Format-net.pl

Strona internetowa Formatu (www.format-net.pl) została pomyślana jako dopełnienie papierowego wydawnictwa, bowiem Pismo Artystyczne Format jest kwartalnikiem, więc ukazuje się dość rzadko, stąd konieczność aktualizacji istotnych informacji z zakresu tematyki, jaką zajmuje się czasopismo. Na stronie format-net.pl zamieszczane są informacje o bieżących numerach Formatu, publikowane są aktualne spisy treści, a także informacje o wystawach sztuki w kraju wraz z ich omówieniami. Ponadto na stronie zamieszczane są wywiady z interesującymi artystami i kuratorami sztuki, a także prezentacje wybranych postaw artystycznych (głównie młodych artystów). Strona internetowa Formatu pełni więc pożyteczną płaszczyznę wymiany aktualnych informacji i poglądów na sztukę.

Pismo Artystyczne F O R M A T zostało założone w 1990 r. z inicjatywy dr. Andrzeja Saja,  wówczas adiunkta ASP we Wrocławiu, wykładowcy przedmiotów teoretycznych, krytyka sztuki i fotografii. Pierwszy numer czasopisma  pod redakcją Andrzeja Saja (jest redaktorem naczelnym do dzisiaj)  ukazał się wiosną 1991 roku, jeszcze jako zeszyt czarno-biały (A4), całkowicie poświęcony tematyce uczelnianej. Począwszy od numeru drugiego pismo, zarejestrowane jako kwartalnik, pretenduje już do miana czasopisma ogólnokrajowego, poświęconego prezentacji rodzimej sztuki wizualnej, w tym promującego krajowe dokonania twórcze w obszarze wszystkich mediów tradycyjnych (jak malarstwo, rzeź­ba, rysunek i grafika) oraz w dokonaniach nowych mediów, w tym w fotografii, filmach wideo, instalacjach multimedialnych i grafice komputerowej. W prezentowaniu aktualnej tematyki artystycznej czasopismo nie skupia się wyłącznie na tzw. awangardowych dokonaniach i nie ogranicza się do wybranej np. z obszaru sztuki postkonceptualnej czy krytycznej problematyki (chociaż oczywiście takie zagadnienia są prezentowane na łamach Formatu) ale odnosi się również do twórczości konwencjonalnej, realizowanej zarówno w środowiskach akademickich jak i poza nimi. Ta otwartość programowa wyróżnia pismo na tle innych, krajowych czasopism zorientowanych na wybraną tematykę. Choć niewątpliwie można dostrzec w przypadku Formatu pewną preferencję programową w propagowaniu sztuki związanej z fotografią i samej fotografii  nobilitowanej ze względu na jej rolę we współczesnej sztuce.

 

 

www.format-net.pl