Organizatorzy

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Współorganizator

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Patronat Honorowy

Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Udostępnij:

Międzynarodowy Konkurs Szkła im. Horbowego

Inauguracja Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego inicjatywy o wymiarze światowym dolnośląskich instytucji kultury

1 lipca 2022 roku o godz. 12:00 podczas konferencji prasowej w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze oraz na stronie www.horbowy.okis.pl zostaną przedstawione szczegóły niezwykłego wydarzenia, jakim jest Międzynarodowy Konkurs Szkła im. Horbowego.

Idea Konkursu powstała z inicjatywy Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu przy współpracy Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze i Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Wydarzenie ma promować szkło artystyczne i  twórczość z nim związaną jako dyscypliny o szczególnym znaczeniu dla tradycji Wrocławia i całego Dolnego Śląska. Patronem konkursu jest prof. Zbigniew Horbowy – wybitny artysta i projektant, wieloletni rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusz Gepperta we Wrocławiu, reformator polskiego szkła artystycznego, który całe swoje twórcze życie związał z regionem dolnośląskim. W ten sposób organizatorzy chcą przerzucić pomost między historią a przyszłością tej wyjątkowej dziedziny sztuki.

Konkurs jest skierowany do twórców pełnoletnich z całego świata. Zgłoszenia w formie online kierować będzie można na adres horbowy@okis.pl. Spośród nadesłanych propozycji jury wyłoni najlepsze realizacje. Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów Konkursu. Wystawa konkursowa odbędzie się w Galerii Geppart Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu oraz w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w 2023 roku. Wydany zostanie także katalog z pracami laureatów.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Przedsięwzięcie towarzyszy światowym obchodom Międzynarodowego Roku Szkła Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

 

Szczegóły konkursu na stronie: https://horbowy.okis.pl/ [for English]

 

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

 

 

fot.: Zbigniew Horbowy, zestaw Manhattan, lata 80. XX wieku, fot.: A. Podstawka, dzięki uprzejmości Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

 

The Horbowy International Glass Competition – an initiative with an international dimension of Lower Silesian cultural institutions

The Horbowy International Glass Competition was officially annonunced on the 1st of July 2022 on the website www.horbowy.okis.pl and  during the press conference which took place at the Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

The idea of the Competition was created by the Centre for Culture and Art in Wrocław in cooperation with the Giant Mountains Museum in Jelenia Góra and The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. The aim of the event is to promote artistic glass and art related to it as disciplines of particular importance for the tradition of Wrocław and the entire Lower Silesia region.

The patron of the competition is Professor Zbigniew Horbowy – an outstanding artist and designer, a former Rector of the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, a reformer of the Polish art glass, whose entire artistic life was associated with the Lower Silesian region. The competition is a kind of bridge between the history and the future of this unique field of art.

The Competition is addressed to adult artists from Poland and abroad. Online applications can be sent to the address: horbowy@okis.pl. The jury will select the best projects from all the submitted artworks. The organisers provide prizes for the winners. The Competition exhibition will take place at the Geppart Gallery of the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław and at the Karkonosze Museum in Jelenia Góra in 2023.  Awarded artworks will also be published in a catalogue.

The honorary patronage over the competition is taken by Cezary Przybylski – Marshall of the Lower Silesia Region. The event accompanies the global celebration of the United Nations International Year of Glass.

The project is co-financed from the budget of the Lower Silesian Voivodeship Self-Government.

 

 

 

 

Odsłuchaj treść artykułu

Dodano: 25.09.2023 08:43

Galeria zdjęć z wystawy Konkursu im. Horbowego/ Photos of the Horbowy Competition’s exhibition

Prezentujemy galerię zdjęć Michała Pietrzaka z wrocławskiej wystawy w ramach Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego, którą można oglądać do 21 października w Galerii Geppart./ We present photos by Michal Pietrzak from the Wrocław exhibition as part of the Horbowy International Glass Competition, which will be open until 21st of October at the Geppart Gallery. pokaż więcej »

Dodano: 08.09.2023 13:27

Fotorelacja z wernisażu drugiej wystawy konkursowej Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wernisażu drugiej wystawy konkursowej Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego Oficjalne otwarcie ekspozycji odbyło się 7 września 2023 w Galerii Geppart we Wrocławiu. pokaż więcej »

Dodano: 07.09.2023 06:00

Druga wystawa konkursowa | Międzynarodowy Konkurs Szkła im. Horbowego/ Second post-competition exhibition | Horbowy International Glass Competition /

Od 7 września we wrocławskiej Galerii Geppart prezentowane są dzieła szkła artystycznego nagrodzone w Międzynarodowym Konkursie Szkła im. Horbowego, który rozstrzygnięto pod koniec czerwca br./ On September 7th at the Geppart Gallery in Wrocław there will be exposed glass art awarded on the Horbowy International Glass Competition that finished in June. pokaż więcej »

Dodano: 28.07.2023 10:26

WEEKEND SZKLARSKI W MUZEUM KARKONOSKIM

W weekend 28-30 lipca w Jeleniej Górze odbyły się na pokazy formowania, grawerowania i zdobienia szkła artystycznego. Jednym z uczestników pokazów był Torsten Rötzsch, laureat nagrody głównej Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego. pokaż więcej »

Dodano: 18.07.2023 13:26

Katalog | Międzynarodowy Konkurs Szkła im. Horbowego / Catalog | Horbowy International Glass Competition

Katalog podsumowujący pierwszą edycję Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego. / Catalog summarising the first edition of the Horbowy International Glass Competition. pokaż więcej »

Dodano: 01.07.2023 10:59

Laureaci pierwszej edycji Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego / Laureates of the first Horbowy International Glass Competition

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom oraz gościom dzisiejszego ważnego dla sztuki szkła wydarzeniu! Specjalnie podziękowania kierujemy w stronę Pani Krystyny Horbowy za obecność oraz wsparcie w realizacji idei Konkursu. / We would like to thank all participants and guests of today's important glass art event! Special thanks go to Mrs Krystyna Horbowy for her presence and support in realising the idea of the Competition. pokaż więcej »

Dodano: 30.06.2023 06:00

Post-competition exhibition | Horbowy International Glass Competition / Wystawa konkursowa | Międzynarodowy Konkurs Szkła im. Horbowego

W Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze zakończyła się pierwszawystawa konkursowa w ramach Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego. / At The Karkonosze Museum in Jelenia Góra took place the first competition exhibition within the framework of the Horbowy International Glass Competition. pokaż więcej »

Dodano: 15.01.2023 12:00

Poznajmy artystki i artystów zakwalifikowanych do drugiego etapu Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego / Meet the artists selected for the second stage of the Horbowy International Glass Competition

Siedmioosobowe jury złożone z projektantów szkła, teoretyków i pedagogów z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych wybrało 52 dzieła sztuki szkła z całego świata. Prace wybrane do drugiego etapu zostaną zaprezentowane publiczności na dwóch wystawach konkursowych w 2023 roku. / A seven-member jury of glass designers, theoreticians and educators from Poland, the Czech Republic, Slovakia, Ukraine and the United States selected 52 works of glass art from around the world. The works selected for the second stage will be presented to the public in two competition exhibitions in 2023. pokaż więcej »

Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)