Udostępnij:

PRENUMERATA

Bieżące numery „Odry” w redakcji oraz w salonach Kolportera, Empikach, w wybranych księgarniach i kioskach „Ruchu”.

Numery archiwalne w cenie 5 zł (+ koszt wysyłki)

 

Warunki prenumeraty redakcyjnej na rok 2023
(prenumeratę podstawową prowa­dzi nadal „Ruch”):

Cena prenumeraty na I kwartał 2023        27 zł
Cena prenumeraty na II kwartał 2023    27 zł
Cena prenumeraty na III kwartał 2023    18 zł
Cena prenumeraty na IV kwartał 2023  51 zł

Cena prenumeraty na I półrocze 2023        54  zł
Cena prenumeraty na II półrocze 2023    45 zł
Cena prenumeraty na cały 2023 rok             99 zł

Cena pojedynczego numeru  w prenumeracie                   9 zł

Cena pojedynczego numeru w cenie regularnej: 10 złPrenumerata redakcyjna z wysyłką za granicę wynosi 280 zł na 2023 rok (pocztą zwykłą) i 310 zł (pocztą lotniczą). WPŁATY na prenumeratę „Ruchu” przyjmują oddziały kolportażu właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Cena prenumeraty ze zleceniem dostawy za granicę to cena prenumeraty + rzeczywiste koszty wysyłki. Zlecenia na prenumeratę dewizową, przyjmowane od osób zamieszkałych za granicą, realizowane są od dowolnego numeru.

Zamówienia na prenumeratę można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach  700 – 1800. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Terminy przyjmowania wpłat z wyprzedzeniem na kolejne kwartały: do 5.12., 5.03., 5.06., 5.09.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPRENUMEROWANIA PISMA RÓWNIEŻ W REDAKCJI.

 

Wpłat należy dokonywać na niżej podane konto, w tytule podając swój dokładny adres i okres jakiego dotyczy zamówienie.

Ośrodek Kultury i Sztuki (Redakcja „Odry”)
Bank Zachodni WBK SA Wrocław

15 1090 2398 0000 0006 0801 6846

 

UWAGA!!! Od 2013 roku nie ma możliwości zaprenumerowania ,,ODRY” na POCZCIE.

Atrakcyjna 50%  zniżka prenumeraty dla bibliotek publicznych i szkolnych

 

Odsłuchaj treść artykułu
Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)