Glass without borders. Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu

Lower Silesian Art Glass and Design Workshops and Symposium

Data / Date

15-28 lipca 2024 / 15-28 July 2024

Miejsca / Places

Laboratorium Szkła Muzeum Karkonoskiego / Glass Laboratory, Karkonosze Museum, Jelenia Góra (PL)
Leśna Huta, Szklarska Poręba (PL)
The High School Of Applied Arts For Glassmaking (SUPŠS), Železný Brod (CZ)
Martin Štefánek - Sklo Studio, Desna (CZ)

Uczestnicy / Participants

ARTYSTKI I ARTYŚCI / ARTISTS
Jakub Berdych Karpelis (CZ)
Mykhailo Bokotei (UA)
Marta Havlíčková (CZ)
Su-yeon Kim (KR)
Mariusz Łabiński (PL)
Igor Wójcik (PL)

GOŚCINI FESTIWALU / FESTIVAL GUEST
Brianna Gluszak (US)

STUDENTKI AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. E. GEPPERTA WE WROCŁAWIU / STUDENTS OF THE EUGENIUSZ GEPPERT ACADEMY OF ART AND DESIGN IN WROCŁAW
Agata Drąg (PL)
Justyna Dżaman (PL)
Amelia Mercedes Nowak (PL)
Evelina Salanda (PL)

Informacje praktyczne / Practical information

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Dyrektor Festiwalu: Igor Wójcik
Kurator artystyczny warsztatów: Mariusz Łabiński
Kierownik artystyczny sympozjum: Manfred Bator
______
Entry to all events is free of charge.
The organiser reserves the right to make changes to the programme.

Festival Director: Igor Wójcik
Art Curator of Workshops: Mariusz Łabiński
Art Director of Symposium: Manfred Bator

Dofinansowanie / Subsidized by

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - podstawowego funduszu celowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. / This project is co-financed by the Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland from the Culture Promotion Fund and from the budget of the Self-Government of the Lower Silesian Region.

Organizator / Organizer

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego / Centre for Culture and Art in Wrocław – Institution of Culture of the Local Government of the Lower Silesian Region

Współorganizator / Co-organizer

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego / The Karkonosze Museum in Jelenia Góra – Institution of Culture of the Lower Silesian Region

Patronat honorowy / Honorary Patronage

Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu / Consul General of Ukraine in Wroclaw
Konsul Honorowy Republiki Czeskiej / Honorary Consul of the Czech Republic

Patronat Marszałka / Marshall Patronage

Marszałek Województwa Dolnośląskiego / Marshall of the Lower Silesian Region

Partner Główny / Main Partner

Hotel Polana Jakuszycka

Partnerzy / Partners

Narodowa Akademia Sztuk Ukrainy / National Academy of Arts of Ukraine
Polski Instytut w Pradze / Polish Institute in Prague
Solidarność Polsko-Czeska / Polish-Czech Solidarity
JAROŠ - Glass Works
Martin Štefánek - Sklo Studio

Patroni medialni / Media Patronage

Radio Wrocław
Radio RAM
Miesięcznik "Odra"
Pismo Artystyczne "Format"
Kwartalnik "Szkło i Ceramika"

Projekt identyfikacji / Graphic design:

Sabina Sokół

Koordynacja projektu / Project coordination:

Agnieszka Smutek

Udostępnij:

Dodano:

15.07.2024 06:00

Glass without borders. Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu

Glass without borders. Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu

O festiwalu

Celem wydarzenia jest tworzenie autorskich dzieł sztuki i designu przez wybitnych specjalistów i twórców szkła, a także wymiana doświadczeń między artystami, hutmistrzami i technologami z Polski, Czech, Ukrainy, Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Spotkania są także formą prezentacji najnowszych, ekologicznych technologii szkła artystycznego. Zwieńczeniem całego projektu będzie wystawa dzieł powstałych podczas warsztatów, której otwarcie planowane jest pod koniec 2024 roku w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.

Nasze pokazy i warsztaty pozwolą zaprezentować wszechstronne możliwości szkła, jego technologiczne, naukowe i ekonomiczne znaczenie. „Glass without borders” jest też formą promocji tzw. „kulturowego złota” Dolnego Śląska, z jego unikatowym w skali ogólnopolskiej szlakiem hutnictwa i niezwykle bogatą tradycją artystyczną.

Oprócz działań artystycznych oraz edukacyjnych festiwal obejmuje również działania integracyjne, np. przejazd uczestników i gości festiwalu na starych rowerach z huty byłej Karlsthal (Stacja Turystyczna Orle w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach) do dawnej huty Josefa Riedela w czeskiej Izerce lub Koncert w Hotelu Polana Jakuszycka.

Program:

Warsztaty i pokazy dostępne dla publiczności:

MUZEUM KARKONOSKIE, LABORATORIUM SZKŁA  / Jana Matejki 28, Jelenia Góra (PL)
15-16.07, 21.07, 25-26.07 | 10:00-14:00
17-20.07, 22-24.07 | 15:00-19:00

LEŚNA HUTA / Kołłątaja 2, Szklarska Poręba (PL)
15-18.07 | 10:00-18:00

MARTIN ŠTEFÁNEK – SKLO STUDIO / Hutní 519, Desná (CZ)
15-18.07 | 10:00-14:00

SZKLARSKA SZKOŁA ARTYSTYCZNO-PRZEMYSŁOWA (SUPŠS) / Smetanovo zátiší 470, Železný Brod (CZ)
15-25.07 | 10:00-14:00

Koncert Katarzyna Mirowska Quartet
19.07 | 20:00 / HOTEL POLANA JAKUSZYCKA / Jakuszyce 8, Szklarska Poręba
Wstęp wolny.

Katarzyna Mirowska – wokal
Robert Jarmużek – fortepian
Jakub Olejnik – kontrabas
Jakub Lechki – perkusja
Sympozjum
21.07 | 17:00-20:00 / MUZEUM KARKONOSKIE W JELENIEJ GÓRZE / Jana Matejki 28, Jelenia Góra (PL)
Sympozjum odbędzie się w j. angielskim.
Wstęp na wykłady otwarty dla publiczności.
 • Wykłady:
  Jakub Berdych Karpelis (CZ), “Between Sediment and Sentiment”
  prof. Mykhailo Bokotei (UA), “Ukrainian Art Glass, Lviv National Academy of Fine Arts during the War”
  Brianna Gluszak (US), “AWOOGA: A recontextualization of the gaze through glass art projects”
  Su-yeon Kim (KR), “Beyond Boundaries: The Journey of Korean Glass Art”
  Kamila Mróz (PL, “Tradition and education in Polish glass”

Warsztat tworzenia szkła na palniku gazowym z Kamilą Mróz
21.07 | 12:00-16:00 | Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
Wstęp wolny, bez zapisów. Przyjdź i stwórz własne szklane dzieło!

Szklarski Retro Rajd Rowerowy św. Anny / St. Anne’s Glass Retro Bike Rally
27.07 | 9:00

Zapraszamy do udziału w Szklarskim Retro Rajdzie Rowerowym św. Anny, który wyruszy ze Stacji Turystycznej Orle w Jakuszycach-Szklarskiej Porębie, czyli dawnej szklarskiej huty Carlsthal do Doliny Jizerki gdzie odbędzie się Festyn Św. Anny.


Glass without borders. Lower Silesian Art Glass and Design Workshops and Symposium

About festival 

The purpose of the event is to create original works of art and design by outstanding specialists and glassmakers, as well as to facilitate the exchange of experiences among artists, glass masters, and technologists from Poland, the Czech Republic, Ukraine, South Korea, and the United States. The meetings also serve as a platform for presenting the latest ecological technologies in artistic glass. The culmination of the entire project will be an exhibition of the works created during the workshops, with its opening planned for the end of 2024 at the Karkonosze Museum in Jelenia Góra.

Our shows and workshops will showcase the versatile possibilities of glass, its technological, scientific, and economic significance. „Glass without borders” also promotes the so-called „cultural gold” of Lower Silesia, with its unique national glassmaking trail and extremely rich artistic tradition.

In addition to artistic and educational activities, the festival also includes integrative actions, such as a bike ride for participants and festival guests on old bicycles from the former Karlsthal glassworks (Orle Tourist Station in Szklarska Poręba – Jakuszyce) to the former Josef Riedel glassworks in Izerka, Czech Republic.

Programme

Workshops and demonstrations open to the public:

KARKONOSZE MUSEUM, GLASS LABORATORY  / Jana Matejki 28, Jelenia Góra (PL)
15-16.07, 21.07, 25-26.07 | 10:00-14:00
17-20.07, 22-24.07 | 15:00-19:00

LEŚNA HUTA / Kołłątaja 2, Szklarska Poręba (PL)
15-18.07 | 10:00-18:00

MARTIN ŠTEFÁNEK – SKLO STUDIO / Hutní 519, Desná (CZ)
15-18.07 | 10:00-14:00

THE HIGH SCHOOL OF APPLIED ARTS FOR GLASSMAKING (SUPŠS) / Smetanovo zátiší 470, Železný Brod (CZ)
15-25.07 | 10:00-14:00]

Concert: Katarzyna Mirowska Quartet
19.07 | 20:00 / HOTEL POLANA JAKUSZYCKA / Jakuszyce 8, Szklarska Poręba
Free entry

Katarzyna Mirowska – vocal
Robert Jarmużek – piano
Jakub Olejnik – contrabass
Jakub Lechki – drums
Gas burner glass-making workshop with Kamila Mróz
21.07 | 12:00-16:00| Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
Admission free, no registration. Come and create your own glass masterpiece!
Symposium
21.07 | 17:00-20:00 / KARKONOSZE MUSEUM IN JELENIA GÓRA / Jana Matejki 28, Jelenia Góra (PL)
The symposium will be held in English.
 • Lectures
  Jakub Berdych Karpelis (CZ), “Between Sediment and Sentiment”
  prof. Mykhailo Bokotei (UA), “Ukrainian Art Glass, Lviv National Academy of Fine Arts during the War”
  Brianna Gluszak (US), “AWOOGA: A recontextualization of the gaze through glass art projects”
  Su-yeon Kim (KR), “Beyond Boundaries: The Journey of Korean Glass Art”
  Kamila Mróz (PL, “Tradition and education in Polish glass”

St. Anne’s Glass Retro Bike Rally
27.07 | 9:00

We invite you to participate in the St. Anne’s Glass Retro Bike Rally, which will set off from the Orle Tourist Station in Jakuszyce-Szklarska Poreba, which is the former Carlsthal Glassworks, to the Jizerka Valley where the St. Anne’s Festival will be held.

Odsłuchaj treść artykułu
Array ( [post_type] => post [posts_per_page] => 8 [post_status] => publish [orderby] => Array ( [meta_value_num] => DESC [date] => DESC ) [meta_key] => sticky_post [ignore_sticky_posts] => 1 [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => category [field] => term_id [terms] => Array ( [0] => 470 ) [operator] => NOT IN ) ) [category__in] => Array ( [0] => 15 ) [category__not_in] => Array ( [0] => 470 ) )

AKTUALNOŚCI

Dodano: 15.07.2024 06:00

Glass without borders. Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu

W dniach 15-28 lipca po raz kolejny spotkamy się na pograniczu polsko-czeskim, by podziwiać autorskie dzieła sztuki i designu polskich, czeskich, koreańskich i amerykańskich artystów. pokaż więcej »

Dodano: 15.07.2024 02:00

24. Summer Guitar Festival

Zapraszamy na koncerty w ramach  24. Summer Guitar Festival, które odbędą się dniach 14-21 lipca w Krzyżowej k. Świdnicy. Wystąpią m.in. Mateusz Kowalski, Marek Napiórkowski z zespołem KonKubiNap, Sir Nylon McSteel oraz Pełech/Horna Duo. pokaż więcej »

Dodano: 25.06.2024 13:10

OSIEDLA KULTURY I SZTUKI/ DRUGI NABÓR 2024

Nowy nabór w ramach programu OSIEDLA KULTURY I SZTUKI. Dotacje na przedsięwzięcia artystyczne mogą pozyskać artyści, grupy nieformalne czy organizacje pozarządowe. Nabór potrwa do wyczerpania środków lub zamknięcia projektu. pokaż więcej »

Dodano: 15.07.2024 05:00

Koncert Katarzyna Mirowska Quartet podczas Festiwalu Festiwalowi Glass without borders

Podczas tegorocznej edycji e-Glass Festival – Glass without borders – przygotowaliśmy mnóstwo dodatkowych atrakcji dla publiczności, m.in. koncert jazzowy grupy Katarzyna Mirowska Quartet, który odbędzie się 19 lipca w Hotelu Polana Jakuszycka w Szklarskiej Porębie. pokaż więcej »

Dodano: 15.07.2024 04:00

XXXV Polsko – Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”

Zachęcamy do zapoznania się z bieżącym programem cyklu wydarzeń w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej 2024. pokaż więcej »

Dodano: 15.07.2024 03:00

“Bliskie Kino” i Festiwal Filmowy Spektrum

Letnie pokazy filmów w dolnośląskich plenerach. Od 22 czerwca do 14 września odbędzie się pięć projekcji kinowych hitów z ostatnich lat. “Bliskie Kino” zawita do Szczepanowa, Duszników Zdrój, Obornik Śląskich, Świebodzic i Kamiennej Góry. pokaż więcej »

Dodano: 15.07.2024 02:00

Festiwal Performansu „(nie) Obecność”

Festiwal „(nie) Obecność”, to wielowymiarowe, międzynarodowe wydarzenie otwierające przestrzeń dla różnorodnych stylów artystycznych i tematów społecznych . Pierwsza odsłona projektu miała miejsce w czerwcu w Görlitz, na drugą zapraszamy na początku października do Ostravy. pokaż więcej »

Dodano: 15.07.2024 01:00

„Muzyczne Czwartki” w Jeleniej Górze 2024

3 października w Galerii Karkonoskiej odbędzie się koncert "Wiwat Muzyka” z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, w wykonaniu uczniów i pedagogów PSM I i II stopnia w Jeleniej Górze. pokaż więcej »

Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)