Teksty / Authors:

Mirosław Jasiński, Mariusz Łabiński, Marek Łapiński, Dorota Miłkowska, Andrzej Saj, Przemysław Wiatr, Arkadiusz Wichniak, Igor Wójcik

Zdjęcia / Photos:

Krzysztof Saj, Stanisław Sielicki, Zygmunt Trylański

Projekt wydawnictwa / Graphic design:

abe@abe-studio.pl

_______

ISBN 978-83-929493-1-2
Format: 20 x 29,5 cm | liczba stron: 88 | oprawa: miękka
Język: polski, czeski, słowacki

Projekt jest współfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej w ramach konkursu "Wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2009". / The project is co-financed by the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland as part of the competition "Supporting the development of Polish-Czech relations 2009".

Udostępnij:

Dodano:

26.10.2009 09:15

Katalog 2009 | EKOGLASS Festiwal

Katalog podsumowujący EKOGLASS Festiwal, które zostały zrealizowane przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu w dniach 3-11 lipca 2009 roku. Jest to kontynuacja tradycji festiwalu e-Glass odbywającego się od 2008 roku, unikatowego w skali kraju przedsięwzięcia, którego ideą jest wymiana doświadczeń w dziedzinie sztuki i wzornictwa szkła, wdrażanie innowacyjnych i odtwarzanie starych, często zapomnianych, technik formowania szkła na gorąco, edukacja artystyczna, twórcze podejście do materii szkła oraz jego popularyzacja.

W przedsięwzięciu udział wzięli artyści, hutnicy i technologowie szkła w składzie:
Artyści z Polski: Małgorzata Dajewska, Mariusz Łabiński, Beata Damian-Speruda, Marzena Krzemińska, Igor Wójcik, Maciej Zaborski, Karolina Spiak
Artyści z Czech: Jakub Berdych, Andrej Nemeth, Oldřich Plíva, Jiří Šuhájek
Artyści ze Słowacji: Patrik Illo, Martin Muranica

Katalog zawiera teksty Marka Łapińskiego, Arkadiusza Wichniaka, Przemysława Wiatera, Igora Wójcika, Doroty Miłkowskiej, Mirosława Jasińskiego, Andrzeja Saja biogramy artystów i studentów. Większą cześć publikacji stanowią fotografie dokumentujące warsztaty i reprodukcje prac, które powstały w trakcie realizacji projektu.


A catalogue summarising the EKOGLASS Festival, which was organized by the Culture and Arts Centre in Wrocław between 3-11 July 2009. It is a continuation of the tradition of the e-Glass Festival, which has been held since 2008, a unique project in Poland whose idea is to exchange experience in the field of glass art and design, to implement innovative and recreate old, often forgotten, techniques of hot glass forming, artistic education, creative approach to the matter of glass and its popularisation.

The project involved artists, glassworkers and glass technologists comprising:
Artists from Poland: Małgorzata Dajewska, Mariusz Łabiński, Beata Damian-Speruda, Marzena Krzemińska, Igor Wójcik, Maciej Zaborski, Karolina Spiak
Artists from the Czech Republic: Jakub Berdych, Andrej Nemeth, Oldřich Plíva, Jiří Šuhájek
Artists from Slovakia: Patrik Illo, Martin Muranica

The catalogue contains texts by Marek Łapiński, Arkadiusz Wichniak, Przemysław Wiater, Igor Wójcik, Dorota Miłkowska, Mirosław Jasiński, Andrzej Saja and biographical notes on the artists and students. The bulk of the publication consists of photographs documenting the workshops and reproductions of works created during the project.

AKTUALNOŚCI

Dodano: 02.12.2022 03:30

„Technologia nie znosi ambicji”
Lucjan Demidowski / Piotr Zugaj

Do 19 lutego trwa wystawa "Technologia nie znosi ambicji", która prezentuje prace Lucjana Demidowskiego i Piotra Zugaja. Kuratorem wystawy jest Paweł Bąkowski. pokaż więcej »

Dodano: 01.12.2022 08:00

NIE/ DOSKONAŁY BŁĄD, wystawa ,,75 Lat ZPAF 1947- 2022″

Czy błąd może być źródłem inspiracją w sztuce fotografii? Czy zjawiska następujące w sposób niekontrolowany mogą wywoływać ciekawe, niepowtarzalne inspiracje?... W dniach 1 grudnia 2022 - 12 lutego 2023 odbywa się wystawa Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików w MWW. pokaż więcej »

Dodano: 25.01.2023 08:00

XX Ogólnopolski Koncert Charytatywny na rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie

28 i 29 stycznia 2023 roku Syców będzie świętował jubileuszową XX-tą edycję Ogólnopolskiego Koncertu Charytatywnego na rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie. W tym roku myślimy szczególnie o Polakach i Poloniach, które mieszkają na Ukrainie, podkreślając aktualne potrzeby. pokaż więcej »

Dodano: 25.01.2023 07:00

XI KONCERT CHARYTATYWNY Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

Już po raz 12 odbędzie się wyjątkowy Koncert Charytatywny z udziałem gwiazd polskiej sceny kabaretowej i muzycznej, z którego całkowity dochód przeznaczony zostanie na pomoc podopiecznym Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Na to wyjątkowe wydarzenie zapraszamy 29 stycznia 2023 do Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia we Wrocławiu. pokaż więcej »

Dodano: 25.01.2023 06:00

Szkolenia z bezpieczeństwa wydarzeń o charakterze publicznym: Organizuj i śpij spokojnie. Bezpieczeństwo wydarzeń o charakterze publicznym

Dolnośląskie Laboratorium Kultury organizuje 2 lutego br. szkolenie o tym, jak zarządzać bezpieczeństwem wydarzeń i imprez kulturalnych. Informujemy, że nabór chętnych do udziału w szkoleniu został zamknięty. pokaż więcej »

Dodano: 25.01.2023 05:00

Szkolenia z bezpieczeństwa wydarzeń o charakterze publicznym: Dokumentacja na imprezę – to wcale nie jest tak skomplikowane, jak się wydaje!

Dolnośląskie Laboratorium Kultury organizuje 3 lutego br. szkolenie dotyczące tworzenia dokumentacji na imprezy kulturalne w kontekście bezpieczeństwa i imprez masowych. Informujemy, że nabór chętnych do udziału w szkoleniu został zamknięty. pokaż więcej »

Dodano: 25.01.2023 03:00

Wystawa pofestiwalowa State of Glass. Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu 2022

Zapraszamy na kolejną wystawę podsumowującą jedną z najbardziej spektakularnych imprez, poświęconych w całości projektowaniu i tworzeniu szklanych dzieł sztuki. W ramach „State of Glass” w Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno zobaczymy prace artystów i studentów, które powstały w lipcu 2022 roku w ramach projektu o tej samej nazwie. Celem projektu „State of Glass. Dolnośląskie Warsztaty i […] pokaż więcej »

Dodano: 25.01.2023 02:00

Alex Urban. She Devil

Zapraszamy na wystawę artystki Alex Urban SHE DEVIL, która odbędzie się w dniach 10 lutego -16 kwietnia 2023 w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA. Alex Urban swoją opowieścią o kobietach usiłuje odczarować złogi fallocentrycznej, zanurzonej w religii kultury i aberracyjne odarcie ich z powagi i właściwej im roli. pokaż więcej »

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)