Galeria Foto-Medium-Art 1977-2006

Galeria „Foto-Medium-Art” rozpoczęła swoją działalność w październiku 1977 roku we Wrocławiu. Od powstania do dziś prowadzi ją Jerzy Olek.

Punkt ciężkości galerii leży na wystawach awangardy krajowej i międzynarodowej od lat 70. do chwili obecnej. Galeria od samego początku wychodzi ze swoimi zainteresowaniami poza tradycyjne rozumienie galerii, szuka związków z filmem, video, nowymi technologiami, architekturą, muzyką, oraz aktualnymi teoriami kultury.

Obok wystaw grupowych regularnie odbywały się prezentacje indywidualne: m.in. Edwarda Hartwiga, Stefana Wojneckiego, Wincentego Duniko-Dunikowskiego, Michaela Snowa, Josepha Kosutha, Christiana Boltanskiego.

W 1996 roku Galeria zmieniła siedzibę i zajęła się inicjowaniem wystaw w różnych miejscach. Do największych wydarzeń firmowanych przez Galerię należały organizowane co dwa lata wystawy Wschód-Zachód (1989-1999), oraz Nowe przestrzenie fotografii, w której wzięło udział 131 artystów z 24 krajów.

Od 2007 r. siedziba Galerii „Foto-Medium-Art” mieści się w centrum Krakowa. W ciągu 30 lat Galeria zorganizowała ponad 350 wystaw, seminariów, performance.

Galeria gromadzi od 1977 roku dokumentację współczesnych artystów, wydaje publikacje. Współpracuje z następującymi artystami: Jan Berdyszak, Codemanipulator, Kinga Dunikowski, Wincenty Dunikowski-Duniko, Michał Jakubowicz, Natalia LL.