewicz. Stany liminalne
Leszek Koczanowicz / Dlaczego artystka jest niebezpieczna? O politycznej geometrii Karoliny Jaklewicz
Piotr Lisowski / Kto zabił mojego ojca. Geometria zaangażowana Karoliny Jaklewicz

___________________

Wizualizacje książki do działań promocyjnych: Tomasz Zapała.

Autor projektu książki: Łukasz Paluch.

Wydawcą książki jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Logo Ośrodka Kultury i Sztuki we Wocławiu

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ze środków Fundacji PZU oraz przez Wojciecha Grzybałę.

Wkrótce: Maria Michałowska. Monografia

Katalog | Międzynarodowy Konkurs Szkła im. Horbowego / Catalog | Horbowy International Glass Competition

Katalog podsumowujący pierwszą edycją Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego, która została zrealizowana w 2022 i 2023 roku.

Więcej o wydarzeniu: LINK

Katalog wydany jest tylko w j. angielskim i zawiera teksty Andrzeja Mazura, Edyty Patro oraz wstęp autorstwa Igora Wójcika. Większą część publikacji stanowią fotografie prac artystów i artystek zakwalifikowanych do wystaw konkursowych:

Jimmy Anderegg (US) | Rebecca Arday (US) | Kalina Bańka-Kulka (PL) | Santa Bekmane (LV) | Dagmara Bielecka (PL) | Marta Byrdziak (BE) | Brent A Cole (US) | Pati Dubiel (PL) | Alena Lintava Dvořáková (CZ) | Natalia Dzidowska (PL) | Agata Garbacz (PL) | Brianna Gluszak (US) | Judit Grünfelder (HU) | Anna Eliza Gwiazda (PL) | Katarzyna Harasym (PL) | Kim Harty (US) | Martin Hlubuček (CZ) | Krista Israel (NL) | Benjamin Johnson (US) | Su-yeon Kim (KR) | Katarzyna Krej (PL) | Zuzana Kubelková (CZ) | Magdalena Maria Kuźniarz (PL) | Ignacy Lewicki (PL) | Sigrid Luitsalu (EE) | Emilia Marcjasz (PL) | Dan Mirer (US) | John Moran (US) | Ján Mýtny (SK) | Jagoda Nowak-Bieganowska (PL) | Paweł Palewicz (PL) | Małgorzata Piątek (PL) | Vendulka Prchalová (CZ) | Torsten Roetzsch (DE) | Taniguchi Sakae (JP) | David Schnuckel (US) | Filomena Waleria Smoła (PL) | Helen Slater Stokes (GB) | Piotr Stramski (PL) | Pavlína Šváchová (CZ) | Lucie Švitorková (CZ) | Elżbieta Trzewiczek-Pietkiewicz (PL) | Dora Varga (HU) | Pavel Voinitski (ME) | Anna Wójcicka (PL) | Hoseok Youn (US) | Marcin Zieliński (PL) | Justyna Żak (PL)

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

_____________________________________

A catalog summarizing the first edition of the Horbowy International Glass Competition, which was organized in 2022 and 2023.

More about the event: LINK

The catalog is published in English only and contains texts by Andrzej Mazur, Edyta Patro and an introduction by Igor Wójcik. The majority of the publication consists of photographs of works by artists shortlisted for competition exhibitions:

Jimmy Anderegg (US) | Rebecca Arday (US) | Kalina Bańka- Kulka (PL) | Santa Bekmane (LV) | Dagmara Bielecka (PL) | Marta Byrdziak (BE) | Brent A Cole (US) | Pati Dubiel (PL) | Alena Lintava Dvořáková (CZ) | Natalia Dzidowska (PL) | Agata Garbacz (PL) | Brianna Gluszak (US) | Judit Grünfelder (HU) | Anna Eliza Gwiazda (PL) | Katarzyna Harasym (PL) | Kim Harty (US) | Martin Hlubuček (CZ) | Krista Israel (NL) | Benjamin Johnson (US) | Su-. yeon Kim (KR) | Katarzyna Krej (PL) | Zuzana Kubelková (CZ) | Magdalena Maria Kuźniarz (PL) | Ignacy Lewicki (PL) | Sigrid Luitsalu (EE) | Emilia Marcjasz (PL) | Dan Mirer (US) | John Moran (US) | Ján Mýtny (SK) | Jagoda Nowak- Bieganowska (PL) | Paweł Palewicz (PL) | Małgorzata Piątek (PL) | Vendulka Prchalová (CZ) | Torsten Roetzsch (DE) | Taniguchi Sakae (JP) | David Schnuckel (US) | Filomena Waleria Smoła (PL) | Helen Slater Stokes (GB) | Piotr Stramski (PL) | Pavlína Šváchová (CZ) | Lucie Švitorková (CZ) | Elżbieta Trzewiczek- Pietkiewicz (PL) | Dora Dora (PL) | Pavlína Šváchová (CZ) | Lucie Švitorková (CZ) | Ján Mýtny (SK) | Jagoda Nowak-Żeleński (PL) | Ján Mýtny (SK) | Jora Schnuckel (SK) Pietkiewicz (PL) | Dora Varga (HU) | Pavel Voinitski (ME) | Anna Wójcicka (PL) | Hoseok Youn (US) | Marcin Zieliński (PL) | Justyna Żak (PL)

Co-financed from the budget of the Lower Silesia Region Self-Government.

Katalog 2022 | State of Glass. Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu

Katalog edukacyjny podsumowujący State of Glass. Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu, które zostały zrealizowane przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu w dniach 15-23 lipca 2021 roku. Jest to kontynuacja tradycji festiwali e-Glass odbywających się od 2008 roku, unikatowego w skali kraju przedsięwzięcia, którego ideą jest wymiana doświadczeń w dziedzinie sztuki i wzornictwa szkła, wdrażanie innowacyjnych i odtwarzanie starych, często zapomnianych, technik formowania szkła na gorąco, edukacja artystyczna, twórcze podejście do materii szkła oraz jego popularyzacja.

Więcej o wydarzeniu: LINK

W artystyczno-edukacyjnym przedsięwzięciu udział wzięli artyści, studenci, historycy sztuki, hutnicy i technologowie szkła. Swoje projekty realizowali studenci: Марія Дунайська (Mariia Dunaiska) (ASP Wrocław), Natalia Dzidowska (ASP Wrocław), Dominika Łaska (ASP Wrocław), Marcelina Matynia (ASP Łódź). W projekcie gościnnie udział wzięli: Jakub Berdych (CZ), Igor Wójcik (PL) oraz grupa studentów z Ukrainy: Sофія Довгань (Sofia Dovhan), Анастасія Капиця (Anastasiia Kapitsia), Вікторія Онисько (Wiktoria Onysko), Назарій Вініченко (Nazarij Winiczenko). Swoją wiedzą podzielili się: Mariusz Łabiński (PL), Katarzyna Pilic (PL), Jiří Šuhájek (CZ) oraz prowadzący warsztaty: Kamila Mróz (PL) i Joanna Bujak (PL).

Katalog zawiera teksty Edyty Patro oraz Justyny Wierzchuckiej oraz biogramy uczestników. Większą część publikacji stanowią fotografie dokumentujące warsztaty i reprodukcje prac, które powstały w trakcie realizacji projektu.

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.


Educational catalogue summarising State of Glass. Lower Silesian Art Glass and Design Workshops and Symposium, which was organised by the Culture and Art Centre in Wrocław from 15-23 July 2022. It is a continuation of the tradition of e-Glass festivals held since 2008, a unique in the country undertaking, the idea of which is to exchange experience in the field of glass art and design, to implement innovative and recreate old, often forgotten, techniques of hot glass forming, artistic education, creative approach to the matter of glass and its popularisation.

Artists, students, art historians, glassworkers and glass technologists took part in the artistic and educational event. Students carried out their projects: Марія Дунайська (Mariia Dunaiska) (ASP Wrocław), Natalia Dzidowska (ASP Wrocław), Dominika Łaska (ASP Wrocław), Marcelina Matynia (ASP Łódź). Guests at the festival were: Jakub Berdych (CZ), Igor Wójcik (PL), Róża Wójcik (PL) and group of students from Ukraine: Sофія Довгань (Sofia Dovhan), Анастасія Капиця (Anastasiia Kapitsia), Вікторія Онисько (Wiktoria Onysko), Назарій Вініченко (Nazarij Winiczenko). There were also artists sharing their knowledge and experience:Mariusz Łabiński (PL), Katarzyna Pilic (PL), Jiří Šuhájek (CZ) and the workshop leaders of the outdoor workshops: Kamila Mróz (PL) and Joanna Bujak (PL).

The catalogue contains texts by Edyta Patro and Justyna Wierzchucka, as well as artist and student biographies. The majority of the publication consists of photographs documenting the workshops and reproductions of works created during the project.

Co-financed from the budget of the Self-Government of the Lower Silesian Region.

Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)