Udostępnij:

Bardzo Młoda Kultura 2016-2018

Wieloletni program wspierania edukacji kulturowej – Bardzo Młoda Kultura

Kultura jest głównym zasobem społecznym i od niej zależy charakter naszych relacji z innymi, umiejętności i zdolność twórczego działania. Zaufanie społeczne i kapitał ludzki nie mogą więc wzrastać bez trwałej edukacji kulturowej i artystycznej. Jej dostępność i jakość decydują o tym, kim jesteśmy jako jednostki i jako wspólnota. Kreatywność i silne poczucie własnej wartości oraz umiejętność współpracy wyznaczają kształt przyszłości, tworząc podstawy nowoczesnego świata i otwartego społeczeństwa. Nie zawsze o tych zależnościach pamiętamy. Częściej traktujemy edukację kulturową jako barwny dodatek do innych aktywności i rzadko też współdziałamy, by uczynić ją powszechną i silniej zakorzenić w instytucjach kultury i oświaty, także w działaniach organizacji pozarządowych i kształceniu pozaformalnym. By to zmienić, z inicjatywy Obywateli Kultury powstał program Bardzo Młoda Kultura.

Cele programu Bardzo Młoda Kultura 

Celem wieloletniego programu realizowanego w ramach „Paktu dla Kultury” przez Narodowe Centrum Kultury jest budowanie systemowych rozwiązań wzmacniających stymulowanie kreatywności i edukacji kulturowej przez 16 podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – po jednym z każdego województwa. Z ramienia województwa dolnośląskiego operatorem programu został Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, do którego należą następujące zadania: 1) identyfikacja instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturową w regionie oraz opis zasobów i ograniczeń dla rozwijania praktyk w zakresie edukacji kulturowej i artystycznej w regionie; 2) prowadzenie działalności szkoleniowej, wzmacniającej kompetencje edukatorów i nauczycieli oraz rozwijanie systemów i źródeł informacji z których będą mogli korzystać poszukujący wartościowych inicjatyw i aktywności w zakresie edukacji kulturowej i artystycznej; 3) przygotowywanie otwartych konkursów, poprzez które finansowane będą w ramach województwa przedsięwzięcia edukacyjne realizowane wspólnie przez instytucje i organizacje reprezentujące oświatę i kulturę; 4) tworzenie sieci współpracy pomiędzy osobami zatrudnionymi w instytucjach i organizacjach kulturalnych i oświatowych oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku (2016-2018)

Wskazane zadania, szczególnie te związane z regionalnymi przedsięwzięciami edukacyjnymi w formule otwartych konkursów, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu realizuje poprzez zadanie o nazwie „Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku„. W ramach zadania rokrocznie w latach 2016-2018 rozpisywany jest dwuetapowy konkurs na najlepsze inicjatywy z zakresu edukacji kulturowej. Do etapu realizacji dopuszczanych jest od 7 do 10 trzyosobowych zespołów składających się z osób reprezentujących sektor kultury, sektor oświaty oraz sektor organizacji pozarządowych.

Oficjalna strona www.bardzomlodakultura.pl

 

Odsłuchaj treść artykułu

Dodano: 04.01.2019 13:37

Diagnoza stanu edukacji kulturowej w województwie dolnośląskim w 2018 roku

    Diagnoza stanu edukacji kulturowej w województwie dolnośląskim w 2018 roku wersja elektroniczna pokaż więcej »

Dodano: 14.11.2018 12:07

Trzecie warsztaty BMK za nami!

14 listopada 2018, Galeria Foto-Gen, pl. bpa Nankiera 8, Wrocław pokaż więcej »

Dodano: 31.08.2018 10:28

Odbyły się szkolenia dla edukatorów i animatorów w ramach Bardzo Młodej Kultury na Dolnym Śląsku

Za nami kolejne dwudniowe warsztaty dla zespołów realizujących swoje przedsięwzięcia w ramach BMK na DŚ. Tym razem spotkanie odbyło się 29 i 30 sierpnia, pośród Gór Sowich w Bielawie. pokaż więcej »

Dodano: 16.07.2018 12:37

Rozpoczyna się realizacja dolnośląskich projektów BMK 2018

W różnych częściach Dolnego Śląska w ramach programu Narodowego Centrum Kultury w Warszawie pn. Bardzo Młoda Kultura rozpoczyna się realizacja projektów z zakresu edukacji kulturowej. Uczestnikami programu są dzieci, młodzież, a nawet przedszkolaki. pokaż więcej »

Dodano: 27.06.2018 11:05

BMK 2018 – pierwsze warsztaty za nami

27 i 28 czerwca 2018 w Gryfowie Śląskim, w hotelu „Stacja nad Kwisą” odbyły się pierwsze warsztaty dla animatorów i edukatorów realizujących program pn. „Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku”. pokaż więcej »

Dodano: 28.05.2018 10:00

BMK – ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTÓW NA DOLNYM ŚLĄSKU

W ramach programu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku, 25 maja komisja konkursowa wyłoniła siedem zwycięskich projektów, które niebawem rozpoczną realizację pomysłów z zakresu edukacji kulturowej. pokaż więcej »

Dodano: 27.04.2018 09:33

Nabór wniosków do 3 edycji programu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku

Z końcem kwietnia zakończyliśmy nabór wniosków do trzeciej edycji programu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku. Najwięcej zgłoszeń otrzymaliśmy z byłego województwa jeleniogórskiego i legnickiego. pokaż więcej »

Dodano: 11.04.2018 09:25

Spotkanie kwalifikujące do udziału w programie Narodowego Centrum Kultury pn. „Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku”

11 kwietnia 2018, w godz. 11.00 – 14.00 w Zamku Piastowskim w Legnicy, Plac Zamkowy 1. pokaż więcej »

Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)