Udostępnij:

Filmowcy

 

Bartek Kędzierski

reżyser, scenarzysta i montażysta, absolwent reżyserii na Wydziale Ra­dia i Telewizji Uniwersytetu Śląskie­go w Katowicach. Jest autorem po­pularnego serialu „Włatcy móch”, na podstawie którego powstał także film pełnometrażowy. Jego inne seriale to: „1000 złych uczynków”, „Parapet”, „Tato! Tato! Tato!”. Kędzierski pracuje także jako reżyser i animator po klatkowy w branży reklamowej.

Michał Szwed

producent filmowy i telewizyjny. Za­wodowo związany z Telewizją. Twórca Bolesławieckiej Szkoły Filmowej. Edu­kuje młodzież w Pracowni Edukacji Filmowej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Cen­trum Ceramiki w Bolesławcu.

Nikodem Szlęzak

camera supervisor w Centrum Tech­nologii Audiowizualnych we Wrocła­wiu. Posiada doświadczenie wynie­sione z pracy na planach filmowych. Edukator filmowy z bogatą prakty­ką: prowadzi szkolenia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych m.in. z technik pracy z kamerą, świa­tłem filmowym, a także realizacji ani­macji poklatkowej.

kinoMANUAL Studio

kinoMANUAL tworzy dwójka arty­stów: Aga Jarząb i Maciek Bączyk. kinoMANUAL to niezależna manufak­tura audio-wizualna, skupiona na eks­perymentowaniu z ruchomym obra­zem i dźwiękiem. Eksploruje głównie analogowe techniki filmu stop-mo­tion, takie jak animacja rysunkowa, wycinanka, non camera, wykorzy­stując fizyczny kontakt z używanym tworzywem. kinoMANUAL współpra­cuje z międzynarodowymi artystami i instytucjami kulturalnymi, realizując animowany motion design. Prowadzi również warsztaty filmu animowane­go dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Łukasz Grynda – Napad Studio

absolwent Grafiki oraz Komunikacji i Mediów na Uniwersytecie Huma­nistyczno-społecznym SWPS, gdzie aktualnie wykłada animację graficz­ną. Współzałożyciel kolektywu pro­jektowego Napad Studio, w którym zajmuje się animacją komputerową 2D oraz animacją poklatkową. W tej technice stworzył wiele reklam te­lewizyjnych i mniejszych projektów komercyjnych. Animował również krótkometrażowe produkcje, takie jak „The Kite” Martina Smatany oraz „nieNIEPOTRZEBNI 4” Bartka Kędzier­skiego.

Odsłuchaj treść artykułu
Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)