Redakcja / Editor:

Katarzyna Pilic

Projekt graficzny / Graphic design:

Karolina Kędzierska

Teksty / Authors:

Andrzej Mazur, Igor Wójcik

Tłumaczenie / Translation into English:

Monika Ujma

Korekta tekstów / Polish proofreading:

Elżbieta Łubowicz

Fotografie / Photos:

Mariusz Łabiński, Martina Mokošínová, Krzysztof Pachurka, Katarzyna Pilic, Stanisław Sielicki, Tomasz Mniamos Stępień, Diana Szydłowska, Zygmunt Trylański, Gabriel Urbánek, Magdalena Wodarczyk, Igor Wójcik, Studio „FOTO-PASEK”, archiwum E-glass

_______

ISBN 978-83-62290-47-5
Format: 23,5 x 33 cm | liczba stron: 100 | oprawa: miękka
Język / Language: polski, angielski / Polish, English

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Wydarzenie realizowane w ramach programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja artystyczna” w 2017 roku. / Subsidized by the Minister of Culture and National Heritage and the Council of the Lower Silesian Voivodeship. The event is part of the Arts Education Operational Programme run by the Ministry of Culture and National Heritage in 2017.

Udostępnij:

Dodano:

05.02.2018 14:57

Katalog 2017 | E-glass. Kulturowe Złoto Dolnego Śląska. Plener i Sympozjum Szkła Artystycznego

Katalog edukacyjny podsumowujący E-glass 2017. Kulturowe Złoto Dolnego Śląska. Plener i Sympozjum Szkła Artystycznego, które zostały zrealizowane przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu w dniach 26 sierpnia – 2 września 2017 roku. Jest to kontynuacja tradycji festiwali e-Glass odbywających się od 2008 roku, unikatowego w skali kraju przedsięwzięcia, którego ideą jest wymiana doświadczeń w dziedzinie sztuki i wzornictwa szkła, wdrażanie innowacyjnych i odtwarzanie starych, często zapomnianych, technik formowania szkła na gorąco, edukacja artystyczna, twórcze podejście do materii szkła oraz jego popularyzacja.

Więcej o wydarzeniu: LINK

W artystyczno-edukacyjnym przedsięwzięciu udział wzięli artyści, studenci, historycy sztuki, hutnicy i technologowie szkła. Swoje projekty realizowali studenci: Katarzyna Pilic, Magdalena Reroń, Diana Szydłowska, Maja Zbrożek i dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem artyści: Jakub Berdych Senior (CZ), Jakub Berdych Karpelis (CZ), prof. Małgorzata Dajewska (PL), dr Mariusz Łabiński (PL), Oldřich Plíva (CZ), dr Petr Stanický (CZ), Magdalena Wodarczyk (PL), Igor Wójcik (PL), a także artystki prowadzące warsztaty plenerowe: Beata Damian-Speruda (PL), Karolina Spiak (PL), Wojciech Boś (PL), Jakub Kwarciński (PL), Maciej Siedlecki (PL). Wspierali ich hutnicy z Huty Szkła Martin Stefanek w Desnej, Huty Szkła „Julia” w Piechowicach oraz Leśnej Huty w Szklarskiej Porębie.

Katalog zawiera teksty Andrzeja Mazura i Igora Wójcika, biogramy artystów i studentów. Większą cześć publikacji stanowią fotografie dokumentujące warsztaty i reprodukcje prac, które powstały w trakcie realizacji projektu.

Katalog E-glass 2017


An educational catalogue summarising Eglass. Cultural Gold of Lower Silesia. Plein-air and Artistic Glass Symposium, which was organizse by the Culture and Art Centre in Wrocław from 26 August to 2 September 2017. It is a continuation of the tradition of the e-Glass festivals held since 2008, a unique project on a national scale, the idea of which is to exchange experience in the field of glass art and design, to implement innovative and recreate old, often forgotten, techniques of hot glass forming, artistic education, creative approach to the matter of glass and its popularisation.

Artists, students, art historians, glassworkers and glass technologists took part in the artistic and educational event. Students carried out their projects: Katarzyna Pilic, Magdalena Reroń, Diana Szydłowska, Maja Zbrożek and artists sharing their knowledge and experience: Jakub Berdych Senior (CZ), Jakub Berdych Karpelis (CZ), Prof. Małgorzata Dajewska (PL), Dr. Mariusz Łabiński (PL), Oldřich Plíva (CZ), Dr. Petr Stanický (CZ), Magdalena Wodarczyk (PL), Igor Wójcik (PL), as well as the artists leading the outdoor workshops: Beata Damian-Speruda (PL), Karolina Spiak (PL), Wojciech Bos (PL), Jakub Kwarciński (PL), Maciej Siedlecki (PL). They were supported by glassworking masters from the Martin Stefanek Glassworks in Desna, the 'Julia’ Glassworks in Piechowice and the Leśna Huta in Szklarska Poreba.

The catalogue contains texts by Andrzej Mazur and Igor Wójcik, biographies of the artists and students. The bulk of the publication consists of photographs documenting the workshops and reproductions of works that were created during the project.

E-glass 2017 catalogue

AKTUALNOŚCI

Dodano: 02.12.2022 03:30

„Technologia nie znosi ambicji”
Lucjan Demidowski / Piotr Zugaj

Do 19 lutego trwa wystawa "Technologia nie znosi ambicji", która prezentuje prace Lucjana Demidowskiego i Piotra Zugaja. Kuratorem wystawy jest Paweł Bąkowski. pokaż więcej »

Dodano: 01.12.2022 08:00

NIE/ DOSKONAŁY BŁĄD, wystawa ,,75 Lat ZPAF 1947- 2022″

Czy błąd może być źródłem inspiracją w sztuce fotografii? Czy zjawiska następujące w sposób niekontrolowany mogą wywoływać ciekawe, niepowtarzalne inspiracje?... W dniach 1 grudnia 2022 - 12 lutego 2023 odbywa się wystawa Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików w MWW. pokaż więcej »

Dodano: 08.02.2023 11:44

MIESIĘCZNIK ODRA 2/2023

DYMKOWSKI: Polska i Rosja • ŁUCZAK: Moskwie pro memoria Rozmowy z E. WRZOSEK, M. JAGIEŁŁĄ i E. PASEWICZEM GAJDZIŃSKI: Krajobraz przed bitwą • KALISKI: O J.J. Lipskim ULRO XXI WIEKU? • GUTOROW: Yeats • YEATS: Fazy księżyca Wiersze: LISOWSKI, PESTKA • O sztuce: MITUŚ, SABOR • 8. Arkusz   SPIS TREŚCI 2/2023: 2 Maciej Dymkowski: DWA NARODY, JEDNA PRAWICA 9 Wojciech Łuczak: MOSKWIE […] pokaż więcej »

Dodano: 07.02.2023 04:00

40 lat Kawiarni Artystycznej Pod Kalamburem – Art Cafe . Spotkanie promujące album.

8 lutego 2023 o godz. 18.00 zapraszamy do wrocławskiej księgarni Tajne Komplety na spotkanie promujące album "40 lat Kawiarni Artystycznej Kalambur Art Cafe". Gośćmi spotkania będą m.in. Michał Litwiniec, koordynator i pomysłodawca publikacji, Berenika Niewiadomska, jedna z autorek książki. Spotkanie poprowadzi Karol Pęcherz. pokaż więcej »

Dodano: 07.02.2023 03:00

Wystawa pofestiwalowa State of Glass. Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu 2022

Zapraszamy na kolejną wystawę podsumowującą jedną z najbardziej spektakularnych imprez, poświęconych w całości projektowaniu i tworzeniu szklanych dzieł sztuki. W ramach „State of Glass” w Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno zobaczymy prace artystów i studentów, które powstały w lipcu 2022 roku w ramach projektu o tej samej nazwie. Celem projektu „State of Glass. Dolnośląskie Warsztaty i […] pokaż więcej »

Dodano: 07.02.2023 03:00

Muzyczne Czwartki 2023 – występy koncertowe młodzieży szkolnej I i II stopnia

Wraz z uczniami i pedagogami Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jeleniej Górze zapraszamy na cykl 6 koncertów kameralnych "Muzyczne Czwartki", które odbywają się do czerwca br. pokaż więcej »

Dodano: 07.02.2023 02:00

Alex Urban. She Devil

Zapraszamy na wystawę artystki Alex Urban SHE DEVIL, która odbędzie się w dniach 10 lutego -16 kwietnia 2023 w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA. Alex Urban swoją opowieścią o kobietach usiłuje odczarować złogi fallocentrycznej, zanurzonej w religii kultury i aberracyjne odarcie ich z powagi i właściwej im roli. pokaż więcej »

Dodano: 07.02.2023 01:00

Otwarty Uniwersytet Poszukiwań. Sceniczne rewelacje w Domu Plastyków, czyli o Teatrze Artystów Cricot.

Wykład dr Justyny Michalik-Tomali będzie próbą omówienia historii i najważniejszych realizacji Teatru Cricot. pokaż więcej »

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)