zastępca dyrektora Olga Chrebor


Olga Chrebor

ur. 1981

Menedżerka kultury, kuratorka, producentka, inicjatorka, tłumaczka, publicystka, pomysłodawczyni i dyrektorka szeregu festiwali oraz cyklicznych wydarzeń literackich,  muzycznych i interdyscyplinarnych, m. in. takich jak: Jazz Bez (ukraińsko-polski festiwal jazzowy), Miesiąc Spotkań Autorskich (czesko-słowacko-ukraińsko-polski festiwal literacki), Cyrkowy Festiwal Podwórkowy CYRKOPOLE (festiwal nowego cyrku), Kalejdoskop Kultur (festiwal mniejszości narodowych i etnicznych); Feminatywa Polsko-Ukraińska (literacko-feministyczny festiwal kobiecy); Miesiąc Lwowski w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław.


Fot. Jerzy Wypych

Promotorka dialogu międzykulturowego, praw człowieka i międzynarodowej współpracy rozwojowej; specjalizuje się w projektach międzynarodowych z zakresu dyplomacji kulturalnej. Od blisko 20 lat związana zawodowo z dolnośląskim sektorem pozarządowym oraz instytucjami kultury, ze szczególnym uwzględnieniem tych zajmujących się partnerstwem z Europą Wschodnią i aktywnymi w sferze dyplomacji publicznej. Specjalizuje się w projektach międzynarodowych zarówno z zakresu ochrony praw człowieka i upowszechniania procesów demokratycznych (rozwijanie partnerstw pozarządowych i publicznych, polityki regionalne i lokalne, dobre rządzenie i profesjonalny urząd, polityka migracyjna, pomoc rozwojowa i pomoc humanitarna – w szczególności działania na rzecz ofiar konfliktu zbrojnego w Ukrainie), jak i w budowaniu partnerstw kulturalnych, zagadnieniach z zakresu kultury materialnej i niematerialnej dziedzictwa UNESCO, rozwijaniu międzynarodowego dialogu kulturalnego oraz promocji regionalnych i narodowych marek.

Od 2014 do chwili obecnej: Prezeska Fundacji Kalejdoskop Kultur
Od 2019 do chwili obecnej: Pełnomocniczka Prezydenta Wrocławia ds. mieszkańców ukraińskiego pochodzenia
Od 2019 do chwili obecnej: Członkini Wrocławskiej Rady ds. Równego Traktowania
2022-2023 Dyrektorka Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
2016-2022 Kierowniczka Centrum Biblioteczno-Kulturalnego FAMA
2012-2015 Koordynatorka i producentka projektów kulturalnych (zatrudniona w Fundacji TransKultura / Centrum Kultury AGORA / Stowarzyszeniu Kultury Teatralnej Pieśń Kozła.)
2008-2012 Wykładowczyni Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Ukrainistyki.
2005-2008 Koordynatorka samorządowego programu współpracy miast partnerskich Wrocław-Lwów w Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego

Jest absolwentką Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego (2000-2005, mgr stosunków międzynarodowych w zakresie wschodnim, Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (2004-2007 licencjat filologii ukraińskiej) oraz studiów podyplomowych MBA in Community Management (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/Krakowska Szkoła Biznesu)

Za swoją działalność doceniona:
♦ dwukrotnie odznaczeniami państwowymi: Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz polsko-ukraińskiego dialogu
♦ nominacją do tytułu Wrocławianki Roku 2021
♦statuetką Emocji Radia Wrocław Kultura (pierwsze miejsce dla Miesiąca Lwowskiego za najciekawsze wydarzenie kulturalne roku 2016)

Kontakt:
tel. 71 344 28 64 (sekretariat)
fax. 71 370 02 23 (sekretariat)
e-mail: sekretariat@okis.pl

Odsłuchaj treść artykułu
Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)