Data i miejsce:

2 października 2021, godz. 19:00,
Teatr Polski we Wrocławiu
Scena na Świebodzkim
pl. Orląt Lwowskich 20c
Wrocław

Czas trwania: 80 minut (bez przerwy)

Bilety:

30 zł (norm.), 25 zł (ulg.)

Udostępnij:

Dodano:

02.10.2021 02:00

Spektakl “JA” białoruskiej niezależnej grupy teatralnej „Kupalaŭcy”

Po raz pierwszy we Wrocławiu 2 października 2021 roku białoruska niezależna grupa teatralna „Kupalaŭcy” zagra spektakl “JA”.

Narodowy Teatr Akademicki im. Janki Kupały stracił cały zespół jeszcze w sierpniu 2020 r. Aktorzy w geście solidarności zaprzestali pracy po zwolnieniu dyrektora Pawła Latuszki. Część zdecydowała się kontynuować działalność w podziemiu jako niezależna teatralna grupa Kupalaŭcy”*.

Spektakl „Ja” składa się z dokumentalnych opowieści o dzieciństwie  samych aktorów, tak i widzów. Był tworzony na żywo, bez wcześniej napisanego tekstu. „Jest to próba powrotu do czasów kiedy było się małym, żeby lepiej zrozumieć siebie dorosłego. To historie o dzieciach, które dorosły i o dorosłych, które kiedyś były dziećmi” – czytamy o przedstawieniu.

Aktorzy:
Valancina Harcujeva
Ivan Kušniaruk
Kryścina Drobyš
Pavieł AstravuchAutorzy tekstu dokumentalnego: Raman Padalaka, Michaś Zuj
Reżyseria: Raman Padalaka
Scenografia: Taćciana Dzivakova
Muzyka: Andrej Papkoŭ, Juraś Bačkaroŭ
Oświetlenie: Mikałaj Surkoŭ
Czas trwania spektaklu: 1 godzina 20 min
02.10.2021, Godzina: 19:00
Teatr Polski we Wrocławiu
Scena na Świebodzkim
pl. Orląt Lwowskich 20c
Wrocław
Ceny biletów: 30 zł (norm.), 25 zł (ulg.)  Kup biletRegulamin sprzedaży biletów oraz uczestnictwa Widzów w wydarzeniach Teatru Polskiego we Wrocławiu, prezentowanych w trakcie epidemii SARS–CoV–2 w Polsce

 

Niezależna teatralna grupa „Kupalaŭcy” to dawny zespół Narodowego Teatru Akademickiego im. Janki Kupały, najstarszego teatru Białorusi. „Kupalaŭcy”: „W 2020 roku przygotowywaliśmy sezon świąteczny z okazji 100-lecia teatru, ale sprawy się potoczyły inaczej. 26 sierpnia opuściliśmy teatr w solidarności z Białorusinami, którzy pokojowo protestowali przeciwko okrucieństwu w państwie. Zawsze staliśmy u boku naszych ludzi i z dumą możemy nazywać się teatrem narodowym. Ale teraz jesteśmy także wolnym teatrem. Opuściliśmy „nasz dom”, ale wciąż torujemy sobie drogę powrotną sztuką”.

Przedstawienie teatralne odbędzie się w ramach X Festiwalu Niezależnej Kultury Białoruskiej we Wrocławiu przy wsparciu Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu i dofinansowaniu z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Więcej informacji o spektaklu na www.facebook.com www.facebook.com/bzswroclaw

Упершыню ва Уроцлаве 2 кастрычніка 2021 года беларуская незалежная тэатральная група „Купалаўцы”* заграе спектакль „Я”.
Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купала страціў усю каманду ў жніўні 2020 года. Акторы ў знак салідарнасці спынілі працу пасля звальнення дырэктара тэатра Паўла Латушкі. Некаторыя з іх вырашылі працягнуць сваю дзейнасць у падполлі як незалежная тэатральная група „Купалаўцы”.
Эксперыментальны пектакль „Я” складаецца з дакументальных гісторый пра дзяцінства акцёраў і гледачоў, быў падрыхтаваны без загадзя напісанага тэксту. „Гэта спроба вярнуцца ў часы, калі вы былі маленькімі, каб лепш зразумець сябе дарослым. Гэта гісторыі пра дзяцей, якія выраслі, і пра дарослых, якія калісьці былі дзецьмі” – чытаем пра спектакль.
Акцёры:
Валянціна Харцуева
Іван Кушнярук
Крысціна Дробыш
Павел Астравух
Аўтары дакументальнага тэксту: Раман Падаляка, Міхась Зуй
Рэжысёр: Раман Падаляка
Сцэнаграфія: Таццяна Дзівакова
Музыка: Андрэй Папкоў, Юрась Бачкароў
Асвятленне: Мікалай Суркоў
Працягласць спектакля: 1 гадзіна 20 хвілін
Неўзабаве паведамім вас пра месца правядзення і як набыць квіткі.
* Незалежная тэатральная група „Купалаўцы” – былы калектыў Нацыянальнага акадэмічнага тэатру імя Янкі Купала, найстарэйшага тэатру Беларусі. Разпавядаюць „Купалаўцы”: „У 2020 годзе мы рыхтавалісь да святкавання 100 -годдзя тэатра, але ўсё склалася інакш. 26 жніўня мы пакінулі тэатр у знак салідарнасці з беларусамі, якія мірна пратэставалі супраць жорсткасці ў дзяржаве. Мы заўсёды стаялі на баку нашага народа і можам з гонарам называць сябе нацыянальным тэатрам. Але цяпер мы таксама свабодны тэатр. Мы пакінулі „свой дом”, але ўсё ж крочым каб вярнуцца праз мастацтва”.
Тэатральны спектакль адбудзецца ў рамках X Фестывалю незалежнай беларускай культуры ва Уроцлаве пры падтрымцы Цэнтра культуры і мастацтва ва Вроцлаве і дафінансаванні з бюджэту Ніжняга Сілезскага ваяводства.

AKTUALNOŚCI

Dodano: 15.09.2022 04:30

Ruszyła XVIII edycja Konkursu Literackiego o Laur Złotego Pióra „My Polacy, My Dolnoślązacy”

Dolnośląski Konkurs Literacki o Laur Złotego Pióra „My Polacy, My Dolnoślązacy” jest skierowany do młodzieży ponad 300 szkół województwa dolnośląskiego. W konkursie zwyczajowo bierze udział ok. 400 uczniów ze szkół podstawowych i liceów, którzy zgłaszają swoje prace w dowolnej formie literackiej na jeden z trzech podanych wcześniej tematów. pokaż więcej »

Dodano: 05.08.2022 03:02

Wystawa Józefa Robakowskiego „LABORATORIUM, ZAPISY BIOLOGICZNO-MECHANICZNE”

Do 2 października 2022 można oglądać wystawę Józefa Robakowskiego, jednego z najważniejszych twórców polskiej sztuki współczesnej. Zapraszamy na ekspozycję będącą syntezą najważniejszych obszarów twórczości tego artysty do wrocławskiej Galerii Foto-Gen OKiS. pokaż więcej »

Dodano: 01.07.2022 05:00

Międzynarodowy Konkurs Szkła im. Horbowego

Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń na Międzynarodowy Konkurs Szkła im. Horbowego, który towarzyszy światowym obchodom Międzynarodowego Roku Szkła Organizacji Narodów Zjednoczonych./ The end of September is the deadline for application to the Horbowy International Glass Competition, which attends the global celebration of the United Nations International Year of Glass. pokaż więcej »

Dodano: 26.09.2022 15:02

Emisja reportażu z jubileuszowego 60. Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdroju

Zapraszamy na emisję reportażu z jubileuszowego 60. Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdroju, która odbędzie się 30 września 2022 o godz. 19.05 na antenie TVP3 Wrocław. pokaż więcej »

Dodano: 26.09.2022 12:02

Uroczystość wręczenia Nagrody Kulturalnej Śląska za rok 2022

W dniach 23-24 września 2022 w Oldenburgu w Dolnej Saksonii odbyły się uroczystości związane z wręczeniem Nagrody Kulturalnej Śląska 2022. Laureatkom tegorocznej Nagrody serdecznie gratulujemy! pokaż więcej »

Dodano: 26.09.2022 05:00

Suwon International Art Project ONSAEMIRO

Z przyjemnością informujemy, że Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu bierze udział w kolejnym międzynarodowym festiwalu sztuki – Suwon International Art Project ONSAEMIRO oraz w wyjątkowo wchodzącym w jego ramy, jednym z najważniejszych azjatyckich międzynarodowych festiwali fotografii Suwon International Photo Festival pokaż więcej »

Dodano: 26.09.2022 04:00

Polsko-gruzińskie wykonania Vivaldiego

"Cztery Pory Roku" Antonia Vivaldiego w wykonaniu dolnośląskiego kwintetu jazzowego The 5th Season Quintent oraz Orkiestry Symfonicznej Batumskiego Centrum Sztuki  to unikatowy projekt muzyczny, który prezentowany będzie dwukrotnie w Batumi w dniach 1 i 2 października 2022 w ramach Polsko-Gruzińskiego Festiwalu Kultury. pokaż więcej »

Dodano: 26.09.2022 03:40

Gruzińskie tourée Zespołu HEJSZOVINA

Zespół folklorystyczny HEJSZOVINA będzie gościł na koncertach w Gruzji w dniach 3-7 października 2022 r. w ramach Polsko-Gruzińskiego Festiwalu Kultury. Zespół zaprezentuje za granicą m.in. pieśni patriotyczne oraz utwory regionalne wywodzące się z pogranicza polsko-czeskiego. pokaż więcej »

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)