Harmonogram/ Schedule:

09.03.2023 - ogłoszenie naboru/ announcement of the call
7.05.2023 - zakończenie naboru/ closing of the call
15.05.2023 - ogłoszenie wyników/ announcement of the results
06-08.2023 - realizacja programu rezydencji wg. harmonogramu/ holding the residency programme according to the schedule
09-.12.2023 - realizacja programu porezydencyjnego we wskazanych lokalizacjach/ implementation of the post-residency programme in the indicated locations 


Organizator/ Organiser:

FLOWLAND

Współorganizatorzy/ Co-organisers:

OP ENHEIM, VOP, Galeria Sztuki w Legnicy, Muzeum Śląskie w Görlitz, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wroclawiu

Formularz zgłoszeniowy/ Application form:

http://bit.ly/3yPwwf2

Udostępnij:

Dodano:

09.03.2023 13:30

W/E LAB RESIDENCY. NABÓR NA REZYDENCJE ARTYSTYCZNE

Podczas posiedzenia jury, które odbyło się 14 maja 2023 w Tarczynie, spośród nadesłanych zgłoszeń wytypowana została grupa artystek i artystów, którzy już w czerwcu i lipcu wezmą udział w pilotażowej, pierwszej edycji rezydencji artystycznej – W/E lab Residency!
 
Do Tarczyna przyjedzie łącznie sześć twórców i twórczyń polskiego, ukraińskiego i niemieckiego pochodzenia, których realizacje będziecie mogli oglądać już wkrótce!

Jury w składzie:

Volkmar Umlauft – Prezes Fundacji Flowland
Violetta Wojnowski – Dyrektor Zarządzająca Viktor Oppenheim Haus
Kama Wróbel – Dyrektor OP ENHEIM
Agnieszka Smutek – reprezentująca Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Jagna Domżalska – kuratorka
Justyna Teodorczyk – Dyrektorka Galerii Sztuki w Legnicypostanowiło wyłonić 6 zgłoszeń autorstwa następujących artystów i artystek:
Lisa Maria Baier;
Theo Guicheron-Lopez;
Oscar Lebeck;
Bartłomiej Puch;
Viktoriia Tofan;
Anastasiia Zazuliak.Wszystkich Laureatkom i Laureatom gratulujemy! Dziękujemy też za wszystkie nadesłane zgłoszenia!

UWAGA!!!
Nabór na rezydencje artystyczne W/E LAB Residency został przedłużony
do dnia 7 maja 2023, do godziny 23:59.

 

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, jako Partner projektu W/E LAB RESIDENCY,  serdecznie zaprasza do udziału w naborze na rezydencje artystyczne dla artystów i artystek z Dolnego Śląska i Saksonii.

W/E LAB Residency (west-east laboratory) to roczny projekt dla artystów i artystek sztuk wizualnych, który inauguruje program rezydencji w gospodarstwie FLOWLAND w Tarczynie. Dla sześciu twórców i twórczyń polskiego, niemieckiego i ukraińskiego pochodzenia z obszaru Dolnego Śląska i Saksonii, we współpracy z lokalnymi partnerami, przygotowaliśmy łącznie dwa miesięczne pobyty rezydencyjne. 

W/E LAB Residency w Tarczynie jest dedykowany artystom i artystkom,  którzy nie ukończyli 35 roku życia i  w swojej praktyce twórczej interesują się takimi tematami jak: pamięć, tożsamość miejsca, również Dolnego Śląska, relacje polsko-niemieckie, transgraniczność oraz sztuka partycypacyjna. Niezwykle bogata historia otaczającego nas regionu, jak i nieustannie krzyżujące się tu wątki kulturowe, narodowościowe i społeczne, będą stanowiły więc pukt wyjścia do podejmowanych w czasie rezydencji działań artystyczno-badawczych. Dla społeczności lokalnej, tożsamość, czy pamięć repatriacji są tematami ważnymi i choć  w dalszym ciągu jeszcze nie są solidnie przepracowane, to w zaciszu domów dalej rozmawia się o nich i kultywuje rodzime, przywiezione tradycje. W szczególności pielęgnowane  i odświeżane są zwyczaje kresowe, mające ważne miejsce w pamięci przesiedleńczej. Zapomina się jednak o niemieckiej historii miejsc i tradycjach powoli wymierających lub wchłanianych coraz bardziej przez ludność przybyłą i młodsze pokolenia.

Podczas W/E LAB Residency, artyści i artystki, będą badali przez blisko miesiąc lokalną historię, czego rezultatem stanie się porezydencyjny program artystyczny, realizowany dla publiczności w Görlitz, Legnicy, Wrocławia i Tarczyna. Zostanie on wypracowany we współpracy z kuratorką, Jagną Domżalską. 

Podjęte działania mogą być istotnym wkładem w archiwizację kultury niematerialnej tego wyjątkowego obszaru, jak również stać się ważnym punktem wyjścia do dalszych działań kulturalnych w obrębie relacji polsko-niemieckich. Dzięki nim, być może uda się pogłębić świadomość historii tych terenów, więzów międzyludzkich i czy przepracować tematy powojenne.

HARMONOGRAM
09.03.2023 – ogłoszenie naboru
7.05.2023 – zakończenie naboru
15.05.2023 – ogłoszenie wyników
06-08.2023 – realizacja programu rezydencji wg. harmonogramu
09-.12.2023 – realizacja programu porezydencyjnego we wskazanych lokalizacjach


W razie pytań prosimy o kontakt z Oliwią Drozdowicz, koordynatorką W/E LAB Residency pod adresem: koordynacja@openheim.org

Organizator: FLOWLAND

Współorganizatorzy OP ENHEIM, VOP, Galeria Sztuki w Legnicy, Muzeum Śląskie w Görlitz, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wroclawiu

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

REGULAMIN_WE_LAB_RESIDENCY (wersja polska)

Formularz zgłoszeniowy: http://bit.ly/3yPwwf2
Wydarzenie na Facebooku: https://fb.me/e/HNP07EqI

______________________________________________________________________________________________________________________________________

W/E LAB RESIDENCY IN TARCZYN. CALL FOR ARTIST RESIDENCY FOR ARTISTS AND AR FROM LOWER SILESIA AND SAXONY.

The W/E LAB Residency in Tarczyn is addressed to artists who in their creative practice raise themes such as memory, identity of place, including of Lower Silesia, Polish-German relations, transnationality and participatory art. The extremely rich history of the region, coupled with the intersecting cultural, national and social threads, will be the starting point for artistic and research activities undertaken during the residency. For the local community, identity and the memory of repatriation are important topics, and although they haven’t been thoroughly explored yet, they are still mentioned in the privacy of the home. Traditions and customs, brought from the Eastern Borderlands by the resettled population, continue to have an important place in the collective memory, they are cultivated, nurtured and refreshed. What is forgotten, however, is the German history of places and traditions that are slowly dying out or being absorbed by the newcomers and younger generations.

During the W/E LAB Residency, the artists will spend almost a month exploring the local history, which will result in a post-residency artistic programme for audiences in Görlitz, Legnica, Wrocław and Tarczyn. It will be developed in collaboration with the curator.

The undertaken activities can make an important contribution to the archiving of the non-material culture of this unique area and become an important starting point for further cultural activities within German-Polish relations. They may raise the awareness of the history of the area, strengthen ties between people and help us work through some of the post-war topics.

SCHEDULE:
09.03.2023 – announcement of the call
30.04.2023 – closing of the call
15.05.2023 – announcement of the results
06-08.2023 – holding the residency programme according to the schedule
09-12.2023 – implementation of the post-residency programme in the indicated locations 


If you have any questions, please contact Oliwia Drozdowicz, coordinator of the W/E LAB Residency at koordynacja@openheim.org

Organiser: FLOWLAND

Co-organisers: OP ENHEIM, VOP, Art Gallery in Legnicy, The Silesian Museum in Görlitz, Culture and Art Centre in Wrocław

Project co-financed by the Foundation for Polish-German Cooperation

REGULATIONS_WE_LAB_ENG 

Application form: http://bit.ly/3yPwwf2
Facebook event: https://fb.me/e/HNP07EqI

Odsłuchaj treść artykułu

AKTUALNOŚCI

Dodano: 05.06.2023 05:00

58. Międzynarodowy Festiwal Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju

15 czerwca rozpocznie się czerwcowa edycja Międzynarodowego Festiwalu Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju. Wśród zaproszonych artystów m.in Hina Maeda, laureatka I nagrody 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. pokaż więcej »

Dodano: 24.05.2023 08:00

XXXII Międzynarodowy Festiwal „Maj z Muzyką Dawną”

W dniach 24-28 maja 2023 odbyła się wrocławska edycja XXXII Festiwalu "Maj z Muzyką Dawną". Przed nami czerwcowe koncerty Festiwalu zaplanowane na Dolnym Śląsku. Serdecznie zapraszamy od 2 do 4 oraz 11 czerwca. pokaż więcej »

Dodano: 06.06.2023 13:39

Konferencja prasowa 58. Międzynarodowego Festiwalu Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju

W dniu 6 czerwca 2023, w Caffe Bohema we Wrocławiu, odbyła się konferencja prasowa dotycząca 58. Międzynarodowego Festiwalu Henryka Wieniawskiego. Dziennikarzom dziękujemy za zainteresowanie i liczne przybycie. pokaż więcej »

Dodano: 05.06.2023 09:00

Legnickie Pole 1241

Turnieje średniowieczne, parady, pokazy konne i kaskaderskie, prezentacje muzyczne i taneczne znajdą się w programie wydarzenia "Legnickie Pole 1241", które odbędzie się w weekend 9-10 czerwca. pokaż więcej »

Dodano: 05.06.2023 09:00

Bal dyplomowy

Ukończenie pewnego etapu w życiu zazwyczaj wiąże się ze świętowaniem wiec już dziś zapraszamy wszystkich na mega imprezę, na której nikt nie będzie stał w miejscu, swoje nowe show zaprezentuje duet ANONYMOUS TEAM oraz niezastąpiony MATSON pokaż więcej »

Dodano: 05.06.2023 08:00

„Z jazzem przez Polskę”
Trio Piotr Damasiewicz Into the Roots

Zapraszamy na kolejne prezentacje z cyklu "Z jazzem przez Polskę", podczas których kompozycje inspirowane muzyką Maroka i Karpat wykona Trio Piotr Damasiewicz Into The Roots. pokaż więcej »

Dodano: 05.06.2023 07:30

RECITAL JANUSZA CEDRO. NAJPIĘKNIEJSZE PIOSENKI ŚWIATA

11 czerwca na Rynku w Lubomierzu odbędzie się koncert Janusza Cedro, podczas którego wokalista zaprezentuje najbardziej znane polskie przeboje z lat 60. i 70. pokaż więcej »

Dodano: 05.06.2023 07:00

Spotkanie z Agnieszką Wójtowicz poświęcone książce „Grotowski polityczny”

Spotkanie prowadzone przez prof. Janusza Deglera wokół książki Agnieszki Wójtowicz "Grotowski polityczny", która przedstawia Jerzego Grotowskiego jako polityka i stratega, aktywistę i reżysera. Serdecznie zapraszamy. pokaż więcej »

Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)