Polsko-Gruziński Festiwal Kultury

fot. Mniamos

Powołany do istnienia w roku 2017 Polsko-Gruziński Festiwal Kultury jest przestrzenią współpracy kulturalnej i artystycznej między regionem Dolnego Śląska a gruzińską Autonomiczną Republiką Adżarii. Festiwal ma charakter interdyscyplinarny i realizuje projekty z różnych dziedzin artystycznych, które często są projektami realizowanymi wspólnie przez artystów z Dolnego Śląska oraz z Adżarii.  Dotychczas w ramach Festiwalu zrealizowano dwa filmy dokumentalne, koncerty Adżarskiego Państwowego Chóru „Batumi”, spektakle Adżarskiego Państwowego Baletu „Khorumi”, spektakle teatru „Ocelot” ze Złotoryi oraz „Experimental Theatre” z Batumi, plenery i wystawy fotograficzne w Galerii Foto-Gen oraz w Contemporary Art Space w Batumi i wiele innych wydarzeń przybliżających obu narodom kulturę regionów. Z każdej edycji festiwalu realizowany jest reportaż ukazujący realizowany program, a jego emisja ma miejsce na antenie TVP Wrocław.

 

Celem festiwalu jest:

 • organizowanie wydarzeń kulturalnych umożliwiających Polakom i Gruzinom wzajemne poznanie: tradycji, sztuki, muzyki, literatury i wszelkich aspektów kultury
 • promowanie artystycznej kultury tworzonej na Dolnym Śląsku w Gruzji
 • tworzenie nici współpracy między artystami polskimi i gruzińskimi dla realizacji projektów mających być katalizatorem tworzenia nowych idei artystycznych oraz doświadczenia niezapomnianych przeżyć estetycznych.
 • promowanie artystów gruzińskich w instytucjach kulturalnych na Dolnym Śląsku i w Polsce
 • inicjowanie spotkań i współpracy między instytucjami, festiwalami, fundacjami i organizacjami kultury Dolnego Śląska oraz Adżarii.

 

Głównym organizatorem po stronie dolnośląskiej jest  Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Partnerami OKiS-u  w Adżarii są:

 • Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Autonomicznej Republiki Adżarii
 • Departament Turystyki i Ośrodków Wypoczynkowych Autonomicznej Republiki Adżarii
 • Telewizja Regionalna Ajara TV
 • Galeria Contemporary Art Space w Batumi
 • Adżarskie Muzeum Sztuki w Batumi
 • Teatr Dramatyczny w Batumi
 • Centrum Sztuki i Muzyki w Batumi
 • Miejskie Centrum Kultury w Batumi

 

W czasie dwuletniego okresu istnienia Festiwalu zostało zrealizowanych  50 projektów kulturalnych. Niesłabnąca sympatia obu narodów do siebie przekłada się na zaangażowanie artystów oraz  entuzjazm i dużą popularność realizowanych wydarzeń wśród odbiorców polskich i gruzińskich.

Dyrektor artystyczny PGFK: Igor Wójcik

 


 

Established in 2017, the Polish-Georgian Cultural Festival is a place of cultural and artistic cooperation between the region of Lower Silesia and the Georgian Autonomous Republic of Adjaria. The festival has an interdisciplinary character and implements projects from various artistic fields, which are often projects implemented jointly: by artists from Lower Silesia and Adjara. During two years of festival duration many projects were completed: two documentaries, concerts of the Adjaran State Choir „Batumi”, performances of the Adjaran State Ballet „Khorumi”, performances of the theater „Ocelot” from Złotoryja and „Experimental Theater” from Batumi, workshops and photographic exhibitions at the OKiS Foto-Gen and in Contemporary Art Space in Batumi, plus many other events bringing the culture of regions closer to both nations.

Each year the festival’s events  are shown in a reportage broadcasted on TVP Wrocław.

The goal of the festival is to:

• organize cultural events enabling Poles and Georgians to get to know each other: tradition, art, music, literature and all aspects of culture
• promotion of the artistic culture created in Lower Silesia in Georgia
• creation a net of cooperation between Polish and Georgian artists to implement projects designed to be a catalyst for the creation of new artistic ideas and unforgettable aesthetic experiences.
• promotion of Georgian artists in cultural institutions in Lower Silesia and Poland
• initiate meetings and cooperation between institutions, festivals, foundations and cultural organizations of Lower Silesia and Adjara.

The main organizer on the Lower Silesian side is the Center of Culture and Art in Wrocław. Our partners in Adjara are:

• Ministry of Education, Culture and Sport of the Autonomous Republic of Adjara
• Department of Tourism and Holiday Resorts of the Autonomous Republic of Adjara
• Regional Adjara TV
• Contemporary Art Space Gallery in Batumi
• Adjaran Art Museum in Batumi
• Dramatic Theater in Batumi
• Center of Art and Music in Batumi
• Municipal Culture Center in Batumi

During the two-year period of the Festival’s existence 50 cultural projects were implemented. The unfailing sympathy of both nations translates into the commitment of artists and the enthusiasm and popularity of events among Polish and Georgian audience.

Artistic director of PGCF: Igor Wójcik

 


 

2017 წელს დაფუძნებული პოლონურ-ქართული კულტურის ფესტივალი ეს არის  ქვემო სილეზიასა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას შორის ურთიერთთანამშრომლობის სივრცე ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში.  ფესტივალს აქვს ინტერდისციპლინური ხასიათი და მოიცავს სახელოვნებო პროექტებს სხვადასხვა მიმართულებით, რომლებიც ხშირად ქვემო სილეზიისა და აჭარის ხელოვანების მიერ ერთობლივად ხორციელდება.

ამ  დროისათვის ფესტივალის ფარგლებში შეიქმნა ორი დოკუმენტური ფილმი, გაიმართა აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლის ,,ბათუმი”’ და აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის „ხორუმი“ კონცერტები ქვემო სილეზიის რეგიონში, თეატრ ,,ოცელოტის” სპექტაკლი ქ. ბათუმში, ბათუმის ,,ექსპერიმენტული თეატრის” სპექტაკლი ქ. ვროცლავში, პლენერები და ფოტოგამოფენები ვროცლავის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის გალერეა ფოტო გენში და ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში, ასევე სხვა მსგავსი ხასიათის ღონისძიებები, რომლებიც ხელს უწყობს ორივე ქვეყნის რეგიონების კულტურათა დაახლოებას.

პოლონურ-ქართული კულტურის ფესტივალის შესახებ ყოველწლიურად იქმნება რეპორტაჟები ფესტივალის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ და გადაიცემა საზოგადოებრივ არხზე – TVP Wrocław.

ფესტივალის მიზანია:

 • კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, რომლებიც საშუალებას მისცემს პოლონელ და ქართველ ხალხს გაეცნონ ერთმანეთის: ტრადიციებს, ხელოვნებას, მუსიკას, ლიტერატურას და კულტურის სხვადასხვა ასპექტებს;
 • სახელოვნებო კულტურის პოპულარიზაცია, რომელიც  იქმნება  ქვემო სილეზიასა და საქართველოში;
 • ურთიერთთანამშრომლობის ძაფის შექმნა პოლონელ და ქართველ ხელოვანებს შორის იმ პროექტების განხორციელების გზით, რომლებიც უნდა იყოს ახალი შემოქმედებითი იდეების შექმნისა და დაუვიწყარი ესთეტიური სიამოვნების მიღების კატალიზატორი;
 • ქართველი ხელოვანების პოპულარიზაცია პოლონეთის კულტურულ ინსტიტუციებში: ქვემო სილეზიასა და ზოგადად პოლონეთში;
 • შეხვედრებისა და ურთიერთთანამშრომლობის ინიცირება ქვემო სილეზიისა და აჭარის რეგიონების ინსტიტუციებს, ფესტივალებს, ფონდებს და კულტურის ორგანიზაციებს შორის.

ფესტივალის მთავარი ორგანიზატორი ქვემო სილეზიის მხრიდან არის ქ.ვროცლავის  კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი, რომლის პარტნიორებიც აჭარაში არიან  :

 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი
 • საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია
 • ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცე
 • აჭარის ხელოვნების მუზეუმი
 • ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი
 • ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი
 • ბათუმის კულტურის ცენტრი

ფესტივალის დაარსებიდან ორი წლის განმავლობაში განხორციელდა ორმოცდაათი კულტურული პროექტი.  ორივე ერის დაუცხრომელი სიმპატია ერთმანეთის მიმართ აისახება ხელოვანების ჩართულობაზე, ენთუზიაზმზე და განხორციელებული ღონისძიებების დიდ პოპულარობაზე პოლონელ და ქართველ აუდიტორიას შორის.

პქკფ-ს სამხატვრო  ხელმძღვანელი : იგორ ვუიჩიკი.

Dodano: 18.08.2021 05:50

Leri Papidze, Levan Mantidze. Gruzińscy artyści na Dolnym Śląsku

18 sierpnia-20 września 2021, Międzynarodowe Centrum Ceramiki, pl. Piłsudskiego 1C, Bolesławiec pokaż więcej »

Dodano: 10.03.2021 13:26

Zakończenie wystawy poświęconej 5-leciu współpracy partnerskiej pomiędzy Województwem Dolnośląskim i Autonomiczną Republiką Adżarii

10 marca 2021 odbyło się oficjalne zakończenie wystawy poświęconej 5-leciu współpracy partnerskiej pomiędzy Województwem Dolnośląskim i Autonomiczną Republiką Adżarii. pokaż więcej »

Dodano: 19.02.2021 00:30

PIĘĆ LAT PARTNERSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA I ADŻARII – WYSTAWA PLENEROWA

19 lutego - 12 marca 2021, ul. Świdnicka, Wrocław pokaż więcej »

Dodano: 13.11.2019 04:00

Polsko – gruziński spektakl „Klasyczna koprodukcja”

13 listopada 2019, godz. 19:00, Teatr Polski we Wrocławiu, Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego, ul. Gabrieli Zapolskiej 3, Wrocław pokaż więcej »

Dodano: 04.11.2019 14:28

Odbyła się konferencja prasowa polsko-gruzińskiego spektaklu „Klasyczna koprodukcja”

4 listopada 2019 w Galerii FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa dotycząca polsko-gruzińskiego spektaklu „Klasyczna koprodukcja”. Dziennikarzom dziękujemy za zainteresowanie i liczne przybycie. pokaż więcej »

Dodano: 04.11.2019 02:26

Konferencja prasowa polsko-gruzińskiego spektaklu „Klasyczna koprodukcja”

4 listopada 2019, godzina 12.00, FOTO-GEN Galeria Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Samorządu Województwa Dolnośląskiego, pl. bpa Nankiera 8, Wrocław   pokaż więcej »

Dodano: 16.10.2019 12:57

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI ULICZNEJ BATUMI STREET ART FESTIVAL 2019

Cieszymy się, że podobnie jak w poprzedniej edycji, mural wykonany przez naszych współpracowników, wzbudził entuzjazm adżarskiego ministerstwa, mieszkańców i turystów. pokaż więcej »

Dodano: 30.08.2019 05:00

OKiS na międzynarodowym festiwalu fotografii Batumi Photo Days 2019

Batumi Photo Days 2019, 30 sierpnia-1 września 2019, Batumi, Gruzja pokaż więcej »

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)