Data:

13-14 października 2023

Miejsce:

Dolnośląskie Centrum Filmowe
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 64a, Wrocław

Udostępnij:

Dodano:

13.10.2023 09:15

Dolnośląski Kongres Kultury 2023

 

W dniach 13-14 października 2023 w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu odbędzie się pierwsza odsłona Dolnośląskiego Kongresu Kultury w ramach obchodów Święta Województwa Dolnośląskiego. 

Zachęcamy do zapoznania się z programem tego wyjątkowego wydarzenia, podczas którego odbędą się debaty, panele dyskusyjne, pitchingi, prezentacje i wykłady. Zachęcamy do udziału w sesjach i panelach oraz do zgłaszania swoich prezentacji poprzez formularz zgłoszenia (dostępny poniżej).

Idea Kongresu:
Dolnośląski Kongres Kultury to spotkanie kadr kultury, środowisk artystycznych,  akademickich, pracowników administracji samorządowej, polityków i działaczy społecznych. Animatorów i menedżerów kultury, regionalistów i pasjonatów dolnośląskości, aktywnych uczestników życia kulturalnego, nauczycieli i edukatorów kultury. Spotkanie będzie okazją do prezentacji, dyskusji i refleksji nad kulturą w regionie, do wytyczania kierunków polityki kulturalnej, rozmów w szerokim gronie interesariuszy na temat wyzwań na rzecz zachowania, rozwoju i przemian wartości kultury Dolnego Śląska.  Kongres ma ujawniać, doceniać  i integrować zaangażowanych, wytyczać kierunki polityki kulturalnej regionu, uspójniać wiedzę, włączać do refleksji o kulturze regionu szerokie grono interesariuszy. Uczestnicy podejmą dyskusję na temat wyzwań dla utrzymania, rozwoju i przemian wartości kultury Dolnego Śląska.  Kongres będzie okazją do dyskusji nad tożsamością dolnośląską mieszkańców regionu, wzmacniania poczucia dumy z bycia Dolnoślązakiem, podnoszenia kompetencji regionalnych mieszkańców, sąsiadów i gości.

PROGRAM DOLNOŚLĄSKIEGO KONGRESU KULTURY
wydarzenia w ramach obchodów Święta Województwa Dolnośląskiego 

13 października 2023 (piątek)

9:00 –10.00 Biuro kongresowe Akredytacja uczestników

10.00 –11.30/ Sala Warszawa
Wyzwania i wizje przyszłości kultury Dolnego Śląska
Debata plenarna: Rozmowa na temat wyzwań na rzecz zachowania, rozwoju i przemian wartości kultury Dolnego Śląska.Udział biorą: Bogdan Zdrojewski – Senator RP, Beata Moskal-Słaniewska – Prezydent Miasta Świdnicy, Piotr Roman – Prezydent Miasta Bolesławiec, Krzysztof Maj – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Robert Raczyński – Prezydent miasta Lubin.
Prowadzi: Magda Piekarska
Transmisja on-line

12.00 – 13.30/ Sala Warszawa
Kultura „nowocześniejsza”. Czy nowe technologie i cyfrowy rynek sztuki to tylko narzędzia?
Nowoczesne technologie stały się częścią naszej rzeczywistości – to fakt. Jak bardzo przeniknęły do sfery kultury? Czym dla młodych twórców są technologia i sztuka? W jaki sposób artysta może odnaleźć się na cyfrowym rynku? – to tylko część pytań, na które postaramy się odpowiedzieć podczas panelu dyskusyjnego. Do udziału w nim zaprosiliśmy ambitnych, kreatywnych i przedsiębiorczych przedstawicieli młodego pokolenia, którzy z sukcesem odnaleźli się w nowych technologiach i współczesnym, cyfrowym świecie.
Uczestnicy: Milan Wojcieszek – dziennikarz, researcher, działacz społeczny, Emiko Emilia Gumańska – Visual Artis,  Maciej Michaluk – kompozytor, Laura Adel – artystka
Moderuje: Justyna Miłosz-Konopacka – lider ICRA, menedżer, coach
Transmisja on-line

12.00 – 13.00/ Sala Lalka
Wydarzenie muzealne Województwa Dolnośląskiego 2022. Uroczystość wręczenia nagród
Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu
Transmisja on-line

12.00 – 13.00 Sala/ Piano Bar
Potencjał i bariery współpracy międzysektorowej
World cafe.
Co mają wspólnego ze sobą uzdrowiska, zabytki, koleje, przemysł turystyczny, produkty regionalne, koncerty symfoniczne, problemy społeczne,  animacja i edukacja kultury? Co stoi na przeszkodzie łączenia zasobów? Jak niwelować deficyty?
Uczestnicy: Agnieszka Franków-Żelazny – Filharmonia Sudecka, Bartosz Jungiewicz – Koleje Dolnośląskie, Anna Żabska – LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej, Zamek Książ, Piotr Maziarz – Polska Grupa Uzdrowisk, Karolina Manecka– Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Obszarów Wiejskich, Maria Zięba – Fundacja Ładne Historie, Kamila Kamińska – Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, Uniwersytet Wrocławski
Moderuje: Natalia Mutor – Dyrektorka Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

14.30 – 16.00/ Sala Warszawa
Kondycja publicznych instytucji kultury na Dolnym Śląsku
Debata plenarna
W jakiej są kondycji? Czy przetrwają kryzysy? Czy potrafią się zmieniać? Porozmawiamy o domach i ośrodkach kultury w miastach, miasteczkach i gminach wiejskich Dolnego Śląska, instytucjach państwowych i tych, dla których organizatorem jest samorząd województwa Instytucjach, które tworzą warunki dla rozwoju kultury w regionie.
Uczestnicy: Tomasz Kasprzak – Stowarzyszenie CAL, badacz, animator, rowerzysta, Katarzyna Doszczak-Fuławka – Dyrektorka Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków, Anna Michalkiewicz -Dyrektorka Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim, Izabela Kurc-Kuriata – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Turystyki i Promocji, Piotr Oskwarek – Dyrektor Centrum Kultury w Kamiennej Górze
Moderuje: Artur Celiński – DNA miasta
Transmisja on-line

14.30 – 16.00/ Sala Piano Bar
Człowiek w destabilizacji i dysfunkcji. Nierówności w przestrzeni społecznej/ Rozmowa
Uczestnicy: Wojciech Skibicki – MiserArt, dr Agnieszka Florczak – Uniwersytet Wrocławski, Katarzyna Kulwicka – SWPS
Prowadzi: Joanna Panciuchin – Uniwersytet Wrocławski

14.30 – 16.00/ Sala Konferencyjna
Mam 25 lat. Przyszłość w kulturze/ Laboratorium
Czy kultura ma przyszłość? Wrocław i Dolny Śląsk jako pole doświadczalne.
Laboratorium przyszłości będzie diagnozować i mapować najważniejsze problemy dotyczące kultury oraz poszukiwać dla nich rozwiązań. Do udziału zaproszone są w szczególności osoby pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. To tej właśnie grupy w największym stopniu dotyczą kwestie związane z przyszłością instytucji kultury, z pracą w kulturze, partycypacją w kulturze, otwartością kultury, dostępnością kultury, ze znaczeniem kultury dla rozwoju społecznego i ekonomicznego regionu, z kulturową tożsamością Wrocławia i Dolnego Śląska oraz relacjami z sąsiednimi regionami (w tym zwłaszcza czeskimi i niemieckimi), z kulturowym wymiarem emancypacji i rolą kultury w lokalnej polityce. Uczestnicy zastanowią się nad zadaniami stojącymi przed sztuką, społecznymi zobowiązaniami artystów, nad finansowaniem kultury oraz zapewnieniem twórcom stabilnej sytuacji materialnej i zabezpieczeń socjalnych. Istotny będzie również potencjał jaki posiada edukacja kulturalna.
Moderuje: Piotr Jakub Fereński, Kulturoznawca, Uniwersytet Wrocławski

14.30 – 16.00/ Sala Lalka
Dolnośląskość — szansa czy wyzwanie?
O współczesnej tożsamości regionu
Debata plenarna
Czym dzisiaj jest Dolny Śląsk? Co buduje jego tożsamość (i czy dziś rzeczywiście możemy o niej mówić)? Jakie znaczenie w tworzeniu więzi z miejscem ma przeszłość i jaką rolę w postrzeganiu regionu/Dolnego Śląska mają tak profesjonalni badacze, jak zafascynowani nim amatorzy i działający tu artyści? Na ile Dolny Śląsk jest regionem w tworzeniu, konstytuującym się dzięki lokalnej aktywności i jak postrzegany jest „z bliska i z oddali”?
Uczestnicy: Joanna Nowosielska-Sobel – historyk, naukowiec, nauczyciel akademicki, Magdalena Barbaruk – kulturoznawczyni, wykładowczyni akademicka, Irina Tkeshelashvili – działaczka, aktywistka, doktorantka, Zbigniew Mazurek – Prezes Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, Janusz Turakiewicz – CMS Consulting Ingostur Instytut Gospodarki Turystycznej, Reiner Sachs – historyk kultury
Moderują: Izolda Topp-Wójtowicz – kulturoznawczyni, regionalistka,  Ryszard Gładkiewicz – historyk, czechoznawca, regionalista, Marek Sztark – niezależny animator kultury, Dolnośląskie Laboratorium Kultury OKIS-u

16.30 – 18.00/ Sala Warszawa
Ukrainki i Ukraińcy w Polsce
Konsumentki/-ci kultury, menedżerki/-owie, twórczynie/-cy, animatorki/-rzy, edukatorki/-rzy, kuratorki/-rzy, artystki/-ści, współtwórczynie/-cy sektora kreatywnego
Jakie potrzeby kulturalne mają przedstawiciele migrantów i mniejszości? Co mogą zaoferować jako artyści, menedżerowie?  Czego oczekują od decydentów i partnerów kulturalnej – instytucjonalnej i pozarządowej – większości społeczeństwa tzw. “przyjmującego”? Dlaczego mniejszościowe i migranckie organizacje pozarządowe wspierają i organizują wydarzenia artystyczne, przedsięwzięcia kulturalne? 

Uczestnicy:
Oleksandra Iwaniuk-Kamińska – Fundacja Ukraiński Dom, Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM)
Adriij Kurdiashov – Członek Rady Fundacji Zustricz, Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM)
Katarzyna Komar-Macyńska – Członkini Zarządu Oddziału Związku Ukraińców w Polsce w Przemyślu
Dom Ukraiński w Przemyślu, Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM)

Moderuje:
Olga Chrebor – pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. mieszkańców ukraińskiego pochodzenia, prezeska Fundacji Kalejdoskop Kultur / dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska

16.30 – 18.00/ Sala Konferencyjna
Standardy współpracy instytucji kultury z NGO. Long Table
Uczestnicy: przedstawiciele instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych
Mistrz ceremonii: Jacek Gralczyk – Wędrowny Sztukmistrz Idei

18.00 – 20.00/ Sala Bar Piano
Kulturalne party w kuluarach 

14 października 2023  (sobota)

10.00 – 11.30/ Sala Warszawa
Mam 25 lat —  przyszłość kultury. Debata podsumowująca laboratorium kulturoznawców
Kaja Kędzioł – Społeczny wymiar działalności instytucji kultury, czyli jak wyjść z bańki, zachowując artystyczny charakter wypowiedzi?
Michał Rybarczyk – Podległość instytucji kultury – niezależność a finansowanie, wplątanie we władzę i politykę
Małgorzata Lewińska – Sytuacja osób wchodzących na rynek pracy w kulturze – przegląd ofert pracy z pracujwkulturze – dlaczego w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem?
Karolina Kluza – Kobiety na stanowiskach w instytucjach kultury na Dolnym Śląsku
Michalina Grabińska – Dostępność instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami
Moderuje: Piotr Jakub Fereński
Transmisja on-line

12.00 – 13.30/ Sala Warszawa
Dziedzictwo rzek — kultura dla natury.
Debata
Rzeki jak nigdy dotąd interesują nie tylko geografów, przyrodników, ekologów i żeglarzy, ale też dziennikarzy, artystów i kulturoznawców, aktywistów i społeczników. Troska o rzeki, ich zachowanie w naturalnym stanie, renaturyzację, nierozerwalny związek z ekosystemem, społecznościami ludzi i wszystkich istot. Dlatego powstała Koalicja Ratujmy Rzeki. Rzeki stały się miejscem artystycznych dociekań, interwencji i rezydencji. A przede wszystkim tematem dyskusji i troski o los świata.
Uczestnicy: Ewa Ciepielewska – artystka, Michał Zygmunt – muzyk, łowca dźwięku, Magdalena Mądra – artystka, kuratorka, pracownica kultury, Justyna Teodorczyk – dyrektorka Galerii Sztuki w Legnicy
Prowadzenie: Jan Topolski – dziennikarz, muzykolog, programer filmowy, krytyk muzyczny, ogrodnik i kopacz
Transmisja on-line

12.00 -13.30/ Sala Piano Bar
Jak doskonalić system instytucji kultury i łagodzić nierówności w sektorze kultury?
Postulaty zmian systemowych. Warsztat wydobywczy Stowarzyszenia Dyrektorów i Dyrektorek Samorządowych Instytucji Kultury
Prowadzenie: Paweł Kamiński – Stowarzyszenie Dyrektorek i Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury, Karolina Miżyńska – dyrektor MOK, menedżerka kultury, animatorka lokalna 

12.00 – 13.30/ Sala konferencyjna
Jak bezpiecznie tworzyć i komercjalizować swoją twórczość – ABC prawne dla artystów? Szkolenie
Prowadzenie: mec. Joanna Lassota

14.00 – 15.30/ Sala Piano Bar
Walka o wpływy. Ekonomia i ekologia, ich rola oraz stan w świetle obecnych globalnych zagrożeń. Rozmowa z udziałem artystów, naukowców i działaczy
Radosław Gawlik – prezes Stowarzyszenia Ekologicznego „Eko-Unia”, Artur Ławniczak, Uniwersytet Wrocławski, Krzysztof Bielaszka – Fundacja Ładne Historie
Prowadzenie: Andrzej Jóźwik – dziennikarz

14.00 – 15.30/ Sala konferencyjna
Pogotowie prawne dla artystów. Prowadzenie: mec. Joanna Lassota

14.00 – 15.00/ Sala Warszawa
MINISTERSTWO KULTURY DOLNEGO ŚLĄSKA
UL. PIŁSUDSKIEGO 64A, 50-020 WROCŁAW 
Kulturalny Sparring
Sparringowe pary w Ministerstwie Kultury wylosują, z którym ministrem się spotkają:

  1. Włodzimierz Sokorski {1952-1956}
    2. Aleksander Krawczuk {1986-1989}
    3. Izabela Cywińska {1989-1990}
    4. Kazimierz Dejmek {1993-1996}

Wynik losowania zadecyduje o temacie rozmowy.

Uczestnicy: Beata Maciejewska – dziennikarka
Anna Żabska – LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej, Zamek Książ
Jacek Głomb – reżyser teatralny i filmowy, działacz społeczny
Zuzanna Fogt – Fundacja Sztuki Współczesnej „In Situ”
Igor Wójcik – artysta, działacz samorządowy, dyrektor OKiS
Wanda Ziembicka – dziennikarka, aktorka
Darek Foks – poeta, prozaik, filmowiec
Konrad Góra –poeta, handlarz, działacz społeczny i antymiejski
Reżyseria i prowadzenie: Sebastian Majewski – reżyser
Transmisja on-line

15.00 – 16.00/ Sala Warszawa
Panel podsumowujący.
Debata plenarna
Z udziałem moderatorów debat i dyskusji
Transmisja on-line

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE KONGRESOWI: Prezentacja spektaklu „Stascha czyli płomień w oddechu” (spektaklu o Stanisławie Przybyszewskiej) w reżyserii Marcina Czerwińskiego, 13 października o godz. 17.00 / Sala Laboratorium Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.
Bilety  w cenie od 15 zł do nabycia na: ekobilet.pl oraz na 40 minut przed spektaklem w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Rynek-Ratusz 27, Wrocław

Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Wydarzenie organizowane w ramach obchodów 25-lecia ŚwiętaWojewództwa Dolnośląskiego

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA DOLNOŚLĄSKI KONGRES KULTURY 13 – 14 października 2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU NA PITCHING 13-14 października 2023 r.

REGULAMIN PITCHING DOLNOŚLĄSKIEGO KONGRESU KULTURY 2023

Partnerzy debaty plenarnej Ukraińcy w Polsce:

         

 

 

SYLWETKI PROWADZĄCYCH DOLNOŚLĄSKI KONGRES KULTURY 2023

Dr Andrii Kudriashov – współzałożyciel oraz Przewodniczący Rady Fundacji Zustricz.
Uczestnik ukraińskiej Rewolucji Godności (Euromajdan), jeden z liderów Krakowskiego Euromajdanu – nieformalnej grupy, która w latach 2013-2014 zajmowała wsparciem protestujących w Kijowie oraz była głosem Ukraińców w Krakowie. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę wiosną 2014 zajął się pomocą humanitarną dla poszkodowanych na wojnie oraz wsparciem dla ukraińskich żołnierzy. W tym czasie w środowisku wolontariuszy poznał Aleksandrę Zapolską z którą wspólnie założyli Fundację Zustricz, skupiającą swój wysiłek na wsparciu migrantów oraz instytucji państwowych w zakresie pracy z migrantami (w tym asystenci kulturowi w szkołach), pomocy psychologicznej dla uchodźców i wolontariuszy oraz tworzenie mocnej ukraińsko-polskiej więzi kulturowo-społecznej.
Poza działalnością społeczną jest robotykiem oraz programistą. W latach 2011-2021 był związany z AGH w Krakowie gdzie obronił z wyróżnieniem pracę doktorską i uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka i robotyka oraz prowadził działalność naukową i dydaktyczną. Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji naukowych oraz jednej monografii. Jego głównymi zainteresowaniami naukowymi są roboty mobilne, autonomiczność pojazdów oraz eksploracja kosmosu. Od 2021 roku jest związany zawodowo z branżą kosmiczną.
Prywatnie jest dumnym ojcem i mężem, uwielbia muzykę, podróże, najlepiej pod żaglami, poznawanie innych kultur i zakątków świata oraz piwowarstwo domowe.

Anna Michalkiewicz  – Dyrektor samorządowej instytucji kultury
Kieruję Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gryfowie Śląskim – instytucją o “niewielkich”  zasobach kadrowych i finansowych, a funkcjonującą w realiach ogromnych oczekiwań .  Tworzę scenariusze wydarzeń oraz zajmuję się ich prowadzeniem. Aktywnie wspieram działania organizacji pozarządowych z terenu gminy i miasta.
Interesuję się wszystkim co pomaga poszerzać horyzonty myślowe i wspiera rozwój osobisty (tak intelektualny, jak i fizyczny).

 

Artur Celiński – publicysta, konsultant, optymistyczny malkontent
Angażuje się w miejskie sprawy. Spinam miękkie działania z tym, co fizycznie dzieje się na miejskim gruncie. Stoję za „Magazynem Miasta” i „DNA Miasta”. Komentuję życie publiczne, wymyślam rozwiązania, udzielam dobrych rad, prowadzę wykłady i szkolenia.
Nie jestem zainteresowany przyszłością w jej obecnie zapowiadanym kształcie.

 

 

 

Bartosz Jungiewicz – Menadżer, rowerzysta, kolejarz, Dolno Ślązak
Kieruję Działem Handlowym Kolei Dolnośląskich, współuczestniczę w rozwoju turystyki rowerowej na Dolnym Śląsku,
Interesuje mnie wszystko to co ma związek z rozwojem społeczności lokalnych, rozwojem zrównoważonego transportu, popularyzacją mniej znanych atrakcji Dolnego Śląska

 

 

Darek Foks – Poeta, prozaik, filmowiec
Autor m.in. książek „Ludzie kultury (2019), „Eurydyka” (2021), „Pocałunek na placu Wolnica” (2022), „Patriotka” (2023) oraz filmu „Patriotka” (2023), ułożył „Zawrót głowy. Antologię polskich wierszy filmowych” (2018), a wspólnie ze Zbigniewem Liberą stworzył pracę/książkę „Co robi łączniczka” (2005, 2022). Przygotowuje do druku powieść „Wenus z Dessau”. Laureat Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości (2014).

Emilia Gumańska – Artystką wizualną, twórczynią oraz reżyserką krótkich form video, operatorką, VJ’ką
Tworzę krótkie formy video: m.in. teledyski, fashion video, video do spektakli teatralnych, video instalacje. Produkuję autorskie video-arty, wykorzystuąc techniki flmowe oraz
animację 3D, z których korzystam podczas występów na żywo jako VJ’ka. Moje prace można oglądać w formie występów VJ’skich na żywo podczas festwali muzycznych, audiowizualnych, flmowych, wernisaży w galeriach sztuki oraz podczas wydarzeń o charakterze komercyjnym.
Interesują mnie immersyjne działania wizualne w kontekście wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, a także funkcje terapeutyczne jakie może pełnić sztuka video.

 

Ewa Ciepielewska – Jestem artystką
Uprawiam różne sztuki wizualne, do mojej praktyki artystycznej zaliczam regularne pływanie po rzekach. Współorganizuję Flow/Przepływ – rezydencje  na rzece dla artystów, kuratorów, przyrodników. Należę do Koalicji Ratujmy Rzeki.
Interesują mnie działania mające na celu zachowanie rzek w naturalnym stanie, ich renaturyzację, oraz zaprzestanie masowej hodowli zwierząt. Planuję kilka wystaw.

Ewa Pluta – robotnica kultury, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Rzeczniczka prasowa i koordynatorka ds. dostępności Muzeum Miejskiego Wrocławia. Działa także w Fundacji Art Transparent, w której realizuje projekt Senior Art Walk oraz bada biografię Hanny Krzetuskiej.  Kuratorka Przeglądu Sztuki Współczesnej Survival od 2019 roku oraz jego koordynatorka ds. dostępności. Kuratorka Programowa Fundacji Katarynka, a także audiodeskryptorka sztuk wizualnych, wydarzeń performatywnych i obiektów muzealnych. Prowadzi także oprowadzania po mieście i galeriach sztuki współczesnej z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na PJM oraz dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Promuje dostępność sztuki współczesnej na licznych spotkaniach i konferencjach. Opowiadaczka historii podczas licznych spacerów po Wrocławiu. Obecnie skupia uwagę na kulturalnych i historycznych zagadnieniach związanych z hesrtorią, queerstorią oraz emancypacją osób z niepełnosprawnościami. Autorka projektu #30wrocławianek oraz publikacji „Wrocławianki. Książka herstoryczno-artystyczna”.

Irina Tkeshelashvili – Działaczka, aktywistka, doktorantka
Absolwentka programu im L.Kirklanda, ambasadorka Kościoła Pokoju w Świdnicy, otrzymałam srebrną odznakę „zasłużona dla Dolnego Śląska” za bodowanie współpracy polsko-gruzińskiej, członkinia Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego oraz Team Europe Direct przy Komisji Europejskiej w Polsce.
Interesuję się komunikacją strategiczną na szczeblu instytucji, regionów i państw.

Izolda Topp-Wójtowicz – kulturoznawczyni, regionalistka
Prowadzę zajęcia z zakresu wiedzy o kulturze i religii w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizuję się w problematyce związanej z tożsamością regionalną oraz funkcjonowaniem symboli w kulturze współczesnej. Pełnię funkcję prezeski Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego, jestem współredaktorką książki-albumu „Dolny Śląsk w tworzeniu”.
Pracuję nad książką, poświęconą zmianie sposobu postrzegania tego, czym jest dolnośląskość, podsumowującą prowadzone przez wiele lat badania, której roboczy tytuł to: „Dolny Śląsk jako park rozrywki”.

Jacek Głomb – Reżyser teatralny i filmowy, działacz społeczny
Od niemal 30 lat jestem dyrektorem Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, gdzie wraz z zespołem staram się tworzyć sztukę zmieniającą rzeczywistość. Reżyseruję spektakle w całej Polsce. Łączę  aktywność artystyczną z działaniami na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.
Będę kontynuować moją działalność, której owocem są wydarzenia artystyczne – głównie przedstawienia teatralne – o potencjale społecznym i obywatelskim.

Jan Topolski – Programer filmowy, krytyk muzyczny, ogrodnik i kopacz
Prowadzę Fundację 4.99, wydawcę magazynu „Glissando”, którego jestem redaktorem naczelnym. Przez wiele lat byłem programerem MFF Nowe Horyzonty, obecnie pozostaję jego współpracownikiem i selekcjonerem Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. Prowadzę zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim, jestem doktorantem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a okazjonalnie pracuję także jako ogrodnik i architekt krajobrazu.

Janusz Turakiewicz – ekonomista, księgowy, krajoznawca, regionalista
Działam w Towarzystwie Karkonoskim, Fundacji Instytut Gospodarki Turystycznej, Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Karkonoskim Towarzystwie Naukowym, Towarzystwie Urbanistów Polskich. Jestem dziennikarzem (AIJP, SDRP, SPM), autorem książek o tematyce ekonomicznej i turystycznej, filatelistą, twórcą KOLEKCJI  NIEOCZYWISTYCH, animatorem szlaku kulturowego. Jako członek PTTK działam w Regionalnym Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa „Dolny Śląsk” i Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego ZG PTTK.
Plan: doprowadzenie do wydania książek „Kanon Krajoznawczy Dolnego Śląska”, „Karkonosze w filatelistyce” i „Sporne zagadnienia podatkowe w hotelarstwie, gastronomii i turystyce” oraz kolejnych numerów czasopisma „Kolekcjoner Dolnośląski”.

Joanna Lassota – od 25 lat wspiera prawnie i szkoli podmioty branży kreatywnej zarówno publiczne jak i komercyjne m.in. instytucje kultury, uczelnie wyższe, kina, wydawnictwa, organizacje społeczne, podmioty działające na rynku filmowym, muzycznym, reklamy czy IT jak również indywidualnych twórców i artystów.

 

 

 

Joanna Nowosielska-Sobel – Historyk, naukowiec, nauczyciel akademicki
Pracuję jako naukowiec i nauczyciel akademicki w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako historyk popularyzujący wiedzę czynnie uczestniczę w działaniach na rzecz kreowania świadomych postaw wobec przeszłości Dolnego Śląska.

 

 

Joanna Panciuchin – kulturoznawczyni, doktora nauk społecznych, programerka
Prowadzę badania naukowe wokół problematyki związanej z nierównościami społecznymi i stosunkami hegemonicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społeczności romskich.
Działam również w polu kultury – programuję, koordynuję i promuję. Współpracuję przede wszystkim z Wrocławskim Instytutem Kultury, ale też z Festiwalem Millennium Docs Against Gravity i Festiwalem Filmowym Spektrum.
Interesuję się mniejszościami, przecięciami i miejskością.

 

 

Justyna Miłosz-Konopacka -lider ICRA, menedżer, coach
Pracuję jako kierownik Biura Karier AMKL, w którym m.in. koordynuję projekty współpracy akademickiego środowiska artystycznego z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także tworzę ofertę szkoleniową w zakresie przedsiębiorczości oraz budowania kariery. Jestem współautorem i liderem międzyuczelnianego przedsięwzięcia – Innowacyjnego Centrum Rozwoju Artysty ICRA.
Fascynują mnie tematy związane z motywacją, talentami i kreatywnością, a planem na przyszłość jest dbałość o to, by nigdy nie zatracić pasji i poczucia misji w moich działaniach zawodowych.

 

Justyna Teodorczyk – doktora kulturoznawstwa, znawczyni kultury rockowej i sztuk wizualnych. Animatorka, menedżerka i teoretyczka kultury działająca w Legnicy. Organizuje wystawy, realizuje projekty edukacyjne i społeczne w kulturze, pisze teksty. Współpracowała z Fundacją Sztuka dla Ludzi.
Ma flow i nie leje wody, chyba że do kwiatków, które uczyniła elementem animacji kultury w swoim mieście. Wodę też, o czym opowie. Prowadziła spółdzielczy dom kultury na jednym z legnickich osiedli, Była wicedyrektorką największego centrum kultury w mieście, obecnie stoi na czele galerii sztuki, gdzie w 2006 roku zaczynała jako kuratorka, edukatorka i rzeczniczka prasowa (chociaż wówczas uprawiała bardziej suche „rzecznictwo” niż jej wspaniałe rozmówczynie i rozmówcy). Dryfuje w stronę ekologii, stąd i woda w galerii. Choć na co dzień raczej płynie pod prąd.

 

Kaya Kędzioł – Studentka kulturoznawstwa, księgarka
Studiuję kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem przewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego Kulturoznawców. Polecam książki w Tajnych Kompletach w Przejściu Garncarskim oraz w Kinie Nowe Horyzonty.
Interesuję się społecznymi uwarunkowaniami kultury, po studiach chciałabym działać na rzecz egalitaryzacji dyskursu artystycznego.

 

Kamila Kamińska – dr nauk humanistycznych, aktywistka, nauczycielka, prezeska Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej
od 2005 r. pracuję w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się pedagogiką miasta i streetworkingiem. Łączę pracę naukową z doradztwem biznesowym i polityką miejską, a swoje koncepcje wdrażam w szkołach, na podwórkach, w miastach, ale i w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Jestem członkinią krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych m.in. Krytycznej Analizy Dyskursu czy Discourse Power Resistance. Od 2015 r. zasiadam również w Zarządzie Sieci Uniwersytetów Europejskich Stolic Kultury (UNeECC). Przetłumaczyłam książkę Banksy’ego, pisze bajki, opracowuje pomoce metodyczne, koordynuje i nadzoruje liczne strategie miejskie i edukacyjne.Przez sześć ostatnich lat pełniłam funkcję pełnomocniczki rektora ds. odpowiedzialności społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Interesuje sie Street Artem, literaturą i wędrówkami. W wolnych chwilach robię czapki na drutach. Moimi planami na przyszłość jest stworzenie miejsca w górach dla dzieci i młodzieży,  gdzie będą mogły hasać i hałasować.

Karolina Kluza – Studentka Uniwersytetu Wrocławskiego
Studiuję kulturoznawstwo oraz od tego roku antropologię filmu, literatury i teatru. Jestem vice-przewodniczącą Studenckiego Koła Kulturoznawców. Pracuję z dziećmi i młodzieżą jako korepetytorka oraz animatorka oraz we Wrocławskim Teatrze Pantomimy na stanowisku obsługi widowni.
Najbardziej interesują mnie twórcze działania i dyskursy naukowe, które podejmują kwestie systemowych wykluczeń.

 

 

Karolina  Miżyńska – menedżerka kultury, animatorka lokalna
Obecnie jestem dyrektorką Miejskiego Ośrodka Kultury Stary Młyn w Zgierzu oraz członkinią Zarządu Stowarzyszenia Dyrektorek i Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury. Ponadto koordynuję proces tworzenia i wdrażania Polityki Młodzieżowej Gminy Miasto Zgierz, które mają określić kierunki działań w obszarze aktywizacji i rozwoju młodzieży. Jestem też absolwentką Szkoły Liderów Miast, edycja 2018/2019 oraz XVI edycji Programu Szkoła Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Interesuje mnie holistyczne spojrzenie na kulturę, jako branżę, relacje jakie tu zachodzą, oddziaływania zewnętrzne i wewnętrzne i ich wpływ na dobrostan animatorek/animatorów oraz menedżerów/menedżerek kultury.

Konrad Góra – poeta polskiego, handlarz, działacz społeczny i antymiejski. Z Jackiem Żebrowskim prowadzi wydawnictwo „papierwdole”, z Frankiem Łosieczką Arcykwariat Papier Wolę (Oleśnica, Rynek 28 i), zaś sam wydawnictwo „osobne góry”. Przygotowuje Z wszystkich martwych Czesi. Poema nienawróconego łotra (papierwdole/ osobne góry 2024).

 

 

 

Laura Adel – artystka i miłośniczka podróży samochodowych
Tworzę instalacje, obiekty oraz abstrakcyjne wideo. Często łączę ruchomy obraz z muzyką podczas performatywnych występów. Interesują mnie relacje, zarówno międzyludzkie, jak i między muzyką, obrazem i przestrzenią. Lubię patrzeć na to, co wokół mnie, i przenosić te zjawiska na artystyczne kreacje.
Aktualnie interesuję się współbytowaniem – jako zjawiskiem wzajemnego wpływu – jedenj osoby na drugą ale również w wymiarze artystycznym – w duecie kreuję instalacje wykorzystujące parametry ruchu do manipulacji dźwiękiem i obrazem.

Maciej Michaluk – Kompozytor, teoretyk muzyki, wykładowca akademicki
Jestem kompozytorem poszukującym własnych środków wyrazu, stąd oprócz utworów czysto instrumentalnych, komponuje również te z użyciem gestu scenicznego, elektroniki, nowych technologii czy nawet języka migowego. Od 2023 roku jestem wykładowcą akademickim związanym z wrocławską Akademią Muzyczną, gdzie wprowadzam autorski program oraz zagadnienia dotyczące teorii oraz praktyki muzyki nowych mediów. (Byłem założycielem i wieloletnim przewodniczącym Koła Artystyczno-Naukowego Nowych Mediów Akademii Muzycznej we Wrocławiu. – opcjonalne)
Interesuję się wykorzystaniem i propagowaniem nowych mediów w praktyce artystycznej. Moje plany na przyszłość to m.in. studia podyplomowe z zakresu sztucznej inteligencji.

 

Magda Piekarska – kobieta, dziennikarka, recenzentka, ogrodniczka
Współpracuję z czasopismami o profilu teatralnym, publikując w nich rozmowy i recenzje. Zdarza mi się pisać teksty dotyczące szerszych, społecznych tematów w ogólnopolskich mediach. Prowadzę spotkania autorskie. Jestem selekcjonerką festiwalu „Boska Komedia”. Angażuję się w ruchy dotyczące obrony wolności, kultury i środowiska.
Jak już się uda naprawić świat, chciałabym poleżeć z książką w hamaku.

 

 

 

Magdalena Barbaruk – kulturoznawczyni, wykładowczyni akademicka
Pracuję w Instytucie Kulturoznawstwa w Uniwersytecie Wrocławskim
Interesuje mnie kultura obszaru hiszpańskojęzycznego (zwłaszcza Ameryki Południowej), literatura, film oraz oczywiście Dolny Śląsk.

 

 

Magdalena Klich-Kozłowska – dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego
Od kwietnia tego roku kieruję zespołem DCF-u, czyli pracownikami 6 kin zlokalizowanych na Dolnym Śląsku, jestem jedną z prowadzących programu Klasy Filmowe (autorskiego programu edukacyjnego DCF) i dbam o promocję filmowego potencjału regionu.
Zawodowo interesuję się kinematografią, produkcją wydarzeń, redakcją tekstów,
a w przyszłości zależy mi na tym, by po zakończeniu 5-letniej kadencji na stanowisku dyrektora móc ze spokojnym sumieniem powiedzieć, że zrealizowałam założenia ze swojego programu rozwoju DCF-u (planu kadencyjnego).

Magdalena Mądra – artystka, kuratorka, pracownica kultury
Jako artystka tworzę zdjęcia, instalacje, filmy i prace wykorzystujące mieszane techniki. Przejęta ekologią i ekonomią tworzenia, recyklinguję i rekontekstualizuję już istniejące obrazy i myśli. Jako pracownica kultury kuratoruję i koordynuję projekty oraz dbam o ich dostępność.
Będąc miłośniczką natury i sztuki, staram się łączyć te obszary w pracy i życiu nastawionym na współodczuwanie i osiąganie dobrostanu, które włączam w praktyki artystyczne, i którymi chcę się dzielić w ramach działań kuratorskich.

 

 

 

Małgorzata Lewińska – historyczka sztuki, studentka kulturoznawstwa
Studiuję kulturoznawstwo, a wcześniej historię sztuki, z której na ten moment mam absolutorium. Ponadto pracuję w kinie DCF.
Interesuję się muzycznymi wydarzeniami kulturalnymi oraz sztuką dwudziestego wieku.

 

 

 

 

 

Maria Zięba – menedżerka kultury, animatorka, fundraiserka, edukatorka
Maria Zięba – menedżerka i animatorka kultury, doradczyni organizacji pozarządowych, fundraiserka, badaczka i ewaluatorka, społeczniczka, edukatorka.  Prezeska Fundacji Ładne Historie. Realizuje na Dolnym Śląsku projekty kulturalne i społeczne. Stypendystka MKIDN w 2016 i 2021 roku w dziedzinach „Animacja i edukacja kulturalna” oraz „Zarządzanie kulturą”. Autorka cyklu publikacji Sztuka Fundraisingu. Diagnostka w programie „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne”. Członkini Społecznej Rady Kultury przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego.
Moją największą pasją jest Dolny Śląsk i większość planów na przyszłość jest związana z rozwijaniem trzeciego sektora w naszym regionie.

 

 

 

Michalina Grabińska – Uważna, nudziara, studentka
Obecnie studiuję komunikację wizerunkową na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie piszę pracę magisterską związaną z tematem dostępności kultury. Pracuję w fundacji Art Transparent, moim zadaniem jest asystowanie produkcji i koordynacja wolontariatu.
Interesuję się sztuką, kulturą i wycieczkami do Szkocji jesienią.

 

 

 

 

 

Michał Jeremi Rybarczyk – Student, Fotograf, Bywalec
Fotografując odbicia swych myśli w codziennym widzeniu, uczęszczam równolegle na studia kulturoznawcze drugiego stopnia. Prócz tego pracuję w fundacji Pro Arte, zarówno w kwestii promocji, jak i produkcji (w zależności od wydarzeń). W wolnych chwilach zarządzam kawiarnią Trzy Siostry i pracuje za barem tamże.
Łączenie fascynacji ludźmi oraz szeroko pojętą kulturą, z naciskiem na film i fotografię, to niewątpliwie najbardziej zbliżające się do siebie bieguny, w mej niezbyt daleko posuniętej przyszłości.

 

 

 

 

Michał Zygmunt – muzyk, łowca dźwięku, mieszkam i tworzę nad Odrą.

 

 

 

 

 

Milan Wojcieszek – Dziennikarz, Researcher, Działacz Społeczny
Jestem studentem drugiego roku na kierunku Political Science na University of Amsterdam. Pełnię także rolę Chief Media Officer w Econverse, fundacji, która rozwija przedsiębiorczość wśród utalentowanej młodzieży. Oprócz tego pracuję jako dziennikarz działu zagranicznego w Gazecie Wyborczej i asystent Profesora Manfreda Philippa z City University of New York.
Interesuje mnie badanie procesów zachodzących w gospodarce, w szczególności digitalizacja, aktywa cyfrowe, stokenizowana sztuka cyfrowa (NFT) i nowe ścieżki komercjalizacji kultury i dzieł sztuki.

Natalia Mutor – Dolnoślązaczka, menedżerka
Działam na rzecz rozwoju dolnośląskiej turystyki opartego na współpracy, profesjonalizacji i promocji. Kieruję Wydziałem Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
Chciałabym poznać motywacje i preferencje turystów w wyborze destynacji wyjazdowych, by lepiej wspierać dolnośląskich przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i instytucje w skutecznym sprzedawaniu swojej oferty, a turystów zachęcić do odkrywania piękna Dolnego Śląska.

dr Oleksandra Iwaniuk – jest absolwentką Akademii Mohylańskiej w Kijowie oraz College of Europe (Natolin). Doktoryzowała się rozprawą na temat elit politycznych na Ukrainie. Jest autorką licznych artykułów, m.in. dla „Polityki”. Jej debiut literacki „Amor[t]e” opowiada opartą na faktach historię ukraińskiego patrioty z Doniecka w przededniu rozpoczęcia się rosyjskiej agresji na Donbasie. Powieść nominowano do Nagrody „Najlepsza książka roku od BBC” oraz do nagrody Miasta Literatury UNESCO. W 2017 r. Oleksandra założyła w Warszawie Klub literacki Po Sąsiedzku, który służy przybliżeniu dialogu i porozumienia między Polakami a ich wschodnimi sąsiadami przez literaturę.

 

 

 


Olga Chrebor –
Prezeska Fundacji Kalejdoskop Kultur; Pełnomocniczka Prezydenta Wrocławia ds. mieszkańców ukraińskiego pochodzenia; Członek Wrocławskiej Rady ds. Równego Traktowania, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Promotorka dialogu międzykulturowego, praw człowieka i międzynarodowej współpracy rozwojowej i humanitarnej; tłumaczka, aktywistka zajmująca się tematyką migracji i uchodźstwa, menedżerka kultury i projektów o charakterze społecznym; od 20 lat związana zawodowo z dolnośląskim sektorem pozarządowym oraz instytucjami zajmującymi się partnerstwem z Europą Wschodnią aktywnymi w sferze międzynarodowej dyplomacji publicznej. Specjalizuje się w projektach międzynarodowych zarówno z zakresu ochrony praw człowieka i upowszechniania instytucji oraz procesów demokratycznych (rozwijanie polsko-ukraińskich partnerstw pozarządowych i publicznych w różnych sferach: wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami, dobre rządzenie i profesjonalny urząd, edukacja kulturalna młodzieży, dyplomacja kulturalna, polityka migracyjna, pomoc rozwojowa i pomoc humanitarna, w szczególności działania na rzecz ofiar konfliktu zbrojnego w Ukrainie), jak i kulturalnych (kuratorka i producentka, inicjatorka i dyrektorka wielu wrocławskich festiwali literackich, muzycznych i interdyscyplinarnych, w tym feministycznego: Feminatywy Polsko-Ukraińskiej). Mgr stosunków międzynarodowych w zakresie wschodnim (Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego), licencjat filologii ukraińskiej (Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego), MBA in Community Management (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/Krakowska Szkoła Biznesu)

Nagrody:
– statuetka Emocji Radia Wrocław Kultura (pierwsze miejsce dla Miesiąca Lwowskiego za najciekawsze wydarzenie kulturalne roku 2016);
– uhonorowana odznaczeniem państwowym Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.
– w 2021 nominowana do tytułu Wrocławianki Roku.

Paweł Kamiński – Menedżer i animator kultury
Jestem dyrektorem Ośrodka Postaw Twórczych Zamek we Wrocławiu. Działam w Stowarzyszeniu Dyrektorów i Dyrektorek Samorządowych Instytucji Kultury. W wolnych chwilach redaguję serwis MenedżerKultury.pl i piszę poradniki dla instytucji kultury.
Interesuję się kulturą i ekonomią. Chciałbym doprowadzić do zmian w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Piotr Jakub Fereński – kulturoznawca i historyk idei. Zajmuje się historią i filozofią kultury, kulturą wizualną i studiami miejskimi. Jest też teoretykiem i krytykiem sztuki oraz kuratorem wystaw. W szczególności interesują go związki między etyką i estetyką a konfliktami społecznymi, politycznymi i ekonomicznymi dotyczącymi kształtu współczesnych wspólnot narodowych i lokalnych, a także globalnej ekumeny. Obecnie prowadzi badania nad strategiami radzenia sobie z pamięcią o okresie XX-wiecznych dyktatur między innymi w Chile, Argentynie, Niemczech, Ukrainie, Rumunii.

 

 

 

 

Rainer Sachs – Historyk kultury
Zajmuje się historią kultury na Śląsku. Główne dzieło: wielotomowa edycja Leksykon Artystów Plastyków i Twórców Rzemiosła Artystycznego Śląska / Lexikon der bikdenden Künstler und Kunsthandwerker Schlesiens

 

 

 

 

 

 

Ryszard Gładkiewicz – Historyk, czechoznawca, regionalista
Badam historię Czech i relacji polsko-czeskich, przewodniczę Zarządowi Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego, uczestniczę w organizowaniu prac Międzynarodowej Sieci Muzeów Domowych.
Obecnie koncentruję się na sfinalizowaniu II Kongresu Czechoznawstwa Polskiego i Polonoznawstwa Czeskiego (Opole 24-27 IX i Praga 15-18 X 2023).

 

Seb Majewski – reżyser, dramaturug, dyrektor artystyczny Teatru Dramatycznego Sza-niaw-skx w Wałbrzychu
Zajmuję się teatrem i poszukuję nowego języka sztuki teatralnej oraz sposobami komunikacji z widzami. W ostatnim czasie zajmuję się problemem przemocy i hierarchii.
Ineresuje mnie satysfakcja i szczęście

 

 

 

Tomasz Kasprzak – badacz, animator, rowerzysta
Pracuję od lat z domami kultury w ramach DK+ i BMK jako animator i badacz. Działam też w edukacji szczególnie w obszarze edukacji włączającej.
Chcę więcej działań mieszkańców w instytucjach kultury i miejscach otwartych

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Mazurek –  Prezes Towarzystwa Ziemi Głogowskiej
Jestem regionalistą Ziemi Głogowskiej oraz Dolnego Śląska. Pielęgnujemy i popularyzujemy tradycje regionalne i dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu. Prowadzimy działalność popularnonaukowa, wydawniczą, archiwistyki społecznej i turystyczno krajoznawczą
Zainteresowanie regionalizmem i lokalna historia mieszkańców regionu zwłaszcza młodzieży.

Odsłuchaj treść artykułu
Array ( [post_type] => post [posts_per_page] => 8 [post_status] => publish [orderby] => Array ( [meta_value_num] => DESC [date] => DESC ) [meta_key] => sticky_post [ignore_sticky_posts] => 1 [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => category [field] => term_id [terms] => Array ( [0] => 470 ) [operator] => NOT IN ) ) [category__in] => Array ( [0] => 15 ) [category__not_in] => Array ( [0] => 470 ) )

AKTUALNOŚCI

Dodano: 07.06.2024 06:00

59. Międzynarodowy Festiwal Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju

Kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju. Jak co roku, oferujemy bogaty program koncertów znakomitych artystów muzyki klasycznej zarówno z Polski, jak i z zagranicy! pokaż więcej »

Dodano: 07.06.2024 05:00

ostatńx poetx. pśę$wińo | premiera

Eksperymentalny projekt teatralny, podejmujący kwestię wspólnoty międzygatunkowej i bezprzemocowej równości/ różnorodności wobec wyzysku i skrajnej eksploatacji planety oraz wolności wobec pojęć płci, granicy, narodu, własności. pokaż więcej »

Dodano: 07.06.2024 04:00

Festiwal Performansu „(nie) Obecność”

Festiwal Performansu „(nie) Obecność”, to wielowymiarowe, międzynarodowe wydarzenie otwierające przestrzeń dla różnorodnych stylów artystycznych i tematów społecznych . Pierwsza odsłona projektu już 20-21 czerwca w Görlitz. pokaż więcej »

Dodano: 14.06.2024 13:52

Fotorelacja z 59. Międzynarodowego Festiwalu Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju

Fotorelacje z koncertów i wydarzeń w ramach tegorocznej edycji Festiwalu Henryka Wieniawskiego. pokaż więcej »

Dodano: 07.06.2024 07:00

Koncerty chóru chłopięcego z NFM w Batumi | Polsko-Gruziński Festiwal Kultury

W dniach 12-19 czerwca, w ramach Polsko-Gruzińskiego Festiwalu Kultury, odbędzie się wyjazd chóru chłopięcego z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu do Batumi (Gruzja). Chór wystąpi tam podczas dwóch koncertów –16 i 17 czerwca – oraz weźmie udział w warsztatach wokalnych. pokaż więcej »

Dodano: 07.06.2024 05:00

Konferencja Góry Zarządzania 2024

Góry Zarządzania - II Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna ma na celu zintegrowanie środowiska naukowego i biznesowego oraz stworzenie platformy do formowania interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Wydarzenie jest otwarte dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów, przedstawicieli kół naukowych i instytucji otoczenia biznesu. pokaż więcej »

Dodano: 07.06.2024 05:00

RYTUAŁ – NAPIĘCIE ! – edycja XXI

Od 14 do 16 czerwca we Wrocławiu odbędzie się festiwal sztuki „Rytuał”, podczas którego prezentowane będą różne formy artystycznej kreacji: wideoart, animacja komputerowa, dokument, muzyka elektroniczna, instalacja, performance. pokaż więcej »

Dodano: 07.06.2024 04:30

Letnie spotkania cyrkowo-kuglarskie

W czerwcu w Parku Lesława Węgrzynowskiego na Przedmieściu Świdnickim odbędzie się cykl 4 artystycznych pikników rodzinnych, podczas których dowiemy się czym jest cyrk współczesny i dlaczego występują w nim tylko ludzie, a nie zwierzęta. pokaż więcej »

Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)