Organizatorzy I Organisers:

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Muzeum Współczesne Wrocław

Culture and Art Centre in Wrocław – Cultural Institution of the Self-Government of the Lower Silesian Region
Wrocław Contemporary Museum

Kuratorka I Curator:

dr Marika Kuźmicz

Wernisaż I Opening:

17 listopada 2022 I godz. 18.00
17th November 2022 at 6.00 p.m.

Wydarzenie specjalne

Jerzy Rosołowicz. Spacer miejski
21 stycznia 2023 I godz. 13.00
Start: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 24
Czas trwania: ok. 2 godziny
Prowadzenie: dr Marika Kuźmicz, Małgorzata Devosges-Cuber, Michał Duda, Joanna Sokołowska
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapisy nie są wymagane.

Wystawa I Exhibition:

Muzeum Współczesne Wrocław
Wrocław Contemporary Museum
pl. Strzegomski 2, Wrocław
Strzegomski Square 2

17 listopada 2022 – 23 stycznia 2023
17th November 2022 – 23th January 2023

_______

Prace prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Współczesnego Wrocław, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i kolekcji prywatnych.

The featured works come from the collections of the Art Museum in Łódź, the National Museum in Wrocław, the National Museum in Poznań, the Museum of Architecture in Wrocław, Wrocław Contemporary Museum, Ossolinski National Institute in Wrocław and private collections.

_______

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

The project is co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage from the Culture Promotion Fund, established from surcharges imposed on games covered by the state monopoly in accordance with Article 80(1) of the Act of 19 November 2009 on Gambling, and from the budget of the Self-Government of the Lower Silesian Region.

Patronat honorowy: Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Honorary patronage: Cezary Przybylski – Marshall of the Lower Silesian Region

Patroni medialni | Media patronage:

TVP Kultura, TVP3 Wrocław, Magazyn SZUM, NN6T, Radio Wrocław, Radio Wrocław Kultura, Radio Ram, In Your Pocket

Udostępnij:

Dodano:

17.11.2022 01:00

Jerzy Rosołowicz. Alchemik / Alchemist

Wydarzenie specjalne:
Jerzy Rosołowicz. Spacer miejski,
21 stycznia 2023, godz. 13.00.
Start: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 24
Czas trwania: ok. 2 godziny
Prowadzenie: dr Marika Kuźmicz, Małgorzata Devosges-Cuber, Michał Duda, Joanna Sokołowska
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapisy nie są wymagane.

 

↓ Please scroll down for English version ↓

„W chwili, gdy stoimy w obliczu katastrofy, należy zdać sobie sprawę z tego, że jeśli ona nastąpi, to będzie ostatecznym wynikiem naszego działania celowego. Musimy pamiętać, że sytuacja, w której żyjemy, jest konsekwencją naszego działania, że jest ono niepełne, bowiem w ostatecznym rozrachunku doprowadziło nas do realnych możliwości zagłady”.

Słowa Jerzego Rosołowicza (1928-1982), pochodzące z jednego z najważniejszych tekstów tego artysty, Teorii funkcji formy (1962) brzmią dziś, równo sześć dekad od ich ogłoszenia, niemal jak przepowiednia. Przepowiednia, która niestety, spełnia się na naszych oczach: katastrofy ekologiczne i konflikty zbrojne nasilają się i zmieniają rzeczywistość, do której przyzwyczailiśmy się przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Czy wobec tej nowej sytuacji narastającego niepokoju sztuka może jeszcze dać ludzkości rozwiązanie, które nas uratuje?

Jerzy Rosołowicz praktycznie przez całe swoje życie artystyczne poszukiwał rozwiązania neutralizującego potencjalne szkody wyrządzone światu przez celowe działanie człowieka. Twierdził, że celem jego sztuki jest rozpoznanie konfliktów i sprzeczności, jakie towarzyszą działaniu ludzkości. Było to w założeniu wielkie zadanie i sam fakt podjęcia się go przez wrocławskiego artystę w pewnym stopniu tłumaczy szczególny wpływ, jaki Rosołowicz, pomimo swej „cichej” osobowości, wywarł na polską sztukę powojenną, zadając pytanie o to, kim jest czy też kim powinien być artysta i czym jest jego dzieło wobec współczesnego świata, który na skutek działalności ludzkiej, nieuchronnie zmierza ku zagładzie.

Wystawa w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu jest okazją do przyjrzenia się wszystkim przejawom twórczości Jerzego Rosołowicza: od wczesnych prac, czyli rzadko interpretowanych rysunków, aż po ostatnie realizacje, wykonywane z myślą o konkretnych osobach: Telehydrografiki oraz Kwiaty. Wszystkie te realizacje, choć formalnie odmienne, łączy głęboki namysł artysty nad losem ludzkiej rodziny oraz troska o dalsze jej funkcjonowanie. Możemy traktować poszczególne prace Rosołowicza jak dary, umożliwiające nam rozważenie innego niż dotąd sposobu funkcjonowaniu jednostki i naszej zbiorowości.

Jerzy Rosołowicz (1928-1982) był jedną z najważniejszych postaci wrocławskiego środowiska awangardowego.

W 1948 r. rozpoczął studia we wrocławskiej PWSSP (obecnie ASP). W 1953 r. uzyskał absolutorium. W latach 1972-73 pracował na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby macierzystej uczelni, ale zrezygnował z pracy, ponieważ proponowany przez niego program studiów nie został przyjęty przez władze szkolne. Przez wiele lat był nauczycielem plastyki w jednym z wrocławskich liceów.

Od 1961 r. był uczestnikiem Grupy Wrocławskiej. Brał udział w wielu wydarzeniach kluczowych dla polskiej sztuki lat 60., m.in. w wystawach organizowanych w ramach Sympozjów Złotego Grona w Zielonej Górze, Plenerach w Osiekach (od 1964), Biennale Form Przestrzennych (od 1965) i w Sympozjum Plastycznym Wrocław ’70. W 1972 r. przystąpił do zainicjowanej przez Jarosława Kozłowskiego i Andrzeja Kostołowskiego akcji NET. Pierwsza wystawa Rosołowicza „Kwiaty i groteski” miała miejsce we wrocławskiej Kawiarni Artystycznej w 1960 r. Retrospektywna wystawa Rosołowicza miała miejsce w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (1994/95).

“ […] facing imminent disaster one should realize that if it does come to pass, it will be the terminal aftermath of our purposeful activity. We need to remember that the situation in which we live is a consequence of our purposeful activity, that the latter is incomplete since it has ultimately confronted us with a real possibility of self-annihilation.”

Today, exactly six decades after the publication of Theory of the Function of Form (1962), one of the most important texts by Jerzy Rosołowicz (1928–1982), these words sound almost like a prophecy – a prophecy which, unfortunately, is coming true before our eyes. Environmental disasters and armed conflicts are intensifying and changing the reality to which we have become accustomed over the last few decades. In the face of this new situation of growing anxiety, can art still offer humanity a solution that will save us?

Practically throughout his entire artistic life, Jerzy Rosołowicz searched for a means to neutralise the potential damage caused to the world by deliberate human action. He claimed that the goal of his art was to recognise the conflicts and contradictions accompanying human activity. This was intended as a major task and the very fact that the Wrocław-based artist undertook it explains to some extent why, despite his “quiet” personality, Rosołowicz exerted such special influence on post-war Polish art. In particular, he persistently posed questions about who the artist is or should be and the role of artistic practice in relation to the contemporary world, which, as a result of human activity, is inevitably heading towards annihilation.

The exhibition at Wrocław Contemporary Museum is an opportunity to look at all manifestations of Jerzy Rosołowicz’s creative practice, from his early works, such as the rarely analysed drawings, to Telehydrographics and Flowers – his most recent sketches made for specific persons. Although formally diverse, all of them are connected by the artist’s deep reflection on the fate of humanity and his concern for our future existence. We can approach Rosołowicz’s individual works as gifts that enable us to consider alternative ways of our individual and collective functioning.

Jerzy Rosołowicz (1928–1982) was one of the most important figures in Wrocław’s avant-garde milieu.

In 1948, he began his studies at the State Higher School of Fine Arts in Wrocław (now the E. Geppert Academy of Art and Design). He obtained his diploma in 1953. In 1972–73 he worked at the Faculty of Painting, Graphics and Sculpture of his alma mater, but resigned because the curriculum proposed by him was not accepted by the school authorities. For many years he taught art in one of the secondary schools in Wrocław.

He was a member of the Wrocław Group from 1961. He took part in many of the key events in the Polish art of the 1960s, including exhibitions organised as part of the Golden Grape Symposia in Zielona Góra, the open-air festivals in Osieki (from 1964), the Biennale of Spatial Forms (from 1965) and the Wrocław ‘70 Visual Arts Symposium. In 1972, he joined the NET action initiated by Jarosław Kozłowski and Andrzej Kostołowski. Rosołowicz’s first exhibition, Flowers and Grotesques, was held at the Art Café in Wrocław in 1960. A major retrospective exhibition of his oeuvre was organised by the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle in Warsaw in 1994/95.

 

 

 

 

 

***

Fotorelacja z wernisażu wystawy „Jerzy Rosołowicz. Alchemik / Alchemist”

***

Audycja Maćka Przestalskiego w Radio Wrocław Kultura DAB+Sztuki wizualne, w której kuratorka Marika Kuźmicz i Aleksandra Książek opowiedziały o wystawie Jerzy Rosołowicz. Alchemik / AlchemistSłuchaj

***

 

Reportaż Alicji Kielan z wystawy Jerzy Rosołowicz. Alchemik

Odsłuchaj treść artykułu
Array ( [post_type] => post [posts_per_page] => 8 [post_status] => publish [orderby] => Array ( [meta_value_num] => DESC [date] => DESC ) [meta_key] => sticky_post [ignore_sticky_posts] => 1 [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => category [field] => term_id [terms] => Array ( [0] => 470 ) [operator] => NOT IN ) ) [category__in] => Array ( [0] => 15 ) [category__not_in] => Array ( [0] => 470 ) )

AKTUALNOŚCI

Dodano: 07.06.2024 06:00

59. Międzynarodowy Festiwal Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju

Kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju. Jak co roku, oferujemy bogaty program koncertów znakomitych artystów muzyki klasycznej zarówno z Polski, jak i z zagranicy! pokaż więcej »

Dodano: 07.06.2024 05:00

ostatńx poetx. pśę$wińo | premiera

Eksperymentalny projekt teatralny, podejmujący kwestię wspólnoty międzygatunkowej i bezprzemocowej równości/ różnorodności wobec wyzysku i skrajnej eksploatacji planety oraz wolności wobec pojęć płci, granicy, narodu, własności. pokaż więcej »

Dodano: 07.06.2024 04:00

Festiwal Performansu „(nie) Obecność”

Festiwal Performansu „(nie) Obecność”, to wielowymiarowe, międzynarodowe wydarzenie otwierające przestrzeń dla różnorodnych stylów artystycznych i tematów społecznych . Pierwsza odsłona projektu już 20-21 czerwca w Görlitz. pokaż więcej »

Dodano: 14.06.2024 13:52

Fotorelacja z 59. Międzynarodowego Festiwalu Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju

Fotorelacje z koncertów i wydarzeń w ramach tegorocznej edycji Festiwalu Henryka Wieniawskiego. pokaż więcej »

Dodano: 07.06.2024 07:00

Koncerty chóru chłopięcego z NFM w Batumi | Polsko-Gruziński Festiwal Kultury

W dniach 12-19 czerwca, w ramach Polsko-Gruzińskiego Festiwalu Kultury, odbędzie się wyjazd chóru chłopięcego z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu do Batumi (Gruzja). Chór wystąpi tam podczas dwóch koncertów –16 i 17 czerwca – oraz weźmie udział w warsztatach wokalnych. pokaż więcej »

Dodano: 07.06.2024 05:00

Konferencja Góry Zarządzania 2024

Góry Zarządzania - II Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna ma na celu zintegrowanie środowiska naukowego i biznesowego oraz stworzenie platformy do formowania interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Wydarzenie jest otwarte dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów, przedstawicieli kół naukowych i instytucji otoczenia biznesu. pokaż więcej »

Dodano: 07.06.2024 05:00

RYTUAŁ – NAPIĘCIE ! – edycja XXI

Od 14 do 16 czerwca we Wrocławiu odbędzie się festiwal sztuki „Rytuał”, podczas którego prezentowane będą różne formy artystycznej kreacji: wideoart, animacja komputerowa, dokument, muzyka elektroniczna, instalacja, performance. pokaż więcej »

Dodano: 07.06.2024 04:30

Letnie spotkania cyrkowo-kuglarskie

W czerwcu w Parku Lesława Węgrzynowskiego na Przedmieściu Świdnickim odbędzie się cykl 4 artystycznych pikników rodzinnych, podczas których dowiemy się czym jest cyrk współczesny i dlaczego występują w nim tylko ludzie, a nie zwierzęta. pokaż więcej »

Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)