Data:

1 października 2023, godz. 19.00

Miejsce:

Piekarnia | Centrum Sztuk Performatywnych
ul. Księcia Witolda 62-67, Wrocław

Bilety:

Wstęp wolny
Spektakl w języku białoruskim z polskimi napisami.

Udostępnij:

Dodano:

18.09.2023 05:00

SPEKTAKL „AUGUST” W PIEKARNI

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu wraz z Fundacją „Za Wolność Waszą i Naszą”, Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego oraz Instytutem im. Jerzego Grotowskiego zapraszają na wyjątkowy spektakl „August”, który odbędzie się w ramach XI Festiwalu Niezależnej Kultury Białoruskiej w Centrum Sztuk Performatywnych PIEKARNIA.

BY teatr to projekt teatralny w Warszawie, który skupia dramaturgów, reżyserów, aktorów, artystów i innych ludzi teatru, którzy musieli opuścić Białoruś. Projekty BY teatru powstają w koprodukcjach z polskimi partnerami w ich przestrzeniach – taka forma współpracy wzmacnia wielokulturowość, którą zakłada koncepcja projektu. Zachowując swoją białoruską tożsamość i język, wstępujemy w dialog z kulturą kraju, który nas przyjął. Wszystkie projekty powstają na bazie współczesnej dramaturgii białoruskiej (po białorusku, z polskimi napisami). Kluczową częścią projektu jest stworzenie bazy współczesnej białoruskiej dramaturgii i jej tłumaczeń na inne języki. Mamy nadzieję, że BY teatr stanie się punktem skupiającym współczesną, wolną białoruską kulturę, połączy ekspatów z Białorusi i wszystkich, kogo interesuje białoruska kultura na emigracji.

Spektakl AUGUST (pol. SIERPIEŃ) – to pierwsze wydarzenie, od którego 25 marca 2023 roku w Dzień Niepodległości Białorusi zaczyna swoją działalność BY teatr. Kolektyw twórczy spektaklu występuje jako grupa anonimowych artystów ze względów bezpieczeństwa, nie tylko swojego, ale w pierwszej kolejności swoich bliskich, którzy pozostali na Białorusi.

Na przykładzie zwyczajnej białoruskiej rodziny w spektaklu przyglądamy się wydarzeniom i protestom 2020 roku na Białorusi, badamy kolektywną traumę białoruskiego społeczeństwa, która musi zostać uświadomiona i przepracowana, żeby wewnętrznie przeżyć ten niekończący się sierpień (dla wielu osób, które zostały w kraju, nadal się nie skończył) i iść do przodu drogą przemian. Oś dramaturgiczna tekstu jest skoncentrowana na relacjach pomiędzy obywatelami a opresyjnym państwem, konfliktach społecznych, osobistych wyborach osób, które brały udział w protestach przeciwko dyktaturze i konsekwencjach tego wyboru z perspektywy 2023 roku.

Spektakl powstał dzięki finansowaniu Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego.

 

 

 

 Wstęp na spektakl jest bezpłatny.

Współorganizatorzy spektaklu:
Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą”
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytut im. Jerzego Grotowskiego

 

Wydarzenie odbywa się w ramach Święta Województwa

 

 

Więcej o XI Festiwalu Niezależnej Kultury Białoruskiej oraz program wydarzenia tutaj.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz przy wsparciu miasta Wrocław.

 

‼️ Organizatorzy XI Festiwalu Niezależnej Kultury Białoruskiej we Wrocławiu zapraszają do wzięcia udziału w akcji wsparcia więźniów politycznych poprzez CEGIEŁKĘ – wpłatę środków na konto Stowarzyszenia Białoruski Związek Solidarności. Wszystkie środki zebrane za pośrednictwem organizacji Dissidentby zostaną przeznaczone na paczki, które otrzymają więźniowie w miejscu zatrzymania, a także na przelewy – na pokrycie wszelkich kosztów. Duży transfer do więzienia (50 kg) kosztuje 287,20 USD! Pomóżmy wspólnie zaspokoić podstawowe potrzeby więźniów politycznych!

Jak przekazać darowiznę:

Zapłać BLIKIEM https://vuyap.com/15a2 (anonimowo)
Zrealizuj przelew tradycyjny na konto

STOWARZYSZENIE BIAŁORUSKI ZWIĄZEK SOLIDARNOŚCI:
96 1090 2499 0000 0001 4782 6382
BUKOWICE 32 56-120 BRZEG DOLNY
Tytuł: Darowizna na cele statutowe. Dysydentby.
(Nazwa wpłaty ma znaczenie, jeśli chcesz odliczyć podatek PIT w 2023 roku).

 

BY teatr – гэта тэатральнае бюро ў Варшаве, якое аб’ядноўвае драматургаў, рэжысёраў, актораў, мастакоў і іншых людзей тэатра, якія былі змушаны пакінуць Беларусь. Праекты BY teatr ствараюцца ў капрадукцыі з польскімі партнёрамі ў іх прасторах – такая форма ўзаемадзеяння адпавядае прынцыпу мультыкультуралізму, закладзенаму ў канцэпцыі праекта. Захоўваючы свой твар, беларускую ідэнтычнасць і мову, мы ўступаем у дыялог з культурай краіны, якая нас прыняла. Усе праекты ствараюцца на аснове сучаснай драматургіі Беларусі (на беларускай мове з польскімі субтытрамі). Абавязковая частка праекта – стварэнне базы тэкстаў сучаснай беларускай драматургіі і яе перакладаў на замежныя мовы. Мы спадзяемся, што BY teatr стане цэнтрам вольнай сучаснай беларускай культуры, аб’яднае экспатаў з Беларусі і ўсіх, каму можа быць цікавая беларуская культура за мяжой.

Спектакль AUGUST – першая падзея, з якой 25 сакавіка 2023 года, у Дзень Волі, дзень  Незалежнасці Беларусі, пачынае сваю дзейнасць BY teatr. Творчы калектыў спектакля выступае як суполка ананімных мастакоў – з меркаванняў бяспекі, не толькі сваёй, але найперш сваіх родных, якія засталіся ў Беларусі.

На прыкладзе звычайнай беларускай сям’і ў спектаклі разглядаюцца падзеі пратэстаў 2020 года ў Беларусі і даследуецца калектыўная траўма беларускага грамадства, якую неабходна ўсвядоміць і прапрацаваць, каб унутрана перажыць гэты бясконцы жнівень (так і не скончаны дагэтуль для многіх людзей, якія засталіся ў краіне) і рухацца наперад па шляху перамен. Драматургічны стрыжань тэксту – гэта адносіны паміж грамадзянінам і дэспатычнай дзяржавай, сацыяльныя канфлікты, асабістыя выбары тых, хто ўдзельнічаў у пратэстах супраць дыктатуры, і наступствах гэтага выбару з перспектывы 2023 года.

Спектакль паўстаў дзякуючы фінансаванню Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego.

Падчас Xi Фестывалю Незалежнай Беларускай Культуры ва Уроцлаве будзе магчымасьць падтрымаць палітвязняў ахвяруючы сродкі на рахунак Суполкі Беларусаў Уроцлава (Stowarzyszenie Białoruski Związek Solidarności). Усе сабраныя сродкі праз Dissidentby будуць накіраваныя на перадачы/пасылакі у месцы зняволення. Вялікая перадача ў калонію на 50 кг каштуе 287.20 $! Давайце дапаможам закрыць базавыя патрэбы палітвязняў разам!

Як можна перадаць ахвяраванні:
Заплаціць BLIK https://vuyap.com/15a2 (мы не ўбачым, ад каго ахвяраванні, калі каму важная ананімнасць)
Зрабіць традыцыйны перавод на рахунак
STOWARZYSZENIE BIAŁORUSKI ZWIĄZEK SOLIDARNOŚCI:
96 1090 2499 0000 0001 4782 6382
BUKOWICE 32 56-120 BRZEG DOLNY
Tytułem: Darowizna na cele statutowe. Dissidentby.
(Назва плацяжа важная, калі Вы хочаце адлічыць падатак PIT у 2023).

Odsłuchaj treść artykułu

AKTUALNOŚCI

Dodano: 18.09.2023 02:00

Dolnośląski Kongres Kultury 2023

W dniach 13-14 października odbędzie się w DCF we Wrocławiu pierwsza odsłona Dolnośląskiego Kongresu Kultury w ramach obchodów Święta Województwa Dolnośląskiego. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia oraz zgłaszania udziału w panelach i dyskusjach. pokaż więcej »

Dodano: 15.09.2023 11:52

XIX EDYCJA Dolnośląskiego Konkursu Literackiego „MY POLACY – MY DOLNOŚLĄZACY” o Laur Złotego Pióra

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów szkół średnich, techników, szkół branżowych oraz VIII klas szkół podstawowych województwa dolnośląskiego. Termin nadsyłania prac mija 16 listopada 2023 roku. pokaż więcej »

Dodano: 25.09.2023 08:43

Galeria zdjęć z wystawy Konkursu im. Horbowego/ Photos of the Horbowy Competition’s exhibition

Prezentujemy galerię zdjęć Michała Pietrzaka z wrocławskiej wystawy w ramach Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego, którą można oglądać do 21 października w Galerii Geppart./ We present photos by Michal Pietrzak from the Wrocław exhibition as part of the Horbowy International Glass Competition, which will be open until 21st of October at the Geppart Gallery. pokaż więcej »

Dodano: 18.09.2023 08:00

Równowaga I Performance

Zapraszamy na drugą odsłonę projektu "Równowaga". 27 września w sali Instytutu im. J. Grotowskiego odbędą się działania artystyczne, performance w wykonaniu Janusza Bałdygi, Angeliki Fojtuch i Ewy Zarzyckiej. Realizacje trójki uznanych polskich artystów poszerzą kontekst pojęcia równowagi, tak kluczowego w diagnozowaniu przyczyn destabilizacji świata. pokaż więcej »

Dodano: 18.09.2023 07:00

10-lecie Zespołu HEJSZOVINA

Zapraszamy na jubileuszowy koncert Zespołu Wokalnego Hejszovina, podczas którego wystąpią również zaproszeni artyści z repertuarem operetkowym i operowym. Koncert odbędzie się 30 września o godz. 18:00 w Teatrze Zdrojowym w Kudowie-Zdroju. pokaż więcej »

Dodano: 18.09.2023 07:00

3. KWADRA PEŁNIA – KARKONOSKA NOC ELEKTRONICZNEJ AWANGARDY

Industrial Art po latach wraca z projektem 3 KWADRA - tym razem w pełni księżyca! 29-30 września 2023, Schronisko na Hali Szrenickiej pokaż więcej »

Dodano: 18.09.2023 07:00

I BAL CHARYTATYWNY DOBRE SERCA

Serdecznie zapraszamy na Bal Charytatywny, który odbędzie się już 29 września w Górze, a całkowity dochód z imprezy zostanie przeznaczony dla Podopiecznych Stowarzyszenia "Gramy dla". pokaż więcej »

Dodano: 18.09.2023 06:00

Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej we wrześniu

Zapraszamy na wrześniowe wydarzenia artystyczne w ramach XXXIV Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną” pokaż więcej »

Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)