Format Literacki

 

Kwartalnik „Format Literacki” to inicjatywa wrocławskiego środowiska literackiego polegająca na powołaniu pisma, które będzie służyć promocji twórczości literackiej i eseistycznej w relacjach osób zaproszonych do współpracy.

Tematyka realizowana na łamach czasopisma to szeroko pojęta twórczość poetycka i prozatorska osób z Dolnego Śląska w tym szczególnie z Wrocławia. Krytyka artystyczna i recenzje publikacji autorów z Dolnego Śląska oraz wybranych krajowych.

Ponadto kwartalnik zawiera tematy traktujące o związkach literatury ze sztukami wizualnymi oraz innymi mediami.

Inicjatywa angażuje bardzo szerokie środowisko wrocławskie, które nie miało do tej pory możliwości artykułowania swoich dokonań artystycznych.

Od 2021 roku wydawcami czasopisma są: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich –  Oddział we Wrocławiu.

Kontakt: andrzej.a.wieckowski@gmail.com

ISSN: 2720-0892

 

„Format Literacki” współfinansowany jest z budżetu Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

       

 

 

 

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)