Redaktorzy merytoryczni / Factual editors:

Igor Wójcik, Mariusz Łabiński, Agnieszka Twardowska

Projekt graficzny i skład katalogu / Design and typesetting of the catalogue:

Justyna Fedec

Zdjęcia / Photographs:

Peter Ďuriš, Arkadiusz Podstawka, Krzysztof Saj, Stanisław Sielicki, Zygmunt Trylański, mgr. art. Petra Vrbiková, Igor Wójcik

Tłumaczenia / Translations:

Helena Jankowska - j. czeski
Milica Urbániková - j. słowacki
Wiktor Garliński - j. angielski

Korekta / Proofreading:

Katarzyna Kuzborska - j. polski
Paed Dr. Dana Barančiková - j. słowacki
Pavla Foglová - j. czeski

Projekt logo Ekoglass / Ekoglass logo design:

Mariusz Łabiński (w logo wykorzystany projekt kieliszka Agaty Wiejak) / (Agata Wiejak's glass design was used in the logo)

______

ISBN 978-83-929493-7-4
Format: 21 x 29,5 cm | liczba stron: 120 | oprawa: miękka
Język: polski, angielski, czeski, słowacki

Projekt jest dofinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszechradzkiego / The Project has been subsidized by the International Visegrad Fund.

Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. / The project has been subsidized by the Local Government of the Lower Silesian Voivodeship.

Udostępnij:

Dodano:

26.10.2010 10:56

Katalog 2010 | Ekoglass Festiwal. III Plener i Sympozjum Szkła Artystycznego

Katalog podsumowujący Ekoglass Festiwal. III Plener i Sympozjum Szkła Artystycznego, które zostały zrealizowane przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu w dniach 5-18 lipca 2010 roku. Jest to kontynuacja tradycji festiwali e-Glass odbywających się od 2008 roku, unikatowego w skali kraju przedsięwzięcia, którego ideą jest wymiana doświadczeń w dziedzinie sztuki i wzornictwa szkła, wdrażanie innowacyjnych i odtwarzanie starych, często zapomnianych, technik formowania szkła na gorąco, edukacja artystyczna, twórcze podejście do materii szkła oraz jego popularyzacja.

Więcej o wydarzeniu: LINK

W artystyczno-edukacyjnym przedsięwzięciu udział wzięli artyści, hutnicy i technologowie szkła w składzie:
Artyści: Jakub Berdych (CZ), Beata Damian-Speruda (PL), Peter Ďuriš (SK), Rafał Kaufhold (PL), Marzena Krzemińska (PL), Mariusz Łabiński (PL), Andrej Nemeth (CZ), Martina Paljesková Pišková (SK), Oldřich Plíva (CZ), dr Marta Sienkiewicz (PL), Jiří Šuhájek (CZ),  Igor Wójcik (PL)
Mistrzowie hutniczy: Zbigniew Błażewicz (PL), Petr Červený (CZ), Michal Janecky (CZ), Piotr Kukła (PL), Henryk Łubkowski (PL), Ryszard Majer (PL), Martin Štefánek (CZ), Jiří Štencl (CZ), Lucjan Tutaj (PL)

Katalog zawiera teksty Igora Wójcika i Doroty Miłkowskiej, biogramy artystów i studentów. Większą cześć publikacji stanowią fotografie dokumentujące warsztaty i reprodukcje prac, które powstały w trakcie realizacji projektu.


A catalogue summarising the Ekoglass Festival. III Art Glass Plein-Air and Symposium, which was realised by the Centre for Culture and Art in Wrocław from 5 to 18 July 2010. It is a continuation of the tradition of the e-Glass festivals held since 2008, a unique project on a national scale, the idea of which is to exchange experience in the field of glass art and design, to implement innovative and recreate old, often forgotten, techniques of hot glass forming, artistic education, creative approach to the matter of glass and its popularisation.

The art and educational event was attended by artists, glassworkers and glass technologists in the line-up:
Artists: Jakub Berdych (CZ), Beata Damian-Speruda (PL), Peter Ďuriš (SK), Rafał Kaufhold (PL), Marzena Krzemińska (PL), Mariusz Łabiński (PL), Andrej Nemeth (CZ), Martina Paljesková Pišková (SK), Oldřich Plíva (CZ), Dr Marta Sienkiewicz (PL), Jiří Šuhájek (CZ), Igor Wójcik (PL)
Glassworking masters: Zbigniew Błażewicz (PL), Petr Červený (CZ), Michal Janecky (CZ), Piotr Kukła (PL), Henryk Łubkowski (PL), Ryszard Majer (PL), Martin Štefánek (CZ), Jiří Štencl (CZ), Lucjan Tutaj (PL)

The catalogue contains texts by Igor Wójcik and Dorota Miłkowska, as well as biographies of the artists and students. The bulk of the publication consists of photographs documenting the workshops and reproductions of works created during the project.

AKTUALNOŚCI

Dodano: 02.12.2022 03:30

„Technologia nie znosi ambicji”
Lucjan Demidowski / Piotr Zugaj

Do 19 lutego trwa wystawa "Technologia nie znosi ambicji", która prezentuje prace Lucjana Demidowskiego i Piotra Zugaja. Kuratorem wystawy jest Paweł Bąkowski. pokaż więcej »

Dodano: 01.12.2022 08:00

NIE/ DOSKONAŁY BŁĄD, wystawa ,,75 Lat ZPAF 1947- 2022″

Czy błąd może być źródłem inspiracją w sztuce fotografii? Czy zjawiska następujące w sposób niekontrolowany mogą wywoływać ciekawe, niepowtarzalne inspiracje?... W dniach 1 grudnia 2022 - 12 lutego 2023 odbywa się wystawa Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików w MWW. pokaż więcej »

Dodano: 25.01.2023 08:00

XX Ogólnopolski Koncert Charytatywny na rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie

28 i 29 stycznia 2023 roku Syców będzie świętował jubileuszową XX-tą edycję Ogólnopolskiego Koncertu Charytatywnego na rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie. W tym roku myślimy szczególnie o Polakach i Poloniach, które mieszkają na Ukrainie, podkreślając aktualne potrzeby. pokaż więcej »

Dodano: 25.01.2023 07:00

XI KONCERT CHARYTATYWNY Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

Już po raz 12 odbędzie się wyjątkowy Koncert Charytatywny z udziałem gwiazd polskiej sceny kabaretowej i muzycznej, z którego całkowity dochód przeznaczony zostanie na pomoc podopiecznym Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Na to wyjątkowe wydarzenie zapraszamy 29 stycznia 2023 do Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia we Wrocławiu. pokaż więcej »

Dodano: 25.01.2023 06:00

Szkolenia z bezpieczeństwa wydarzeń o charakterze publicznym: Organizuj i śpij spokojnie. Bezpieczeństwo wydarzeń o charakterze publicznym

Dolnośląskie Laboratorium Kultury organizuje 2 lutego br. szkolenie o tym, jak zarządzać bezpieczeństwem wydarzeń i imprez kulturalnych. Informujemy, że nabór chętnych do udziału w szkoleniu został zamknięty. pokaż więcej »

Dodano: 25.01.2023 05:00

Szkolenia z bezpieczeństwa wydarzeń o charakterze publicznym: Dokumentacja na imprezę – to wcale nie jest tak skomplikowane, jak się wydaje!

Dolnośląskie Laboratorium Kultury organizuje 3 lutego br. szkolenie dotyczące tworzenia dokumentacji na imprezy kulturalne w kontekście bezpieczeństwa i imprez masowych. Informujemy, że nabór chętnych do udziału w szkoleniu został zamknięty. pokaż więcej »

Dodano: 25.01.2023 03:00

Wystawa pofestiwalowa State of Glass. Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu 2022

Zapraszamy na kolejną wystawę podsumowującą jedną z najbardziej spektakularnych imprez, poświęconych w całości projektowaniu i tworzeniu szklanych dzieł sztuki. W ramach „State of Glass” w Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno zobaczymy prace artystów i studentów, które powstały w lipcu 2022 roku w ramach projektu o tej samej nazwie. Celem projektu „State of Glass. Dolnośląskie Warsztaty i […] pokaż więcej »

Dodano: 25.01.2023 02:00

Alex Urban. She Devil

Zapraszamy na wystawę artystki Alex Urban SHE DEVIL, która odbędzie się w dniach 10 lutego -16 kwietnia 2023 w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA. Alex Urban swoją opowieścią o kobietach usiłuje odczarować złogi fallocentrycznej, zanurzonej w religii kultury i aberracyjne odarcie ich z powagi i właściwej im roli. pokaż więcej »

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)