Udostępnij:

Dodano:

06.01.2018 15:09

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE: „Bądźmy Rodziną” Polsko- Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej 2017

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE: Polsko- Czeski Rok Kulturalny 2017

 

PEŁNA NAZWA ZADANIA: Polsko- Czeski Rok Kulturalny 2017.

XXVIII Polsko- Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”.

PROMOCJA WYDARZENIA I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

– informacja bezpośrednia podczas inauguracji poszczególnych wydarzeń o wsparciu imprezy ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego, a także objęciu imprezy patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego

– logotypy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz zintegrowane logo OKiS, a także informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na drukach towarzyszących – plakatach, programach, teczkach okolicznościowych

– informacja o projekcie na stronach www organizatorów oraz w lokalnych mediach

UCZESTNICY:  ok 12 000

W 2017 roku łącznie zorganizowano 120, różnorodnych wydarzeń społ.- kulturalnych, które zostały przeprowadzone w okresie od 04 kwietnia 2017 r. do 22 grudnia  2017 roku, w 44 miejscowościach  w Polsce i w Czechach.

W projekcie łącznie wzięło udział  ponad 12 tysięcy uczestników z Polski, Czech, ale także z Ukrainy, Białorusi, Niemiec, a nawet z Gruzji,  bowiem głównym celem,  który przyświeca organizatorom jest integracja europejska ludzi i współpraca  ponad granicami, w myśl hasła Bądźmy Rodziną.

PRZEBIEG IMPREZY ORAZ MIEJSCE I TERMIN WYDARZENIA:


XXVIII Polsko-Czeskie  Dni  Kultury  Chrześcijańskiej trwały od miesiąca kwietnia do grudnia 2017 roku. Poprzedziła je Inauguracja Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego w Świdnicy w dniu 4 kwietnia, podczas której odbyła się msza święta i otwarcie wystawy „Polsko- Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej”  w katedrze Św. Stanisława i Wacława,  koncert  młodych artystów Studia Katharsis oraz spotkanie organizatorów Dni. Uroczysta Inauguracja miała miejsce w Niemczy w dn. 18 czerwca, a zakończenie w Letohradzie 22 października. Letohrad to miasto partnerskie Niemczy, z  tej okazji w obydwu miastach otwarto stacje Międzynarodowego Szlaku Św. Wojciecha.

Honorowy Patronat na Dniami objęli:  J.E m. Ks. Kard. Dominik Duka – Prymas Czech i Moraw ,

J.E. Ks. .Bp  Ignacy Dec, J. E. Grażyna Bernatowicz –ambasador RP w Pradze, J. E. Jakub Karfik- Ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie, Arkadiusz Ignasiak – Konsul Honorowy Republiki Czeskiej we Wrocławiu, Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, dr Paweł Wróblewski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Patronat medialny nad dniami  sprawowali: Tygodnik Katolicki Niedziela, Radio Rodzina we Wrocławiu, Tygodnik Gość Niedzielny, Gazeta Noworudzka, Gazeta Kłodzka, Gazeta Ząbkowicka, portale Kłodzko 24.eu i NowaRuda24.pl.

Dni odbywały się w 33 miejscowościach po stronie polskiej i 10 po czeskiej. Najaktywniejsze ośrodki to: Bielawa, Krzeszów, Niemcza, Mieroszów,  Nowa Ruda, Pieszyce, Sokołowsko,  Wałbrzych, Ząbkowice, w Czechach;  Broumov, Letohrad, Neratov.  Pracom Komitetu Organizacyjnego przewodniczy od 28 lat Julian Golak z Nowej Rudy, który przez cały czas pracuje jako wolontariusz, na zasadach honorowych.

W sumie  w 2017 roku odbyło się ponad 120 różnego rodzaju imprez z udziałem Polaków i Czechów. W wielu akcjach wzięli udział także Niemcy, Ukraińcy i Białorusini, co jest niezwykle cenne, bowiem idea „Bądźmy Rodziną” rozszerza swoje działanie także na inne narody europejskie. Jak co roku najwięcej było spotkań integracyjnych różnych grup zawodowych i towarzyskich, organizowanych z okazji uroczystości kościelnych i świąt, np. Miłosierdzie istotą chrześcijańskiej doskonałości w Boguszowie -Starym Lesieńcu (5.10), Dzień św. Wacława w Broumovie (28.09), Spotkanie modlitewno- formacyjne w Prudniku (11.06), Dzień Patrona pogranicza św. Jana Nepomucena w  Ścinawce-Sarnach(21.05), Dni Poezji w Broumovie, konferencje i  spotkania nauczycieli oraz na zakończenie roku Międzynarodowe Spotkanie Wigilijne w Sokolcu (22.12).

Podczas dni obchodzono  też przypadające w tym roku rocznice:  40-lecie Karty 77, 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie, 750-lecie kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej, 65.lecie Szkoły Artystycznej w Broumovie. Rocznice uczczono wystawieniem 3 spektakli „Pastuszkowie Matki Bożej” w wykonaniu Ogólnopolskiego Teatru William-es w Dzierżoniowie, Starym Lesieńcu i Świebodzicach oraz koncertAMI  Cantata „Św. Jadwiga  Śląska” w  Świdnicy, Niemczy, Legnickim Polu, Wrocławiu i Krzeszowie. Organizatorzy Dni uczcili też Patrona trzech narodów bł. Ks .Gerharda Hirschfeldera wspólną uroczystością w  Kudowie-Zdroju Czermnej, gdzie znajduje się Jego sanktuarium(17.09.)

XXVIII Polsko- Czeskim Dniom Kultury Chrześcijańskiej  towarzyszyło też otwarcie stacji na międzynarodowym Szlaku św. Wojciecha w Niemczy, Kudowie-Zdroju, Kamieńcu Ząbkowickim, Letohradzie, które było połączone z wystawieniem spektaklu „Wojciechowe Ślady”  w wykonaniu artystów Ogólnopolskiego Teatru William-Es.  Podczas XXVIII Dni odbyło się 10 spektakli  i 30 koncertów, podczas których prezentowali się artyści i zespoły  z pogranicza polsko-czeskiego, a wśród nich chóry Stenavan z Broumova, Polsko-Czeski Chór „Amicitia” z Nowej Rudy i Broumova, Zespół Katharsis ze Świdnicy, „Familie Cantorum” z Letohradu. Odbył się też w Wałbrzychu Przegląd Małych Teatrów  klas szkolnych I-III.  Tegoroczny Międzynarodowy  Przegląd Chórów w Pieszycach w dn.15.10. zgromadził 9 chórów z blisko 200 uczestnikami. Pokazał, że uczestniczące w nim od lat chóry śpiewają coraz lepiej, a towarzyszy im atmosfera podniosłości i braterstwa muzycznego.

Jak co roku w programie imprezy nie zabrakło pielgrzymek. Były to pielgrzymki do Gniezna (22-23.04), (26.08) i na Trójstyk (członkowie Civitas Christiana, do Częstochowy, na Śnieżkę(10.08), na Górę Chełmiec(23.09.).PTTK Ząbkowice Zorganizowało  Polsko-Czesko -Niemiecką Pielgrzymkę do Barda Śląskiego, Wędrówkę Szlakiem Św. Wojciecha po Republice Czeskiej (24.06.), Wędrówkę przez Góry Izerskie i  Góry Orlickie pod hasłem „Sudety czeskie mało znane”(17-20.08.), do Trzebnicy- z okazji 750-rocznicy kanonizacji Św. Jadwigi .Nie zabrakło też imprez sportowych i wspólnych wycieczek, do których tradycyjnie należą już Biegi Przełajowe w Sokołowsku, Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Szlakiem Gmin Książańskich”, „Złaz gwiaździsty w Niemczy, Marsz długodystansowy na Śnieżkę.

W czasie Dni zorganizowano plenery artystyczne: „Architektura i przyroda ziemi broumovskiej w Krinicach (13-21.05.),  10 wernisaży twórców pogranicza. Prezentowano również wystawę „Szlak do wolności” oraz „Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej”,  w Świdnicy, Pieszycach 13-22.05.), Broumovie, Polkowicach. Otwarciu wystaw i wernisaży towarzyszyły wykłady: Juliana Golaka „Działalność  SPCzS w latach 1981-2017”, „Św. Jan Nepomucen – patron pogranicza”, „Wspomnienia o zmarłych Polakach i Czechach”, Prof. Konrada Czaplińskiego „Szlak Św. Wojciecha z Pragi do Gdańska”’ Janiny Stoklasek- Michalak „Którędy do nieba? O katolickiej i protestanckiej drodze zbawienia, czyli kazanie o jezuickiej kazalnicy” oraz „O duszach sztuką uwiecznionych. Opowieść o kaplicy śmierci i pomnikach nagrobnych w kłodzkim kościele Jezuitów”-  wspólnie z Jackiem Gernatem.

Odbyły się też konkursy dla dzieci i młodzieży. Finał międzynarodowy Konkursu „Co wiesz o pograniczu polsko-czeskim?”; Szkoła Podstawowa w Ćervenym  Kostelcu (11.10). Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej Wielki finał dolnośląski odbył się 15.11. w Nowej Rudzie. Ponadto Szkoła Podstawowa w Sokołowsku zorganizowała konkurs  „Św. Wojciech.  Patron ewangelizacji Polski i Czech” a biblioteka w Pieszycach  „Wielkie poezjowanie”.

Podczas tegorocznej akcji  zorganizowano kilka ważnych konferencji;  Polsko- czeska  konferencja „Tolerancja i wolność na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich – Wczoraj, dzisiaj , jutro w Broumovie. W dniu 10.06. w  nowym centrum kongresowym w Broumovie podsumowano działania społeczne w ramach  „dyplomacji obywatelskiej” od 1990 roku. W czasie tej konferencji zaplanowano także nowe polsko- czeskie akcje społeczno-kulturalne, które przyczynią się do wzmocnienia relacji polsko- czeskich oraz międzynarodowej solidarności w myśl  hasła „Bądźmy rodziną”,  to hasło jest także celem,  do którego wytrwale dążą organizatorzy.

Konferencja „Możliwości  rozwijania współpracy edukacyjnej szkół na pograniczu polsko-czeskim” odbyła się 23.10. w Nowej Rudzie, z udziałem nauczycieli polskich i czeskich z kilkunastu miast oraz profesorów z Uniwersytetu Zielonogórskiego i Państwowego Uniwersytetu w Kijowie. Potwierdziła ona aktywny udział środowisk edukacyjnych w rozwoju współpracy polsko-czeskiej.

W Polkowicach miała też  miejsce ciekawa konferencja „Społeczności lokalne. Rozwój lokalny w perspektywie społeczno-kulturowej, w czasie której Julian Golak przedstawił bardzo bogaty (dotychczasowy) „dorobek” różnorodnych akcji społeczno- kulturalnych organizowanych spontanicznie przez mieszkańców na pograniczu polsko- czeskim. Tej konferencji towarzyszyła także wystawa pn. „Polsko- Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej 1990- 2017”

Z okazji  zakończenia drugiego etapu prac konserwatorskich gotyckiego nagrobka Arnoszta z Pardubic,  w kłodzkim kościele oo. Jezuitów odbyła się polsko-czeska konferencja,  podsumowująca dotychczasowe prace renowacyjne.  Zadanie realizowane jest ze środków finansowych przyznanych przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Prace  prowadzili konserwatorzy z Uniwersytetu w Pardubicach, z katedry renowacji zabytków w Litomyślu. Prace (z powodzeniem) były  realizowane już  od trzech lat,  przy współpracy parafii i Polsko- Czeskiego Towarzystwa Naukowego.

W czasie konferencji Julian Golak zaproponował także kontynuowanie tego zadania w 2018 roku. Arnoszt z Pardubic, który w sposób niezwykły zapisał się w historii Czech i Ziemi Kłodzkiej jest pochowany w kłodzkiej farze. Jest ciągle  postacią, która także po 650 latach od jego śmierci wzbudza podziw i zainteresowanie.

Organizatorzy Polsko- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej przyznają corocznie jednej zasłużonej Osobie  (już od czterech lat) nagrodę honorową im. Arnoszta z Pardubic. Do tej pory tą nagrodę  honorową wręczono „za wybitne  osiągnięcia w działalności na rzecz porozumienia i współpracy międzynarodowej w duchu wzajemnego bratania się narodów „Bądźmy Rodziną”  laureatom z Polski, Czech, Ukrainy i Niemiec.

W 2017 roku łącznie zorganizowano 120 różnorodnych wydarzeń społ.- kulturalnych, które zostały przeprowadzone w okresie od 04. 04. 2017 r. do 22. 12. 2017 roku, w 44 miejscowościach  w Polsce i w Czechach.

W ww. imprezach łącznie wzięło udział  ponad 12, tys. uczestników z Polski, Czech, ale także z Ukrainy, Białorusi, Niemiec, a nawet z Gruzji,  bowiem głównym celem,  który przyświeca organizatorom jest integracja europejska ludzi i współpraca  ponad granicami, w myśl hasła Bądźmy Rodziną.

Świdnica, 04 kwietnia 2017r.

Uroczysta Inauguracja Polsko- Czeskiego Roku Kulturalnego-2017.

Uczestniczyło ok. 300 osób.

4 kwietnia  2017 roku mszą świętą pod przewodnictwem J.E.ks.bp Igncego Deca w katedrze św. Stanisława i Wacława w Świdnicy uroczyście zainaugurowano Polsko-Czeski Rok Kulturalny 2017.

Po uroczystej mszy świętej wszyscy uczestnicy tego spotkania przeszli do świdnickiego teatru miejskiego, gdzie obecni byli: Beata Moskal – Słaniewska – prezydent miasta Świdnica, Jakub Karfik – ambasador Republiki Czeskiej, Arkadiusz Ignasiak- Konsul Republiki Czeskiej we Wrocławiu, Senator RP Wiesław Kilian, Julian Golak- Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, Tadeusz Samborski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, starosta powiatu świdnickiego Piotr Fiedorowicz, Krzysztof Maj, dyrektor Europejskiej Stolicy Kultury, Wrocław-2016, kapłani, wójtowie i burmistrzowie miast.

Po oficjalnym przywitaniu gości, głos zabrała prezydent Świdnicy Beata Moskal – Słaniewska. Przypomniała, że nic by się nie wydarzyło bez jednej ważnej kobiety – Dobrawy, małżonki pierwszego polskiego księcia Mieszka I. Powiedziała też: „Nie możemy zapominać, jak znaczącą rolę w historii odegrała ta kobieta. Niestety nie wiemy, ile lat miała Dobrawa, kiedy w 965 roku przyjechała do Polski, aby wyjść za mąż za Mieszka I. Było to małżeństwo zawarte z powodów czysto politycznych, ale miało jeden bardzo ważny aspekt. Dobrawa postawiła podstawowy warunek – mogę wyjść za mąż za polskiego księcia, ale musi być chrześcijaninem. I tak się też stało. Nie tylko Mieszko I ochrzcił się, a po nim całe nasze państwo. Mieszko i Dobrawa stanęli na czele bardzo znanego rodu, który wbudował Polskę i doprowadził do jej świetności. Dobrawa była pierwszą kobietą, kóra zapoczątkowała społeczną współpracę kulturalną pomiędzy Czechami i Polską. Kiedy dziś ja jako Polka, po ponad tysiącu lat zastanawiałam się nad tym, co powinnam dziś powiedzieć, pomyślałam o wszystkich tych postaciach czeskiej kultury, które są mi osobiście bliskie. Kiedy myślę o malarzach, wspominam Gustava Klimta, o pisarzach – Milana Kunderę, którego książki były dla mnie wielkim objawieniem. Muszę też wspomnieć  Antonína

Dvořáka, którego muzyka wywołuje ogromną radość. Kiedy myślę o kościele, nie mogę zapomnieć o katedrze św. Vita w Pradze, gdzie w poprzednim roku zainaugurowaliśmy Rok Polsko-Czeskiej Kultury Chrześcijańskiej. A jeśli mówię o miastach, oczywiście nie mogę zapomnieć o Świdnicy, która jest tak bliska mojemu sercu. Ale zaraz za tym miastem, z różnych powodów osobistych i rodzinnych, jest Praga. Zawsze kiedy tam przyjeżdżamy, odkrywamy jej magię na nowo. Chciałam przez to pokazać, jak jesteśmy sobie bliscy, co wypływa z naszej podobnej mentalności, z naszego podobnego zmysłu i humoru. Nie można mówić o rzeczywistym partnerstwie, o rzeczywistej współpracy, jeśli nie znamy wzajemnie swojej kultury. Dlatego cenne są takie inicjatywy, jak ta kierowana przez Juliana Golaka. Staramy się brać z niego przykład. Utrzymujemy partnerskie kontakty z Trutnovem i Policami nad Metują. Nasza współpraca rozpoczęła się już w latach 80-tych, jeszcze przed okresem przemian. Utrzymujemy ją, rozwijamy i zrealizowaliśmy razem wiele wspaniałych projektów. Dodam, że komisja kultury miasta Świdnica już jutro pojedzie do naszych czeskich partnerów. Ważne jest, abyśmy się spotykali nie tylko na poziomie władz i urzędników, ale także zwykłych ludzi. My możemy inicjować różne działania, wymyślać je, ale jeśli te przyjacielskie kontakty nie powstaną na poziomie zwykłych ludzi, to z tej współpracy nic nie będzie. Dlatego bardzo się cieszę, że w naszej współpracy biorą udział także dzieci, młodzież, seniorzy, że będziemy się nawzajem poznawać. Pozostaje mi już tylko Państwa jeszcze raz przywitać i przypomnieć, że Świdnica jest miastem multikulturowym, gdzie przez wiele lat mieszały się wpływy polskie, czeskie i niemieckie, które pozostawiły nam to piękne dziedzictwo, o które staramy się dziś dbać. Panu Julianowi chciałabym podziękować za wybranie naszego miasta, za to, że tutaj mogło się odbyć tak ważne spotkanie“.

Następnie do uczestników przemówił Julian Golak, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, który powiedział: „Chciałbym podziękować Pani Prezydent miasta Świdnicy za te miłe słowa, które tutaj wygłosiła oraz podkreślić znaczenie Świdnicy dla naszego przedsięwzięcia. Dziękuję także Panu Ambasadorowi Jakubowi Karfikowi i Panu Marszałkowi. Jeszcze raz serdecznie witam wszystkich organizatorów życia kulturalnego na pograniczu. To właśnie dzięki Państwu ta impreza rozwija się już 28 lat.

Ponieważ Pani Prezydent poświęciła najwięcej miejsca kobietom, ja poświęcę go mężczyznom. Gdyby nie było św. Wojciecha, dziś nie moglibyśmy czcić jego męczeńskiej  śmierci. Dziś są tu obecni świadkowie, którzy byli na Inauguracji Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w Pradze, gdzie właśnie w Jego wspomnienie otworzony został Szlak św. Wojciecha. Jest to międzynarodowa edukacyjno-  kulturowa trasa, która będzie mieć ponad tysiąc kilometrów długości, którą powę- drujemy z Pragi aż do Gdańska. Na trasie zwiedzimy wiele ważnych miejsc dla naszej historii.

W Kłodzku zobaczymy grób Arnošta z Pardubic, który był pierwszym czeskim arcybiskupem, ale bardzo upodobał sobie Kłodzko. Dlatego cieszę się, że dziś tutaj mogą być z nami także przedstawiciele Kłodzka. Chciałbym Państwa jeszcze raz serdecznie powitać na tej uroczystości, szczególnie zwracam Państwa uwagę na jej dalszą część, gdzie będziemy wspólnie tworzyć pogram różnych tegorocznych akcji. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę“.

Ambasador Rep. Czeskiej  Jakub Karfik w swoim wystąpieniu pogratulował wszystkim organizatorom. Przypomniał, że: „ każde czeskie dziecko potrafi wymienić wśród żon Karola IV także Annę Świdnicką, córkę księcia świdnickiego Henryka i matkę Wacława IV. Świdnica jako część jej wiana była później związana z ziemią Korony Czeskiej i dzieliła z nią swoją historię aż do roku 1742. Ze Świdnicy przyjeżdżali do nas kupcy, rzemieślnicy, studenci. Mikołaj Ther i Jan Hofman byli wybitnymi profesorami Uniwersytetu Praskiego. Takich historii jest wiele. Świdnica dzieliła z  nami burzliwą europejską historię. Przeżywała okres rozkwitu, ale także wojen religijnych, w czasie których zniknęło z tego świata tysiące ludzkich istnień. Świdnica także nie uniknęła wojen religijnych, prześladowań innowierców. Po zakończeniu wojny 30-letniej został tu wybudowany Kościół Pokoju, umieszczony na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ten kościół o pięknej architekturze, jest symbolem przyjaźni, porozumienia i tolerancji. Został wybudowany z drzewa, co jest samo w sobie symbolem. Drzewo jest materiałem drogocennym, ale także kruchym i podlegającym łatwemu zniszczeniu. Podobnie kruche są także wartości, które ucieleśnia. Tak jak miasto Świdnica wzorowo dba o swój skarb, tak i my musimy dbać o wartości. Jeszcze raz chciałbym podziękować organizatorom za dzisiejsze zaproszenie i gratuluję wszystkim, którzy dziś otrzymają odznaczenie za swoją pracę na rzecz zbliżenia Polaków i Czechów. Z całego serca życzę Państwu dużo szczęścia i dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do realizacji tej pięknej idei.

Następnie Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusz Samborski wręczył odznaczenia osobom zasłużonym dla współpracy transgranicznej, wśród których znaleźli się obywatele Republiki Czeskiej: Helena Ogriščenkova i Rudolf Vogel z Artystycznej Szkoły Podstawowej w  Broumovie. Na uroczystej inauguracji Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego w Świdnicy miasto Broumov reprezentowali Zdeněk Streubel i dr Tibor Pindeš ze Stowarzyszenia Evropa Union oraz Petr Cirkl – przewodniczący komisji do spraw współpracy zagranicznej

Ścinawka Górna – zamek SARNY. Kaplica pw. Św. Jana Nepomucena

21 maja 2017 r.

Odsłonięcie „Tryptyku Kłodzkiego”, autorstwa Jarosława Radomskiego.

Koncert; pieśni maryjnych z okresu renesansu.

Uczestniczyło: 100 osób.

Niewątpliwie szczególną perłą jest zamek  Sarny (niem. S c h a r f e n e c k ) , p o ł o ż o n y na skalnym występie zbocza w dolinie rzeki Ścinawki pomiędzy Górami Sowimi a Stołowymi, którego wzniesienie datowane jest na 1590 r. Pałac należał do zamożnej rodziny hrabiów von Götzen, z której wywodziło się wielu Starostów Kłodzkich. Götzenowie doprowadzili Scharfeneck do rozkwitu, rozbudowując rezydencję, dobudowując pałac letni jak i w XVIII wieku Kaplicę św. Jana Nepomucena, bogato zdobioną polichromią.

Po roku 1945 pałac stał się własnością Skarbu Państwa, zabudowania przejęły Państwowe Gospodarstwa Rolne. Obiekt niszczał, a po likwidacji PGR popadł w całkowitą ruinę, grożąc zawaleniem. W 2010 r. o przejęcie Dworu Sarny starała się brytyjska fundacja Save Britain’s Heritage pod patronatem Karola, Księcia Walii, jednak nie doszło do tej transakcji.

W końcu 2013 r. obiekt kupiły osoby prywatne, które założyły Fundację Odbudowy Dworu Sarny. Obecnie trwają intensywne prace remontowe: odbudowano dach na XVII-wiecznym spichlerzu, w 2014 r. zabezpieczono pałac przed zawaleniem i rozpoczęto remont kordegardy oraz prace projektowe. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarezerwowało na rzecz Fundacji 400 tys. zł na ratunkowe prace konstrukcyjne w głównym budynku zespołu oraz 180 tys. zł na remont hełmu wieży. Jednocześnie dzięki darowiznom prywatnym trwa remont budynku bramnego, ukończono elewację, trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Pałac Sarny,  j e s t  także miejscem, gdzie organizowane są wydarzenia kulturalne. W lipcu 2015 r. odbyła się I Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzyki Dawnej, a w sierpniu 2015 r. zapoczątkowano cykl „Muzyka Dawna w Hrabstwie Kłodzkim” poprzez organizację koncertów Zespołu Męskiego Gregorianum. W lipcu 2016 r. odbyła się II Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzyki Dawnej oraz koncerty Arte dei Suonatori, jednej z najlepszych orkiestr barokowych w Europie.

21 maja 2017 w Kaplicy św. Jana Nepomucena zaprezentowany został w ramach Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej Tryptyk „Święci i Błogosławieni Ziemi Kłodzkiej” dłuta artysty rzeźbiarza Jarosława Radomskiego. Gotycka rzeźba składa się z siedmiu kwater, w ołtarzu głównym umieszczona jest postać św. Franciszka Ksawerego, patrona Kłodzka. Po Jego prawej stronie stoją bł. Gerhard Hirschfelder, św. Wacław i św. Melchior Grodzki, po lewej zaś św. Jerzy, biskup Arnošt z Pardubic i św. Jan Nepomucen. Autor dzieła mówi o swoim Tryptyku: „W obecnych czasach przejawiająca się dekadencja we wszystkich dziedzinach życia: duchowego, moralnego, materialnego, łamanie wszelkich zasad wartości wyższych skłoniły mnie i moją skromną twórczość do poszukiwań utraconych wartości. W burzliwej historii ziemi kłodzkiej odnalazłem prawdziwe ikony moralności i wszelkich cnót. Święci i błogosławieni mężowie, oddając swoje życie w imię wiary i swoich przekonań stali się solą tej ziemi. To odkrycie stało się dla mnie inspiracją do stworzenia tego dzieła”

Tryptyk ściśle nawiązuje do polsko – czesko – niemieckiej historii ziemi kłodzkiej i stanowi swoiste przesłanie do trzech narodów.

Kudowa- Czermna, 14 maja 2017 r.

Polsko- Czesko- Niemieckie uroczystości z okazji jubileuszu 80-lecia pracy duszpasterskiej ks. prałata Franza Junga z RFN. Wręczenie nagrody Honorowej im. Arnoszta z Pardubic.

Uroczyste otwarcie stacji „Czermna na międzynarodowym szlaku Św. Wojciecha”.

Uczestniczyło ok. 400, osób z Polski, Czech i Niemiec.

W niedzielę 14 maja  2017 r.  uroczyście otwarto pierwszą po stronie polskiej stację w Kudowie-Zdroju Czermnej. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele św. Bartłomieja Apostoła, sprawowaną przez księdza prałata Romualda Brudnowskiego, z udziałem księży z Niemiec. W wygłoszonej homilii przypomniał, że Święty przemierzał ten szlak w Czechach i w Polsce, by na końcu oddać życie za wiarę, a wiele lat po nim uczynił tak samo mocno związany z parafią w Czermnej bł. ks. Gerhard Hirschfelder. Zebrani na Eucharystii Polacy, Czesi i Niemcy mieli też okazję zobaczyć piękny spektakl pt. „Wojciechowe Ślady” w wykonaniu aktorów ogólnopolskiego Teatru William-ES z Wałbrzycha. Obecny na mszy świętej ks. prałat Franz Jung, który przybył do Kudowy- Zdroju, by wspólnie z polskimi i czeskimi przyjaciółmi obchodzić tu swoje 80.urodziny, został uhonorowany Nagrodą im. Arnosta z Pardubic za wybitne osiągnięcia na rzecz współpracy i pojednania naszych narodów. Po mszy świętej została odsłonięta i poświęcona ufundowana przez ks. Brudnowskiego tablica informacyjna. Wiernym towarzyszyła też figura św. Wojciecha, powstała na plenerze w Gietrzwałdzie, która w zamiarze organizatorów będzie prezentowana podczas otwierania kolejnych  stacji.

Niemcza, 18 czerwca 2017 r.

Uroczystość  oficjalnej inauguracji XXVIII Polsko- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Otwarcie stacji NIEMCZA na Międzynarodowy Szlaku Św. Wojciecha.

Uczestniczyło, ok. 300, osób.

18 czerwca w Niemczy uroczyście zainaugurowano 28. edycję Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, w której wzięli udział organizatorzy i mieszkańcy Niemczy. Wydarzenie rozpoczęła msza święta w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Przewodniczył jej ks. prałat Romuald Brudnowski, który już od ćwierćwiecza jest kapelanem Komitetu Organizacyjnego oraz kilka lat pracował w parafii w Czechach. Przy ołtarzu stanęło pięciu kapłanów, a wśród nich wieloletni misjonarz Tadeusz Faryś. W kazaniu ks. R. Brudnowski przedstawił swoje świadectwo pracy, gdy wyjechał na zaproszenie arcybiskupa Archidiecezji Praskiej na misje do Czech, aby utworzyć nową parafię w jednej z dzielnic Pragi. Mówił o potrzebie dotarcia do serc ludzi oraz wadze bezpośredniego kontaktu księdza z mieszkańcami. Kazanie księdza prałata oparte o własne, często bardzo trudne przeżycia wzbudziło wzruszenie wśród uczestników mszy świętej. Po mszy świętej otwarto kolejną stację Międzynarodowego Szlaku św. Wojciecha, który prowadzi z Pragi aż do Gdańska. Pomysłodawcą nowego międzynarodowego szlaku jest Julian Golak, główny organizator Dni. Za koncepcję merytoryczną odpowiada prof. Konrad Czapliński z Zielonej Góry. W czasie uroczystości otwarcia stacji przemawiał Julian Golak, który nazwał Świętego Wojciecha pierwszym biskupem – uchodźcą. Prof. Konrad Czapliński podkreślił niezwykłą ważność miasta Niemcza, która obchodzi w 2017 roku milenium wielkiej bitwy o małe miasto. Przemawiał także Grzegorz Kosowski, burmistrz miasta Niemcza, który podkreślił znaczenie tej uroczystości dla promocji 1000-letniego miasta. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali wszyscy ww. goście oraz Petr Fiala, starosta czeskiego Letohradu, który jest także zainteresowany umiejscowieniem oficjalnej stacji na szlaku św. Wojciecha w swoim mieście. Uroczystość w Rynku zakończyła wspólna modlitwa i poświęcenie tablicy przez księdza proboszcza.

Trzecia część uroczystej inauguracji XXVIII Dni odbyła się w Niemczańskim Ośrodku Kultury, gdzie okolicznościowe wystąpienia mieli: burmistrz miasta Niemcza, który powitał licznie zgromadzonych uczestników oraz podziękował, że w Niemczy może się odbywać tak ważne międzynarodowe przedsięwzięcie społeczno-kulturalne. Natomiast Julian Golak, podkreślił w swoim przemówieniu, że Dni już od kilkunastu lat rozszerzają swoją ideę „Bądźmy Rodziną” nie tylko na Czechy i Słowację, ale także na mieszkańców Białorusi (Lida, Grodno, Geraniony) i Ukrainy (Stanisławów, Dunajów), gdzie próbujemy przenieść nasze doświadczenia i ideę „Bądźmy Rodziną”. Jest to bardzo trudne. Julian Golak obiecał publicznie, że zadanie będzie kontynuowane. Jest to obecnie chyba jedyna taka akcja, która regularnie buduje nie tylko relacje kulturalne, ale także prawdziwą solidarność polsko – czesko-słowacką.

Prof. Rafał Eysymont wygłosił prelekcję o niezwykłej historii miasta Niemcza. Bardzo ciekawy i niezwykle ciepło odebrany był przez słuchaczy także koncert w wykonaniu lokalnej młodzieży oraz zespołu tanecznego „Joanki”.

W uroczystości wzięli udział także znakomici goście, m. innymi; prof. Jan Burdukiewicz, prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego ds. współpracy z zagranicą, Leszek Michalak, burmistrz Żarowa, Małgorzata Greiner, wiceburmistrz Bielawy, prof. Zenon Jasiński z Uniwersytetu Opolskiego, wiceprezes Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego, Jerzy Ziomek, przewodniczący Fundacji Polskie Gniazdo, Henryk Koch, przewodniczący stowarzyszenia Civitas Christiana we Wrocławiu, Ewa Glura, prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, Kazimierz Rachowiecki, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie, Teresa Bazała prezes Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej, Stanisław Grochociński, prezes PTTK w Ząbkowicach Śląskich i inni. Dni obecnie, to cykl wydarzeń społeczno-kulturalnych, które odbywają się od kwietnia aż do końca roku po obu stronach polsko-czeskiej granicy. Pierwsza edycja odbyła się w 1990 roku. Do dzisiaj zorganizowano ponad 1600 różnorodnych wydarzeń, takich jak koncerty, spektakle, wystawy, konkursy, spotkania integracyjne, konferencje i sympozja.

PARDUBICE (Rep. Czeska).

Wystawa Vaclava Vokolka SVEDCI w Pardubicach oraz polsko- czeskie spotkanie integracyjne.

Uczestniczyło ok. 100, osób.

Vaclav Vokalek zaprosił  w dniu 17.05.2017 r. do Pardubic delegację z województwa dolnośląskiego do nocnego zwiedzania swojej wystawy pn. „Svedci”, jeszcze przed oficjalnym wernisażem. Galeria mieści się w tajemniczych podziemiach jednej z kamienic w Rynku w Pardubicach. Nocna atmosfera, cisza i specyficzne oświetlenie tworzą niesamowity klimat. W polskiej delegacji byli między innymi Julian Golak Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, a jednocześnie szef Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, Igor Wójcik – dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Antoni Matuszkiewicz – pisarz i poeta z Martinkowic.

 

Broumov (Republika Czeska), 10 czerwca 2017 r.

Wystawa  „Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”.

Centrum Kongresowe Veba.

Uczestniczyło ok. 100 osób.

 

Broumov (Rep. Czeska),  16 czerwca 2017 r.

Uroczystość 65-lecia Szkoły Artystycznej w Broumovie. Teatr Miejski.  Koncert chóru Stenavan.

Prelekcja Juliana  Golaka; „ Współpraca kulturalna pomiędzy Nowa Rudą i Broumovem od 1990 roku”.

Uczestniczyło ok. 100 osób.

 

Częstochowa, 09 lipca 2017r.

Polsko-czeskie spotkanie integracyjne. Godz. 12.00. Msza św. z udziałem ok. 2 000, osób.

 Poznajemy sanktuaria w Polsce i w Czechach; Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze Zwycięstwa, główne sanktuarium maryjne w Polsce.

 

Krzeszów, 6 sierpnia 2017r.

Dzień modlitwy o  pokój i pojednanie na Ukrainie, z udziałem pielgrzymów i  młodzieży z Polski, Czech, Białorusi. Międzynarodowe spotkanie integracyjne.

Uczestniczyło ok. 900 osób.

 

Karpacz, 10 sierpnia 2017r.

Polsko- Czesko- Białoruska pielgrzymka na Śnieżkę z okazji uroczystości Św. Wawrzyńca.

Msza Św. na szczycie Śnieżki. Przewodniczy ks. bp. Jan Vokal, ordynariusz diecezji Hradec Kralove.

Spotkanie integracyjne  na szczycie Śnieżki (międzynarodowe) z udziałem także osób niepełnosprawnych.

Uczestniczyło ok. 1100 osób.

 

Javornik (Rep. Czeska), 19-20 sierpnia 2017r. Spotkanie desydentów po 30-latach.

Polsko- Czesko -Słowackie spotkanie integracyjne.

Uczestniczyło ok. 100 osób

 

W czeskim Javorniku  oraz  na Borówkowej Górze odbyło się w dniach 19.08.- 20.08. 2017 roku zebranie uczestników pamiętnego, bo pierwszego z trzech słynnych już spotkań nielegalnej, polskiej i czechosłowackiej opozycji. Na spotkanie po 30 latach przyjechało kilkadziesiąt osób, zaproszonych przez władze miasta Javornik. Wśród osób z pamiętnego zdjęcia z Borówkowej Góry z dnia 17.08.1987 roku (wykonanego przez NAF Dementi) byli obecni: Józef Pinior, Zbigniew Bujak, Anna Sabatova, Jan Czarnogórski, Mirosław Jasiński, Zbigniew Janas, Petr Pospichal, Aleksander Vondra. Kim były te osoby, warto przypomnieć choć kilka faktów z ich życia w tamtych trudnych czasach. Józef Pinior był jednym z założycieli wrocławskiej Solidarności i bohaterem akcji wybrania z banku 80 milionów złotych tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego. Zbigniew Bujak i Zbigniew Janas byli twórcami Solidarności w URSUSIE, w czasie stanu wojennego organizowali podziemną działalność Solidarności. Anna Sabatova była jedną z czterech osób, które zainicjowały w Pradze powstanie SPCz. Vaclav Havel ustanowił ją pierwszym rzecznikiem praw człowieka. Jan Czarnogórski to pierwszym premierem wolnej Słowacji, w 1998 roku został ministrem sprawiedliwości. Mirosław Jasiński zainicjował Solidarność Polsko-Czechosłowacką, a Zbigniew Janas to jeden ze współtwórców Solidarności w Warszawie, bardzo bliskim współpracownikiem Vaclava Havla. Petr Pospichal to pierwszy Czech, który dotarł do działaczy Solidarności w Polsce. Aleksander Vondra pełnił funkcję Ministra Obrony Republiki Czeskiej. Petr Pospichal w swoim przemówieniu 18 sierpnia na Borówkowej Górze wspomniał także nieżyjących już uczestników tamtego spotkania: Zbigniewa Romaszewskiego, Jacka Kuronia, Ladislava Lisa, Vaclava Havla i Jaroslava Sabata. Warto też pamiętać o zmarłych odważnych kurierach, takich jak: Petr Holubarz i Zdzisław Dumański. Wszyscy uczestnicy spotkania na Borówkowej Górze życzliwe wspominali ciężko chorego Mieczysława Piotrowskiego „Ducina”, który był głównym organizatorem akcji przerzutowych, a po latach także inicjatorem i autorem wyjątkowego nowego szlaku turystycznego w Sudetach Wschodnich, który nazwano Szlakiem do Wolności. Wśród działaczy Solidarności Polsko- Czesko – Słowackiej, którzy po latach przybyli na Borówkową Górę byli także: Warcisław Martynowski, Miroslav Odložil, Jarosław Broda, Anna Morawiecka, Eva Klosová oraz samorządowcy z Javornika, Paczkowa, Lądka-Zdroju i Bilej Vody. Historyczne spotkanie na granicy w dniu 17 sierpnia 1987 roku rozpoczęło nową erę współpracy niezależnych organizacji społecznych, które po latach doprowadziły do upadku komunizmu w tej części Europy.

Spotkania tego typu należy także organizować w przyszłości, bowiem Świadkowie historii z 1987 roku oraz inni ludzie zasłużeni dla idei Solidarności międzynarodowej oraz bratania się narodów Polski, Czech i Słowacji są coraz starsi i często nie mogą już samodzielnie przyjeżdżać na takie spotkania.

.W spotkaniu integracyjnym na Borówkowej Górze uczestniczyło ok. 300 osób.

 

Jaworzynka 26 sierpnia 2017 r.

Trójstyk granic Polski, Czech i Słowacji.

Spotkanie integracyjne z udziałem Polaków, Czechów i Słowaków.

Uczestniczyło ok. 2 000 osób.

 

Trójstyk – to wyjątkowe miejsce w Beskidzie Śląskim, gdzie stykają się granice państw trzech naszych pobratymczych narodów: Polski, Czech i Słowacji. Według encyklopedii, „trójstyk” to punkt styku granic trzech równorzędnych jednostek terytorialnych. Najczęściej odnosi się do granic państw. Formalnie beskidzki „trójstyk” powstał stosunkowo niedawno, po rozpadzie Czechosłowacji w 1993 roku, a obeliski graniczne o wysokości 215 cm i wadze 80 kg, ustawiono dwa lata później. Już po raz dziewiąty 26 sierpnia w tym urokliwym zakątku na Podbeskidziu, w przysiółku Jaworzynka, w gminie Istebna po polskiej stronie, odbyło się spotkanie trzech narodów na Trójstyku. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą, koncelebrowaną pod przewodnictwem trzech biskupów z przygranicznych diecezji: bielsko-żywieckiej, ostrawsko-opawskiej oraz żylińskiej. Tym razem uroczystej liturgii przewodniczył biskup František Lobkowic z Ostrawy, Polskę reprezentował biskup pomocniczy z Bielska-Białej Piotr Greger. Kazanie wygłosił słowacki biskup Tomaš Galis, ordynariusz żyliński. Wskazał na kwestię budowania jedności europejskiej na fundamencie wartości chrześcijańskich, zgodnie z zamierzeniem pomysłodawców UE, której symbolem stała się niebieska flaga z wieńcem dwunastu gwiazd, wzorowana na opisie z Apokalipsy św. Jana. Biskup mówił o tym w kontekście liturgii dnia sobotniego, w święto Matki Bożej Królowej. Przywołał objawienia Matki Bożej w Fatimie i wskazania, które kierowała do ludzkości za pośrednictwem dzieci, aby znosić z pokorą utrapienia, jako pokutę za grzechy obrażające Boga, odmawiać Różaniec w intencji pokoju na świecie, by wypraszać zakończenie wojny – do czego wzywa nas także papież Franciszek, w obliczu zagrożenia ogarniającego Europę. To spotkanie na Trójstyku, jak stwierdził kaznodzieja, też ma swój sens i powinno sprawić, że wrócimy do swoich domów i środowisk przemienieni, umocnieni wiarą, bliżsi Chrystusowi. Biskup zaapelował, aby podejmować modlitwę różańcową w rodzinach, przynajmniej jedną dziesiątkę, ale bez żadnego przymusu, o pokój w  n a s z yc h  s e r c a c h , rodzinach, wspólnotach i parafiach. Nie ważne jest w jakim zrobimy to języku, Pan Bóg nas zrozumie i Matka Boża też! Biskup Piotr Greger pozdrowił zebranych i powiedział, że uroczystość na Trójstyku zbiega się z odpustem Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, która obchodzi swój Jubileusz 300 – lecia koronacji. I to nas też duchowo łączy. Zaprosił uczestników modlitewnego zgromadzenia na kolejny rok i wyznaczył datę 25 sierpnia 2018. Będzie to już dziesiąte spotkanie. Prosił, aby każdy w przyszłym roku, przyprowadził ze sobą o jednego uczestnika więcej. Wierni trzech narodów przybyli na Trójstyk w trzech procesjach, z trzech różnych stron: polscy pielgrzymi z Jaworzynki-Trzycatka, czescy pątnicy z Hrčavy, a Słowacy z miejscowości Čierne. Połączyli się w jedną modlitewną wspólnotę, przed pięknie zbudowanym ołtarzem, przyozdobionym kwiatami, z nową figurą św. Michała Archanioła, umieszczoną w zwieńczeniu dachu ze słowami „Któż jak Bóg”. Autorem tej rzeźby jest Paweł Jałowiczor, który powiedział, że: „Święty Michał Archanioł był patronem sporej części państw europejskich i w takim miejscu, jakim jest ten beskidzki Trójstyk granic trzech państw, będzie na pewno dobrym opiekunem ludzi tu pielgrzymujących”. Gorące podziękowania ks. kanonika Mariana Fresa, proboszcza parafii Matki Boskiej Frydeckiej w Jaworzynce na Trzycatku, dopełniły oficjalnego modlitewnego zakończenia tej uroczystości. W dalszej części spotkania, uczestnicy mieli okazję obejrzeć program artystyczny, przygotowany przez zespoły regionalne, wśród których wyróżniła się grupa dziecięco-młodzieżowa z Jaworzynki z „Małą Jetelinką” i Moniką Wałach na czele. Duże wrażenie zrobiła także znana słowacka piosenkarka Vlasta Mudríkova, grająca na heligonce, która wraz ze swoim zespołem wzbudziła ogromny aplauz i uznanie słuchających pielgrzymów. Trójstyk, po czesku Trojmezi, a w języku słowackim Trojmedzie i związane z tym spotkanie trzech narodów, to fenomenalne zjawisko religijne i zarazem kulturowe, przyciągające uczestników swoim niepowtarzalnym klimatem i atmosferą solidarności ludzi, których wzajemne relacje budowane na chrześcijańskim fundamencie, stają się coraz bliższe. Jak powiedział wójt Istebnej Henryk Gazurek, to spotkanie na Trójstyku, międzynarodowa msza święta odbywa się w atmosferze pełnej wolności. Kiedyś, tę granicę zdarzało się nam przekraczać nielegalnie. Dziś możemy cieszyć się wolną Europą i wspólnie modlić się, dziękować za to, co już dokonaliśmy wespół z przyjaciółmi z Czech i Słowacji. Te słowa współgrają z wieloletnią już inicjatywą na pograniczu Dolnego Śląska, Polsko-Czeskimi Dniami Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Bądźmy Rodziną”(Zůstaňme rodinou).  Przed dwoma laty na Trójstyku była obecna i bardzo życzliwie przyjęta grupa pielgrzymów z Dolnego Śląska, wraz z członkami redakcji regionalnego, transgranicznego czasopisma „Ziemia Kłodzka”. W tym roku Komitet reprezentował Henryk Koch, Przewodniczący Zarządu Okręgowego „Civitas Christiana” we Wrocławiu wraz z małżonką i towarzyszącymi osobami z pogranicza polsko-czeskiego na Dolnym Śląsku. Te związki, między ziemią kłodzką a Podbeskidziem, łączy idea solidarności ludzi związanych z pograniczem, tym bardziej, że w ubiegłym roku obchodziliśmy 35 – lecie powstania tak zasłużonej organizacji, jaką jest Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. Ta nowa metoda komunikacji społecznej, jak zauważa Julian Golak, Rzecznik Generalny tego stowarzyszenia, ma już historyczne konotacje. W niedawnej przeszłości łamała komunistyczne zakazy i cenzurę, szczególnie na pograniczu i w górach ziemi kłodzkiej. Nazwana została później „dyplomacją obywatelską”. Dzisiaj powinniśmy powrócić do tej metody komunikacji społecznej, bowiem to właśnie na pograniczu obserwujemy bardzo dobre stosunki polsko-czeskie. Trzeba dodać, że dobrze rozwija się też współpraca partnerska ze Słowacją, czego wymownym przykładem są doroczne spotkania na Trójstyku.

 

Kamieniec Ząbkowicki, 16 września 2017r.

Spektakl teatralny pt. „Wojciechowe Ślady” w wyk. Teatru William-Es.

Uroczyste otwarcie polsko-czeskiego Szlaku Św. Wojciecha w Kamieńcu Ząbkowickim.

Stacja „Kamieniec Ząbkowicki”.

Uczestniczyło ok. 300 osób.

 

16.09.2017 roku w Kamieńcu Ząbkowickim uroczyście utworzono kolejną stację na Międzynarodowym Szlaku Św. Wojciecha. Ten nowy szlak został zainaugurowany w Pradze w dniu 23.04.2016 roku. Wtedy głównym uroczystościom przewodniczył ks. kard. Dominik Duka, prymas Czech i Moraw, który otwierając nową drogę turystyczną z Pragi aż do Gdańska, życzył organizatorom powodzenia w tym wielkim ponad 1000 kilometrowym przedsięwzięciu. Uroczystości w Kamieńcu poprzedziła msza święta w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, z udziałem władz Kamieńca Ząbkowickiego oraz mieszkańców miasta i gminy. Po mszy świętej Ogólnopolski Teatr William-Es. zaprezentował spektakl teatralny pt. „Wojciechowe Ślady”, który pokazał (w wielkim skrócie) losy biskupa Wojciecha od wypędzenia z Pragi aż do męczeńskiej śmierci na Pomorzu. Po spektaklu mieszkańcy Kamieńca zgromadzili się przed kościołem, gdzie burmistrz Marcin Czerniec wspólnie z ks. proboszczem i inicjatorem nowego międzynarodowego szlaku Św. Wojciecha dokonali uroczystego otwarcia stacji Kamieniec Ząbkowicki. Julian Golak – pomysłodawca Szlaku Św. Wojciecha – w czasie otwarcia stacji podziękował za pomoc w promocji szlaku panu prof. Konradowi Czaplińskiemu z Zielonej Góry, stowarzyszeniu Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej oraz władzom gminy Kamieniec Ząbkowicki za pomoc w zorganizowaniu uroczystości.

 

Bielawa, 20.09.2017 r.

Wystawa pn. „Twórcy pogranicza w malarstwie, rzeźbie i poezji”.

Uczestniczyło ok. 50 osób.

 

W dniu 20.09.2017 r. w sali wystawowej Art Inkubatora przy ul. Piastowskiej 19c odbył się wernisaż wystawy pod nazwą: „Twórcy pogranicza w malarstwie, rzeźbie i poezji” zorganizowanej w ramach XXVIII Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy rodziną”. Wystawa została udostępniona przez Kierownika Artystycznego Klubu „Art. Studio” pana Henryka Hnatiuka, który dwadzieścia pięć lat temu założył na bazie Mieroszowskiego Ośrodka Kultury „Camela” Polsko – Czeski Klub Artystyczny „Art. Studio”. Głównym celem działalności Klubu było między innymi: ożywienie życia kulturalnego na terenach przygranicznych Polski i Czech, podnoszenie rangi ruchu artystycznego, organizowanie wystaw, plenerów malarskich jak również podejmowanie działań związanych z nawiązaniem wspólnych kontaktów po obu stronach granic. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki pan Jan Gładysz powitał wszystkich zebranych gości, a mianowicie: panią Małgorzatę Greiner – Wiceburmistrz miasta Bielawa, panią Teresę Bazałę – Wiceprzewodniczącą Komitetu Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, a zarazem Redaktor Naczelna „Ziemi Kłodzkiej”, Starostkę z Krinic panią Libuse Rosovą, która przybyła z Věrą Kopecką – czeską poetką z Křinic, panią Elżbietę Gargałę – redaktora „Gazety Wałbrzyskiej”, pana Zbigniewa Henke – Wiceburmistrza Bielawy drugiej kadencji, pana Stanisława Jurcewicza – Dyrektora Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego. Szczególnie serdecznie powitał i przedstawił pana Henryka Hnatiuka Kierownika Artystycznego „Art. Studio” z Mieroszowa wraz z członkami należącymi do tego Klubu. Powitał również przedstawicieli Cechu Rzemiosł Różnych, Dyrektorów i pedagogów bielawskich szkół, członków Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, przedstawicieli BARL, MOKiS  i wszystkich zaproszonych gości. Po powitaniu, Ewa Glura – prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, krótko przedstawiła sylwetkę pana Henryka Hnatiuka i poprosiła go, aby w krótkich słowach opowiedział o zaprezentowanych pracach na tej wystawie i osobach należących do Klubu. Wiceburmistrz miasta Bielawa – pani Małgorzata Greiner podziękowała panu Henrykowi Hnatiukowi za udostępnienie tak pięknej wystawy i w podzięce wręczyła mu wiązankę kwiatów. Na wstępie, pan Henryk Hnatiuk zacytował słowa Ojca Świętego skierowane do artystów „którzy z pasją i poświęceniem poszukują epifanii piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej” i te słowa od samego początku przyświecają uczestnikom polsko – czeskich plenerów artystycznych. Osoby wrażliwe na piękno zbliżają się do siebie, dowodząc, że piękno może być celem ich życia i wewnętrzną potrzebą. Po tych słowach oprowadził zebranych po wystawie. Wśród osób prezentujących prace malarskie i rzeźbiarskie znajdowali się poeci. Věra Kopecká z Křinic koło Broumova zapoznała zebranych ze swoją poezją. Wiersze, które deklamowała powstały na plenerach artystycznych. Swoje wiersze odczytała również poetka z Wałbrzycha Elżbieta Gargała. Były to wiersze powstałe na Międzynarodowym Plenerze Artystycznym w Gietrzwałdzie w 2016 r. Po tym plenerze została wydana książka „Droga do Świętego Gaju” autorstwa Very Kopeckiej i Antoniego Matuszkiewicza i zaprezentowana na wernisażu. Ten nowy polsko – czeski zbiór wierszy był zainspirowany 1050 – tą rocznicą Chrztu Polski jak również nauką i życiem Świętego Wojciecha. Na zakończenie Ewa Glura podziękowała Dyrektorowi i pracownikom MOKiS- u za pomoc w zorganizowaniu wystawy. Wernisaż zakończył się zwiedzaniem wystawy przez wszystkich zaproszonych gości.

Boguszów–Gorce, (Stary Lesieniec);  05 października 2017r.
Spektakl teatralny pt. „Pastuszkowie Matki Bożej”, w wykonaniu Teatru William-Es.

Uczestniczyło ok. 300 osób.

 

„Miłosierdzie Istotą Chrześcijańskiej doskonałości”.

 

Pod takim hasłem od 2003 roku każdego 5 października w kościele św. Barbary w Starym Lesieńcu, z udziałem Polaków i Czechów odbywają się uroczystości ku czci Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej. Kościół jest filią Parafii św. Trójcy w Boguszowie-Gorcach. Uroczystość ta wpisała się w program obchodów Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, organizowanych od 28 lat pod hasłem „Bądźmy Rodziną”. Tegoroczne obchody rozpoczęły się modlitwą w Godzinie Miłosierdzia, z adoracją Najświętszego Sakramentu do mszy świętej koncelebrowanej w intencji narodów Polski i Czech oraz o pokój na świecie. Eucharystii przewodniczył ks. prałat Romuald Brudnowski – kustosz relikwii bł. ks. Gerharda Hirschfeldera z Kudowy – Zdroju Czermnej, który jest również asystentem kościelnym Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. W swej homilii przybliżył chrześcijańską doskonałość, wypływającą z Bożego Miłosierdzia i sposoby jej praktykowania. Po oddaniu czci relikwiom Świę- tej Faustyny odbył się piękny i wzruszający spektakl „Pastuszkowie Matki Bożej” w reżyserii Danuty Gołdon-Legler, z muzyką francuskiego kompozytora Georgesa Gondarda, w wykonaniu aktorów Ogólnopolskiego Teatru William-Es. Spektakl nawiązywał swą treścią do 100 rocznicy Objawień Matki Bożej w Fatimie. Na zakończenie uczestnicy spotkania udali się na ciepły i słodki poczęstunek do nowo przejętej przez Parafi alny Oddział Akcji Katolickiej sali. Uroczystość odbyła się przy wsparciu dotacji otrzymanej z gminy Boguszów-Gorce. Była też okazją do wyrażenia podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do wyremontowania sali i przygotowania spotkania. W imieniu Organizatorów Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej i Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy modlitwą, ofiarą i pracą przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości.

 

CZESKI CIESZYN (Rep. Czeska),  07 października 2017 r. „ 40- lecie Karty-77”.

Spotkanie  integracyjne (polsko- czesko- słowackie).

Uczestniczyło ok. 100 osób.

 

Spotkanie Solidarności Polsko – Czesko -Słowackiej w 40-rocznicę „KARTY 77” odbyło się w Cieszynie w dniach 7-8.10.2017 roku. Spotkanie po latach, zostało zorganizowane przez oddział regionalny Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej w Cieszynie, cieszyło się sporym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, a także polskich i czeskich mediów. Konferencja i spotkanie działaczy Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej miało historyczną nazwę „Coś heroicznie marzycielskiego, szaleńczego i nierealnego…” Uroczystego otwarcia tego niezwykłego spotkania dokonali: Julian Golak z Nowej Rudy -rzecznik generalny, Gertruda Chowaniokova – zastępca rzecznika generalnego (z czeskiego Cieszyna) i Janusz Legoń z Bielska-Białej – szef oddziału regionalnego Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej w Cieszynie. W dyskusji udział wzięli między innymi: Krystyna Krauze, Jaroslav Piskorz, Andrzej Grajewski, Andrzej Jagodziński, Mirosław Jasiński, Zbigniew Janas, Petruska Sustrova, Jerzy Kronhold, Gertruda Chovaniokova. Spotkania przez dwa dni odbywały się w czeskiej części Cieszyna, m. in. w słynnej kawiarnio-czytelni AVION oraz w innych miejscach po obu stronach Olzy. Wielu uczestników podkreślało, że po 40-latach od podpisania „Karty 77”, ciągle jest wiele do zrobienia w sprawach walki o prawa człowieka, także w Europie. Podpisano między innymi list otwarty w sprawie wsparcia dla Tatarów Krymskich. W ciągu tych niezwykłych dni nie tylko wspominano przeszłość, ale także planowano nowe polsko-czesko-słowackie wydarzenia społeczno-kulturalne w 2017 i 2018 roku.

 

Trzebnica, 15 października 2017 r.

Pielgrzymka do sanktuarium w Trzebnicy  oraz spotkanie integracyjne, z okazji 750-lecia kanonizacji Św. Jadwigi Śląskiej.

Uczestniczyło ok. 2000 osób.

Pieszyce 15 października 2017 r.

Międzynarodowy Przegląd Chórów.
Uczestniczyło 200 chórzystów oraz 200 słuchaczy.
Razem uczestniczyło; 400, osób z Polski i Rep. Czeskiej.

Tegoroczny Międzynarodowy Przegląd Chórów był zupełnie inny, chyba  za sprawą czeskiego chóru z Bohuslavic „Smíšený Pěvecký Sbor Kácov”. Zaczarowali nas śpiewacy czescy i to tak dalece, że we wszystkich słuchaczach  wzbudzili ogromne emocje. Z jednej strony tremę u tych, co prezentowali się po nich, z drugiej bardzo dużą przychylność publiczności. A tak w ogóle to szacunek wielki i wielkie słowa uznania dla tego, co zaprezentowali. I stało się to, co stać się musiało, wszyscy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wspięli się na wyżyny.

Wszystkie chóry śpiewały lepiej i tylko coraz lepiej.  Czeski zespół we wszystkich wzbudził zapał i entuzjazm… my też tak możemy. Wszystkie chóry chciały dorównać, być równie dobre. Zatem słusznie organizatorzy przewidzieli, że w tym roku konieczne będzie przyznanie dwóch nagród. Nagrodzone chóry to dwa czeskie zespoły: pierwszy to Chór z Bohuslavic „Smíšený Pěvecký Sbor Kácov”, drugi chór z Broumova  „Stěnavan”,obu serdecznie gratulujemy.

Podobała nam się atmosfera wzajemnego podziwu i szacunku. Jedna z dyrygentek w imieniu wszystkich uczestników wyraziła ten podziw na podium. Panowała inna zgoła atmosfera, jakiejś podniosłości, wzajemnego braterstwa muzycznego i może dlatego tradycyjna „Barka”, śpiewana wspólnie przez polskich i czeskich wykonawców, w tym roku inaczej wybrzmiała, miała inną konotację. Bardzo się cieszymy z tych wpływów czeskich na nasze prezentacje chóralne, o to nam, organizatorom przecież chodziło.

Celem przeglądu są wzajemne relacje, wymiana, wspólnotowość, ale też aspekt poznawczy, przenikanie się kultur, wzajemne wpływy muzyczne. Tradycyjnie Międzynarodowy Przegląd Chórów otworzyła pani Dorota Konieczna – Enozel – Burmistrz Pieszyc i została z nami, bowiem śpiew chóralny, współbrzmienie wielu głosów jest tak piękne, że nie można mu się oprzeć. Ponadto pani Burmistrz ufundowała nagrodę dla wybranego chóru. W tegorocznym Międzynarodowym Przeglądzie Chórów Pogranicza Polsko-Czeskiego wzięło udział 200 uczestników, zgłosiło się 9 chórów: Chórz Bohuslavic „Smíšený Pěvecký Sbor Kácov”, „Petri Silva” z Pieszyc Zespół Śpiewaczy „Złoty Potok” ze Złotego Stoku, Zespół Śpiewaczy „Czerwona Jarzębina z Bielawy, Chór „Kanon” z Dzierżoniowa, „Cantate Deo” z Dzierżoniowa, „Stěnavan” z Broumova, polsko-czeski chór „Amicitia” Nowa Ruda Broumov, Chór Ekumeniczny z Karpacza. Chóry prezentowały się tradycyjnie w kościele Św. Antoniego w Pieszycach, gdzie gospodarzem jest ksiądz prałat Edward Dzik. Gospodarzem jest On niezwykłym, bo potrafi wytworzyć niepowtarzalną atmosferę i od wielu lat wspiera akcje kulturalne, szczególnie muzyczne i wokalne w ramach  Polsko- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.

 

Letohrad (Rep. Czeska), 22 października 2017 r.

 Uroczystość oficjalnego zakończenia XXVIII Pol-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Uczestniczyło ok. 200, osób.

 

Otwarcie stacji „Letohrad na Szlaku Św. Wojciecha”. Uczestniczyło ok. 100, osób.

Prezentacja polskiego przedstawienia „Wojciechowe Ślady,  przez Teatr William-Es.

Uczestniczyło ok. 200 osób.

Razem uczestniczyło 500 osób.

W Letohradzie w Republice Czeskiej 22.10.2017 roku odbyła się uroczystość zakończenia XXVIII PolskoCzeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. W uroczystościach wzięło udział ok. 500 osób. Pierwszą częścią programu była msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, którą odprawił ks. Vaclav Vacek, proboszcz parafii. Z Polski przyjechały delegacje z Wrocławia, Lądka-Zdroju, Wałbrzycha, Nowej Rudy, Kłodzka, Ząbkowic Śląskich, Bielawy, Niemczy i Mieroszowa. Po wspólnym obiedzie w zabytkowym kościele św. Jana Nepomucena w Rynku odbył się spektakl pt. „Wojciechowe Ślady”, w wykonaniu Ogólnopolskiego Teatru William-Es z Wałbrzycha oraz koncert chóru „Familia Cantorum” z Letohradu. Kościół ponownie wypełnili mieszkańcy miasta i goście z Polski. Po zakończeniu koncertu Julian Golak, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego podsumował XXVIII DNI. Stwierdził, że w 2017 roku zorganizowano ponad 100, różnorodnych wydarzeń społeczno – kulturalnych

w 40 miejscowościach w Polsce i w Czechach. Na zakończenie swojego wystąpienia wręczył figury św. Wojciecha staroście miasta Petrovi Fiali oraz ks. Vaclavovi Vackovi, które powstały podczas polsko-czeskiego pleneru artystycznego w Sokolcu. Spotkanie podsumowali także starosta miasta, proboszcz parafi i oraz burmistrz Niemczy Grzegorz Kosowski. Wszyscy wskazywali, że warto kontynuować współpracę przygraniczną i w dalszym ciągu organizować tego typu wydarzenia. Następnym punktem w programie było uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Międzynarodowy Szlak Św. Wojciecha. Tablicę umieszczono przy kościele w Rynku. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie Muzeum Regionalnego oraz wspólny posiłek. Głównym organizatorem Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej (od 1990 roku) jest Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej oraz Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. Ponadto w organizację tego wielkiego wydarzenia społeczno-kulturalno-edukacyjnego włączają się samorządy lokalne oraz różne organizacje pozarządowe na pograniczu polsko-czeskim.

 

Nowa Ruda, 23. 10. 2017r. Konferencja dla nauczycieli  z Polski, Czech i   Ukrainy.

Uczestniczyło 51 osób.

 

Organizacja i przeprowadzenie  konferencji pn. ”Możliwości rozwijania współpracy edukacyjnej szkół na pograniczu polsko- czeskim”.

PROMOCJA WYDARZENIA I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Julian Golak podczas rozpoczęcia konferencji w Sali Centrum Turystyczno- Sportowego w Nowej Rudzie poinformował o  wsparciu imprezy ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego, na drukach towarzyszących zostały umieszczone logotypy UMWD oraz zintegrowane logo OKiS, a także informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu Samorządu Woj. Dolnośląskiego.

Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem konsula honorowego Republiki Czeskiej- pana Arkadiusza Ignasiaka, który przyjechał i osobiście wziął czynny udział w obradach.

UCZESTNICY: 51 osób z Polski, Rep. Czeskiej i  Ukrainy.

PRZEBIEG IMPREZY ORAZ MIEJSCE I TERMIN WYDARZENIA: Impreza  została zorganizowana w dniu 23. 10. 2017 roku w Nowej Rudzie, rozpoczęła się spotkaniami  integracyjnymi  nauczycieli z Polski, Czech i Ukrainy podczas powitania. Uroczystego rozpoczęcia konferencji dokonali Arkadiusz Ignasiak, Konsul Honorowy Rep. Czeskiej we Wrocławiu oraz Julian Golak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

SPRAWOZDANIE z organizacji konferencji pn. „Możliwości rozwijania współpracy edukacyjnej szkół na pograniczu polsko-czeskim”,  która  odbyła się  23 października 2017 r. w Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie..

Podczas  konferencji   referat wprowadzający  wygłosiła  mgr Teresa Bazała pt. „Dotychczasowe doświadczenia w nawiązywaniu kontaktów  pomiędzy szkołami. Problemy współpracy szkół na pograniczu polsko-czeskim”.

Drugi referat połączony z prezentacją multimedialną zaprezentowała  dr Małgorzata Żochowska pt. „Współpraca transgraniczna pomiędzy szkołami”.

W konferencji wzięło udział  51 osób.  Z Polski  byli to nauczyciele z Opola, Świdnicy, Nowej Rudy, Kłodzka, Szczawna- Zdroju, Ząbkowic Śl., Wałbrzycha, Bystrzycy Kłodzkiej, Bożkowa, Bielawy.

Ponadto w konferencji aktywny udział wzięło  4 profesorów z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz 8 profesorów  z Uniwersytetu Państwowego w Kijowie oraz przedstawiciele Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.

Podczas dyskusji  bardzo aktywny udział wzięło  10 nauczycieli z  Republiki Czeskiej, którzy przyjechali z Ostrawy, Broumova, Polic nad Metują, Machova, Czervonego Kostelca, Pardubic i Hradec Kralove.

W czasie konferencji tłumaczeniem na język polski i czeski zajmowała się  Joanna Cincio , bohemistka i tłumacz (filolog czeski).

Konferencja potwierdziła, poprzez wypowiedzi doświadczonych nauczycieli, którzy od lat angażują się w wymianę szkolną,  że na pograniczu polsko- czeskim bardzo aktywny udział w wymianie doświadczeń  mają nauczyciele oraz organizacje pozarządowe.

Uczestnicy konferencji wskazali także kilka istotnych wad w systemie udzielania dotacji, np. wskazano na problemy w uzyskiwaniu tzw. wkładu własnego  do projektów polsko- czeskich oraz duży stopień zbiurokratyzowania  procedur uzyskiwania nawet drobnych dotacji, co w ocenie nauczycieli zniechęca część nauczycieli do większego angażowania się w organizowanie wymiany młodzieży oraz inne programy polsko- czeskie. We wnioskach końcowych podkreślono także potrzebę stworzenia podręcznika do nauczania regionalnego.

Z dużym zainteresowaniem dyskusji polskich i czeskich nauczycieli przysłuchiwali się profesorowie z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz  z uczelni ukraińskich, w tym z Państwowego Uniwersytetu w Kijowie. Szczególne zainteresowanie  wśród gości z Ukrainy wzbudzała współpraca na pograniczu, organizowanie wspólnych imprez transgranicznych i wymiana szkolna. Ponadto – z  dużym zainteresowaniem – goście z Ukrainy zapoznali się z działalnością edukacyjną  i integracyjną w ramach Euroregionu Glacensis.

Wymianie  doświadczeń oraz pomysłów na nowe formy współpracy polsko- czeskiej  przysłuchiwał się także konsul honorowy Republiki Czeskiej we Wrocławiu – pan Arkadiusz Ignasiak, który pogratulował organizatorom tak ciekawie zorganizowanej konferencji. Obiecał również, że przekaże wnioski  do Ambasady oraz innych instytucji.

Niektórzy uczestnicy konferencji wypowiadali się, że warto organizować tego typu spotkania także w przyszłości , bowiem mobilizują one nauczycieli oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych do dalszej aktywnej pracy na rzecz rozwijania współpracy w duchu Bądźmy Rodziną…

Świebodzice; Kościół Św. Mikołaja,  05 listopada 2017 r.

Przedstawienie teatralne pt. „Pastuszkowie Matki Bożej”, z okazji 100- lecia objawień fatimskich. Wykonanie; Ogólnopolski Teatr William-Es.  Słowo wprowadzające; Julian Golak.

Uczestniczyło; ok. 300 osób.

Nowa Ruda, Mok;  15 listopada 2017 r. Finał Dolnośląski Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej.

Łącznie uczestniczyło 200 osób.

Dnia 15.11.2017 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie odbył się Finał Dolnośląski Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej, organizowany w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Komisja w składzie: Věra Kopecká, Antoni Matuszkiewicz, Daniel Kopeć, Tomasz Leśniowski, Danuta Gołdon–Legler, Sebastian Pachecki, S.S. Magdalena, po wysłuchaniu uczestników przyznała miejsca w poszczególnych kategoriach. W kategorii 10–11 lat (klasy IV – V szkoły podstawowej) nagrody otrzymali: Alicja Hordyj ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie, Błażej Szafran ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie i Hanna Stuglik ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim. Wyróżnienia w tej kategorii za interpretację tekstu zdobyli: Zuzanna Szczucka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieszycach i Bruno Wrona ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie.                 W kategorii wiekowej 12-13 lat jury przyznało tylko jedną nagrodę , która trafiła do Mikołaja Maciejewskiego ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie, wyróżnienie w tej kategorii otrzymali Amelia Nikodem ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie i Blanka Protaziuk ze Szkoły nr 10 w Bielawie. W kategorii uczniowie klas gimnazjalnych nagrody zostały przyznane Joannie Kordasze Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śląskich, Rozalii Kozakowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie i Januszowi Protaziukowi z Zespołu Szkół im. Ks. J. Dzierżonia w Pieszycach.

Wśród uczestników w wieku 16-24 lat (szkoły średnie i studenci) miejsce I zdobył Piotr Marchewka z Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie. Wszyscy recytatorzy wykazali się dojrzałością interpretacji, dobrą dykcją, wrażliwością na słowo poetyckie. Słowa podziękowania należy także skierować do wszystkich nauczycieli, którzy przygotowali młodzież i dzieci do konkursu recytatorskiego i zaszczepili w nich miłość do poezji.

Wrocław, 24 listopada 2017 r.  JUBILEUSZ  55- lecia pracy twórczej EDWARDA KOSTKI

Uczestniczyło ok. 150 osób

W Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu 24 listopada 2017 roku obchodzono uroczyście „Jubileusz 55-lecia pracy twórczej „ Edwarda Kostki.

Licznie zebrani przyjaciele, mieszkańcy Wrocławia oraz goście z Mieroszowa, Nowej Rudy, Wałbrzycha, a nawet z Republiki Czeskiej mogli podziwiać nową wystawę twórcy pt. „W krainie buka”. Wystawa będzie prezentowana w Sali koncertowej Klubu przy pl. Kościuszki we Wrocławiu do 28 lutego 2018 roku. Edward Kostka urodził się w 1935 roku w Mikołowie na Górnym Śląsku. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, którą ukończy w 1959 roku. Realizuje się przede wszystkim w malarstwie, grafice użytkowej i rysunku. W latach 1960-1973 był autorem wielu dzieł malarstwa ściennego. W latach 1973-1994 pracował w Wydawnictwie Ossolineum we Wrocławiu jako naczelny grafik. W tym okresie zaprojektował między innymi ok. 600 okładek i obwolut książek. Od 1996 roku był konsultantem plenerów artystycznych organizowanych w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Bądźmy rodziną”. Swoje dzieła wystawiał wielokrotnie w Polsce oraz za granicą. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał mu Złotą Odznakę „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”.

Neratov (Rep. Czeska), 26 listopada 2017 r.

Otwarcie wystawy poplenerowej twórców z Polski, Czech i Ukrainy. Spotkanie integracyjne.
Uczestniczyło: 100 osób.

Sokolec, 22 grudnia 2017 r. Międzynarodowe spotkanie wigilijne. Prezentacja zwyczajów świąt Bożego Narodzenia w Polsce, Czechach, Gruzji, Ukrainy i RFN.

Podsumowanie Polsko- Czeskiego Roku Kulturalnego 2017.
XXVIII Polsko- Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”.

Uczestniczyło łącznie 80 osób.

22 grudnia 2017 roku do Sokolca w Górach Sowich przyjechało prawie 80 osób z Polski, Czech, Ukrainy, Niemiec oraz Gruzji na międzynarodowe spotkanie wigilijne.

Na zaproszenie Juliana Golaka, głównego pomysłodawcy i od wielu lat organizatora  licznych międzynarodowych akcji społeczno- kulturalnych  przyjechali goście, przede  wszystkim wolontariusze różnych stowarzyszeń aż z pięciu krajów.

Celem spotkania było poznanie zwyczajów świątecznych w różnych krajach oraz zapoznanie gości z polskimi tradycjami wigilijnymi. Spotkanie rozpoczęło się koncertem gitarowym w wykonaniu Barbary Pachury z Bielawy, która wykonała cztery utwory do tekstów czeskiej poetki Very Kopeckiej.

Następnie ks. prałat Romuald Brudnowski – kapelan Komitetu Organizacyjnego Polsko- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej- poprowadził modlitwę i pobłogosławił  tradycyjne opłatki. Po złożeniu sobie wzajemnie życzeń  uczestnicy wysłuchali krótkiego podsumowania XXVIII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, największej akcji społ.- kulturalnej, która w tym roku była zorganizowana w 40 miejscowościach w Polsce i w Czechach. Łącznie zorganizowano na pograniczu w 2017 roku ponad 100, różnorodnych wydarzeń społeczno– kulturalnych.

Julan Golak w czasie swojego wystąpienia podkreślił, że głównymi organizatorami tej wielkiej  akcji były w 2017 roku; Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej.

Zorganizowanie tak wielkiej imprezy transgranicznej było możliwe dzięki dotacji, którą przekazał Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Patronat honorowy sprawowali w imieniu województwa dolnośląskiego; Marszałek Cezary Przybylski oraz dr Paweł Wróblewski, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Najciekawszym punktem międzynarodowej wigilii było zaprezentowanie przez 12 osobową grupę młodzieży z Ukrainy pięknego ponad godzinnego programu słowno-muzycznego. Młodzież reprezentowała Centrum Kultury Polskiej  w Stanisławowie. Goście z Iwano- Frankiwska (dzisiejsza ukraińska nazwa miasta)  pięknie zaśpiewali nie tylko kolędy polskie, ale także ukraińskie.

Ich występ zrobił na słuchaczach bardzo duże wrażenie a nawet wywołał wzruszenie i łzy w oczach części uczestników. Szczególnie mocno przeżywała spotkanie z tą grupą młodzieży Irena Jazienicka mieszkanka Nowej Rudy, która urodziła się w Stanisławowie i tam chodziła do szkoły. Pani Irena miała kilka spotkań z młodzieżą z Iwano- Frankiwska, której opowiadała – jako świadek historii – historię przymusowego wysiedlenia ze Stanisławowa oraz losy polskich rodzin, które musiały po II wojnie światowej poszukiwać nowego domu daleko na zachód od Stanisławowa.

Wśród uczestników wigilii był też weteran walk o niepodległą Polskę p. Major Józef Oleksiewicz, który pięć lat spędził w komunistycznych więzieniach po II wojnie światowej. Spotkanie zostało ubogacone wspólnym śpiewem kolęd w różnych językach, podzielono się także doświadczeniami we współpracy organizacji pozarządowych,  polskich i innych, bowiem uczestnicy przyjechali aż z pięciu krajów. Wolontariusze postanowili spotkać się w górach  również w roku 2018.

W Sokolcu, w pięknych Górach Sowich uroczyście podsumowano Polsko- Czeski Rok Kulturalny- 2017.

22 grudnia ub. roku do zimowego Sokolca przyjechało ponad 80 organizatorów różnorodnych wydarzeń społeczno- kulturalnych, które odbyły się w Polsce i w Czechach pod hasłem „Bądźmy rodziną” w 2017  roku.

W tym dniu zorganizowano międzynarodową wieczerzę wigilijną, w której wzięli udział organizatorzy kultury, przede wszystkim społecznicy. Podsumowano 2017 rok,  niezwykle bogaty w wydarzenia społeczno- kulturalne w wymiarze międzynarodowym.

W tradycyjnej polskiej wieczerzy wigilijnej wzięli udział przedstawiciele aż pięciu krajów; Polski, Czech, Ukrainy, Niemiec Gruzji. Młodzież, która przyjechała z Ukrainy,  z Iwano- Frankiwska (dawny Stanisławów) przedstawiła piękny program słowno- muzyczny  z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Podsumowano różnorodne  (zorganizowane szczególnie na pograniczu polsko- czeskim) akcje społeczno- kulturalne, które przyczyniły się do wzmocnienia i rozwinięcia polsko- czeskiej solidarności

.W 2017 roku liczne  imprezy zorganizowano w 43 miejscowościach w Polsce i w Czechach, łącznie odbyło się  ponad 120 różnych wydarzeń społeczno-kulturalnych.

W ramach Polsko-Czeskiego roku wydano 3 książki:
1)  „Wspomnienia o ludziach, którzy już odeszli… Wydanie II poszerzone”, autorstwa Juliana Golaka  w ilości 600 szt.,
2) „Pod Wielką Sową” – „Echa Gór Sowich” (tomik poezji, wydanie dwujęzyczne PL-CZ) autorstwa Věry Kopeckiej i Antoniego Matuszkiewicza  w ilości 200 szt.,

3) „Św. Jan Nepomucen patron pogranicza Polsko-Czeskiego” autorstwa ks. Marcina Zawady w ilości 300 szt.

ORGANIZATORZY:  Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu,  Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej.

 

PROGRAM XXVIII Dni Kultury Chrześcijańskiej 2017

AKTUALNOŚCI

Dodano: 02.12.2022 03:30

„Technologia nie znosi ambicji”
Lucjan Demidowski / Piotr Zugaj

Do 19 lutego trwa wystawa "Technologia nie znosi ambicji", która prezentuje prace Lucjana Demidowskiego i Piotra Zugaja. Kuratorem wystawy jest Paweł Bąkowski. pokaż więcej »

Dodano: 01.12.2022 08:00

NIE/ DOSKONAŁY BŁĄD, wystawa ,,75 Lat ZPAF 1947- 2022″

Czy błąd może być źródłem inspiracją w sztuce fotografii? Czy zjawiska następujące w sposób niekontrolowany mogą wywoływać ciekawe, niepowtarzalne inspiracje?... W dniach 1 grudnia 2022 - 12 lutego 2023 odbywa się wystawa Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików w MWW. pokaż więcej »

Dodano: 03.02.2023 04:00

40 lat Kawiarni Artystycznej Pod Kalamburem – Art Cafe . Spotkanie promujące album.

8 lutego 2023 o godz. 18.00 zapraszamy do wrocławskiej księgarni Tajne Komplety na spotkanie promujące album "40 lat Kawiarni Artystycznej Kalambur Art Cafe". Gośćmi spotkania będą m.in. Michał Litwiniec, koordynator i pomysłodawca publikacji, Berenika Niewiadomska, jedna z autorek książki. Spotkanie poprowadzi Karol Pęcherz. pokaż więcej »

Dodano: 03.02.2023 03:00

Wystawa pofestiwalowa State of Glass. Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu 2022

Zapraszamy na kolejną wystawę podsumowującą jedną z najbardziej spektakularnych imprez, poświęconych w całości projektowaniu i tworzeniu szklanych dzieł sztuki. W ramach „State of Glass” w Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno zobaczymy prace artystów i studentów, które powstały w lipcu 2022 roku w ramach projektu o tej samej nazwie. Celem projektu „State of Glass. Dolnośląskie Warsztaty i […] pokaż więcej »

Dodano: 03.02.2023 02:00

Alex Urban. She Devil

Zapraszamy na wystawę artystki Alex Urban SHE DEVIL, która odbędzie się w dniach 10 lutego -16 kwietnia 2023 w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA. Alex Urban swoją opowieścią o kobietach usiłuje odczarować złogi fallocentrycznej, zanurzonej w religii kultury i aberracyjne odarcie ich z powagi i właściwej im roli. pokaż więcej »

Dodano: 03.02.2023 01:00

Otwarty Uniwersytet Poszukiwań. Sceniczne rewelacje w Domu Plastyków, czyli o Teatrze Artystów Cricot.

Wykład dr Justyny Michalik-Tomali będzie próbą omówienia historii i najważniejszych realizacji Teatru Cricot. pokaż więcej »

Dodano: 30.01.2023 06:00

Szkolenia z bezpieczeństwa wydarzeń o charakterze publicznym: Organizuj i śpij spokojnie. Bezpieczeństwo wydarzeń o charakterze publicznym

Dolnośląskie Laboratorium Kultury zorganizowało w dniu 2 lutego 2023 szkolenie o tym, jak zarządzać bezpieczeństwem wydarzeń i imprez kulturalnych. pokaż więcej »

Dodano: 30.01.2023 05:00

Szkolenia z bezpieczeństwa wydarzeń o charakterze publicznym: Dokumentacja na imprezę – to wcale nie jest tak skomplikowane, jak się wydaje!

3 lutego 2023 odbyło się drugie szkolenie zorganizowane przez Dolnośląskie Laboratorium Kultury, które dotyczyło tworzenia dokumentacji na imprezy kulturalne w kontekście bezpieczeństwa i imprez masowych. pokaż więcej »

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)