Udostępnij:

Format-net.pl 2016-2018

Redakcja:

Anna Kania Saj, Krzysztof Saj, Magdalena Barbaruk, Lena Wicherkiewicz, Paulina Grubiak, Manfred Bator, Mateusz Bieczyński, Zyta Misztal v. Blechinger.

Strona internetowa FORMAT-NET.PL (www.format-net.pl) jest, realizowanym we współpracy Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, portalem poświęconym artystom, wystawom, wydarzeniom i refleksji nad sztuką współczesną w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wartościowych postaw twórczych z obrębu dolnośląskiego środowiska artystycznego. Portal zarówno stanowi rozwinięcie papierowego Pisma Artystycznego Format (poprzez publikacje informacji o kolejnych numerach czasopisma i części materiałów w nich zawartych), jak i przede wszystkim efektem pracy zespołu redakcyjnego portalu. Poza omówieniami najważniejszych wydarzeń artystycznych, na stronie zamieszczane są takżę wywiady z interesującymi artystami i kuratorami sztuki, a także prezentacje wybranych postaw artystycznych (głównie młodych artystów). Strona internetowa FORMAT-NET.PL pełni więc pożyteczną płaszczyznę wymiany aktualnych informacji i poglądów na sztukę.

 

Pismo Artystyczne F O R M A T zostało założone w 1990 r. z inicjatywy dr. Andrzeja Saja,  wówczas adiunkta ASP we Wrocławiu, wykładowcy przedmiotów teoretycznych, krytyka sztuki i fotografii. Pierwszy numer czasopisma  pod redakcją Andrzeja Saja (jest redaktorem naczelnym do dzisiaj)  ukazał się wiosną 1991 roku, jeszcze jako zeszyt czarno-biały (A4), całkowicie poświęcony tematyce uczelnianej. Począwszy od numeru drugiego pismo, zarejestrowane jako kwartalnik, pretenduje już do miana czasopisma ogólnokrajowego, poświęconego prezentacji rodzimej sztuki wizualnej, w tym promującego krajowe dokonania twórcze w obszarze wszystkich mediów tradycyjnych (jak malarstwo, rzeź­ba, rysunek i grafika) oraz w dokonaniach nowych mediów, w tym w fotografii, filmach wideo, instalacjach multimedialnych i grafice komputerowej. W prezentowaniu aktualnej tematyki artystycznej czasopismo nie skupia się wyłącznie na tzw. awangardowych dokonaniach i nie ogranicza się do wybranej np. z obszaru sztuki postkonceptualnej czy krytycznej problematyki (chociaż oczywiście takie zagadnienia są prezentowane na łamach Formatu) ale odnosi się również do twórczości konwencjonalnej, realizowanej zarówno w środowiskach akademickich jak i poza nimi. Ta otwartość programowa wyróżnia pismo na tle innych, krajowych czasopism zorientowanych na wybraną tematykę. Choć niewątpliwie można dostrzec w przypadku Formatu pewną preferencję programową w propagowaniu sztuki związanej z fotografią i samej fotografii  nobilitowanej ze względu na jej rolę we współczesnej sztuce.

 

 

Archiwum Format.Net  lat 2013-2021:

http://kcakoj4.nazwa.pl/format-net/pl/

 

 

Odsłuchaj treść artykułu
Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)