Udostępnij:

Silesia Art Biennale 2012

Silesia Art Biennale

Outside in inside out

Organizator Biennale: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Dyrektor Biennale: Piotr Borkowski
Przewodniczący Rady Programowej: Andrzej Saj
Kurator 1 edycji Biennale: Łukasz Guzek
Koordynator programu Biennale / kierownik produkcji: Agnieszka Chodysz
Asystentka / biuro Biennale: Aleksandra Komarzeniec-Piss

 

Rada Programowa Biennale:
Barbara Banaś, historyk sztuki, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Bożena Biskupska, Prezes Fundacji In Situ
Grzegorz Dziamski, historyk i krytyk sztuki, kierownik Zakładu Badań nad Kulturą Artystyczną w Instytucie Kulturoznawstwa, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
Gabor Gyulas, dyrektor Mucsarnok Kunsthalle w Budapeszcie
Leszek Koczanowicz, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu
Dorota Monkiewicz
, dyrektor Muzeum Współczesnego Wrocław
Artyści:
Janusz Bałdyga, Paulina Braun, Iwona Demko, Monika Drożyńska, Roman Dziadkiewicz & Ensemble , Małgorzata Kazimierczak, Grzegorz Klaman, Anna Kutera, Robert Kuśmirowski, Anka Leśniak, Tomasz Opania, Konrad Pustoła, Konrad Smoleński, Artur Tajber

Krytycy: Grzegorz Borkowski, Wojeciech Ciesielski, Aleksandra Jach, Magdalena Ujma

Alicja Jodko Animacja oswaja świat” – prelekcja i pokaz filmów realizowanych przez młodziutkich autorów z Dziecięcej Wytwórni Filmowej / Galeria Entropia / Wrocław

 

Zaproszeni uczestnicy Sympozjum:
Grzegorz Dziamski, Łukasz Guzek, Leszek Koczanowicz, Anna Markowska, Andrzej Saj, Iwona Szmelter, Grzegorz Sztabiński, Elżbieta Wysocka, Tomasz Załuski, Natalia Andrzejewska, Łukasz Andrzejewski

 

Kuratorzy lokalni:
Krystyna Kolonko, prezes Stowarzyszenia Artystyka z Nowej Bystrzycy
Kajetan Dyrda
, zastępca prezesa Stowarzyszenia Artystyka z Nowej Bystrzycy
Tomasz Nowicki
, dyrektor Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej
Grzegorz Szczygieł, Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
Zbigniew Kraska
, dyrektor Galerii Sztuki w Legnicy
Janina Hobgarska
, dyrektor BWA w Jeleniej Górze
Alicja Młodecka, dyrektor WGS BWA Zamek Książ
Andrzej Tyws, dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu,
Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu
Bożena Biskupska, Prezes Fundacji In Situ, Sokołowsko

Idea:

Silesia Art Biennale jest inicjatywą stworzenia ponadregionalnej sieci komunikacji i wymiany artystyczno-kulturalnej. W swoim założeniu działaniem obejmować będzie ośrodki Dolnego Śląska, realizując tam program wychodzący ponad wymiar regionalności.

Projekt zorganizowania Międzynarodowego Silesia Art Biennale pt. „Outside in inside out” wychodzi naprzeciw uzyskaniu przez miasto Wrocław tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz jego hasłu programowemu „Przestrzenie dla piękna”. Zainicjowany został w 2011 roku przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz prof. Andrzeja Saja – redaktora naczelnego Pisma Artystycznego Format.

Założenia Biennale oparte są na koncepcji wejścia sztuki w przestrzeń publiczną miast Dolnego Śląska (wybranych w kolejnych edycjach Biennale) oraz Wrocławia – ogniskującego i sumującego całość inicjatyw regionalnych i wrocławskich dokonań (we Wrocławiu przewiduje się finał Biennale wraz ze stosownymi ekspozycjami i sympozjum promocyjnym). W kolejnych edycjach Biennale przewiduje się rozszerzenie zasięgu aktywności artystyczno – projektanckich na obszar regionu przygranicznego w ujęciu: Dolny Śląsk – okręg Liberec i Hradec Kralove (Czechy) – Saksonia (Niemcy).

Do działań w ramach Biennale, co dwa lata zapraszani będą najważniejsi polscy i międzynarodowi krytycy oraz artyści sztuk wizualnych, wypowiadający się poprzez działania efemeryczne (performance, akcja, panele dyskusyjne), stałe – obiekty, murale, instalacje wpisane w przestrzenie miejskie oraz społeczne (ankietowanie, działania ze społecznościami, inne).

W tym roku Biennale odbywa się w Bystrzycy Kłodzkiej, Wałbrzychu, Sokołowsku, Legnicy, Jeleniej Górze i we Wrocławiu, który będzie finalizował całość przedsięwzięcia (sympozjum teoretyczne i wystawa dokumentująca akcje / realizacje oraz prezentująca prace zaproszonych do projektu artystów).

Projekt w swoim założeniu składać się będzie z działań efemerycznych (performance, akcja, panele dyskusyjne), stałych – obiekty, murale, instalacje wpisane w przestrzenie miejskie oraz społecznych (ankietowanie, działania ze społecznościami, inne).

Outside in inside out – to rodzaj gry jaka toczy się nieustannie we współczesnym świecie między tym co zewnętrzne i wewnętrzne, centralne i prowincjonalne, uniwersalne i globalne, indywidualne i społeczne. Jesteśmy uczestnikami tej gry, żyjemy w lokalnych społecznościach, a zarazem w zglobalizowanym świecie. Ten nieustanny ruch – odśrodkowy i dośrodkowy – outside in inside out – kształtuje kulturę i nasze życie codzienne. Sztuka może pomóc się w tym świecie odnaleźć, wskazać kierunki myślenia, tematy i sposoby ich dyskutowania.

Tegoroczna edycja Silesia Art Biennale już w swojej strukturze jest oparta na modelu funkcjonowania outside in inside out – grze zewnętrzne/wewnętrzne. Wydarzenia odbędą się w czterech miastach regionu Dolnego Śląska – Bystrzycy Kłodzkiej, Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu. Ale zarazem dokumentacja podsumowująca projekt zostanie pokazana na wystawie Muzeum Współczesnym we Wrocławiu. W ten sposób zostanie uruchomiona wymiana idei sztuki między miastami regionu a jego stolicą. Ten model będzie rozwijany w następnych latach, w edycjach 2014 i 2016.

Artystyczna tematyka prac jest zorganizowana w triadę „Stałe – efemeryczne – społeczne”. Te trzy kategorie wskazują na formalny charakter realizacji – od posiadających konkretną materialność, poprzez formy labilne, czasowe, po sztukę opartą na bezpośrednich związkach społecznych. Prace są realizowane w przestrzeniach publicznych, w związku z architekturą i urbanistyką miejsc, ale i w związku ze społeczno-kulturową specyfiką miast – uczestników projektu Silesia Art Biennale. Celem projektu jest nie tylko stworzenie dzieł sztuki ale i zainicjowanie dyskursu społecznego w którym przenika się to co lokalne i to co globalne – outside in inside out.

Wystawie w Muzeum Współczesnym towarzyszyć będzie sympozjum, którego tematyką są również trzy kategorie związane z powstającymi w ramach projektu dziełami sztuki – „Stałe – efemeryczne – społeczne”. Będą one analizowane przez historyków sztuki, estetyków, kulturoznawców, socjologów, czy konserwatorów współczesnych dzieł sztuki.

Podsumowaniem tej edycji projektu Silesia Art Biennale będą publikacje tekstów wygłoszonych na sympozjum, katalog zawierający dokumentację realizacji wykonanych w poszczególnych miastach wraz z esejami krytyków towarzyszących pracy artystów, oraz film – reportaż opowiadający o przebiegu projektu.

——————–
Dr Łukasz Guzek
Historyk i krytyk, członek redakcji międzynarodowej magazynu Inter, art actuel (Kanada).Autor ponad 250 publikacji poświęconych sztuce współczesnej; tekstów teoretycznych, recenzji i tekstów krytycznych, omówień, wywiadów, wstępów do katalogów, itp. 1998 sympozjum Rencontre internationale d’art performance w Centrum Sztuki Le Lieu, Quebec City, n/t sztuki akcji na świecie. Autor tekstu o historii sztuki performance w Polsce w książce Art Action 1958-1998 – monumentalnej publikacji poświęconej sztuce akcji w krajach i regionach świata. Redaktor naczelny pisma „Sztuka i Dokumentacja”
Dr Andrzej Saj
Założyciel Formatu: dr Andrzej Saj, krytyk i teoretyk sztuki, wykładowca ASP, zawodowo zajmuje się historią i teorią designu, reklamy i innowacji. W tym zakresie opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych. Wydawca publikacji książkowych o sztuce (w ramach ASP).
Jest także uznanym krytykiem i teoretykiem fotografii, opublikował kilkadziesiąt artykułów z tej tematyki, jako kurator zorganizował kilka ważnych w skali kraju wystaw fotograficznych, w tym „Bliżej fotografii” i „Ja – inni, Autoportret w fotografii”, juror i uczestnik krajowych imprez fotograficznych takich jak Biennale Fotografii w Poznaniu, Konfrontacje Gorzowskie, festiwale fotografii w Łodzi oraz Lwowie i Berlinie.
Publikował szereg materiałów analitycznych i krytycznych o sztukach plastycznych, szczególnie o malarstwie, teorii obrazowania, dorobku artystycznym twórców wrocławskich(np. Natali LL, Andrzeju Lachowiczu, Józefie Hałasie, Bogdanie Konopce, Andrzeju Lechu i wielu młodych). Artykuły o twórczości artystów i relacje z wystaw krajowych i międzynarodowych publikował m.in. w Odrze, Projekcie, Sztuce, Formacie i wydawnictwach pokonferencyjnych, zwartych.
Jako krytyk zaczynał swą profesję w początkach lat 70, był wtedy związany z prasą studencką, m.in. z Sigmą, Politechnikiem i Konfrontacjami – wydawanymi przez ZSP we Wrocławiu. Od roku 1978 związany był z Galerią „Foto-Medium-Art.”, której był stałym krytykiem, autorem tekstów do katalogów i sympozjów. W tym czasie nawiązał współpracę z pismem artystycznym Projekt. Po stanie wojennym zerwał współpracę z Galerią „F-M-A”. W latach 80. wyjechał na stypendium DADA do Niemiec, pracował na uczelniach. Od 1991 roku jest Redaktor Naczelny Pisma Artystycznego Format, członkiem Rady Artystycznej Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego i Muzeum Miejskiego Wrocławia.
——————————————————————————————

The main assumption is to organise the International Art Biennale every two years – more and more elaborated with every edition with actions encompassing the spaces of Lower Silesia. This year’s Biennale takes place in Bystrzyca Kłodzka, Wałbrzych, Sokołowsko, Legnica, Jelenia Góra, and Wrocław where the whole undertaking is finalised (theoretical symposium and exhibition documenting the performances/productions and showing the works of artists invited to the project).

It is assumed that the project will include activities which are ephemeral (performances, actions, discussion panels), permanent – objects, murals, installations set in urban sphere, and social (questionnaires, actions with communities, other).

Outside in inside out – a game between the outer and inner, central and provincial goes on constantly in the today’s globalized culture. Since, after modernism the fixed points of reference, stable hierarchies, have been lost the world undergoes a constant process of change. The movement is continued without an interruption – centrifugal and centripetal one – outside in inside out one.

One of the effects of such a movement is the rediscovery of the category of place which is often considered in philosophy as an intersection of time and space and which becomes the axis of reference for our identities in these times. Regaining a place – is it possible or is it only a desirable illusion because it cannot be attained? It may be that we deal only with traces of places. Such questions do not have any unequivocal answers but it is worth getting involved in asking them.

So, we, as participants at this exchange game, are faced with the necessity of constant choosing of the perspective from which we observe the world around us: we can be inside the event, looking outside, but also the roles may be reversed and we find ourselves outside, looking inside. For example, this is the metropolis-satellite relationship. Or in the art world: we may look from inside to the outside world; but also, we may look from outside at that art world.

This choice of the perspective is also the role of spectator. The art sicne the second half of the 20th century has made great efforts to change the passive viewer into the contemplating participant; in order to involve him in the most literal form, introduce him into a work of art, make him a co-author. „Let’s not talk about an individual, let’s talk to an individual”, so once appealed Jan Świdziński. And the art, today, has become a conversation.

The art follows the way parallel to social transformations. We observe that modern societies face the constant tension between permanent objects (institutions, systems of values, structures) and ephemeral tissue of interactions between people. The participation in “momentary and accidental communities” becomes the most widespread manifestation of our social existence. Can it be reconciled with the stability of institutions and structures?

 

In 2012, the Biennale comprises the set of works under the common title of “Permanent – Ephemeral – Social” implemented in the towns/cities taking part in the project.
The works that belong to three categories listed in the title are created in each of the aforementioned towns/cities. They form artistically cohesive set of productions based on the same framework of artistic assumptions. They represent three main trends in the contemporary art: formal-aesthetic works, works based on time, works based on social and cultural discourse.

The artists cooperate with an art critic in each town/city. The task of the latter is to observe the artists’ work on the spot and then describe the created productions with taking into account both the specificity of each work and its overall relation to the context of place, both its history and the present time, the characteristics of local communities, as well as more ephemeral factors such as unique impression and atmosphere of the place.

All projects will be based on the same general and framework artistic assumptions. Each set shall include the following types of work performances:

– performance in the solid form (physically) in the form of sculptures, installations, materials and equipment, placed in a public space for the permanent, temporary (that is impermanent, without foundation), or to be transported to the gallery after completion of the project.

– performance in the ephemeral form (actions, performance, concert, conceptual realization of non-durable material.)

– performance in the sociological form (surveys and other methods of sociological research, filming, documenting, promoting of the public, audience, people who are excluded activation, educational activities).

The works belonging to the three major trends in contemporary art, i.e., the formal-aesthetic works, the works based on time, the works based on the socio-cultural discourses will be realized in each city within the project.

Odsłuchaj treść artykułu
Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)